Sebecké Reiki. Parazitické Reiki. Vlastné bioenergie. Cudzie bioenergie. Magnetizmus Zeme. Vlastný magnetizmus. Znaky. Fyzická únava. Predstava magnetu. Prútkarstvo. Sugerácia choroby. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Venujeme sa bioenergetickej ezoterike, ktorú tu prezentuje Reiki systém. Klasický Reiki prístup stojí na zasvätení majstrom Reiki, ktorý bol zase zasvätený iným majstrom. Majster Reiki prenesie na nového adepta Reiki. Zvyčajne efekt zasvätenia intenzívne trvá niekoľko mesiacov. Po tomto čase začne táto prvotná potencia postupne vyhasínať a je potrebný ďalší stupeň zasvätenia. Namiesto ďalšieho zasvätenia je tu možnosť pravidelného nácviku.

Zvyčajne adept a zasvätenec Reiki vie hlavne liečiť iných ľudí a seba už menej alebo vôbec. Nami pestovaný systém Reiki zámerne voláme Reiki sebecké a Reiki parazitické. Ide o to, aby sme sa Reiki energiou dokázali liečiť aj sami a nemuseli sa v tomto smere obracať na iného Reikistu. Aby sme dokázali zosať bioenergiu Reiki z iných živých zdrojov ako je človek, zviera, rastliny, stromy a mikroorganizmy. Ide o schopnosť dobiť sa energiami z iného prírodného zdroja so snahou zbytočne nevyšťavovať vlastný bioenergetický režim. K preťaženiu vlastného bioenergetického režimu dochádza hlavne v momentoch chorobnosti.

Z dôvodu použitia iného zamerania Reiki sme museli aj pozmeniť znaky Reiki. Pozbierali sme všetky dostupné znaky a v tomto smere nám pomohol aj internet. Tak vznikla galéria Reiki znakov, ktorá prešla skúmaním viacerých Reikistov. Výsledkom bolo vytvorenie pozmenených znakov, ktoré dovoľovali vytvárať vlastné bioenergie. Ďalej znaky umožňujú zosávať bioenergiu z iných živých zdrojov aj na diaľku. Nestačilo iba energiu prijať, ale ju aj v sebe udržať, a tak k znakom všade dodávame krúžky. Produkujeme vlastnú bioenergiu, zosaváme na diaľku energiu zo živých zdrojov a túto s vlastnou bioenergiou si dokážeme v sebe udržať. Pri klasickom Reiki je vlastná energia a bioenergia z tela odvádzaná do tela inej osoby, ktorá nemusí byť prítomná fyzicky.

Vlastnú a zosatú bioenergiu dokážeme v tele podržať s tým, že ju musíme dopĺňať, lebo inak by sme ju stratili. To je presne tak, ako s teplom v miestnosti počas zimy. Keď nebudete prikurovať, tak si teplo neudržíte. Zároveň sa učíme vytvoriť systém zapínania Reiki systému na základe stavu chorobnosti. Reiki systém sa aktivizuje intenzívne v začiatku choroby a keď sa vyliečim, tak Reiki systém ide do normálneho chodu. Pri výcviku použijeme sugeratívne uverenie, že orgány v tele sú choré. Sugerácii treba uveriť bez výhrad a to tak, ako keby to bola skutočnosť. Takýmto prístupom nastavujeme Reiki na aktivitu pri chorobnom stave.

Celkovo tvorbu vlastnej bioenergie a zosávanie cudzej bioenergie podporujeme pocitom a sugeráciou, že práve teraz konáme ťažkú fyzickú prácu.

Všetko cvičíme v troch centrách ľudského Reiki a to sú rohy predného mozgu. Ide o najstaršie časti mozgu. Prvé rohy sú vľavo a vpravo na konci obočia smerom dovnútra. Ďalšie rohy sú súčasťou spánkového mozgu a tieto miesta sú asi dva centimetre nad ušami. Ďalšie centrum je mozoček veľkosti rozrezanej tenisovej loptičky pod zadným zrakovým centrom. Aj tu sú vývojovo najstaršie časti mozgu. Tak isto vľavo a vpravo. Používali sme v ľudskom Reiki aj brušný mozog v črevách, ale toto centrum sme presunuli do šamanského Reiki, ktoré si nájdete v Šaman sekcii. Toto rozdelenie je prirodzenejšie.

Pokračujeme v ďalšom zdokonaľovaní a snažíme sa základný Reiki systém spojiť s ďalšími liečiteľskými smermi. Vybrali sme si smer k liečiteľstvu – prútkarstvo. Ide o techniky založené na senzibilnom vnímaní magnetických síl Zeme. Dokonca niektorí prútkari dokážu produkovať vlastný biomagnetizmus.

V tomto prípade hovoríme o magnetickom Reiki Zeme. Vlastnú a zosatú bioenergiu posielame do magmatického jadra Zeme. Nevnímame spodok nôh, obuv, podlahy a podložie. Magnetické sily postupne do vás natečú úplne sami. Tento proces natekania zefektívnite technikou harmonizácie celého fyzického a tiež psychického stavu. Koncentrujete sa na jednotlivé časti tela vľavo a vpravo a stupňujete pocit, že sú úplne a jedinečne rovnaké. Takýto druh harmonizácie vytvára lepšie zosávanie zemského magnetizmu. Pod magnetizmom Zeme rozumieme sily schopné všetko priťahovať určitou silou do stredu Zeme.

Potom je tu systém tvorby vlastného magnetizmu, ktorý vyrobíme zatiaľ z vlastných bioenergií a predstavou magnetov dosiahneme vytvorenie biomagnetu. Do daných troch oblastí v hlave dodáme teraz už dvojice rovnakých znakov na jednu a tiež na druhú strany mozgu. Do znakov ľudského Reiki vložíme predstavu fungujúcich magnetov. S vlastným magnetizmom preliečujeme hlavne choré mesta a potom sugeráciou aj navodené choré miesta. Po skončení preliečenia je potrebné vlastný magnetizmus zrušiť a naladiť sa na magnetizmus Zeme. Pokiaľ takto nebudete robiť, tak riskujete rôzne nežiaduce psychické stavy.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.