– Individuálna meditácia  z 11.8.2002

Základom Magickej školy je uviesť sa do psychopatickej povahy a to koncentráciou do hlasiviek (bližšie v Psyché škole). V hlasivkách si precvičíte psychopatickú povahu a jej základné danosti. Potom sa naladíte na chorých psychopatov v ústavoch pre duševne chorých. Môžete sa napájať aj na čarodejníčky vo Vozokanoch a Kozárovciach. Tak isto je možné napájať sa na iných čarodejov, ale musíte počítať s tým, že to zistia a budú na vás reagovať. V tom prípade, že nemáte čarodejnícku ritualistiku dostatočne silnú, radšej požiadajte o takéto napojenie. Zvlášť prepojenia na tibetských čarodejov neodporúčam, pokiaľ nemáte k Tibetu vytvorený citový vzťah, nečítali ste a nemeditovali Tibetskú knihu mŕtvych. Aj keď ste toto všetko absolvovali, vždy požiadajte, aby ste na diaľkové prepojenie dostali ich súhlas. Nebudem zverejňovať vlastné čarodejnícke rituály, ale všeobecne platné rituály. Keď ich dostatočne dlho odcvičíte, tak vždy sa snažte prejsť na vlastné rituály. Po ukončení cvičenia sa vždy zo psychopatickej povahy vráťte do vlastnej povahy. Neodporúčam zostať dlhodobo v psychopatickej povahe, pretože ľudia sa jej boja a reagujú v živote nepriaznivo. Všeobecne platný rituál, aby na vás nemohol niekto alebo určitá osoba pôsobiť: imaginárne namočte drevený krúžok do smoly, potom ho položte na fotografiu osoby, o ktorej si myslíte, že na vás vplýva. Keď smola na krúžku a fotografii zaschne, tak ju vo svojej predstave zatlčte do rámu vchodových dverí. Všeobecne platný rituál, aby dotyčné osoby nemohli do vašej mysle prenikať a o takomto stave sa dozviete: zoberte fotografiu osôb vo svojej predstave. Prípadne si ich vo svojej mysli odfotíte. Na fotografiu položte zlatú obrúčku a poprešívajte ju čiernou niťou. Tak isto poprešívajte aj tvár osôb na fotografii. Pozošívanú fotografiu zasuňte v predstave za skriňu. Všeobecne platný rituál, aby vás dotyčná osoba nemohla programovať a pripravovať nešťastné udalosti a keď vy sa jej to podarilo, tak sa dopredu o tom dozviete: v predstave si vizualizujete danú osobu, ktorá môže vám programovať nešťastný osud. Túto fotografiu pokrčíte a hodíte do horiaceho ohňa. Keď fotografia dohorí, tak vo svojom vnútri vyslovte slabiku hu. Všeobecne platný rituál, aby niekto nepôsobil na ľudí vo vašom okolí: znovu sa uvediete do stavu psychopatickej povahy a intuitívne vycítite ľudí, ktorí negatívne pôsobia na ľudí vo vašom okolí. Táto osoba tak môže robiť vedome a nevedome. Ani jedno ani druhé ju neospravedlňuje. Imaginárne vytvoríte fotografiu osoby, ktorá negatívne ovplyvňuje ľudí vo vašom okolí a stočíte ju do trubičky. Trubičku oblepíte lepiacou páskou a v predstave ju naplníte vlastnými výkalmi. Takúto trubičku uložíte na suché miesto do pivnice. Toto je všeobecne platný rituál. Vy si ho môžete vylepšiť vlastným spôsobom. Všeobecne platný rituál voči ľuďom, ktorí usilujú negatívne pôsobiť na vaše fyzické a psychické zdravie: znovu sa uvediete do psychopatickej povahy. Vnútorne sa naladíte na duševne chorých psychopatov. So zvolením aj na aktívnych čarodejov. Na fotografiu osoby, ktorá negatívne ovplyvňuje vaše zdravie napicháte za sebou klince a na fotografiu položíte ruku mŕtvej osoby z márnice. Všeobecne platný rituál voči ľuďom, ktorí negatívne pôsobia na šťastný osud do budúcna: znovu sa uvediete do psychopatickej povahy. Vnútorne sa naladíte na duševne chorých psychopatov. V predstave veštecky vytušíte, o ktoré osoby ide a na fotografiu poukladáte mince, najlepšie hliníkové. Imaginárne fotografiu položíte s mincami na dosku a do mince zatlčiete klince. Imaginárne dosku s mincami a klincami zavesíte v niektorom kostole na oltár. Všetko robíte vo svojej predstave. Všeobecne platný rituál, aby nemohli na vás pôsobiť veštecky a telepaticky ladení ľudia so zámerom vyzvedieť, negatívne ovplyvňovať. Uvediete sa do psychopatickej povahy. Vytvoríte fotografiu, tú rozrežete na pásiky. Položíte na seba a polepíte navzájom. Potom stočíte a dáte do vrecka. Všeobecne platný rituál, aby v noci, keď spíte, na vás negatívne alebo na prospech iných nepôsobili iné osoby: znovu sa uvediete do psychopatickej povahy, prepojíte sa na psychopatov a imaginárne sa premiestnite na miesto, kde rituál bude pôsobiť najúčinnejšie. Imaginárne vytvoríte fotografiu osoby, ktorá vás ovplyvňuje negatívne v noci a je jedno, či to robí vedome alebo nevedome. V predstave pľujete na fotografiu a prstom šúchate po papierovej fotografii, kým ju úplne nezošúchate. Všeobecne platný rituál, aby vaše zmysly neoblbovali muži a ženy so sexuálnym vplyvom, aby nevyužívali vaše slabé miesta a vašu dobrotu: znovu sa uvediete do psychopatickej povahy. Silne ju bioenergeticky aktivujete. Napojíte sa na psychopatické osoby. Imaginárne sa predstavíte na vhodnom mieste v kozme. Vo svojej mysli položíte fotografiu na drevenú podložku a napicháte ľubovoľné množstvo špendlíkov do fotografie. Okolo špendlíkov obtočíte ľubovoľným spôsobom niť.

Pridaj komentár