Náboženská hudba

Dátum zberu: 10. 03. 2016
Strana 1 z približne 280 výsledkov
 
Náboženská hudba
 
3
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
 

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk.

 
 
 
Náboženská hudba
Na akú hudbu delíme náboženskú hudbu? Náboženská hudba je hudba súvisiaca s textovým či melodickým vyjadrením viery človeka v nadprirodzeno. Delí sa na: liturgickú hudbu, prírodnú hudbu.
 
Kategória náboženská hudba: sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:N%C…
Stredoveká hudba: quercus-music.cz/
 
 
Kresť. hudba 20 stor.: sk.wikipedia.org/wiki/Gospel
 
Nemecký vokálny speváci: cs.wikipedia.org/wiki/Gregorian
 
Prastarý hudobný nástroj: www.cestaksebe.sk/news/pistala-koncovka-…
 
 
 
Kresťanská hudba
Aké texty sú použité v kresťanskej hudbe? Súčasná kresťanská hudba je žáner populárnej hudby, ktorej texty sú zamerané na témy kresťanskej viery. V hudobnom priemysle je tento žáner reprezentovaný kresťanskou a gospelovou hudbou.
 
Interpreti kresťanskej hudby: sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_interpretov…
 
Kresťanská hudobná skupina: lamacskechvaly.sk/
Igor Mamojka: www.mamojka.com/
Kresťanská rocková skupina: sem_sk.dolnykubin.net/
 
Spevokol Dar: spevokoldar.szm.com/
Kresťanská skupina: www.theshramotes.szm.com/
Kresťanská hudba: www.vargad.net/
Kresťanský mládežnícky zbor: www.zborsvjakuba.sk/index.html
 
 
 
Chrámová hudba
Pre aké účely je tvorená duchovná hudba? Duchovná hudba je hudba tvorená prevažne pre liturgické účely. Alebo od názvu hudba pre ducha, dušu človeka. Hudba praktizovaná je prevažne skupinová, tzn. liturgickou záležitosťou, aj keď individuálne praktiká sú nemenej významné a prínosné.
 
Byzantská chrámová hudba: www.grkat.nfo.sk/hudba/
Komorný orchester: www.orchesterzoe.eu/
 
Svätováclavský zbor: svatovaclavskysbor.webnode.cz/
 
 
Organová hudba
Aké poznáme klávesové nástroje? Klávesové nástroje: Sú to nástroje, na ktoré sa hrá pomocou klávesnice – klaviatúry. Zvuk môže byť produkovaný či už pomocou vzduchu-organ, harmónium a akordeón, rozvibrovaním strún-klavír alebo čembalo, alebo pomocou elektrického prúdu syntetizátor.
 
 
 
Zbor organová hudba: psallitedeo.sk/
 
 
Náboženská hudba vo svete
Čo nám vyjadruje náboženská hudba? Náboženská hudba je hudba súvisiaca s textovým či melodickým vyjadrením viery človeka v nadprirodzeno. Delí sa na: liturgickú hudbu, prírodnú hudbu.
 
Kategórie stredovekej hudby: sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Str…
 
Skladatelia chrámovej hudby: cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Skladate…
Skladatelia chrámovej hudby: en.wikipedia.org/wiki/Category:Classical…
 
Kresťanskí skladatelia hymnus: en.wikipedia.org/wiki/Category:Christian…
 
 
 
 
Hudobné zbory
Zbor môže byť organizovaná skupina osôb, ktoré vykonávajú spoločne istú činnosť alebo majú rovnaké poverenie a podobne. Skupina hudobníkov, najmä spevákov, hudobné, spevácke teleso predvádzajúce spoločne hudobné skladby.
 
Spev kostolných piesní: www.jakubcata.eu/
 
Spevácky zbor: www.chorusdepaul.sk/
Rímskokatolícky zbor: www.naszbor.szm.com/
Kresťanský mládežnícky zbor: www.zborsvjakuba.sk/index.html
Jakubčatá: www.jakubcata.eu/
 
Zbor detí, mládeže: borovce.fara.sk/zbor.php
Spevokol evanjelickej cirkvi: www.ecavrs.sk/spevokol/
Cirkevný hudobný spolok: www.cirkevnahudba.sk/
 
Detský zbor: sidlisko3.sk/smajlik/
Zbor organovej hudby: psallitedeo.sk/
 
Mládežnícky spevokol: www.emespe.sk/
Slovenský spevácky zbor: adoremus.sk/cmsms/index.php?page=profil
Detský hudobný súbor: www.subor-melodia.sk/
 
Mládežnícky spevácky zbor: www.juzania.sk/side/uvod.php
Bratislavský chlapčenský zbor: www.bchz.org/sk/home
Bratislavský zbor: www.szmb.sk/o_zbore.html
 
Sakrálna hudba: www.apollo-choir.sk/front
 
 
Hudobné skupiny
Kde sa najčastejšie používa termín hudobná skupina? Hudobná skupina alebo kapela je spoločenstvo viac ľudí, ktorí hrajú na nejaký hudobný nástroj a/alebo spievajú. Sú známe hudobné skupiny rôznych hudobných štýlov a žánrov. Obyčajne vystupujú na koncertoch, v kluboch a nahrávajú albumy. Termín sa používa v populárnej alebo ľudovej hudbe.
 
Mládežnícky spevokol: www.emespe.sk/onas.html
Gospelová skupina: www.new-project.sk/index.htm
Hudobná skupina: lamacskechvaly.sk/ 
 
Hudobná skupina: jochanan.szm.com/
 
 
Koncerty festivaly
Čo je to koncert? Koncert je verejná alebo spoločenská hudobná produkcia so živou hudbou. Môže sa konať v súkromných priestoroch, v koncertnej sieni, v divadle, v kostole, na štadióne alebo pod holým nebom.
 
Príprava koncertov: www.copp.sk/
 
 
Mládež pre Krista: www.campfest.sk/
Vokálne zoskupenie: www.gods.sk/
 
 
Organové festivaly
Už ste sa zúčastnili organového festivalu? Hudobný festival je druh festivalu orientovaný na hudbu a činnosti s ňou spojené. Väčšinou býva hudobný festival prehliadkou interpretov zameraných na určitý hudobný žáner.
 
 
 
 
 
Organy v kostoloch
Organ je mechanizovaný aerofón. Pokladá sa za kráľa hudobných nástrojov. Hráč na organe sa nazýva organista, organistka. Prvé zmienky o organe pochádzajú z antických čias. Organ je zo stavebnej stránky najväčší a najzložitejší hudobný nástroj. Skladá sa z píšťal, registrov, vzdušníc, mechov, čerpadla vzduchu, organovej skrine, prospektu, hracieho stola a traktúry.
 
Portál organistov: www.organisti.sk/
Historické organy na Slovensku: www.simplicissimusreisen.sk/index.php/sk…
 
Organy veľké a malé: www.velkykostol.sk/hudba/organy/
Organy v Bazilike sv.Mikuláša: nzr.trnava.sk/?q=node/864
 
Kostol svätého Augustína: cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9h…
Kostol svätého Mikuláša: cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9h…
 
 
Hudba na YouTube
Chcete si vypočuť hudbu? YouTube je internetová databáza filmov, väčšinou krátkych videí. YouTube založil Chad Hurley v roku 2005 a v novembri 2006 ho kúpilo Google. V súčasnosti ide o najväčší svetový systém na zdielanie filmových súborov na internete.
 
 
 
 
 
CD náboženská hudba
Čo nám označuje v hudbe pojem singel ? V hudbe pod pojmom „singel“ rozumieme krátku nahrávku jednej, alebo viacerých skladieb na hudobnom nosiči. Do verejného predaja môžu byť single vydané v rozličných formátoch.
 
 
Klasická, náboženská hudba: www.zachej.sk/klasicka-hudba/
 
 
Náboženská hudba MP3
Načo nám slúži MP3 prehrávač? MP3 prehrávač (tiež prenosný hudobný prehrávač, hovorovo empétrojka) je prenosný digitálny audio prehrávač (digital audio player, DAP), ktorý slúži na počúvanie súborov vo formáte MP3. Toto označenie sa však zažilo aj pre prehrávače ostatných audio formátov (napr. Ogg, WMA alebo AAC).
 
 
 
Organová hudba MP3
Načo nám slúži MP3 prehrávač? MP3 prehrávač (tiež prenosný hudobný prehrávač, hovorovo empétrojka) je prenosný digitálny audio prehrávač (digital audio player, DAP), ktorý slúži na počúvanie súborov vo formáte MP3. Toto označenie sa však zažilo aj pre prehrávače ostatných audio formátov (napr. Ogg, WMA alebo AAC).
 
 
 
Piesne spevníky
Jednotný katolícky spevník (v skratke JKS) je kancionál rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. Prvýkrát vyšiel v roku 1937 a používa sa dodnes, čo nemá v strednej Európe obdobu.Vznikol v rokoch 1921 až 1936 z iniciatívy Mons. Jána Pöstényiho, správcu Spolku svätého Vojtecha, a zostavil ho hudobný skladateľ a trnavský regenschori Mikuláš Schneider-Trnavský, ktorý do neho zaradil 226 vlastných piesní.
 
Jednotný katolícky spevník: sk.wikipedia.org/wiki/Jednotn%C3%BD_kato…
Spevy žalmy svätci: www.spevy.sk/
 
E-shop spevniky: www.ver.sk/Spevniky-_k-4_
 
 
Modlitby
Čo nám symbolizuje modlitba? Modlitba je obvykle slovný prejav kladného vzťahu k transcendencii. Modlitba predpokladá nadľudskú bytosť, ktorá počuje a je schopná vypočuť. K modlitbe dochádza tam, kde má človek k Bohu alebo bohom osobný vzťah, kde boha poníma ako subjekt, s ktorým možno komunikovať.
 
 
Vianočné básne: modlitba.sk/?cat=36
 
Liturgické modlitby: modlitba.sk/?cat=16
Kolednícke piesne: modlitba.sk/?cat=16
Ruženec Pátra Pia: modlitba.sk/?cat=163
K slzám Panny Marie: modlitba.sk/?cat=162
 
Mariánsky ruženec: modlitba.sk/?cat=159
Rôzne ružence: modlitba.sk/?cat=164
Modlitby o ochranu kostola: modlitba.sk/?p=8241&
Korunka k sv. Michalovi: modlitba.sk/?p=2108&
Pobožnosť k božiemu milosrdenstvu: modlitba.sk/?p=4387&
 
Litánie k svätému Jozefovi: modlitba.sk/?p=4259&
Litánie k všetkým svätým: modlitba.sk/?p=4265&
 
 
Náboženská literatúra
Čo nám vyjadruje pojem literatúra? Literatúra – písomníctvo alebo slovesnosť alebo slovesná tvorba je súhrn všetkých písmom zaznamenaných textov, v užšom zmysle je to umelecká literatúra.
 
 
 
Literatúra kresťanských zborov: www.krestanskezbory.sk/kz_lit.htm
Dobrá kniha: www.dobrakniha.sk/
 
E-shop knihy: www.zachej.sk/knihy/
Kresťanská literatúra: www.rosa.sk/sk/uvod
E-shop kníhkupectvo: www.kumran.sk/
Karmelitánske kníhkupectvo: www.ikarmel.sk/
 
Kníhkupectvo Brána: www.webareal.sk/knihkupectvobrana
Vydavateľstvo Lúč: www.luc.sk/
 

Comments are closed.