Po ôsmich rokoch som s manželkou na tom nejako zvláštne a ja neviem prísť na to, na čom sme a kde sa to bude asi uberať. Chcel by som vás poprosiť o partnerský profil.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na váš vzťah. Rád by som napísal, že dospel k dokonalosti, ale bohužiaľ, viac sa vo vzťahu snažíte vy, partnerka toho pre vzťah moc neobetovala a ani nechce obetovať. Vy ste pripravený na dokonalý vzťah a ona na opak, na deštrukciu. Vzťah je vo fáze narušenia. Jednoznačne je vina na strane partnerky, ktorá sa hrá na obraz dokonalosti, ktorým nie je. Ona dokázala pre vás vytvoriť dokonalú ilúziu a vy ste jej chceli uveriť a aj uverili.

Zdravotný stav on
Nenašiel som nič choré okrem hrubého čreva a kože. V alternatívnej medicíne považujeme kožu za pokračovanie hrubého čreva. Chorobnosť hrubého čreva je 42, čo je už stav blížiaci sa chorobe, možno diagnostikovanej aj lekársky. Imunita voči mikroorganizmom je dobrá a celkovo vysoká, no nepreniká do hrubého čreva.

Zdravotný stav ona
Kyvadlo neobkreslilo tuk tela, ktorý má produkovať minimálne 20 užitočných látok pre telo. Váš tuk produkuje 4 druhy toxických látok. Kyvadlo neobkreslilo maternicu a pohlavné orgány, v ktorých je zápalový proces. Ostatné v poriadku.

Psychický stav on
Aurický obal je dlhodobo usadený okolo fyzického tela. Aj podvedomé obaly sú v tele. Celkovo stabilný a štandardný psychický stav.

Psychický stav ona
Aurický obal je okolo tela a je dlhodobo dobre ukotvený. Podvedomé obaly sú v tele. Štandardný psychický stav.

Povaha on
Ste usadený v gangliách celého tela. Ganglie sú drobné neurónové oblasti veľkosti špendlíkových hlavičiek a riadia činnosť orgánov. Odtiaľto idú vaše psychické prejavy. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá túži zbierať poznatky ezoteriky a duchovného sveta a chce ich aj realizovať.

Povaha ona
Je netradične usadená psychickými prejavmi čisto v mozočku. Takéto osoby vnímajú svet ako geometrické tvary. Charakterizuje to obrázok osoby schopnej premýšľať o svete a hľadať dokonalé schémy fungovania. Hľadanie geometrickej dokonalosti.

Celkovo príliš vzdialené psychiky. Ona kabalistické hľadanie dokonalosti a vy hľadanie informácií o ezoterike. Spája vás hľadanie niečoho, ale nie jeden druhého. Ona dúfa, že nájdete dokonalosť a vy ju chcete iba hľadať. Príliš vzdialené psychiky na hlbší vnútorný vzťah. Skôr bežné plynutie časom.

Sexus on
Sexus povahy je usadený v gangliách tela. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá si vie vychutnať ženský fenomén a naplniť s ním svoje telo aj dušu. Sexus centrum je umiestnené v hlave. Teda ambície a ciele. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá je až príliš opatrná a neistá. Impulzívne konanie. Náhle všetko a potom pasivita. Vhodné stabilizovať a nepodliehať tomu. Sexuálne podvedomie. Celková vzrušivosť: na ženy a ženské telo. Povrchová vzrušivosť: na ženské telo ako umelecký prejav. Pohlavná vzrušivosť: v zmysle nepokaziť sexom umelecké dielo. Citová vzrušivosť: samota a meditácie.

Sexus ona
Sexus povahy je usadený v gangliách kože. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorej sexuálny prejav je miešaný s náboženstvom. Sexus centrum je umiestnené v hlave a naznačuje viac na pracovné ambície ako rodina a deti. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorej myseľ funguje v kabalistických spisoch so snahou privlastniť si duchovné veci cez znaky pre svoju radosť. Sexuálne podvedomie. Celková vzrušivosť: na kabalu, znaky a židovské tradície. Povrchová vzrušivosť: povrch ľudskej kože pokreslený na japonský spôsob. Pohlavná vzrušivosť: na veľké kabalistické znaky. Citová vzrušivosť: do zápisov v magmatických poliach Zeme o živote ľudí. Celkovo problematická sexualita a problémové vzťahy s partnerom.

Celkovo vaše podvedomé sexuálne smerovanie tiež nejde k hlbšiemu zblíženiu a je na povrchu bežného vzťahu, ktorý nechce viac a nechce splynutie.

Stav obalov podvedomia on
Na vešteckej rovine sa dajú v ľudskom tele čítať ďalšie informačné polia, ktoré vznikli zo spomienok ľudí, ktorí už zomreli. Ich spomienky sú uložené okolo nás a okolo 4. a 12. -14. roku človeka sa môžu ako kópie dostať do fyzického tela cez mozoček.
V 4.roku ste nedostali obaly anjelov. V 12. roku ste dostali obaly: túžby obal obsahuje túžbu osoby venovať sa duchovným záležitostiam ako intenzívne sa bude dať. Mozoček obal hovorí o poslaní spoznať šamanstvo, prírodných ľudí a stať sa šamanom. Rodostrom obal – predok jogín, ktorý pestoval tantru a jogu. Eros obal obsahuje zápis o spolužití žien a vás, ale priateľský vzťah. Šaman obal je silne rozvinutý a obsahuje putujúceho šamana, ktorý sa usiluje duchovné veci povzniesť. Celkovo ezoterické podvedomie a tiež snaha ho počúvať a naplniť svoje duchovné poslanie.

Stav obalov podvedomia ona
Na vešteckej rovine sa dajú v ľudskom tele čítať ďalšie informačné polia, ktoré vznikli zo spomienok ľudí, ktorí už zomreli. Ich spomienky sú uložené okolo nás a okolo 4. a 12. -14. roku človeka sa môžu ako kópie dostať do fyzického tela cez mozoček.
V 4.roku boli vytvorené anjelské obaly a to čierne anjelské sféry. Často konáte premýšľate negatívnym spôsobom. V 12. roku boli vytvorené ďalšie podvedomé obaly. Aura okolo tela obsahuje plno geometrických znakov z kabaly. V aure sú aj spomienky mŕtvych detí, ktoré negatívne pôsobia na osud blízkych osôb. Túžby obal obsahuje spomienky osoby židovského pôvodu z koncentračného tábora, ktorá objavila lásku k Bohu. Mozoček obal obsahuje poslanie – záchrana ľudí na misiách a lekárska starostlivosť. Pokiaľ sa venujete oblasti medicíny, tak šťastný osud. Rodostrom obal obsahuje spomienky židovských predkov, ktorí boli silne ortodoxne veriaci. Eros obal obsahuje záznam o láske k Bohu cez znaky a písmená. Šaman obal obsahuje záznamy z magických rituálov Starého zákona. 7 obalov spolu obsahuje poznatky z kabalistickej praxe, ktorá hľadá vo všetkom dokonalosť.

V zásade idú vaše podvedomia proti sebe. Vy hľadanie vlastnej duchovnosti, ona hľadanie dokonalosti pre vyvolených. Ona expanzívne podvedomie, ktoré vás ubíja a dáva pocítiť úbohosti pozemského červíka. Ale to ona iba vyžaruje, v skutočnosti je na tom horšie. Lebo na dokonalý umelecký obraz sa iba hrá a iba ho bude večne hľadať. Ona a jej podvedomie vás tlačí do teoretickej roviny ezoteriky.

Láska
Rád by som napísal o dokonalej láske, ale v podstate je váš vzťah silne narušený, ale zatiaľ nie deštruktívny. Ona si nesie zo svojho života predstavu, že ju každý muž zničí. On si nesie predstavu dokonalej lásky. Problém je na strane partnerky. Nie je schopná prijať a opätovať vaše ideály lásky. Nepozná to a obáva sa toho.

Rovnoprávnosť
V zásade rovnoprávnosť vo vzťahu z jednej aj druhej strany funguje.

Romantika
Iba u vás romantika, ona žiadna romantika a skôr strach z nej.

Racionálnosť
On chce racionálnosť, ona to odmieta.

Kamaráti
On chce kamarátstvo, ona nechce a odmieta, nie je to dosť dokonalé.

Nezávislosť
On rozumná nezávislosť, ona prehnaná nezávislosť.

Symbiotické
On aj ona symbiotické, ona už viac nedokáže a on to rešpektuje.

Objektívne
Snaha obidvoch o objektívny pohľad na vec a seba.

Sebecké
On nesebecký, ona silné a výrazné sebectvo vo vzťahu. On sa podriadil a ona ako keby zabudla.

Pridaj komentár