Pokračujem v ďalšom skúmaní atropozofickej liečby pomocou ľudského oka a zmien, ktoré sa v oku diagnostikovanej osoby udiali. Vylepšujem systém veštectva pomocou tejto vešteckej techniky.
Pri diaľkovom výskume osôb, ktoré by dokázali veštecky ošetriť práve túto oblasť diagnostiky a liečby som zistil, že by mali mať v kostnej dreni určité množstvo nefunkčných a oslabených buniek, prípadne by im v tejto oblasti narástli nezhubné bunky v určitom množstve. Takéto osoby by najlepšie spĺňali predpoklady pre antropozofické diagnostikovanie a antropozofické liečby. Vo vešteckej praxi si tento stav buniek v kostnej hmote nasugerujeme a čo najreálnejšie si takýto stav uvedomíme. Nesmú vznikať žiadne pochybnosti. V tejto sugerácii do určitej oblasti kostnej drene si otvoríme ďalšie veštecké techniky. Znovu sa budeme snažiť o to, aby sme si tento typ nefunkčnosti buniek vsugerovali za koncentrácie v rôznych oblastiach kostnej hmoty. Tým zvyšujeme veštecké schopnosti v tejto oblasti. Potom sa už postupuje štandardne a to predstavíte si svoje oko alebo oko diagnostikovanej osoby a zameriate sa na najslabšie miesto v ľavom a potom v pravom oku. Koncentrácia do najslabšieho bodu dovoľuje vnímať, čo by ste mali meditovať, aby vás to posunulo dopredu jednak duchovne, ale aby vám to aj stabilizovalo fyzické a psychické zdravie. Keď takúto koncentráciu dosahujete, tak k nej priradíte určité ezoterické knižky. Mne sa po uvedenej koncentrácii zjavili za sebou dva tituly knižiek a to Kineziológia a Aurické terapie. Štúdium a meditácia týchto dvoch knižiek ma posúva na duchovnej ceste a zároveň priaznivo pôsobí na moje fyzické a psychické zdravie. Dotyčné knižky poznám a jednu mám aj v osobnej knižnici. Knižkám sa budem venovať intenzívnejšie. Je zaujímavé, že touto technikou sa dajú skĺbiť dve veci: duchovný rozvoj a stabilizácia zdravotného stavu.
Verím, že aj vy využijete túto vešteckú techniku na to, aby ste si posilnili zdravie a napredovali aj na duchovnej ceste do seba samých.

Pridaj komentár