Všetko kmitá. Vedomie kmitania. Zmyslové centrá. Kmitajúca myseľ. Bio drobných kmitajúcich čiastočiek. Sexus bioenergia. Fyzicky kmitajúce prsty. Kmitajúce prsty v predstave. Bioenergia z neurónov. Kmitajúce spomienky. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj vo zvukových nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku Silva školy, ktorá je zameraná na liečebné účely. Máme za sebou niekoľko rokov skúšania a hľadania toho, o čom Silva terapia je a môže, byť. Prečítali sme o Silvovej metóde takmer všetko dostupné. Precvičili sme, čo sa dalo. Niektorí sme Silvovku ručne prepisovali. Ja som Silvovku čítaval a precvičoval, ako sa len dalo.

Testovali sme účastníkov Silva kurzov. Dokonca som zistil, že medzi nami máme silvovca, ktorého zasväcoval sám José Silva. Bohužiaľ, ako keby Silva zasvätenie bolo vyprchalo a zmizlo. No napriek tomuto všetkému som sa nevzdal a pokračoval v nácviku Silva techník. Dnes sme do Silva techniky liečby fyzického tela zaviedli určitú logickú štruktúru. Zároveň sme začali s aktívnym nácvikom fyzického kmitania prstami na všetky druhy a spôsoby.

Na začiatku je potrebné sa skoncentrovať na jednotlivé centrá mozgu. Ide o spánkový mozog a zmyslové centrum pre analýzu zvukových podnetov. Potom to je predný mozog ako centrum vnútorného zvukového premýšľania a tak isto spevu, ďalej centrum zadného zrakového mozgu, oblasť temenného mozgu ako centrum všetkého druhu pohybu. Keď sa koncentrujeme, tak sa koncentrujeme do danej oblasti po drobných kúskoch o veľkosti špendlíkových hlavičiek, ktoré jemne kmitajú na danom mieste. Teda koncentrácia je ako posypať danú oblasť makom, ktorý slabučko poskakuje a točí sa. Použijeme vnímanie sveta na základe mikroskopov a nie klasického zraku. Opúšťame predstavu nehybných objektov a prijímame predstavu sveta, že všetko sa neustále pohybuje, aj keď v obmedzenom priestore.

Tak isto do každej oblasti v ľudskom tele zo spomienok vkladáme obrazy, ako keby boli vytvorené z drobných zrniečok maku. Pomôže vám predstava tvaru srdca z dutého skla, do ktorého sme nasypali mak a múku. Zároveň sa každé zrniečko pohybuje na mieste intenzívnymi kmitmi.

Tak isto je vhodné, aby ste drobné zrniečka alebo drobné malé bunky vnímali ako magnetické medzi sebou. Magnetické bioenergie dosiahnete tak, že si predstavujete drobné zrniečka ako rovnaké a harmonické vľavo aj vpravo, hore aj dole. Sú rovnaké a rovnako aj kmitajú. Tým bioenergie vo vlastnom tele zmagnetizujete. Tak isto je možné dosiahnuť stav, pri ktorom obrázok orgánu z drobných buniek roztočíte. V skutočnosti roztočíte kmitajúce a magnetizované bioenergie ako na kolotoči. To už máme kinetické energie. Bioenergia rotuje určitou rýchlosťou a to v kruhu. Čím je rýchlosť rotácie vyššia, tým bioenergia naberá na hmotnosti a je účinnejšia. Tento kineticko – rotačný mechanizmus poznajú ľudia trpiaci migrénami. To je len pre porovnanie, aby ste to lepšie pochopili.

Do samotných orgánov môžeme napúšťať aj blikajúce farebné svetlo a to zo spomienok uložených v hlave. Na túto operáciu použijete zadný zrakový mozog. Svetlo bliká určitou rýchlosťou, ale aj kmitá na mieste. Aký druh svetla na liečbu a terapiu použijete, je na vás a vašich pocitoch. Pri každej časti tela použijete iné svetlo a jeho odtieň. Tak isto je možné organizmus preliečiť zvukom. Podmienka je, aby ste ho vnímali ako molekuly vody, ktoré zvuk prenášajú, ale zároveň neustále v určitom priestore kmitajú. Aký zvuk použijete, je na vás samotných. Tak isto sa môžete preliečovať vnútorným hlasom, ktorý slúži na vnútorné premýšľanie. Znovu je tu podmienka, že spomienky na myšlienky musia byť opracované tak, aby to bolo kmitanie z drobných čiastočiek. Veľmi dobre sa preliečuje slovami, ktoré označujú číslice a výpočty. Môžete mať predstavu číslic aj v podobe obrázku. Zase je číslica ako sklenená nádoba plná drobných vošiek, ktoré sa po sebe motajú.

Ďalšou dôležitou súčasťou Silva liečby je tvorba bioenergie z neurónových oblastí ľudského tela a výhradne z iných. Pri Reiki bioenergetickom systéme vytvárame bioenergiu z určitých častí mozgu, mozočku a brušného mozgu. Pri Silva bioenergiách používame výhradne neurónové oblasti, nie bielu mozgovú hmotu. Nastupuje koncentrácia do oblasti výskytu neurónov. Do neurónov sa koncentrujeme v čo najmenšej predstave. Teda koncentrácia na makové zrnko. Pokiaľ sa takto nedokážete koncentrovať, tak nedosiahnete efekt uvoľnenia bioenergie priamo z neurónov vo všetkých častiach tela. Ide to schopnosťou koncentrácie na makové zrnko, ktoré neustále kmitá na danom mieste. Až vtedy začne z neurónov tiecť jedinečná liečivá bioenergia.

Pokračujeme vo fyzickom trasení prstov na všetky spôsoby. Prstami rýchlo a silne kmitáme v priestore. rozkmitané prsty priložíme postupne k jednotlivým orgánom tela. Pokiaľ cítime, že v rukách niet už rozkmitanej bioenergie, znovu ich rozkmitáme.

Potom je možné prsty na oboch rukách rozkmitať tesne nad povrchom určitého materiálu, ktorý je pevne zachytený o podložku. Kmitajúce prsty sa mierne o podložku šúchajú. Pripomína to pokusy z fyziky so sklenenou tyčou a kožušinou. Znovu rozkmitané prsty prikladáme k telu. Keď máte pocit ich znovu rozkmitať, tak to spravte.

Prsty na rukách možno rozkmitať aj šúchaním o seba. Teda jednu ruku o druhú a zároveň aj vibrovať. Znovu prikladáte na telo. Tak isto je možné pošúchať kmitajúcimi prstami aj povrch tela na rôznych miestach. Znovu neustále prikladáte k fyzickému telu.

Vhodné je skúmať a hľadať ďalšie postupy s kmitajúcimi prstami a kmitajúcimi a vibrujúcimi spomienkami všetkého druhu.

Pridaj komentár