Na začiatku zasvätenia mali účastníci prednášku o vešteckých technikách a ich uplatnení. Po prednáške nasledovala úprava žolíkových kariet a to pomocou drobných čiarok a bodiek. Saša Pueblo prítomné osoby uvádzal do vešteckého stavu prepojenia na svet mŕtvych spomienok a tieto stavy zaznamenávali účastníci do žolíkových kariet. Takto upravené žolíkové karty používali počas zasvätenia.

Cieľom zasvätenia bolo prepracovať vhodný stav spolupráce so svetom mŕtvych. To vyžadovalo, aby zasväcované osoby mali stav, pri ktorom sa nachádzajú na hrane života a smrti. Teda buď spravia ten správny krok, budú mať správnu predstavu, alebo nie a to znamená istú smrť a koniec pozemskej púte. Okolo seba vytvárali rôzne prepojenia spomienok zo sveta mŕtvych spomienok. Tieto objekty vo svete mŕtvych komunikovali so zasvätenými osobami a pomáhali im vnímať pevné a pravdivé kroky do budúcnosti.

Zasvätením dostali zasväcované osoby kópie spomienok do svojich neurónov a tie im vždy po spomienke na zasvätenie umožnia čerpať zo skúseností žolíkových veštcov.

Zverejňujeme tu koordináty jedincov. Ide o živé osoby alebo ich pozostatky a to hlavne kostné, prípadne spopolnené. Po čase sa nemusia tieto miesta zhodovať s tým, čo sme zverejnili.

Týchto 6 osôb sa v histórii ľudstva venovalo hlavne výcviku žolíkového veštectva pre vybratých jedincov, ktorí mali k tomu nadanie a mali množstvo mŕtvych buniek v tele. Saša Pueblo prekopíroval tieto záznamy do neurónov veľkého mozgu. Osoba si môže spomenúť na zasvätenie, aktivizovať tento záznam a čerpať z neho skúseností týchto učiteľov žolíkového veštectva.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J).
02. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E).
03. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F).
04. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,F).
05. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,D).
06. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,K).

Ďalšie osoby mali počas života množstvo mŕtvych buniek v tele a svoje veštecké schopnosti zamerali do rôznych oblastí ľudského života.

07. Z oblasti Francúzsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,E). Skúmal neznáme oblasti ľudskej existencie.
08. Z oblasti Francúzsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,E). Tak isto používal tento druh veštectva do neznámych oblastí ľudského života.
09. Z oblasti Anglicko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,D). Veštecké výkony pre iných ľudí, ako sa im bude dariť.
10. Z oblasti Ukrajina. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,D). Vykladala obchodníkom, kde majú ísť predávať, aby boli úspešní.
11. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,C). Veštectvo pre seba a hľadanie tajomstiev ľudí.
12. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,E). Veštecky ošetroval riziká na obchodných výpravách.
13. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,D). Veštil ľuďom, čo ich čaká. Používal aj magmatické polia a záznamy v nich.
14. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,L). Používal silne anjelské sféry vo svete mŕtvych a veštil šťastné kroky iných ľudí.
15. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,L). Používal silne anjelské sféry vo svete mŕtvych a veštil šťastné kroky iných ľudí.
16. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,K). Používal silne anjelské sféry vo svete mŕtvych a veštil šťastné kroky iných ľudí.
17. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,J). Veštil ľuďom, kadiaľ majú v živote ísť.
18. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,J). Bol dostatočne šialený a neustále v stave tarotu a vykrádal, čo sa dalo, ale nikdy si to neužil, kradol pre pocit, že to musí robiť.
19. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,J). Klasické veštectvo.
20. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Iba klasické veštectvo pre iných a seba. Skorej z pasie ako pre peniaze.
21. Z oblasti Stred. Amerika Zemepisná šírka a dĺžka (11,H). Veštil do vojenskej oblasti a určoval slabé miesta a riziká.
22. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (10,G). Iným robil veštecké výkony a upozorňoval na riziká.
23. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F). Používal to na prienik do vnútra buniek. Chcel stále hlbšie do mikrosveta.
24. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E). Zase maniak, ktorý si dokazoval, že ho nikto nechytí.
25. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E). Do obchodnej sféry a dokázal predať neuveriteľné veci.
25. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,B). Po zabití zvieraťa zisťoval, kde sú ďalšie živé zvieratá.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.