Hudobné nástroje

Dátum zberu 13 . 08. 2016
Strana 1 z približne 240 výsledkov
 
Hudobný nástroj 
 
vazna-hudba
 

Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
sk.wikipedia.org/wiki/Search_engine

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk.


H
udobný nástroj
Dychové nástroje  Strunový nástroj Klávesový nástroj Bicie nástroje Elektronické hud. nástroje Hudobné obdobia Historické nástroje Netradičné hudobné nástroje E-shopy hudobné nástroje Výroba oprava nástrojov
  

 
Hudobný nástroj
Čo je to hudobný nástroj? Hudobný nástroj je zariadenie skonštruované alebo pozmenené na účely tvorby hudby. V podstate každý nástroj, ktorý dokáže vylúdiť zvuk a môže byť nejakým spôsobom kontrolovaný hudobníkom môžeme považovať za hudobný nástroj. Na hudobných nástrojoch môžeme hrať sólovo alebo ich kombinovať.
 
Kategória etnomuzikológia: sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Etn…
 
Klasifikácia hud. nástrojov: sk.wikipedia.org/wiki/Sachsova-Hornboste…
 
Experimentálne hud. nástroje: en.wikipedia.org/wiki/Experimental_music…
 
Hudobné nástroje história: referaty.atlas.sk/vseobecne-humanitne/na…
 
 
Dychový nástroj
Ako vzniká zvuk pri dychových nástrojoch? Dychové nástroje tvoria skupinu hudobných nástrojov, pri ktorých zvuk vzniká rozochvievaním vzduchového stĺpca. Výška tónu závisí od parametrov stĺpca, ktoré sa menia napríklad rôznym zakrývaním a odkrývaním dierok na nástroji.
 
Kategória dychové nástroje: sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Dyc…
Plechový dychový nástroj: sk.wikipedia.org/wiki/Plechov%C3%BD_dych…
 
 
 
Saxofónista skladateľ: cs.wikipedia.org/wiki/John_Coltrane
 
Sonny Rollins: sonnyrollins.com/
Výrobca dychových nástrojov: sk.wikipedia.org/wiki/Amati
Dychové nástroje: www.amati.cz/cz/
 
 
Strunový nástroj
Ako produkujú zvuk strunové nástroje? Strunové nástroje sú hudobné nástroje, ktoré produkujú zvuk z vibrujúcich strún. Vo väčšine sláčikových nástrojov, vibrácie sú prenášané do telesa nástroja, ktorý tiež vibruje, spolu so vzduchom vo vnútri. Telo naviac, ale nie u všetkých sláčikových nástrojov, je duté.
 
Kategória strunové nástroje: sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Str…
Kategória sláčikové nástroje: sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Sl%…
 
Dalibor Karvay: www.daliborkarvay.sk/
Gitarové múzeum: www.gitarovemuzeum.sk/
 
 
Kurzy výroba: hud. nastr. www.oldharp.com/kurzy/
 
 
Festival – Johna Dopyeru: sk.wikipedia.org/wiki/DobroFest
 
 
Klávesový nástroj
Ktorý klávesový nástroj patrí medzi najstaršie? Klávesový nástroj (skrátene nazývaný aj klávesy) je hudobný nástroj, na ktorom sa hrá pomocou klaviatúry. Najznámejším klávesovým nástrojom je klavír, medzi najstaršie klávesové nástroje patrí organ. Poznáme aj ďalšie mechanické, elektromechanické a elektronické klávesové nástroje.
 
Kategórie klaves, nástrojov: sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Kl%…
 
Flašinety a hracie nástroje: flasinet.cz/
 
Mechanický nástroj: cs.wikipedia.org/wiki/Pianola
 
 
 
 
 
Bicie nástroje
Akým spôsobom sa hrá na bicie nástroje? Bicie nástroje sú hudobné nástroje, na ktoré sa hrá údermi, trasením, škriabaním alebo trením. Sú pravdepodobne najstarším typom hudobného nástroja. Niektoré bicie nástroje hrajú nielen rytmus, ale aj melódiu a harmóniu.
 
Írsky rámový bubon:: sk.wikipedia.org/wiki/Bodhr%C3%A1n
Bicí nástroj xylofón: sk.wikipedia.org/wiki/Xylof%C3%B3n
 
 
Sólový bubenník skladateľ: sk.wikipedia.org/wiki/Anatolij_Vasilievi…
 
 
Elektronické nástroje
V ktorých rokoch elektronická hudba zaznamenala rýchly rozvoj? Elektronická hudba je voľný termín pre hudbu vytváranú elektronickými nástrojmi, teda zdrojmi zvuku, ktoré disponujú elektronickými súčasťami. Tento štýl zaznamenal rýchly rozvoj v 80. rokoch a do dnešných dní sa rozvetvil do ďalších hudobných smerov.
 
Počítačové hud. skladby: en.wikipedia.org/wiki/Category:Computer_…
 
História zvukového pracoviska: www.sonicart.sk/archives/960
 
Počítačová hudba nástroj: www.youtube.com/watch?v=JNsbB7wDTvk
 
Techno portál: www.techno.cz/index.php
El. tanečná hudba: soundcloud.com/edm
 
Elektronická tanečná hudba: dancemag.cz/
 
 
 
Hudobné obdobia
Ktoré dve hľadiská z hudobných dejín poznáme? Dejiny hudby sú predmet hudobnej histórie, čiže vývin hudby. Z hľadiska periodizácie hudobných dejín poznáme dve hľadiská : všeobecno-historické (periodizácia, ktorá vychádza zo všeobecno-dejepisnej periodizácie – pravek, starovek, stredovek, novovek), kultúrno-historické.
 
 
 
 
Historické hudobné nástroje
Poznáte hudobnú históriu? Dejiny hudby sú predmet hudobnej histórie, čiže vývin hudby. Z hľadiska periodizácie hudobných dejín poznáme dve hľadiská: všeobecno-historické (periodizácia, ktorá vychádza zo všeobecno-dejepisnej periodizácie – pravek, starovek, stredovek, novovek), kultúrno-historické.
 
Prastarý indický strunový nástroj: en.wikipedia.org/wiki/Ravanahatha
Séria flauty mladého paleolitu : en.wikipedia.org/wiki/Paleolithic_flutes
Píšťala vyrobená z kosti: www.ludovakultura.sk/index.php?id=4856
 
Citara strunový nástroj: www.ludovakultura.sk/index.php?id=4814
Drevené sláčikové nástroje: www.ludovakultura.sk/index.php?id=4823
 
 
 
Pianola mechanický nástroj: cs.wikipedia.org/wiki/Pianola
Orchestrion mechanický nástroj: cs.wikipedia.org/wiki/Orchestrion
Automatický hudobný nástroj: en.wikipedia.org/wiki/Music_box
 
Pianola mechanický nástroj: cs.wikipedia.org/wiki/Pianola
Flašinet – kolovrátok: cs.wikipedia.org/wiki/Fla%C5%A1inet
Flašinety a hracie nástroje: flasinet.cz/
 
Bicí nástroj xylofón: sk.wikipedia.org/wiki/Xylof%C3%B3n
Nigerijsky bicí nástroj: sk.wikipedia.org/wiki/Udu
 
 
Netradičné hudobné nástroje
Chcete si vypočuť hudbu na netradičné hudobné nástroje? Hudobné nástroje, ktoré vám zmenia pohľad na hudbu. Experimentálne hudobné nástroje. Hudba na kameň, lastúry, hudba na sitár, didgeridoo….
 
Netradičné hud. nástroje: www.manmagazin.sk/hudobne-nastroje-ktore…
 
 
 
Hinduistické hud. nástroje: apoort.net/esoterika/hindus-hudba/#hindu…
 
Experimentálne hud. nástroje: en.wikipedia.org/wiki/Experimental_music…
Videli ste preparovaný klavír? sk.wikipedia.org/wiki/Preparovan%C3%BD_k…
 
 
E-shopy hudobné nástroje
Čo je to internetový obchod? Internetový obchod alebo e-shop alebo e-obchod alebо online obchod je obchod na internete. “Opakom” internetového obchodu je najmä klasický, v tejto súvislosti prezývaný “kamenný” obchod.
 
Hanika gitary: www.hanika.sk/
Hľadáte dobrú cenu? www.hudobne-nastroje.sk/
 
Všetko pre hudbu: www.totalmusic.sk/
Nástroje a príslušenstvo: www.eplay.sk/
Hudobné nástroje Heuréka: hudobne-nastroje.heureka.sk/
Hľadali ste na Bazoši? hudba.bazos.sk/
 
Hľadáte vhodnú literatúru? www.martinus.sk/knihy/umenie-hudba-hudob…
Literatúra o hud. nástrojoch: www.shop.amadeo.sk/k-56-literatuacutera-…
 
 
Výroba oprava nástrojov
Aký proces je výroba? Výroba (iné názvy: vyrábanie, vyrobenie, produkcia, produkovanie, vyprodukovanie) je ľuďmi organizovaný proces premeny vstupov na hmotné statky (v širšom zmysle aj služby) určené na nejaký úžitok (uspokojenie potreby). Rozlišuje sa: priemyselná výroba, poľnohospodárska výroba, remeselná výroba a umelecká výroba.
 
Výrobca str. nástrojov: sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Dopjera
Výrobca dychových nástrojov: sk.wikipedia.org/wiki/Amati
Dychové nástroje Amati: www.amati.cz/cz/
 
Reštaurovanie hud. nástrojov: olsiak.com/rozcestnik.php
Servis a oprava: opravagitar.com/
Opravy a ladenie klavírov: www.ladenieklavirov.sk/
Oprava strunových nástrojov: www.neuszer.sk/
 

Comments are closed.