Elektronická hudba

Dátum zberu: 06. 06. 2016
Strana 1 z približne 260 výsledkov
 
Elektronická hudba
 
6
 

Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
sk.wikipedia.org/wiki/Search_engine

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk.

 
 
Computer music  
Tvorba hudby počítačom označuje komponovanie hudby za pomoci počítača. Analýzou vzťahov medzi jednotlivými tónmi, stupnicami alebo frázami je možné hudbu formalizovať. Touto myšlienkou sa počítačoví odborníci zaoberali už od 50. rokov 20. storočia a postupne sa vytvorilo mnoho prístupov, ktoré hudbu analyzujú alebo vytvárajú na základe matematických modelov, algoritmov alebo heuristických stratégií.
 
International computer music: www.computermusic.org/page/23/
Wikipédia počítačová tvorba: sk.wikipedia.org/wiki/Tvorba_hudby_po%C4…
Počítačové hudobné skladby: en.wikipedia.org/wiki/Category:Computer_…
 
Digitálna mesačná krajina: en.wikipedia.org/wiki/Digital_Moonscapes
 
 
Nocturne Emmy
Čo sa používa v oblasti počítačovej hudby? Počítačová hudba je použitie výpočtovej techniky v hudobnej kompozícii , za pomoci ľudských skladateľov vytvoriť novú hudbu alebo pomocou počítača samostatne vytvoriť hudbu, ako napríklad s algoritmické zloženie programami.
 
Chopin štýl Nocturne Emmy: www.youtube.com/watch?v=t6WeiyvAiYQ
Počítačom generovaná hudba: www.youtube.com/user/davidhcope/videos
 
Počítačom improvizácia džezu: www.youtube.com/watch?v=Cbb08ifTzUk
Ako skladať hudbu na počítači? www.youtube.com/watch?v=BaQJ3r9gvkU
 
 
Soundtrack
Čo je to soundtrack? Hudba videohry je soundtrack, ktorý sprevádza videohru . Predčasná hudba videohry bol raz obmedzená na jednoduché melódie ranej zvuk syntetizátoru technológií.Tieto obmedzenia inšpiroval štýl hudby známeho ako chiptunes , ktorý kombinuje jednoduché melodické štýly s zložitejších vzorov alebo tradičných hudobných štýlov, sa stal najpopulárnejším zvuk z prvých videohier.
 
Hudba s elektronickými prvkami: sk.wikipedia.org/wiki/Electronica
Elektronická tanečná hudba: sk.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%A1_…
 
Elektroakustické festivaly: www.electrocd.com/en/liens/festival/
 
 
Games 
Aká je herná hudba? Herná hudba je taká hudba, ktorá je určená výhradne pre potreby videohier alebo počítačových hier. Tento žáner pôvodne začínal len ako zmes jednoduchých monotónnych melódií na syntetizátor 8-bitových konzol, z ktorých sa vyvinul štýl chiptune, až dorástla do kvality porovnateľnej k filmovej hudbe s tým, ako sa zvyšovala kvalita zvukových systémov v kybernetike.
 
GarageBand softvérová aplikácia: en.wikipedia.org/wiki/GarageBand
Guitar Hero hudobný rytmus: en.wikipedia.org/wiki/Guitar_Hero_(video…
 
 
YouTube
Chcete si vypočuť hudbu? YouTube je internetová databáza filmov, väčšinou krátkych videí. YouTube založil Chad Hurley v roku 2005 a v novembri 2006 ho kúpilo Google. V súčasnosti ide o najväčší svetový systém na zdielanie filmových súborov na internete.
 
Počítačové hudobné skladby: en.wikipedia.org/wiki/Category:Computer_…
 
Relaxačná elektronická hudba: www.youtube.com/watch?v=TiyYjAGu8ww
Počítač Hudba v roku 1985: www.youtube.com/watch?v=cLfYT6yXgEc&#038…
Moonlight – Electric Cello: www.youtube.com/watch?v=DRVvFYppU0w
 
 
Počítač-hudobný nástroj
Na akom základe sa vytvára počítačová hudba? Tvorba hudby počítačom označuje komponovanie hudby za pomoci počítača. Analýzou vzťahov medzi jednotlivými tónmi, stupnicami alebo frázami je možné hudbu formalizovať. Touto myšlienkou sa počítačoví odborníci zaoberali už od 50. rokov 20. storočia a postupne sa vytvorilo mnoho prístupov, ktoré hudbu analyzujú alebo vytvárajú na základe matematických modelov, algoritmov alebo heuristických stratégií.
 
Zoznam hudobného softvéru: en.wikipedia.org/wiki/List_of_music_soft…
Počítačový hudobný softvér: en.wikipedia.org/wiki/Category:Computer_…
Bubon zvýraznenie rytmu: www.youtube.com/watch?v=AdExX1FXtFI
Počítač-hudobný nástroj: www.youtube.com/results?search_query=com…
 
Počítač hudobný nástroj: www.youtube.com/watch?v=toXNVbvFXyk&#038…
Animácia hudobný nástroj: www.youtube.com/watch?v=hyCIpKAIFyo&#038…
Počítač hudobný nástroj: www.youtube.com/watch?v=kFGmQcnhFfk&#038…
Ako hrať na elektronický prístroj? www.youtube.com/watch?v=XvBZV3JFGJ4
VST plugin sťahuj: softplug.com/sk/
 
Počítačová hudba nástroj: www.youtube.com/watch?v=JNsbB7wDTvk
Algoritmické hudobné kompozície: www.youtube.com/watch?v=6-GI0we1tBQ
 
 
Wikipédia elektro hudba
Ktoré nástroje nepatria do el. hudby? Elektronická hudba je voľný termín pre hudbu vytváranú elektronickými nástrojmi, teda zdrojmi zvuku, ktoré disponujú elektronickými súčasťami, napr. Theremin, Syntetizátor, Sampler (hudobný nástroj), Sekvencer, počítač a pod. Elektromechanické nástroje (napr. elektrická gitara) teda do tejto skupiny podľa definície IEEE nepatria.
 
Kategória elektronická hudba: sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Ele…
 
 
Elektronická hudba
V ktorých rokoch elektronická hudba zaznamenala rýchly rozvoj? Elektronická hudba je voľný termín pre hudbu vytváranú elektronickými nástrojmi, teda zdrojmi zvuku, ktoré disponujú elektronickými súčasťami. Tento štýl zaznamenal rýchly rozvoj v 80. rokoch a do dnešných dní sa rozvetvil do ďalších hudobných smerov.
 
Experimentálne štúdio: www.sonicart.sk/archives/159
História vzniku el. skladieb: www.sonicart.sk/archives/1688
 
Elektronická hudba: refresher.sk/hudba-elektro
Elektronické klenoty: refresher.sk/hudba-hudobny-serial
 
Stará škola el. hudby: elektronicka-hudba.telotone.cz/
Hudobný portál: www.muzikus.cz/homepage/
Elektronická hudba: electronicmusic.cz/
 
Techno portál: www.techno.cz/index.php
 
El. tanečná scéna: dancemag.cz/
 
 
Elektronická tanečná hudba
Kde sa predovšetkým používa elektonická tanečná hudba? Elektronická tanečná hudba často skrátene ako EDM teda Electronic Dance Music je elektronická hudba, ktorá je vytváraná predovšetkým na použitie v nočných kluboch alebo v prostredí zameranom na tanečné zábavy. Hudba je z veľkej časti tvorená DJom.
 
Kategórie elektronická tanečná: sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Ele…
Elektronická Dance Music: www.reddit.com/r/EDM/
EDM novinky: edm.com/
Elektronická tanečná hudba: soundcloud.com/edm
 
Tanečná elektronická hudba: www.ticketportal.sk/genre.aspx?id=6
 
 
Hudobné žánre
Kam zaradíme elektroakustickú hudbu? Elektroakustická hudba je súborný názov rôznych okruhov hudobnej zvukovej produkcie, ktoré sa tradične označujú podľa spôsobu výroby, napr. elektronická hudba, konkrétne hudba pre magnetický pásik.
 
Festival elektronická muzika: en.wikipedia.org/wiki/List_of_electronic…
 
Hudba elektronické prvky: sk.wikipedia.org/wiki/Electronica
 
Elektronická hudobná dvojica: sk.wikipedia.org/wiki/Autechre
 
 
 
 
Hudobná technika
Aký softvér poznáme? Softvér – pôvodne písané software je označenie pre programové vybavenie počítača, alebo súhrn všetkých programov, ktoré sa dajú použiť na výpočtovom zariadení. Má nemateriálnu povahu, hovoríme o vývoji softvéru. Rozlišujeme systémový softvér a aplikačný softvér.
 
 
 
Elektronické nástroje
Poznáte aj iné el. nástroje ako oscilátor? Elektronické nástroje používajú na tvorbu zvuku elektronické obvody, ktoré vyrábajú nielen potrebnú frekvenciu, ktorá určuje výšku tónu, ale aj mierne deformácie priebehu signálu, ktoré určujú farbu zvuku. Okrem špeciálnych oscilátorov sa vyrábajú najmä ako klávesový nástoj- syntetizátor, keyboard.
 
História elektronických nástrojov: elektronicka-hudba.telotone.cz/clanky/hi…
Rozdelenie hudobných nástrojov: zus-nauka.webnode.sk/hudobne-nastroje/
 
 
 
 
Interpreti
Kto je to spevák? Máte obľúbeného speváka alebo speváčku? Spevák je hudobník, ktorý vytvára hudbu iba pomocou svojho hlasu. Obvykle sa pod pojmom spevák rozumie to, že hudobník interpretuje melódiu. Trochu širší význam má vokalista. Ten môže interpretovať aj nemelodické zvuky, vrátane hovoreného slova alebo rapu.
 
Pier Stoe: stoe.szm.com/
Chris Huelsbeck: www.huelsbeck.com/
 
Computer orchestra: www.comporchestra.szm.com/
Populárni interpreti sťahuj: itunes.apple.com/cz/genre/hudebni-elektr…
 
El. tanečná scéna: dancemag.cz/
 
 
Festivaly podujatia
Aké hudobné žánre sú na hudobných festivaloch? Hudobný festival je druh festivalu orientovaný na hudbu a činnosti s ňou spojené. Väčšinou býva hudobný festival prehliadkou interpretov zameraných na určitý hudobný žáner ako napríklad pop, rock, metal, jazz, punk rock, elektronická hudba, alebo môže ísť o multižánrové festivaly.
 
Elektronické hud. festivaly: www.iscm.org/articles/seoul-internationa…
Koncert computer music: www.a4.sk/program/2015-04-10-20-00
Letné festivaly: www.citylife.sk/festivaly
 
El. tanečná scéna: dancemag.cz/
Pohoda festival: www.pohodafestival.sk/
Prehľad hudobných festivalov: music-zone.eu/najvacsi-prehlad-hudobnych…
 
 
Festivaly podujatia: www.musicpress.sk/festivaly
Elektronika v kluboch: www.kdykde.cz/calendar/co/festivaly 
 
 
YouTube elektronická hudba
Chcete si vypočuť hudbu, pozrieť film? YouTube je internetová databáza filmov, väčšinou krátkych videí. YouTube založil Chad Hurley v roku 2005 a v novembri 2006 ho kúpilo Google. V súčasnosti ide o najväčší svetový systém na zdielanie filmových súborov na internete.
 
 
 
 
MP3 piesne
Využívate z Internetu Free systémy? Slobodný softvér je podľa nadácie slobodného softvéru taký softvér, ktorý poskytuje slobodu spustiť program na akýkoľvek účel, slobodu študovať a upravovať program, slobodu kopírovať program, aby bolo možné pomáhať svojim blížnym, slobodu vylepšiť program a poskytnúť toto vylepšenie verejnosti, aby bolo na úžitok celej spoločnosti.
 
 
Najnovšie sety: mp3.drom.sk/
Kde si sťiahnuť? kashel.webz.cz/download.htm
 
 
 
Hudobné rádiá
K čomu slúži internetové rádio? Internetové rádio alebo e-rádio je rádio, pri ktorom je jeho program šírený v digitálnej forme cez internet. Čo sa týka vysielania a prijímania zvuku je podobné klasickému rádiu. Na druhej strane ale je odlišné od podcastingu, pri ktorom sa vyžaduje sťahovanie relácií (dát) a takisto nemá nič spoločné s poskytovaním obsahu na želanie (zo zoznamu).
 
Zoznam internetové rádiá: www.zoznam.sk/katalog/Kultura-umenie-med…
Internetové rádiá: www.elweb.cz/radio.php
Svetové online rádiá: www.e-radia.cz/
Súčasná elektronická hudba: fm.rtvs.sk/rubriky/temy_fm/102453/goethe…
 
Rádiá televízie online: www.play.cz/tag/elektronicka-hudba/
 
Aplikácie na internetové rádiá: www.aplikace.t-mobile.cz/clanky/pet-apli…
 
 
Hudobné televízie
Čo je to televízny program? Televízny program alebo program je súhrn vysielaných komunikátov, resp. presnejšie súbor relácií, televíznych diel ap. zostavených do dramaturgicky komponovaného celku, obsahujúci spravodajsko-publicistické, umelecké, hudobné a zložené relácie, a to vlastné alebo adaptované.
 
 
Televízie zo sveta: sk.tvlink.cz/hudba/
Satelitné televízie programy: sk.freesattv.tv/zoznam-programov
 
 
E-shop
Aký obchod je opakom internetového obchodu? Internetový obchod alebo e-shop alebo e-obchod alebо online obchod je obchod na internete. “Opakom” internetového obchodu je najmä klasický v tejto súvislosti prezývaný “kamenný” obchod. Výhodou internetového obchodu sú spravidla nižšie náklady než v prípade kamenných obchodov, a tým aj nižšie ceny.
 
E-shop digitálne piano: www.rytmuskk.eu/roland-v-piano/
 
Hľadáte elektronické bicie? www.on-board.sk/elektronicke-bicie/
 
Konštrukcia a výroba nástroja: www.antikvariatshop.sk/kniha/k9766/volos…
 
 
Články
Čo je to Web page, kde je uložený? Web page je dokument obsahujúci hypertext, obrázky a iné multimediálne prvky uložený obyčajne na webovom serveri prístupný prostredníctvom služby World Wide Web v sieti Internet. Zobrazuje sa používateľovi pomocou webového prehliadača.
 
 
 
Priekopník elektronickej hudby: www.teraz.sk/kultura/na-pohode-2016-vyst…
 
Elektronická hudba diskusia: www.csfd.cz/diskuze/458376-elektronicka-…
Časopis Computer music: www.musicradar.com/computermusic
 

Comments are closed.