Rozmýšľal som nad zmyslom sexualizácie ezoterických meditácií. Aký zmysel má transformácia a ovládnutie sexuálneho napätia a predstáv? Uvedomujem si, že jednou zo základných zásad ezoteriky, ktorá má mať dlhovekosť ako ezoterický systém dlhodobo oslovujúci meditujúcich, je jeho sexualizácia. Sexuálne meditácie na úrovni imaginácie pestujem niekoľko rokov. Netvrdím, že sa jedná iba o imaginárnu sexualitu, ale fyzickú sexualitu sa nesnažím znásilňovať. Imaginárne predstavy zostávajú na imaginárnej úrovni a neprechádzajú do fyzickej sexuality. To by bolo aj riskantné, hlavne pri cvičení patologických prejavov. Až v tomto období po dôslednom audite som sa začal zamýšľať nad sexualizáciou ezoteriky. Takéto debaty vediem aj s členmi, ktorí sa venujú transformácii sexuality. Z týchto rozhovorov a osobných skúseností vyplýva, že transformácia individuálnej sexuality dosahuje vrchol v tom, že zmysly pri vnímaní predmetov, dejov, objektov vonkajšieho sveta prenášajú nervový vzruch do tej časti mozgu, ktorá je spojená s vytváraním sexuálneho apetítu. Teda vedomo a trvale zostávate v stave neustáleho milovania. Vytvára sa bioenergetické napätie, ktoré sa harmonicky rozlieva do buniek celého tela. Keby sa sexuálna energia hromadila iba na jednom mieste, tak by jej sila postupne tento orgán zdravotne poškodila. Takéto skúsenosti mám z praktických diagnóz a vyhľadávania príčin pretrvávajúcich zdravotných problémov. Jedná sa o jedincov, ktorí na určitý čas vyzdravejú a potom znovu ochorejú a takto to ide dokola. Na diskusiu zatiaľ ponechávam otázku, či je stav neustáleho sexuálneho dráždenia na psychickej úrovni trvale pre organizmus vhodný a do akej miery ho treba vedieť ovládať.

Pridaj komentár