V mozočku realizujeme 3. ezoterickú cestu. Ezoterika v mozočku je blízka kabalistickým systémom, ktoré svoj doterajší vrchol dosahovali hlavne v prostredí židovskej ezoteriky. A touto cestou ďakujeme jedincom, ktorí rozvíjali tento jedinečný ezoterický systém a zanechali svoj odkaz živý až do dnešných dní.

No život ide ďalej a vývoj všetkého, a tak isto mozočkovej kabaly, má svojich nových nasledovníkov a bádateľov. Máme za sebou asi 10 rokov práce v oblasti mozočkovej kabaly, ktoré sú poznamenané v prvom rade praktizovaním klasickej kabaly. K tomu treba pridať aj veštecký systém skúmania tých, ktorí v histórii ľudstva produkovali ezoteriku práve z mozočku. Verme, že sme kabale a tejto časti ezoteriky dali pevné základy a takto sme dali kabale novú životnosť do budúcnosti.

V prvom rade si treba uvedomiť, že mozoček sme začali v prvom rade využívať na veštecké výkony. Pri 10 % -nej koncentrácii do mozočku je možné sa odosobniť, zabudnúť dočasne na svoje ego, nasať si cez mozoček do seba predstavu druhej osoby a cítiť sa ako druhá osoba. Systém, ktorý špičkoví herci používajú pri hereckých výkonoch, keď stvárňujú inú osobu na javisku. Ezoterik tento systém používa pre veštecké výkony.

Ďalej mozoček sme pri 10 %-nej koncentrácii začali používať na všetky druhy koncentrácie do tela aj mimo tela. Je to jedinečný, rýchly systém koncentrovania a iné systémy koncentrovania mu nestíhajú.

Mozoček sme začali používať aj na prieniky mimo tela a to prepnutím neurónov mozočku na psychický prienik mimo telo. A mozočkom prenikáme všade do makrosveta, mikrosveta a tiež sveta mŕtvych spomienok.

Ďalej sme začali mozoček používať aj na jedinečné prieniky do buniek, atómov a sveta častíc za použitia rezonancií, bioenergií a magnetických energií. Cez mozoček sme začali prenikať do magnetického jadra planéty Zem a tu uložených magnetických záznamov o organickom živote tejto planéty od vzniku prvého živého organizmu.

Neustále sme kŕmili mozoček všetkými druhmi znakov, piktogramov, geometriou, číslicami, vzorcami, rôznymi druhmi svetového písomníctva. A hlavne rôznymi typmi židovského písma, ktoré sa tak jedinečne podobá na základ fungovania mozočku.

Skúmali sme živých jedincov usadených do mozočku, tak isto spomienky týchto jedincov vo svete mŕtvych a magnetických záznamoch magnetického jadra planéty Zem. Toto všetko sme mimozmyslovo dostávali do spomienok neurónových oblastí ľudského tela ako hodnotné spomienky.

Skúmali sme systém fungovania mozočkov jednovaječných a siamských dojčiat. Preberali sme si ich systémy prepojenia mozočkov na základe špecifických znakov. Znaky sme prevzali a mimozmyslovo počas zasvätení uložili do mozgu.

Neustále sme sa usilovali vytvoriť v prednom mozgu centrum pre dekódovanie znakov, ktoré mozoček neustále produkuje, čo sa nám aj podarilo a dnes už nie je žiadny problém v centre spojených fantázií dekódovať znaky vlastného mozočku a aj znaky iných mozočkov.

Prepracovali sme systém prepojenia mozočkov navzájom za účelom zvýšenia výkonnosti a kapacity vlastného mozočka. Dnes veľmi aktívne využívame.

Testovali sme a školili mozoček, aby skenoval a zapisoval do znakov všetko v ľudskom tele a tiež všetko okolo nás až do vzdialenosti o priemere 4 000 biliónov krát 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. A tak isto do mikrosveta častíc a ešte menších 4. úrovní mikrosveta. Usilujeme sa, aby mozoček nevynechal a svedomito zapisoval všetko okolo ezoterika.

Mozoček vyriešil aj problém neustáleho prijímania informácií do mozgových neurónov. Myslenie a pracovanie so spomienkami v mozgu dovoľuje nasávať extrémne množstvo informácií a bez problému ich spracovávať aj za pomoci prepojenia viacerých mozočkov.
Začali sme školiť mozoček k tomu, aby zvládol skoro všetky druhy vešteckých výkonov, ktoré sa kombinovali navzájom, a tak isto sme v mozočku tvorili systém kontroly, čo cez mozoček veštecky vnímame v sebe alebo mimo seba. Z mozočku postupne vytvárame nástroj na veštecké vnímanie a spracovanie množstva informácií.

Prichádza systém prepojenia mozočku na systém dvojníka cez poškodené epitelové bunky a využitie filipínskeho systému tvorby magnetickej energie z miechy. V prvom rade sme vytvorili pri sebe dvojníka zo znakov mozočku a zahájili sme mimozmyslovú debatu s mozočkom, aby sme pochopili, ako funguje a čo ešte nedostatočne vníma zvnútra ezoterika a jeho okolia. Potom sme produkovali dvojníka z prieniku k organickému životu v kozme, pritiahli sme množstvo UFO odtlačkov a začali sme komunikáciu na tému ako využiť neurónové systémy mimozemšťanov alebo niečo v ich organizme, čo slúži ako záznamník ich spomienok.

Pokračovali sme v tvorbe dvojníkov zo všetkých druhov anjelských sfér podobných detským dyslektikom. Vytvorili sme mimoriadne razantného dvojníka a ten nám začal radiť, že už netreba premostenie mozočkov na seba, ale stačí kontakt s gigantickými pulzarmi, kde si pohodlne môžeme ukladať rôzne spomienky, ktoré získame pri prienikoch do kozmu okolo nás. Potom nám tento dvojník zložený z anjelov ukázal tri typy pulzarov: pulzar zložený z miliónov drobných pulzarov vedľa seba, pulzar so zahustenými kotúčikmi ako zamrznuté jazero a pulzarový lúč z hynúcej klasickej planét, skôr pulzarová anti čierna diera. Tak isto sme sem psychicky vstupovali a uvedomovali sme si, ako sa dá fungovať práve v pulzaroch kozmu.

Počas cvičení sme dosahovali vrchol dvakrát (Mont Everest) a to tým, že sme vytvorili jedinečného anjelského dvojníka z anjelských sfér kozmu aj mikrokozmu, akého tu ešte nezmontoval žiadny ezoterik. Zároveň sme dosiahli vrchol (Mont Everest) druhýkrát, keď sme ako prví ezoterici začali fungovať v pulzaroch kozmu. Teda vďaka dvojníkom je tu možné dosahovať všade prvenstvo a robiť vrcholovú ezoteriku.

Sledujte, ako budeme napredovať do oblastí ezoteriky, ktoré tu na planéte Zem nerobil žiadny jedinec.

Pridaj komentár