Pohľad na Reiki z hľadiska ovládania bioenergetických pomerov ľudského tela. Reiki systém umožňuje intenzívnejšiu prácu s vlastným bioenergetickým telom vo fyzickom tele.
V poslednom období sa intenzívne venujem dynamizácii nácviku Reiki systému práce s vlastnými bioenergiami a tiež bioenergiami iných živých objektov. V dnešnej dobe praktizovania meditačných techník, ktoré sú v prevažnej miere založené na spomienkach uložených v mysli a nasugerovaní si pocitov, že sa skutočne konajú, je potrebné prevádzať meditácie aj na určitej fyzickej úrovni. Nemám tu na mysli fyzické cvičenie a manipulovanie s vlastným telom alebo s inými objektmi. No je potrebné dokázať všetko vytvoriť pomocou zhustenej bioenergie a jej presunov. Teda je tu schopnosť vnímať vlastné a cudzie bioenergie. To už hovorím o schopnosti vnímať napríklad počúvaním prietok bioenergií vo vlastnom tele. Ďalej je tu potreba vytvárať bioenergiu v určitých bioenergetických centrách ako je ústna dutina, rohy spánkových lalokov, mozoček v zadnej časti hlavy a oblasť pupku. Tu vytvoriť bioenergiu, vedieť ju tu zhustiť a potom presúvať po svojom tele alebo do tela iného živého objektu. Tak isto je potrebné dokázať vysielať bioenergiu na ľubovoľné miesto, kde sa nachádza biologická forma života. Takto sa dá napojiť aj do kozmu, pokiaľ je v kozme biologicky činný objekt. Cez bioenergie sa dajú sťahovať aj informačné polia rôznych objektov ako sú minerály, meteority a podobne. Vlastnou alebo cudzou bioenergiou sa dá úspešne liečiť a tak isto sa dajú bioenergiou vytvárať rôzne bioenergetické objekty, ktoré je potrebné vytvárať k magickým rituálom. Celkovo bioenergetická podstata Reiki je základom pre všetky druhy meditačných stavov, s ktorými sa môžeme v ezoterike stretnúť. V meditačnej praxi je potrebné ovládať schopnosť koncentrácie a sugerácie určitého psychického stavu. K týmto dvom základným meditačným stavom jednoznačne patrí stav ovládania vlastných bioenergií.

Pridaj komentár