Opakovanie zasvätenia do živlov ohňa, vzduchu, vody a zeme. 4 zasvätenia do živlov. Realizovanie všeobecných rituálov. 10 zasvätení do magických obradov. Nácvik základných rituálov, trubička, fľaša, debnička, vrecúško, postavička.

Dostali sme sa k ďalšiemu zasväteniu v oblasti šamanizmu. Jeho cieľom bolo aktivizovať systém objektov v aure, aby meditujúcim pomohli pri magických úkonoch v aure a čiastočne robili ritualistiku za nich.

Meditujúcim som odporúčal, aby sa skoncentrovali do niektorej časti miechy v chrbtici. Najbezpečnejšie miesto je krčná chrbtica. Koncentrácia do predĺženej miechy v hlave môže pôsobiť na krvný tlak. Koncentráciou do miechy v chrbtici sa automaticky uvediete do stavu mysle prírodného človeka. Klasicky je človek skoncentrovaný do stredného mozgu, má ľudské vedomie dnešných ľudí. Môžete zostať kľudne koncentrovaný v strednom mozgu. Vtedy je aurický obal veľkosti asi dvoch centimetrov nad povrchom tela. Keď sa skoncentrujete do miechy a zároveň spustíte spomienky na prírodu, tak ste v šamanskom vedomí a aurický obal má až 50 centimetrov od povrchu tela. To postačuje na aktívnu prácu v aurickom obale. Treba si uvedomiť, že prírodný človek vníma prírodu cez aurický obal, ktorý má tých 50 centimetrov a viac. Šamanské vedomie musí prejsť cez aurický obal.

Teda zmyslom zasvätenia je uviesť zasväcované osoby do šamanského vedomia a počas zasvätenia vložiť vhodné energetické objekty od historických zasväcovateľov. Doslova počas zasvätenia sa vytvoria kópie týchto objektov, ktoré dokážu v aure pracovať ako automaty na kávu.

Idete sa liečiť, spomeniete si na zasvätenie. Vedomie sa na základe spomienok skoncentruje automaticky do miechy a vytvorí sa aurický obal okolo fyzického tela. Všetko podporíte pocitom a sugeráciou, že vaše telo sa zväčšilo o 50 centimetrov. Pokiaľ robíte ezoteriku v šamanskom vedomí a nie v tele, tak všetko ide rýchlejšie a efektívnejšie.

Po zasvätení sa v aure aktivizujú rôzne šamanské objekty. Niektoré sa podobajú slivkovým guliam alebo buchtám. Takéto objekty zo zasvätenia majú schopnosť odsávať energiu z aury, alebo energiu dodávať. Niektoré dokonca bioenergiu v aurickom obale produkujú. Niektoré zosavajú energiu zo živých zdrojov alebo hromadia magmatické energie magmatického jadra zeme. Niektoré parené buchty sú schopné magnetizovať energiu v aure a robiť ju liečivejšiu. Magnetizované energie v aure tlmia bolesť v organizme.

Do aury sa počas zasvätení dostanú aj iné objekty a to sú objekty rôznych druhov magických rituálov od najlepších zasväcovateľov z histórie ľudstva. Tieto magické buchty robia ritualistiku za vás alebo vás ju naučia, pokiaľ budete chcieť. Tak isto sa z objektov magických buchiet v aurickom obale dá vydolovať a zhustiť magická múdrosť. Dá sa vnímať ako božstvo zodpovedajúce za celkové magické obrady. Takáto lekvárová buchta v tvare postavy človeka vás vedie k poznaniu magických rituálov.

Celkovo zasvätenie umožňuje, aby vám magické buchty v aure pomáhali pri komunikácii s aurou. Pretože komunikácia s aurou je špeciálna záležitosť. Nemožno sa s aurou rozprávať, ale robiť ritualistiku, ktorú vidíte na obrázkoch v príspevkoch alebo v Galérii zasvätení.

Nie je pre niekoho jednoduché naučiť sa tomuto umeniu. V prvom rade nie je sa to od koho naučiť. A v ďalšom rade by trvalo celé roky, kým by ste si to zafixovali, ako keď ste sa učili čítať a písať v škole. Zasvätenie šetrí mnoho času. Ďalej dáva šancu pre toho, kto chce, aby ho objekty zasvätenia školili v mágii a komunikácii s aurou, pokiaľ prejavíte záujem.

Zasvätenie do mágie má aj ďalšiu výhodu, že do aury dostanete magické poznatky od tých najlepších zasväcovateľov z celej histórie šamanstva, čo bežným spôsobom nie je možne získať. Počas magického zasvätenia zosajem do seba informačné spomienky na dotyčných zasväcovateľov. Špeciálna technika opísaná v Plazmatickej škole pod neuromanciou.

Pred samotným magickým zasvätením sme ešte robili zasvätenie, ktoré by sme zaradili do mytologických predstáv o svete šamanov. Znovu dostáva zasväcovaná osoba do aury kópie parených buchiet od šamanskej elity. Ide hlavne o objekty, ktoré vám dovoľujú magickú komunikáciu s aurickým ohňom, vodou, vzduchom a zemou. Teda nejde tu o komunikáciu s ohňom zo zápalky, ale s predstavou ohňa vytvorenou v aurickom obale. Teda ide o aurický oheň a nie normálny klasický oheň. V aure sa znovu vytvoria zo spomienok všetky druhy ohňa. Veštecky a senzibilne ladená osoba vníma aurické predmety priamo v aure. Keď ich v aure dáme dokopy, tak z nich sa dá vytvoriť aurické božstvo v tvare ľudskej postavy a začína jedinečná komunikácia s vlastným vnútrom.

Je oheň horiaci v prírode. Horiaca fyzická zápalka. No potom je tu predstava zápalky v spomienkach. Potom je tu slovné vyjadrenie zápalky písmenami či už v podobe predstavy, alebo zvuku v hlave. Napokon je tu predstava zápalky presunutá do aury a energetický zhustená zo všetkých strán. Teda v aure nemáme fyzickú zápalku, v aure nemáme premýšľanie o zápalke. V aure sa vytvoril energetický objekt, ktorý má jedinečnú schopnosť, že má v sebe uložené určité schopnosti, tak ako to má v sebe uložený automat na kávu. Plní určité pokyny, ktorými je nabitý.

Zasvätenie slúži ako prostriedok nácviku magickej komunikácie. Pre lepšie zapamätávanie a emocionálny zážitok robíme všeobecne platnú ritualistiku. A tiež to, že do zasvätenia sa zapája jemná motorika, pôsobí na zasvätenie efektívnejšie. Tak ako ohňostroj na konci niektorej akcie. Jednoducho si radi na to spomínate. Celkovo zasväcovanie je spôsob šamanského učenia sa a získania schopností, ktoré by ste nedokázali nikde nabrať. A keby ste ich aj naberali, nemali by ste si ich kde overiť. Učenie pokusom a omylom by zabralo nehorázne veľa času. Prekvapujúco po zasväteniach sme zrazu mohli v klasických meditáciách nabrať vyššiu úroveň ako doteraz. Úroveň meditujúcich podrástla akosi sama a nemusíme sa trápiť ezoterickými základmi. Teda zasvätenia tohto druhu skracujú čas na nadobudnutie určitých zručností a schopností. A to je v dnešnej dobe mimoriadne dôležitá záležitosť.

Nemôžete po zasvätení očakávať nejaké razantné kroky, teda nečakané a prudké zmeny. Kto sa venuje ezoterike ako zábave, získa vážnejší prístup. Kto sa venuje ezoterike priebežne, získava novú úroveň. Najhoršie to majú tí, ktorí majú v oblasti ezoteriky dobrú úroveň. Poskočia na vysokú úroveň a musia upravovať svoje spôsoby na efektívnejšie ako doteraz.

Najhoršie sú na tom tí, ktorí akosi odmietajú vnútorné zmeny z určitého dôvodu. Teda tvrdohlavo lipnú na starých spôsoboch a neefektívnych prístupoch. Zasvätenie začne súboj a čím sa viacej sa bránite, tým zasvätenie zvyšuje svoju angažovanosť. Ja osobne som odmietol zmeniť svoj veštecký prístup na lepší a efektívnejší. Zasvätenie tvrdo začalo po čase blokovať moje doterajšie veštecké prístupy, až kým som sa nepodvolil. a podotýkam, že teraz napríklad veštecké techniky sú podrobnejšie a rýchlejšie.

VIAC OBRÁZKOV NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – ŠAMAN 2N.

Pridaj komentár