Techniky koncentrácie typické pre jogu. Koncentrácie cez zmyslové centrá v mozgu. Koncentrácie do orgánov tela. Koncentrácie do buniek pomocou kmitajúcich a vibrujúcich mantier. Koncentrácie znakov do aury. Techniky rôznych ezoterických schopností pre účely duchovného rastu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Mnoho rokov sa usilujeme o to, aby sme prenikli do jogínskych techník a to tak, aby prospeli v prvom rade zdraviu a šťastnému osudu. Dobre vieme o snahe spraviť z jogy niečo ako fyzické cvičenia, ktoré sa majú podobať strečingovým cvičeniam. Joga prenesená do európskych podmienok stratila, bohužiaľ, svoju duchovnosť. Úroveň jogínov je presýtená prvkami komercie a indického folklóru. Priznávam, že nás to neteší a budeme sa snažiť, aby sa joga dostala na duchovnú úroveň a nepodliezala pod úroveň fyzických cvičení.

V prvom rade je potrebné, aby si jogín sadol do vhodnej polohy a kľudne to môže byť sed na stoličke. Je samozrejme výborné, pokiaľ niekto odcvičí fyzicky čo najviac asán a má praktické skúsenosti. Odporúčam, aby pri cvičení asán v prvom rade myslel na duchovnú cestu a nie na jogu ako fyzické cvičenie.

Po odcvičení fyzických asán je vhodné odcvičiť asány aj mentálne v predstave, kde si môže predstaviť aj také krkolomné asány, ktoré by neodcvičil ani ten najohybnejší jogín.

Po tomto zvládnutí mentálnej úrovne jogy je vhodné naštudovať o joge čo sa dá a uložiť si to do svoje vnútornej pamäte. Jogín nehladí na kvalitu a úroveň toho, čo si odcvičí a uloží do pamäte. No treba mať na pamäti, že všetko, čo súvisí s jogou, má v sebe skrytú indickú hudbu a indické mantry. Treba si uvedomiť, že európska kultúra je stavaná v prvom rade na obrazovom vnímaní sveta a India je postavená na zvukoch. Veľmi dobre to vnímať na indickom písme a kladení dôrazu na zvukovú a fonetickú podobu písmen. Je to doslova posadnutosť, ako to robia. Dokonca sa Európa pri tvorbe fonetickej stránky niektorých abecied inšpirovala fonetikou indického písma. Keď niekde sedí jogín, tak to treba vnímať ako zvuk a nie ako obrázok. Keď vnímate indické chrámy, tak to treba vnímať ako zvuk a nie ako fyzickú stavbu. Keď je v Indii v chráme plno posvätných potkanov, tak potkany treba vnímať ako zvláštnu zvukovú kulisu samotného chrámu.

Posadíte sa do stoličkovej asány a rozhodnete sa, že sa naučíte značne nehybne a v kľude presedieť aj dve hodiny. Stíšenie a skľudnenie vnútra je prirodzená vec, ako aj úprava dýchania na plytké dýchanie, kde v pľúcach zostava trochu vzduchu a niečo sa slabo dodýchne a niečo sa vydýchne. Potom sa rozhodnete, že sa odpojíte zmyslami od koncentrácie do vonkajšieho sveta a pozornosť budete venovať vnútornému svetu a to hlavne orgánom tela, ale aj spomienkam uloženým v hlave. Predstavíte si sugeratívne, že ste oslepli a už môžete vidieť iba svoje spomienky a prenikať iba do orgánov, systémov a častí tela. Tak isto to spravíte so sluchom, na začiatok si môžete do uší dať vhodné zátky a vsugerovať si, že ste prišli o bubienky v ušiach a teraz môžete počúvať iba zvuky v pamäti a zvuky, ktoré vydávajú vaše orgány. Tak isto to spravíte s nosom, nasugerujete si, že ste stratili čuch a teraz môžete čuchať iba svoje vnútro. Podobne to spravíte aj s jazykom, pritisnete ho silno o horné podnebie a vsugerujete si, že nemáte jazyk a teraz môžete chutnať iba spomienky na indické jedlo a vlastné orgány. Potom prísne znehybníte telo a ruky, máte pocit, že už sa nebudete môcť hýbať, pohybovať a niečoho sa dotýkať. Teraz sa budete pohybovať iba v sebe a medzi orgánmi a spomienkami v hlave. Hovoríme tomu odpojenie od vonkajšieho sveta a preniknutie do vnútra svojho tela a spomienok. Máte za sebou úspešné prvé preniknutie do seba a koncentrácia je dôsledne stočená do vnútorného sveta a to na meditačný čas. Potom po meditácii sa vrátite naspäť do vonkajšieho sveta okolo vás.

Nasleduje fáza koncentrácie na mozog, potom srdce, pľúca, pečeň, slezinu, obličky, črevá, krvné riečište, lymfatické riečište, nervové dráhy a potom jednotlivé časti tela. Nastupuje základná koncentrácia zmyslov do vybratého orgánu a to môže byť napríklad pečeň. Každý si vyberie ľubovoľný orgán a začne intenzívnu koncentráciu na daný orgán. Nasugerujete si, že na svete všetko zaniklo a zostali ste iba ako jeden orgán, na ktorý sa koncentrujete. Ide o zúženie vedomia na jeden objekt. Potom na tento objekt uplatníte sadu ďalších koncentrácií a to pomocou predstavy orgánu, pomocou vhodnej mentálnej asány zrealizovanej v predstave. Tak isto predstava prstových módov. Tak isto stupňujete koncentráciu vhodnou kruhovitou mandalou. K tomu koncentrácia magického pohybu. Koncentrácia stupňujúca a to nasugerovaním si mŕtveho bodu v tele. Koncentrácia pokračuje cez umŕtvenie a stíšenie vhodnej časti tela. Koncentračných techník je mnoho a je dobré ovládnuť všetky. Tento stav koncentrácie z jedného orgánu presuniete postupne na iné orgány. Potom si uvedomíte vo veľkom mozgu tieto samostatné koncentrácie na jednotlivé orgány ako zbierku koncentrácií a zbližovania sa s orgánmi. Začínate tvoriť v predstavách niečo ako tisícplátkový lotos.

Nastupuje ďalšia fáza a to je koncentrácia na spomienky o joge a to každý obrázok, spomienky a pocit samostatne. Uplatníte techniku koncentrácie ako u orgánov.

Nasleduje fáza, ktorá vyžaduje, aby ste svoju myseľ rozozvučali a spomenuli si na všetky mantry a zvukovú podobu abecedy. Otvorili si centrum spevu. Zároveň si uvedomili hodnotu kmitania zvuku a pridali k tomu svetelnú šou, ktorá kopíruje zvuk vašej mysle a tak isto hmatové pocity. Jednoducho blikáte a kmitáte ako v Silva škole. Len tentokrát zvuk použijete výsostne na duchovnú cestu a nie tak ako v Silvovke na učenie a ovládanie svojho vnútra za účelmi praktického využitia vo vonkajšom svete. To je zásadný rozdiel medzi Silvovkou a jogou.

Postupne prenikáte do jadier buniek a začínate spoločne rozrezonovávať bunky a ich jadrá. To sa vám podarí vďaka kmitaniu, vibrovaniu a rezonovaniu. Nie ste žiadny dirigent a vstupujete koncentračnými technikami do jednej bunky a to tak, ako u jedného orgánu. Potom tento koncentračný pocit prenesiete do každej bunky aj pomocou školeného mozočku. Nechcete, aby bunky spievali, ale aby vydávali prirodzené zvuky zo seba bezprostredne. Postupne je zvukom naplnená každá bunka tela. Je to veľký orchester miliónov hudobníkov, ktorí nemajú dirigenta. Toto všetko si zapamätáte a uložíte do veľkého mozgu na doplnenie tisícplátkového lotosu.

A ideme ďalej do aury, kde je uložené obrovské množstvo znakov, ktoré vznikajú v tele jogína pri každej intenzívnej koncentrácii na niečo v tele aj v pamäti. Čím viacej koncentrácií na niečo v sebe, tým viacej znakov rôzneho geometrického tvaru v aure. Postupne uplatňujete koncentračné techniky na jednotlivé znaky, a potom idete hlboko do znakov ako do buniek. Možno sa pýtate, kde sa vzalo v aure toľko znakov. Tie sa sem dostali zasvätením a odkopírovaním z rôznych oblastí výskytu týchto znakov a to hlavne u pravekých ľudí a samotných jogínov. Čím vyspelejší jogín, tým dokonalejšie množstvo zvukových znakov v aure okolo tela.

Potom zostáva iba jedno a to začať nácvik rôznych druhov ezoterických schopností ako je prienik do sveta mŕtvych a napríklad kozmické vedomie. No všetko sa bude diať na báze kmitajúceho, vibrujúceho zvuku. Z vnútra jogína sme pozvoľna prešli do sveta zvukov celého kozmu a všetkého, čo kozmos obsahuje. Je to nesporne jedinečný prístup.

Pridaj komentár