Veľmi by som chcela popracovať na sebe i po duchovnej stránke. Skúšam na sebe produkty z aura-somy. Zaujímam sa už dlhšie o ezoteriku, meditácie, pracovanie s kyvadlom, feng-šuej, maľovanie.

Veštecky som sa pozrel do vašej duše. Našiel som vo vás nádherné hračkárstvo a nechuť s tým čokoľvek spraviť. Nezáujem o svet dospelých je príliš silný. Skúste si to uvedomiť a začať naprávať.

Psychický stav
Aurický obal psychického zdravia je dobre ukotvený okolo fyzického tela, podvedomé pochody sú uložené v tele a nie sú mimo tela. Teda celkovo stabilný psychický stav.

Povaha
Psychicky ste usadená v strednom mozgu, odkiaľ nejde spojka do žiadnej inej oblasti. Sú tu sklony k hysterickej povahe v pozitívnom zmysle slova. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa musí aktívne starať o svoje fyzické a psychické zdravie.

Sexus podvedomia
Sexus povahy je umiestnený v strednom mozgu. Charakterizuje to obrázok malého dievčatka, ktoré nerado, ale predsa chodí do sveta dospelých. Robí tak iba s nechuťou. Šťastné je iba vo svojom svete hračiek. Sexus centrum je tiež uložené v strednom mozgu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá nechce a nerozumie svetu dospelých. Znovu nechuť žiť vo svete dospelých. Skúste si to uvedomiť a spojiť detskú hru a život dospelých do jedného celku.
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na lízanky a hračky. Povrchová vzrušivosť: na ošatenie bábik. Pohlavná vzrušivosť: pasivita a nezáujem. Citová vzrušivosť: svet rozprávok.

Stav obalov podvedomia
Na vešteckej rovine sa dajú v ľudskom tele čítať ďalšie informačné polia, ktoré vznikli zo spomienok ľudí, ktorí už zomreli. Ich spomienky sú uložené okolo nás a okolo 4. a 12. -14. roku človeka sa môžu ako kópie dostať do fyzického tela cez mozoček.
Aurický obal okolo vášho tela je štandardný pre tento typ psychiky. Klinický obal nie je prítomný, ani obal Lama Tulku. Túžby obal obsahuje rozprávkový svet. Mozoček obal poslania obsahuje informácie, aby ste zostali ako veľké dieťa. To si môžete realizovať v predstavách, ale nie v bežnom živote. Správna psychohygiena je tá, že žijete ako dospelá žena a v predstavách alebo snoch ako dievčatko. Rodostrom obal obsahuje info z vášho rodu o žene, ktorá nikdy psychicky nedospela na ženu. Dieťa obal obsahuje túžbu vrátiť sa do stavu embrya. Zvierací obal má informácie o zvieracích mláďatách. Eros obal obsahuje záznam o detskej sexualite. Do neurónov zapisujete hlavne všetko detské, dospelácke nie je jasné. Šaman obal je pomiešaný s detskými predstavami. 7 obalov obsahuje informácie o výrobe hračiek celej histórie ľudstva. Ide vo vás tranzové telo v podobe neustále sa opakujúcich sa uspávaniek.

Astrológia veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, ganglií, brušného mozgu
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Snaha všetko, čo je zo sveta dospelých, zničiť a uchrániť si detský svet. Nezáujem o svet dospelých. Všade detské kresby. Prírodu ste vymenili za hračkárstvo a bez reality.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Neustále ničiť svet dospelých a hračky a hračky.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch neustále utekáte pred realitou sveta dospelých, čo nie je v poriadku.

Hviezdy, šťastný osud
Iba vtedy, keď vnútorne a psychicky prijmete svet dospelých.

Pridaj komentár