Naďalej pokračujem v príprave prognóz Malých škôl na internete. Tentokrát som sa zaoberal prognózou Jogínskej školy. Uvedomoval som si, čom doteraz odcvičil a čo mám teoreticky naštudované. Záver prognózy bol, aby som sa jogovým systémom začal venovať komplexne. Mám k dispozícii všetky najdôležitejšie materiály, odcvičil som zvieraciu psychiku a tak rozviniem špecifický systém zvieracej psychiky na jogínsky spôsob. Venoval som sa aj prognóze Kaabalistickej školy, kde budem pokračovať v meditácii Starého zákona (Tóry) navodením ľudského snového stavu. Mám za sebou zasväcovacie rituály Snovej školy, tak cesta k ďalšej meditácii je dostatočne otvorená. Budem pokračovať aj v snovej symbolike. V prognóze Evokačnej školy, ktorá sa zaoberá prienikom ľudského vedomia do žliaz v organizme, nepríde k dramatickým zmenám a bude pokračovať štandardný tréning. Zdá sa, že v tejto oblasti ešte nedozreli podmienky na zásadnejšie zvraty. Dnešný deň bol mimoriadne horúci a dusný. V poobedňajších hodinách som pokračoval v práci v lese. Večer som sa zaoberal prognózou Reiki školy a uvedomoval som si nutnosť bioenergetického nabíjania viacerých škôl. Budem rád, keď budem mať prognózy za sebou.

Pridaj komentár