Pokračujem v sérii článkov, ktoré sa venujú testovaniu a vyhodnocovaniu rôznych psychických stavov. Článok je vhodný na otestovanie poškodenia emócií v ľudskej mysli. K testovaniu a samotnej liečbe sa uchyľujeme vtedy, keď nedokážeme štartovať alebo ovládať emócie.

Postupujeme pri testovaní celkovo jednoducho a to pomocou určitých obrázkov alebo pomocou vypovedaného emocionálneho príbehu. Testovaná osoba sedí v kresle a snažíte sa získať určité emocionálne reakcie. Dotyčnej testovanej osobe predložíte príjemný obrázok a očakávate adekvátne reakcie a to je úsmev, radosť na tvári a určitá spokojnosť. Dotyčnú osobu požiadate, aby porozprávala a tlmočila príjemné udalosti. Zároveň kontrolujete, či emocionálna reakcia je vhodná a či neprišlo k preháňaniu. Dotyčná osoba sa usmieva od ucha k uchu. Začína sa smiať a potom váľať po zemi. Na druhej strane nemusí prísť žiadna reakcia, alebo v krajnom prípade môže prísť aj úplne iná emócia ako je strach, hnev, smútok. Takýmto spôsobom sa pokúsite prejsť aj ostatné emocionálne stavy.

Môžete otestovať strach a skúmanie toho, či reakcie strachu sú adekvátne, či dotyčná osoba reaguje vhodne. Pokiaľ je reakcia nevhodná, strach sa mení na paniku, chaos a neochotu spolupracovať. Dotyčná osoba sa chveje na celom tele. To je neadekvátna rekcia. Môžete otestovať ďalšiu reakciu a to je hnev. Provokujete testovanú osobu k prejavom hnevu, rozprávate jej veci, ktoré nemá rada. Zisťujete, či dotyčná osoba sa dokáže ovládať alebo sa rozzúri až do nepríčetnosti. Je ochotná doslova zaútočiť a aj udrieť. Posledné testovanie sa deje s emóciou smútku. Predložíte testovanej osobe smutné obrázky, obrázky z pohrebu a zároveň sa rozprávate o smutných a ponurých veciach. Skúmate, ako dotyčná osoba reaguje a či smútok neprerastá neadekvátne do pasivity a depresie. K testovaniu emócií treba pridať aj testovanie emócii so sexuálnym podtónom. Treba dôsledne odlišovať klasické emócie a emócie so sexuálnym nádychom. Emócia veselosti a erotické obrázky. Emócia smútku a erotické obrázky. Emócia hnevu a erotiky. Emócia strachu a erotiky. S testovanou osobou rozoberáte rôzne príhody s mužmi a ženami. Jemne zabiehate do erotických oblastí a zisťujete, ako dotyčná osoba reaguje. Či je hanblivá, alebo prehnane pornografická. V zásade ide o to, či je schopná na erotické podnety reagovať emocionálne.

V ďalšej etape testovania treba zistiť, do akej miery a ako rýchlo dotyčná osoba vie prejsť z jednej emócie do druhej. Napríklad ako prejde zo strachu do hnevu a podobne. Otestujete všetky varianty. Všetko toto testovanie vám vytvorí emocionálny obraz dotyčnej osoby. Môžete zvlášť testovať, ktoré životné situácie vyvolávajú tie ktoré konkrétne emócie. Aj tu môžete zistiť veľa anomálií. Napríklad radosť môže vyvolávať ubližovanie inej osobe. Smútok môže vyvolať veselohra a dobrý vtip. Pokiaľ zistíte silné odchýlky od štandardného emocionálneho stavu, je treba dať vyšetriť mozog a miechu. Niekedy postačí EEG mozgu. Pokiaľ sa medicínsky nezistia žiadne fyzické poškodenia mozgu, miechy a nervstva, tak nekontrolovateľné emócie vznikli na psychickej báze a dajú sa zvládnuť vhodnou psychoterapiou a vhodným nácvikom ezoterickej praxe. Zodpovedný ezoterik má svoje emócie pod rozumnou a štandardnou kontrolou. Pokiaľ mu niektorá emócia uteká, tak je vhodné meditácie a cvičenia zorientovať týmto smerom.

Pridaj komentár