Charakterizuje ma veľká zvedavosť vedieť o živote a o svojom zdokonaľovaní čo najviac.

Pri nahliadnutí do vášho podvedomia som objavil zvláštny rozmer existencie. Žijete vo vnútri seba lásku so všetkým, čo je na zemi. Máte všetko eroticky a vzrušujúco rada. Vnútorný svet je silne nasiaknutý erotizmom a láskou. No je potrebné tieto stavy zvládnuť aj terapeuticky. Máte silu pôsobiť na negatívnych ľudí, aby nekonali zlo. Máte vedomie planéty Zem.

Zdravotný stav
Nenachádzam žiadne vážnejšie zdravotné problémy, treba sa však viac starať o oblasť podbrušia.

Psychický stav
Aurický obal je príliš vzdialený od fyzického tela a je tu bezpodmienečná nutnosť terapií.

Povaha
Ste hysterická povaha bioenergeticky usadená v ústnej dutine a charakterizuje to obrázok osoby, ktorá všetko zveličuje a preháňa. Všetko je pre vás problematické a zložité. Všetko je príliš komplikované. Treba tieto stavy zastaviť, aby neprerástli do chorobnosti.

Sexualita povahy
Je netradične silná na povrchu kože, čo môže vyvolávať telové halucinácie. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá môže mať pocity, že ju niekto prenasleduje a chce zneužiť.

Pred narodením
Prílišné matkine city voči vám. City sa miešali so sexuálnymi energiami a pocitmi. Vývoj pod sexuálnymi energiami.

Sexuálne centrum
Nie je dostatočne vybudované a je uvoľnené. Charakterizuje to obrázok chaosu a zmätku vo vlastnej duši. Treba ho zastabilizovať buď v hlave, v podbruší alebo v ústnej dutine.

Astrológia sudičky
Skúmam neuróny šedej kôry mozočku. Všade erotické postavy a na konci niečo ako bohyňa erotiky a sexuality. Teda určité predpoklady na zvláštny meditačný život na spôsob tantry. Život v láske a sexuálnej blaženosti.

Astrológia psychiky
Skúmam oblasť neurónov šedej kôry veľkého mozgu. Všade veľa erotických obrazov a sexuality.

Astrológia planét
Skúmam činnosť neurónov stredného mozgu. Prevláda tu planéta Venuša a jej negatívne božstvo. Inak povedané, ste v začarovanom kruhu vlastných sexuálnych predstáv a túžob. Silne rozvinutá vnútorná sexualita. Fantázia a bioenergie.

Astrológia anjelov
Skúmam činnosť neurónov miechy. Všade anjelské bytosti a všade erotický nádych. Anjeli sa nemajú čas starať o šťastný osud. Sú zamestnaní sexuálnymi aktivitami.

Astrológia duchovna
Skúmam oblasť ganglií. Všade plno sexuálnych energií a túžob.

Snová astrológia
Skúmam snové podvedomie. V snoch všetko devastujú sexuálne energie a predstavy sú ako lavína. Do denného stavu to pôsobí ako reálne vnímanie okolia a seba samej.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš terajší život. V rode veľa žien, ktoré mali problém so zvládnutím vlastnej duše po sexuálnej stránke.

Pôrod
Váš pôrod sprevádzali sexuálne energie.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené počas detstva. Celková vzrušivosť: do svojho vnútra a svojej fantázie. Povrchová vzrušivosť: na rozprávky, ktoré mali pre vás prvok sexuálnej fantázie. Pohlavná vzrušivosť: nekomentujem. Citová vzrušivosť: na lásku duchovných bytostí vo vás. Ste jednoducho vnútorný človek. Vonkajší svet vám nemá čo dať. No je tu riziko straty kontaktu s vonkajším svetom. Sexuálne podvedomie nie je vhodné pre vytvorenie trvalého partnerského vzťahu. Partner je vo vašom vnútornom svete.

Traumatické udalosti
Ste traumatická pre svoje okolie svojou sexualitou a uzavretosťou do svojho sveta lásky.

Duchovná úroveň
Príliš vysoko rozvinutá morálka a etika. To skôr do kláštora ako do života. Treba sa naučiť kontrolovať.

Zvláštnosti: vaše vedomie beží na sexuálnych energiách a sexuálnych pocitoch. Povedal by som tantrické vedomie.

Máte rozvinuté vedomie Zeme. Teda tým, že vám neustále bežia pocity a obrazy lásky so všetkými na Zemi, máte zvláštnu psychiku, ktorá odrádza deštruktorov, aby konali zlé skutky.

Pridaj komentár