V tomto príspevku budem komplexne pojednávať o náboženských symboloch, ktoré nájdeme všade tam, kde sa nachádzajú neuróny a neurónové vrstvy.

Začneme u šedej kôry veľkého mozgu, kde som už dostatočne opísal, čo sa tu dá nájsť. Budeme pokračovať do oblasti mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu a to priamo pod zrakovým mozgom. Tu si pri správnej manipulácii nájdeme náboženské predstavy, ktoré znovu môžeme modifikovať podľa druhu náboženstva, ktoré cvičíme alebo vyznávame. Môžeme pokročiť do oblasti stredného mozgu a takzvanej náboženskej astrológie.

Prevažne v tejto oblasti sa nachádzajú astrologické symboly planét, ale nám už nerobí žiadny problém prehodiť tieto astrologické symboly do náboženských postáv ktoréhokoľvek náboženstva. Z tohto hľadiska možno chápať, prečo sa vtedajším náboženským vyznavačom neľúbila vedecká predstava Galilea Galileiho alebo Kopernika. Prístup dogmatikov bol opodstatnený. Dobre cítili nebezpečenstvo, že sa tieto symboly v tejto oblasti pomenia. Pretože v tejto oblasti neurónov je sídlo planetárnych náboženských obrazov, oblasť kozmických symbolov. Spomenul som si na výraz a predstavu kozmický Kristus.

Pokračujeme ďalej a zavítame do oblasti spánkového mozgu, ktorý je tiež v oblasti stredného mozgu a tu nájdeme symboliku stvorenia sveta. Táto symbolika sa často mieša so symbolikou alchymistickou a hermetickou. Samozrejme, že symboly aj v tejto oblasti sa dajú meniť rôzne. Budeme pokračovať do oblasti miechy a tu do oblasti šedej kôry, ktorá je hrubá ako tuha v ceruzke a ide odhora dole po celej mieche. Je dobre si naštudovať anatómiu miechy. Tu po vhodnom naladení nájdete svet anjelov alebo postáv s mnohými rukami, nohami a podobne. Tak isto aj v tejto oblasti je možné meniť veľkosť a tvar symbolov podľa toho, čo potrebujeme.

Postúpime ďalej a skoncentrujeme sa do oblasti brušného mozgu. Na mojich stránkach sa mu venujem špeciálne. Daj do vyhľadávača na hlavnej stránke brušný mozog. Do brušného mozgu sa vhodne skoncentrujeme a po preladení nájdeme dosť veľkú postavu Pastiera Božieho. Tak isto tento obraz možno podľa okolností pozmeniť. A pôjdeme ďalej a to rovno do neurónov hormonálnych žliaz. V hormonálnych žľazách nájdeme rozprávkové predstavy, ale po určitom prepnutí sa dajú tieto rozprávkové predstavy pozmeniť na náboženské predstavy. Verím, že táto exkurzia vám na ceste k Bohu prinesie úžitok a požehnanie.

Pridaj komentár