Klasická hudba

Dátum zberu: 22.01.2016
Strana 1 z približne 210 výsledkov 
 
Klasická hudba
 
5
  
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
sk.wikipedia.org/wiki/Search_engine
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk.
 
 
 
 
Klasická hudba
Čo nám označuje názov klasická hudba? Klasická hudba je veľmi zaužívané označenie pre vrcholnú formu obvykle orchestrálnej hudby hranej v histórii, za ktorú je v tomto ohľade považované najmä obdobie renesancie, baroka, klasicizmu a romantizmu (zhruba od roku 1550 do roku 1945), podľa mnohých názorov sa sem však zaraďujú i neskoršie zložitejšie slohy, ako impresionizmus, expresionizmus a niektoré obrodenia starých štýlov ako napr. neoklasicizmus.
 
 
 
 
 
Významní skladatelia
Čo vytvára hudobný skladateľ? Skladateľ alebo komponista alebo hudobný skladateľ je umelec, ktorý tvorí nové hudobné skladby a spravidla ich zaznamenáva vo forme hudobných notácii. Podľa notácií jeho hudbu potom interpretujú výkonní umelci (ako sú speváci, hráči na hudobné nástroje a ďalší hudobníci).
 
 
Česká a slovenská hudba: www.czechmusic.net/klasika.htm
 
 
 
Hudba s prvkami elektroniky: www.citylife.sk/vazna-hudba
 
 
Umelci klasická hudba
Koho nazývame umelcom? Umelec je tvorca, pôvodca umeleckého diela alebo širšie umeleckého výtvoru; človek, ktorý sa zaoberá aktívne umením. Podľa Aristotela je umelec remeselník tvoriaci podľa pravidiel.
 
Jaroslav Patočka: www.jaroslavpatocka.com/
 
Jiří Pazour: www.jiripazour.cz/
Dielo Jána Cikkera: www.jan-cikker.org/
 
Vladimír Franz: vladimirfranz.webnode.cz/
Operní speváci speváčky: www.azet.sk/katalog/operni-spevaci-a-spe…
Najväčší spevák v histórii: operaslovakia.sk/najvacsi-spevak-opernej…
 
 
Žánre klasickej hudby
Čo je typické pre klasickú hudbu? Pod pojmom klasická hudba sa väčšinou myslí Európska klasická hudba, typická svojou notáciou, ktorá vznikla v 16. storočí. Typické pre klasickú hudbu sú aj rôzne druhy sláčikových nástrojov, ktoré dominujú najmä v orchestrálnej a komornej hudbe. Dôležitým nástrojom klasickej hudby je však aj klavír a organ.
 
Slovenské národné divadlo: www.snd.sk/?opera
Opera Slovakia: operaslovakia.sk/
 
Informácie o operách: opera.stanford.edu/
Operné spoločnosti: opera.stanford.edu/companies.html
 
Žalmy slovenských skladateľov: www.slovakmusicbridge.eu/zalmy.htm
 
Muzikál opereta: www.musical-opereta.cz/
 
Hudba na sťahovanie: www.rozhlas.cz/klasika/download
Moravskoslezká sinfonieta: sinfonietta.sk/
 
 
Súčasná klasická hudba
S akými technikami experimentovali klasický skladatelia v 21. storočí? 20. storočie bolo dobou experimentovanie v klasickej hudbe.  V 21. storočí mnoho vážnych klasických skladateľov experimentovalo s avant garde technikami, zatiaľ čo iní sa vrátili do konzervatívnej v neo – romantickom štýle.
 
 
Vladimír Franz: vladimirfranz.webnode.cz/
Peter Machajdík: machajdik.weebly.com/
 
 
Koncerty festivaly
Čo je to koncert, na aké koncerty radi chodíte? Koncert je verejná alebo spoločenská hudobná produkcia so živou hudbou. Môže sa konať v súkromných priestoroch, v koncertnej sieni, v divadle, v kostole, na štadióne alebo pod holým nebom.
 
Koncerty a festivaly: www.eklasika.cz/koncerty.php
Koncerty Bratislavský kraj. hudba.zoznam.sk/podujatia/?country=1&#03…
Kalendár podujatí: hudba.zoznam.sk/podujatia/
 
Predpredaj lístkov: predpredaj.zoznam.sk/sk/
Slovenská filharmónia koncerty: www.filharmonia.sk/orchester-slovenska-f…
 
Aktuálne podujatia: www.livemusic.sk/koncerty
Čo sa deje v Bratislave? www.citylife.sk/vazna-hudba
 
Rôzne koncerty: www.xl.sk/koncerty
 
Noty na stiahnutie: www.eklasika.cz/noty.php
 
 
Hudba k filmom
Čím sa vyznačuje filmová hudba? Filmová hudba je hudba, ktorá je špecificky skomponovaná alebo vytvorená pre použitie vo filme. Oproti nefilmovej hudbe sa vyznačuje výraznejšou dynamikou. Často býva pripravovaná nielen pre konkrétny film, ale dokonca napasovaná pre konkrétne scény vo filme.
 
 
Fun rádio soc. siete: www.funradio.sk/socialne-siete/
 
Filmová hudba zahraničná: www.supermusic.sk/skupina.php?idskupiny=…
Filmy obsahujúce klasickú hudbu: filmy.showbiz.cz/vyhledavac/klasicka-hud…
 
Pražský filmový orchester: www.praguefilmorchestra.com/
 
Filmová filharmónia: filmharmonie.cz/o-nas/
 
Moravskoslezská sinfonietta: hc.sk/hudba/teleso-detail/2743
 
 
YouTube klasická hudba
Chcete si vypočuť hudbu? YouTube je internetová databáza filmov, väčšinou krátkych videí. YouTube založil Chad Hurley v roku 2005 a v novembri 2006 ho kúpilo Google. V súčasnosti ide o najväčší svetový systém na zdielanie filmových súborov na internete.
 
 
 
Hudba orchestra: www.orchestralnahudba.sk/
Symfonický klavír on line: www.orchestralnahudba.sk/skladby/klavir/
 
Moravskoslezská Sinfonietta: www.youtube.com/user/MSSinfonietta/video…
 
 
Rádio najlepšia klasická hudba
Čo je to rozhlas, čo nám zabezpečuje? Rozhlas je masovokomunikačný prostriedok alebo inštitúcia zaoberajúca sa spracovaním spoločenských informácií pre audiálne hromadné šírenie, prípadne budova, v ktorej sídli táto inštitúcia. Rozhlas je telekomunikačné zariadenie pre jednosmerný prenos zvuku na diaľku.
 
Klasika rtvs: klasika.rtvs.sk/
 
Internetové rádiá: www.eklasika.cz/radia.php
 
 
CD klasická hudba
Čo nám označuje v hudbe pojem singeľ? V hudbe pod pojmom „singel“ rozumieme krátku nahrávku jednej, alebo viacerých skladieb na hudobnom nosiči. Do verejného predaja môžu byť single vydané v rozličných formátoch.
 
 
 
 
 
Hudobné školy
Čím končí štúdium na konzervatóriu? Konzervatórium je odborná škola, ktorá vychováva a vzdeláva profesionálnych hudobných a dramatických umelcov čiže poskytuje vzdelanie v odbore hudby, tanca a herectva. Štúdium sa končí absolutóriom, ktoré sprevádza verejný koncertný výkon absolventa.
 
Konzervatórium Bratislava: www.konzervatorium.sk/
Cirkevné konzervatórium: www.ckba.sk/#!prijmacie-skky/cswc
 
 
 
Hudobné nástroje
Čo je považované za hudobný nástroj? Hudobný nástroj je zariadenie skonštruované alebo pozmenené na účely tvorby hudby. V podstate každý nástroj, ktorý dokáže vylúdiť zvuk a môže byť nejakým spôsobom kontrolovaný hudobníkom môžme považovať za hudobný nástroj.
 
E – shop sláčikové nástroje: www.bigmusic.sk/slacikove-nastroje/
 
E-shop dychové nástroje: www.muziker.sk/dychove-nastroje
Orchestrálne príslušenstvo: www.bigmusic.sk/orchestralne-prislusenst…
Rôzny výrobcovia: www.hudobne-nastroje.sk/
Predaj na Bazoši: hudba.bazos.sk/
 
 
Knihy o hudbe
Kniha je nejasne definovaný termín. Bežné definície sú nasledovné: definície s dôrazom na fyzické hľadisko: súhrn (potlačených alebo prázdnych) listov papiera, pergamenu, velínu, látky alebo iného materiálu zopnutý pozdĺž jednej hrany (bez ohľadu na to, či má alebo nemá dosky či puzdro)  [táto definícia teda zahŕňa okrem slovesných diel aj rôzne záznamníky, albumy a podobne.
 
 
 

Comments are closed.