Zrak-oko

Dátum zberu: 28.01.2017
Strana 1 z približne 320 výsledkov
 
Oko
 
m18 
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Search_engine
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk.
 
 
 
 
 
 
Ablefária
Ablefária (z gr. blefaron – mihalnica) je chýbanie mihalnice, vrodené alebo získané.
 
SK: Choroby oka Q10 Vrodené chyby mihalnice, slzných orgánov a očnice
 
Afakia
Afakia je stav, kedy oku chýba šošovka. Príčinou je takmer vždy jej odstránenie, väčšinou v dôsledku poruchy jej priehľadnosti a následne i videnia (sivý zákal); vzácne je to deštrukcia šošovky iným patologickým procesom (zápal, poranenie a pod.).
 
SK: Oftalmológia Choroby oka
EN: Symptoms and treatment Etymology
 
Amslerova mriežka
Amslerova mriežka je jednoduchá pomôcka používaná v očnom lekárstve, ktorá umožňuje pacientovi aj lekári odhaliť malé defekty centrálneho videnia či zmeny primakulárnej degenerácii. Ide o jednoduchú mriežku, ktorá je zvyčajne natlačená bielo na čiernom podklade.
 
CZ: Oční lékařství
 
Anizokorie
Anizokorie je stav charakterizovaný nerovnakej veľkosti pravej a ľavej zornice. Postihuje 20% populácie, môže byť úplne neškodný stav alebo symptóm viac vážnymi zdravotnými problémami.
 
CZ: Symptomy Onemocnění očí
EN: Etymology Causes Interpretation Anisocoria in popular culture
 
 
Astigmatizmus
Astigmatizmus (tzv. Cylindrická očná vada) je refrakčná chyba, spôsobujúca nepresné zaostrenie svetla na sietnici. Vyskytuje sa tiež často spoločne s krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou.
 
CZ: Příznaky Detekce vady Korekce Částečná kompenzace a adaptace oka na malou vadu Notace Kontaktní čočky Složité vady
EN: Signs and symptoms Types Axis of the principal meridian Focus of the principal meridian Throughout the eye Diagnosis Treatment Epidemiology
 
Binokulárne videnie
Binokulárne videnie znamená videnie oboma očami zároveň. Znamená to, že sa obrazy vnímané simultánne oboma očami spoja v jeden a navyše nám umožňuje vnímať hĺbku priestoru. Nie je vrodené, ale sa u každého jedinca vyvíja od narodenia až do jedného roka a až do 6 až 8 rokov dochádza k jeho upevňovaniu. Rozvoj prebieha približne paralelne v troch zložkách optické, motorické, senzorické.
 
CZ: Zrak
EN:Field of view and eye movements Binocular summation Binocular interaction Singleness of vision Eye dominance Stereopsis Allelotropia Binocular rivalry Disorders
 
Blefaritída
Blefaritída je ochorenie charakterizované zápalom okrajov očných viečok. Môže sa prejavovať začervenaním, svrbením a podráždením. Stav môžu zlepšiť lubrikačné očné kvapky.
 
CZ: Klasifikace Seborrhoická blefaritida Stafylokoková blefaritida Související články
EN: Symptoms Staphylococcal blepharitis Posterior blepharitis or rosacea-associated blepharitis Diagnosis Prevention (eyelid hygiene) Treatment
 
Break-up time test
Break-up time test sa používa na zhodnotenie stability slzného filmu. Do spojovkového vaku kvapneme fluoresceín, pacient niekoľkokrát zamrkat a po poslednom mihnutia sledujeme (pri osvetlení cez modrý filter) čas, za ktorý sa objaví prvý defekt slzného filmu.
 
CZ: Oční lékařství
 
 
Cievovka
Cievovka alebo chorioidea (lat. choroidea) je časť strednej vrstvy steny očnej gule obsahujúca veľa ciev (na prísun výživy a kyslíka) a pigmentových buniek. Je uložená od vráskovcového opašteka dozadu medzi bielkom a sietnicou.
 
SK: Anatómia oka
CZ: Oko mezenchymu
EN: Blood supply In bony fish Mechanism
 
Ciliárne ganglion
Ciliárne ganglion je parasympatická gangliá nachádza hneď za okom v zadnej obežnej dráhe . Meria 1-2 milimetrov v priemere a u človeka obsahuje približne 2500 neuróny . okohybných nervov prichádzajú do gangliá obsahuje preganglionic axóny z Edinger-Westphal jadra (časť mozgového kmeňa), ktoré tvoria synapsie s ciliárne neuróny.
 
EN: Parasympathetic ganglia Ophthalmic nerve Oculomotor nerve Anatomy Diseases Adie tonic pupil Physiology Adie syndrome Light-near dissociation
 
Čapík
Čapík je druh zmyslovej bunky sietnice oka. Umožňuje farebné videnie. V ľudskom oku sa ich nachádza približne 7 miliónov. Najväčšia hustota čapíkov je asi 4 mm od slepej škvrny na tzv. žltej škvrne (miesto najostrejšieho videnia).
 
SK: Anatómia oka
CZ:  Evoluce Lidské čípky Stavba Funkce
EN: Types Structure Diseases Color afterimage
 
 
Čelný nerv
Čelné nerv je najväčší vetva očného nervu (V 1 ), a môže byť považovaná, a to ako od jeho veľkosti a smeru, ako pokračovanie nervu. To zadá orbitu cez nadradenú orbitálne trhliny , nebeží v rámci šľachovej kruhu, a beží dopredu medzi palpebrae superioris levator a okostice .
 
EN: Ophthalmic nerve Neuroscience stubs Functions
 
Článkonožce oči
V článkonožce ancestrally vlastnil zložené oči, ale typ a pôvod tohto oka sa pohybuje medzi skupinami, a niektoré taxóny boli druhotne vyvinuté jednoduché oči. Vývoj organ prostredníctvom líniu možno odhadnúť porovnaním skupín, ktoré rozvetvené skoro, ako je zamatovej šnekom a krab podkovy na pokročilú očnou chorobou zistený u hmyzu a ďalších odvodených článkonožcov.
 
EN: Eyes and functions Anatomical distribution of compound eyes Genetic controls Evolution Origin Trilobite eyes Horseshoe crab Insects and crustaceans Myriapods
 
Detstvo šedý zákal
Detstvo šedý zákal je šedý zákal, ktorý sa vyskytuje pri narodení alebo v detstve. Môže byť vrodená alebo získaná.
 
EN: Eye Vision Ophthalmology Blindness Disorders of lens Pediatrics Eye stubs
 
 
Diplopia
Diplopia, bežne známa ako dvojité videnie, je simultánne vnímanie dvoch obrazov jedného objektu. Tieto obrazy môžu byť posunuté horizontálne, vertikálne alebo diagonálne vo vzťahu k sebe navzájom. Rozlišuje sa diplopia monokulárne a bikulární.
 
CZ: Oftalmologie Symptomy
EN: Classification Binocular Monocular Temporary Voluntary Causes Treatment
 
Dlhé vŕbové nervy
Tieto dlhé vŕbového nervy , dva alebo tri v rade, sú uvedené preč od nasociliary nervu , ako to prechádza cez zrakový nerv. Oni sprevádzajú krátke ciliárne nervy z ciliárneho ganglia , prepichnúť zadná časť bielka a beží dopredu medzi ním a cievnatky , sú distribuované do dúhovky a rohovky. Dlhé ciliárne nervy poskytujú zmyslové inervácie na očné buľvy , vrátane rohovky.
 
EN: Ophthalmic nerve ciliary ganglion sclera choroid  iris cornea  eyeball  superior cervical ganglion dilator pupillæ muscle
 
Dúhovka
Dúhovka alebo íris (lat. iris) je predný úsek strednej vrstvy očnej gule. Má tvar kruhovitého terčíka (medzikružia) a centrálny otvor nazývaný zrenica. Zrenica nie je umiestenená presne centrálne, ale je posunutá mierne mediálne. Oddeľuje čiastočne prednú a zadnú komoru očnej gule.
 
SK: Anatómia oka očnej gule
CZ: Lidská duhovka Anatomie Listy duhovky Cévy a svaly Barva
EN: Structure Anterior surface Posterior surface Histology Development Eye color Genetic and physical factors determining iris color Amber Eyes Different colors in the two eyes Iridology Clinical significance Conjunctivitis Etymology Graphics
 
 
Diabetická retinopatia
Diabetická retinopatia je nezápalové ochorenie očnej sietnice. Vzniká ako dôsledok celkového postihnutia ciev u diabetes mellitus. Dochádza k poškodeniu krvných ciev vyživujúcich sietnicu a v ťažkých prípadoch ku krvácaniu do sietnice a sklovca so závažnou poruchou zraku až slepotou.
 
CZ:  Diabetes mellitus Onemocnění očí
EN: Signs and symptoms Risk factors Pathogenesis Proliferative diabetic retinopathy Diagnosis Management Laser photocoagulation Modified Grid Laser photocoagulation Panretinal photocoagulation Intravitreal triamcinolone acetonide Intravitreal anti-VEGF drugs Vitrectomy Screening Research Light Treatment C-peptide Stem cell therapy Blood pressure control Fundoscopic image analyses
 
Ďalekozrakosť
Ďalekozrakosť (odb. hyperopia) je chyba oka, pri ktorej sa lúče svetla usmernené očnou šošovkou zbiehajú až za sietnicou, preto na sietnici nevzniká ostrý obraz. Oko minimálne odchýlky dokáže čiastočne kompenzovať akomodáciou šošovky (zmenou mohutnosti).
 
SK: Medicínske výhonky  Choroby oka Oftalmológia
CZ: Onemocnění očí
EN: Signs and symptoms Causes Diagnosis Classification Treatment Complications
 
Edinger-Westphal jadro
Edinger-Westphal jadro (príslušenstvo okohybných jadro) je parasympatická  pre-ganglioblokátoru jadro, ktoré innervates clony zvierača a ciliárneho svalu. Alternatívne Edinger-Westphal jadro je termín často používaný odkazovať na susedné populácii non-preganglionic neurónov, ktoré nemajú projekt do ciliárneho ganglia , ale skôr premietnuť do miechy , chrbtovej Rapha jadra , bočné septa jadra, laterálna hypotalamus oblasť a centrálne jadro amygdala , okrem iného regióny.
 
EN: Location Function Eponym Cranial nerve nuclei  Oculomotor nerve Midbrain
 
 
Elektroretinografia
Elektroretinografia (ERG) je metóda využívaná v očnom lekárstve. Elektroretinogram je záznam elektrických potenciálov, ktoré vznikajú stimuláciou fotoreceptorov svetlom. Tvar ERG krivky závisí na intenzite, dĺžke a farbe stimulu. Na krivke môžeme rozlíšiť vlny a, b, c a d.
 
CZ: Diagnostické přístroje Oční lékařství
 
Ethmoidal nerv
Zadná ethmoidal nerv je pobočkou nasociliary nervu. To prejde zadných ethmoidal foramen , sa zadné ethmoidal tepny. To nesie zmyslové informácie z klinové dutiny a zadných ethmoidal vzduchových buniek.
 
EN: Ophthalmic nerve Neuroscience stubs posterior ethmoidal foramen, with the posterior ethmoidal artery
 
Farbosleposť
Farbosleposť je porucha farebného videnia ľudského oka. Jej odborný názov daltonizmus je odvodený od mena anglického prírodovedca Johna Daltona, ktorý touto poruchou sám trpel a vedecky ju opísal. Celkovo v populácii trpí daltonismem 9% mužov a 0,4% žien.
 
CZ: Typy Vyšetření barvocitu
EN: Signs and symptoms Causes Genetics Other causes Types Red–green color blindness Blue–yellow color blindness Total color blindness Mechanism Diagnosis Management Lenses Apps Epidemiology Red–green color blindness History Society and culture Design implications Occupations Driving Piloting aircraft Art Rights of the color blind 
 
Farebné videnie
Farebné videnie je schopnosť organizmu alebo prístroje rozlíšiť predmety na základe vlnovej dĺžky svetla, ktoré emitujú alebo odrážajú. Vnímanie farieb zaisťujú čapíky. V normálnom ľudskom oku existujú tri druhy čapíkov, líšiace sa farebnými pigmentmi a citlivosťou k vlnovým dĺžkam, ktoré určujú jednotlivé farby.
 
CZ: Počet barev Odlišnosti v lidském vidění Barvy Specializace různých živočichů
EN:Wavelength and hue detection Physiology of color perception Theories Cone cells in the human eye Color in the human brain Subjectivity of color perception In other animal species Evolution Mathematics of color perception Chromatic adaptation
 
 
Fluorescenčná angiografie
Fluorescenčná angiografia je vyšetrovacia technika používaná v očnom lekárstve. Roztok fluoresceínu aplikujeme do kubitální žily, približne za 10 sekúnd sa látka objaví v sietnicovej riečisku, ktoré snímame pomocou digitálnej retinálnych kamery.
 
CZ: Oční lékařství
 
Fotosenzitívne gangliové bunky sietnice
Vnútorne fotosenzitívne gangliových buniek sietnice (ipRGCs), nazývané tiež fotosenzitívne gangliových buniek sietnice (PRGC), alebo melanopsin obsahujúce sietnicovej gangliové bunky sú typom neurónu (nervovej bunky ), v sietnici z oka cicavca
 
EN: Overview Discovery Research in humans Possible role in conscious sight Violet-to-blue light
 
Fotosenzitivita
Fotosenzitivita je množstvo, na ktoré objekt reaguje po obdržaní fotónov , najmä viditeľné svetlo . V medicíne, termín je hlavne používaný pre abnormálne reakcie na koži, a dva typy sa odlišujú, fotoalergie a fototoxicita . Tieto Fotosenzitívne gangliové bunky v cicavčím oka sú samostatnou skupinou svetlo pre detekciu buniek z fotoreceptorov buniek, ktoré fungujú vo videní.
 
EN: Skin reactions Human medicine Veterinary medicine
 
Fovea
Fovea (lat.) je ústredná jamka sietnice.
 
SK: Medicínske výhonky  Oko
EN: Structure Size Function Angular size of foveal cones Entoptic effects in the fovea Bifoveal fixation
 
 
Gonioskopie
Gonioskopie je oftalmologická diagnostická metóda vyšetrenia uhla prednej očnej komory. Využíva sa pre rozlíšenie glaukómu s otvoreným, uzavretým alebo čiastočne uzavretým uhlom. Ku gonioskopii sa používa Elektrický biomikroskop a špeciálne kontaktná šošovka, ktorá sa prikladá na rohovku v lokálnej anestézii.
 
CZ: Oční lékařství
 
Hlavonožce
Hlavonožce , ako aktívny morských predátorov, majú zmyslové orgány špecializované pre použitie vo vodných podmienkach. Majú kamery typu oko , ktoré sa skladá z očnej dúhovky, kruhové šošovky, sklovca (očný gél), pigmentové bunky, a fotoreceptorov buniek, ktoré prekladať svetlo zo svetelného citlivé sietnici do nervových signálov, ktoré sa môžu pohybovať pozdĺž optického nervu do mozgu.
 
EN:  Cephalopod zootomy Vision by taxon Polarized light Evolutionary debate Parallel evolution Convergent evolution Research and medical use
 
Holochroal oči
Holochroal oči sú zložené oči s mnohými drobných šošoviek (niekedy viac ako 15.000, z ktorých každý 30-100μm, zriedka väčšie). Sú to najstaršie a najbežnejší typ trilobitov oko nájdené vo všetkých poradiach trilobita od kambria do Permian obdobia.
 
EN: Eye  Animal anatomy Trilobite stubs
 
 
Hue test
Farnsworthův a Munsellův 100-hue-test slúži na vyšetrenie farbocitu. Vyšetrenie je indikované pri pozitívnom náleze počas skríningového vyšetrenia na pseudoizochromatických tabuľkách (iba orientačné, nedovoľujú presnejšie špecifikáciu poruchy, ani nesledujú aktivitu procesov).
 
CZ: Oční lékařství
 
Hyperspektrálne imaging
Hyperspektrálne imaging , rovnako ako ostatné spektrálne zobrazovanie , zhromažďuje a spracováva informácie z celého elektromagnetického spektra Cieľom hyperspectral zobrazovanie je získať spektrum pre každý pixel v obraze scény, za účelom zistenia objektov, identifikáciu materiálov, alebo detekciu procesov.
 
EN:Hyperspectral image sensors Technologies for hyperspectral data acquisition Spatial scanning Spectral scanning Non-scanning Spatiospectral scanning Distinguishing hyperspectral from multispectral imaging Applications Agriculture Eye care Food processing Mineralogy Surveillance Physics Astronomy Chemical imaging Environment Advantages and disadvantages Software resources
 
Imunitný systém očný
Imunitný systém Očné chráni oko pred infekciou a reguluje hojivé procesy nasledujúce zranenia. Vnútro oka postráda lymfatických ciev , ale je vysoko vaskularizovaného a mnoho imunitné bunky sú umiestnené v uvey , vrátane najmä makrofágy, dendritické bunky a žírne bunky.
 
EN: Immune difficulties for the cornea Immune responses of the Cornea Mucosa-associated lymphoid tissue Conjunctival immune response Lacrimal immune response Corneal epithelial cells Corneal keratocytes Corneal nerves
 
 
Infratrochlear nerv
Infratrochlear nerv je vydávaná z nasociliary nervu tesne pred vstupom do frontálnom ethmoidal foramen . To vedie dopredu pozdĺž hornou hranicou mediálne rectus , a je spojený, v blízkosti kladku vynikajúce šikmé tým, že vlákno z supratrochlear nervu. To potom prechádza ku strednému komisury oka, a dodáva pokožke horných viečok a mostík nosa , do spojiviek , slzného vaku a caruncle .
 
EN:  Neuroanatomy stubs Ophthalmic nerve Etymology
 
Jačmenné zrno
Jačmenné zrno (hordeolum) je infekcia v koreni mazových žliaz očných rias. Jačmenná zrna bývajú malá, ale bolestná, väčšinou však nespôsobujú trvalé následky. Neliečená infekcia trvá 7-10 dní. Jačmenné zrno je potreba odlišovať od chalazion (vlčie zrno). To je zápal Meibomovy žľazy, často prechádza do chronického štádia, kedy vzniká nebolestivá hrčka pod kožou viečka.
 
CZ: Onemocnění očí Infekční onemocnění
EN: Signs and symptoms Complications Prognosis Cause Prevention Treatment Antibiotics Procedures Etymology
 
Jednoduché oko
Jednoduché oko (niekedy sa nazýva pigment pit ) sa odkazuje na typ očné formy alebo optického usporiadanie, ktoré obsahuje jedinú šošovku. A “jednoduché oko” je tzv na rozdiel od multi-lensed ” zložené oko “, a nemusí byť nutne vôbec jednoduché v obvyklom zmysle slova.
 
EN: Ocelli or eye spots Simple eyes in arthropods Spider eyes Dorsal ocelli Stemmata Genetic controls
 
Jodopsiny
Jodopsiny (tiež fotopsiny) sú očné pigmenty vyskytujúce sa v čapíkoch, teda bunkách zaisťujúcich farebné videnie. Sú veľmi podobné rodopsínu v tyčinkách; majú podobnú stavbu, založenú na bielkovinové zložke (opsínom) a na nebielkovinové časti (11-cis-retinal). Líši sa od neho iba bielkovinovú zložkou. Funkčne sa jedná o receptory spriahnuté s G proteínom.
 
CZ: Receptory spřažené s G proteinem Zrak
 
 
Jägerovy tabulky
Na vyšetrenie zrakovej ostrosti do blízka používame čítacie tabuľky či optotypy obsahujúce tzv. Landoltovy prstenca. Najčastejšie používanou pomôckou sú tzv. Jägerovy tabuľky. Jedná sa o tlačený text obsahujúci písmená rôznej veľkosti, čítaný zo 30 cm. Normálne zraková ostrosť (vízus 5/5) je rovná tabuľke č. 1.
 
CZ: Oční lékařství Kategória očné Kategória choroby oka  Kategória okohybné nervy Kategória anatómia oka Kategória oftalmológia  Keratokonus Kratkozrakosť Krystalin Lietajúce mušky Luteín Lykopén
 
Kategória choroby oka
 
Kategória očné nervy
 
EN: Trigeminal nerve  Sensory systems Innervation of the face
 
Kategória okohybné nervy
 
EN: Cranial nerves Motor system Parasympathetic nervous system Visual system
 
Kategória oftalmológia
 
CZ: Lékařské obory Oko
 
 
Kategória anatómia oka
 
SK: Oko Anatómia
EN: Eye Ophthalmology Human anatomy by organ
 
Keratokonus
Keratokonus je choroba postihujúca rohovku oka. Dochádza k deformácii rohovky oka a jej viacnásobné vyklenutie a zmene hrúbky v priečnom reze rohovkou. Zmena tvaru rohovky má za následok zhoršenie videnia. Z počiatku je progres úplne nepatrný.
 
CZ: Onemocnění očí
EN: Signs and symptoms Diagnosis Stages Pathophysiology Treatment Lenses Surgery Prognosis Corneal hydrops Epidemiology
 
Kratkozrakosť
Krátkozrakosť alebo myopia (z gréčtiny) je refrakčná chyba zraku, pri ktorej sa lúče svetla usmernené očnou šošovkou zbiehajú už pred sietnicou, a na sietnici tak nevzniká ostrý obraz. Jej prejavom je zlá viditeľnosť postihnutého na vzdialené predmety. Napravuje sa okuliarmi so šošovkou – rozptylkou. Opakom krátkozrakosti je ďalekozrakosť.
 
SK: Medicínske výhonky Choroby oka Oftalmológia
CZ: Onemocnění očí
EN: Signs and symptoms Causes Near work” hypothesis “Visual stimuli” hypothesis Other risk factors Diagnosis By cause Clinical entity Degree Age at onset Prevention Glasses and contact lenses Medication Other methods Management Eyeglasses Refractive surgery Alternative medicine Epidemiology Asia Europe North America Oceania (Australia) South America Society and culture Correlations Research Genetic basis for myopia Visual environment
 
 
Krystalin
V anatómii , je krystalin je vo vode rozpustný štrukturálne proteín nájdený v šošovky a rohovky v oku čítajúcich transparentnosť štruktúry. Bolo tiež identifikovaný v iných miestach, ako sú srdce, a v agresívnych nádorov s rakovinou prsníka. Vzhľadom na to, že bolo preukázané, že ujma objektívu môže podporovať regeneráciu nervov, krystalin bola oblasť nervovej výskumu. Tak ďaleko, že bolo preukázané, že krystalin β b2 (crybb2) môže byť neurity faktor -promoting.
 
EN: Function Enzyme activity Classification Alpha-crystallin Beta and gamma crystallin
 
 
Lietajúce mušky
Lietajúce mušky (iné názvy: mušie krídlo, mouches volantes [fr.; vyslov: muš vola(n)t; doslova lietajúce muchy], myiod(es)opsia, myiodesonsia, muscae volitantes [lat.]) je neškodné ochorenie oka, ktoré sa prejavuje najčastejšie u krátkozrakých ľudí.
 
SK:  Príznaky Charakteristika Liečba Choroby oka Oftalmológia
EN:Signs and symptoms Causes Vitreous syneresis Posterior vitreous detachments and retinal detachments Regression of the hyaloid artery Other common causes Tear film debris Diagnosis Treatment Surgery Laser Medication In popular culture
 
Luteín
Luteín (z latinského luteus – žltý) je žltooranžové xanthofylové farbivo patriace medzi karotenoidy. Je izomérom zeaxantínu, tzn. že s ním má rovnaký sumárny vzorec, ale líšia sa vo vnútornej štruktúre (konkrétne odlišnom umiestnení dvojitej väzby), čo odlišuje ich chemické resp. biochemické vlastnosti.
 
CZ: Lutein jako barvivo barvivo v potravinářství Lutein a lidský zrak makulární degenerace šedý zákal fotofobie (patologická světloplachost) Lutein jako přirozená složka výživy Komerční hodnota luteinu
EN: As a pigment Role in human eyes Macular degeneration Cataracts Bright Light Sensitivity (Glare) In nutrition Safety Commercial value
 
 
Lykopén
Lykopén je červené rastlinné farbivo s antioxidačným účinkom zo skupiny karotenoidov neobsahujúcich kyslík. Patrí medzi biologicky dôležité tetraterpeny (acyklický tetraterpen; vysoko nenasýtený uhľovodík s 11 konjugovanými a dvoma izolovanými dvojitými väzbami), je jedným z provitamínov vitamínu A a je schopný absorbovať svetlo.
 
CZ: Biosyntéza Zdroje lykopenu Působení na lidský organizmus Dávkování
EN: Consumption by humans Structure and physical properties Staining and removal Role in photosynthesis Biosynthesis Dietary sources Metabolism Adverse effects Potential health effects
 
Makulárnej degenerácie
Makulárnej degenerácie, tiež známy ako vekom podmienenej makulárnej degenerácie (AMD alebo ARMD), je zdravotný stav, ktorý môže mať za následok rozmazané videnie alebo žiadnu v strede zorného poľa. Čoskoro na tam sú často bez príznakov. Postupom času sa však niektorí ľudia zažívajú postupné zhoršovanie zraku, ktoré môžu mať vplyv na jednu alebo obe oči.
 
EN:Signs and symptoms Risk factors Environment and lifestyle Genetics Pathophysiology Stages Oxidative stress Diagnosis Histology Prevention Management Dry AMD Wet AMD Adaptive devices Epidemiology Research directions Association with other age-related diseases Genetic testing Stem cell transplant Other types Notable cases
 
Meranie zrakovej ostrosti
Schéma s oko je tabuľka používa na meranie zrakovej ostrosti. Očné grafy sú často používané zdravotníkov, ako sú optikov, lekárov a sestier, detekčnú kontrolu osôb pre zrakovo postihnutých. Očných lekárov, ktorí sa špecializujú na oku, používať aj očné grafy na sledovanie zrakovú ostrosť svojich pacientov v reakcii na rôzne terapie, ako sú lieky alebo chirurgii.
 
EN: Ophthalmology Optometry Ophthalmic equipment Optotypes
 
 
Microspherophakia
Microspherophakia je vzácna vrodená autozomálne recesívne stav, keď šošovka oka je menšie, než je obvyklé, a sféricky tvarované. Tento stav môže byť spojená s radom porúch, vrátane Petrova anomálie, Marfanov syndróm, a Weill-Marchesani syndróm.
 
EN: Genetic diseases and disorders Rare diseases Autosomal recessive disorders Congenital disorders of eyes Disorders of lens Disease stubs
 
Nasociliary nerv
Nasociliary nerv je pobočkou očného nervu (CN V1, jeden z troch vetiev trojklanného nervu aka CN V). Je prechodný vo veľkosti medzi týmito dvoma ostatnými hlavnými zložkami očného nervu, na čelné nervu a slzného nervu , a je umiestnená hlbšie.
 
EN:Structure Function Branches Clinical significance Testing
 
Nance-Horan syndróm
Nance-Horan syndróm je zriedkavé X spojený syndróm vrodené katarakty vedúce k hlbokej strate zraku, charakteristické rysy a dysmorphic zubných anomálií. Microcornea, mikroftalmia a mierne alebo stredne závažné mentálna retardácia môže sprevádzať tieto funkcie. Heterozygotná ženy často prejavujú podobne, ale s menej závažnými funkcií, ako postihnutých mužov.
 
EN: Blindness Disorders of lens Rare diseases Syndromes Congenital disorders of eyes
 
Neovaskularizácia
Neovaskularizácie je tvorba funkčných cievnych sietí s červených krviniek perfúzie. Neovaskularizácie sa líši od angiogenézy v tomto angiogenézy sa vyznačuje predovšetkým výstupkom a následok kapilárnych púčikov a výhonkov z už existujúcich krvných ciev.
 
EN: Angiology Medical terminology Cardiovascular system stubs
 
 
Očná guľa
Očná guľa (lat. bulbus oculi) je pohyblivý útvar uložený v tvárovej časti lebky v očnici (orbita) v tukovom tkanive, v ktorom sa otáča pomocou okohybných svalov. Okom prebieha myslená os, ktorá je spojnicou pozorovaného predmetu s miestom najostrejšieho videnia na sietnici – ústredná jamka (fovea centralis).
 
SK: Anatómia oka
CZ: Přehled Anatomie Tunica fibrosa Tunica vasculosa Tunica nervosa
EN: Human eye anatomy eye  eyeball   appendages sclera, choroid
 
Očné bielko
Očné bielko alebo skléra (lat. sclera) je nepriehľadná, tuhá, nepoddajná biela väzivová membrána, ktorá udržuje veľkosť a tvar očnej gule. Tvorí zadné 4/5 povrchu očnej gule. Histologicky sa skladá z troch vrstiev. Skladá sa z kolagénu a elastických vlákien. U detí je modrasté, u starších žltasté od usadených kvapiek tuku.
 
SK:Anatómia oka
CZ:Oko kolagen
EN: Structure Histology Function Injury Trauma Thermal trauma Chemical injury Clinical significance
 
Očné vady
Ťažkým zrakovým postihnutím rozumieme také zníženie úrovne zrakových funkcií, ktoré jedinca výrazne handicapuje voči zdravej populácii a kedy ich nemožno vykorigovať okuliarmi, príp. kontaktnými šošovkami do normy.
 
CZ: Onemocnění očí
 
 
Očné choroby
Toto je čiastočný zoznam ľudského oka ochorení a porúch . Svetová zdravotnícka organizácia vydáva klasifikáciu známych chorôb a zranení, v medzinárodnej klasifikácie chorôb alebo ICD-10. Tento zoznam používa tejto klasifikácie.
 
EN: H00-H06 Disorders of eyelid, lacrimal system and orbit H10-H13 Disorders of conjunctiva H15-H22 Disorders of sclera, cornea, iris and ciliary body H25-H28 Disorders of lens H30-H36 Disorders of choroid and retina H30 Chorioretinal inflammation H31 Other disorders of choroid H32 Chorioretinal disorders in diseases classified elsewhere H33 Retinal detachments and breaks H34 Retinal vascular occlusions H35 Other retinal disorders H36 Retinal disorders in diseases classified elsewhere H40-H42 Glaucoma H43-H45 Disorders of vitreous body and globe H46-H48 Disorders of optic nerve and visual pathways H49-H52 Disorders of ocular muscles, binocular movement, accommodation and refraction H53-H54.9 Visual disturbances and blindness H55-H59 Other disorders of eye and adnexa Other codes
 
Oftalmológia
Oftalmológia alebo očné lekárstvo je odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení oka.
 
SK: Oftalmológia
CZ: Dějiny očního lékařství Sushruta Období před Hippokratem Alexandrijské poznatky Rufus Období po Galénovi Muslimské oční lékařství Sedmnácté a osmnácté století Chirurgie oka ve Velké Británii Významní čeští oftalmologové Historie Současnost Optometrie
EN: Etymology History Ancient India Before Hippocrates Rufus Middle Eastern ophthalmology 17th and 18th centuries Ophthalmic surgery in Great Britain 20th century 8Central Europe Professional requirements Australia and New Zealand Bangladesh Canada Finland India Nepal Ireland Pakistan Philippines United Kingdom United States Subspecialties Ophthalmic surgery Notable ophthalmologists 8th–19th centuries 20th–21st centuries
 
 
Oftalmoskop
Oftalmoskop, čiže očné zrkadlo, je lekárska pomôcka, pomocou ktorej je možné pozorovať očné pupily očné pozadie – fundus oculi.
 
CZ: Oftalmologie Lékařská diagnostika Lékařské nástroje
EN: Types Medical uses Dilation of the pupil History Etymology and pronunciation
 
Okluzor
Okluzor je prostriedok na zakrytie oka, ktorý sa používa pri liečbe detskej škuľavosti (strabizmu) alebo tupozrakosti (amblyopia). Zakrýva stabilne jedno oko alebo striedavo obe oči. Náplasťové okluzor sa lepia priamo cez oko, látkové sa nosí na okuliaroch. Krátkodobo sa okluzor používa tiež napr. Na zakrytie oka počas perimetrického vyšetrenia.
 
CZ: Zrak Oftalmologie Lékařská diagnostika
 
Oko
Oko (lat. oculus) je orgán reagujúci na svetlo. V priebehu vývoja živočíchov došlo k výraznému rozvoju od svetlocitlivých orgánov reagujúcích iba na to, či svetlo je alebo nie je, až po „jednoduché“ oko u stavovcov (vrátane človeka) a hlavonožcov a zložené oko u článkonožcov.
 
SK: Anatómia oka cicavcov Pohlcovanie žiarenia Choroby oka a zraku
CZ: Evoluce oka Funkce Druhy očí Oko obratlovců Složené oko
EN:Overview Types Non-compound eyes Pit eyes Spherical lensed eye Multiple lenses Refractive cornea Reflector eyes Compound eyes Apposition eyes Superposition eyes Parabolic superposition Other Nutrients Evolution Relationship to life requirements Physiology Visual acuity Colour perception Rods and cones Pigmentation
 
Oko mäkkýšov
Tieto mäkkýšov majú najširšiu paletu očných morfológiou akéhokoľvek kmeňa a značnej miery variability v ich funkciu. Hlavonožce , ako sú chobotnice , chobotnice a sépie majú oči ako komplex ako tí stavovcov, zatiaľ čo mušle mať až 100 jednoduchých oči .
 
EN: Diversity Anatomy
 
 
Okohybný nerv
Okohybné nerv (latinsky: nervus oculomotorius), inak tiež III. hlavový nerv, je jeden z hlavových nervov. Je to zmiešaný nerv, ktorý obsahuje dva druhy nervových povrazcov: somatomotorické vlákna ovládajú okohybné svaly, zatiaľ čo visceromotorická vlákna sú súčasťou parasympatickej časti vegetatívneho systému.
 
CZ: Hlavové nervy
EN: Structure Superior branch Inferior branch Nuclei Function Clinical significance Disease Examination Eye muscles Pupillary reflex
 
Okohybných nervov ochrnutie
Okohybných nervov ochrnutie alebo tretej nervu obrna je stav oka vyplývajúce z poškodenia tretieho hlavového nervu alebo pobočky spomínaného rozhodnutia. Ako už názov napovedá, okohybných nervov zásobuje väčšinu svalov ovládajúcich pohyby očí.
 
EN: Eye position Cause Congenital oculomotor palsy Acquired oculomotor palsy
 
Optická neuritída
Optická neuritída (ON), známa tiež ako retrobulbárna neuritída je zápal zrakového nervu, ktorý môže spôsobiť úplnú alebo čiastočnú stratu zraku. Nemusí však postihnúť oba zrakové nervy. Hlavnými symptómami sú spomínaná náhla strata zraku alebo náhle zahmlené videnie a bolesť pri pohybe postihnutého oka.
 
CZ: Onemocnění periferní nervové soustavy Autoimunitní choroby Oftalmologie
EN: Signs and symptoms Etiology Demyelinating recurrent optic neuritis and non-demyelinating (CRION) Treatment and prognosis Epidemiology Society and culture
 
 
Optická chyba
Optická chyba je chyba zobrazovania optickej sústavy. Pri zobrazovaní predmetov lúčmi, ktoré zvierajú s optickou osou len malé uhly (paraxiálne), a lúčmi pri optickej osi zobrazuje sa predmet s dostatočnou presnosťou. Malé sklony lúčov na optickú os nútia obmedzovať sa iba na úzke svetelné zväzky, a tým klesá osvetlenie obrazov.
 
SK: Fyzikálne chyby Chromatická aberácia Kolimačná chyba Geometrické chyby Sférická aberácia Koma Astigmatizmus Skreslenie Sklenutie poľa obrazu
CZ: Fyzikální chyby Chromatická aberace Kolimační chyba Geometrické chyby Sférická aberace Koma Astigmatismus Zkreslení Zklenutí zorného pole
EN:Overview Monochromatic aberrations Chromatic aberrations Monochromatic aberration Aberration of axial points (spherical aberration in the restricted sense) Aberration of elements, i.e. smallest objects at right angles to the axis Aberration of lateral object points (points beyond the axis) with narrow pencils. Astigmatism. Aberration of lateral object points with broad pencils. Coma Curvature of the field of the image Distortion of the image Zernike model of aberrations Analytic treatment of aberrations Practical elimination of aberrations Chromatic or color aberration
 
Optometria
Optometrie je nelekárske zdravotnícke profesie zameraná na ľudské oko a jeho vlastnosti. Špecialista aplikujúci optometrii sa nazýva optometrista. Ako u celej rady profesií, sú aj právomoci optometristov v rôznych krajinách iné.
 
CZ:Obecně Historie Licence Evropa Česká republika
EN: Optometry Rehabilitation team
 
 
Orol oko
Orol oko patrí medzi najsilnejšie v živočíšnej ríši, sa zrakom odhaduje na 4-8 krát silnejšie ako priemerný človek. Orol je povedal, aby bol schopný rozpoznať králika 3,2 km. Aj keď orol môže vážiť až 10 libier (4,5 kg), jeho oči sú zhruba rovnakej veľkosti ako u človeka.
 
EN:  Eye Animal anatomy Eagles Features Anatomy
 
Parietálnej oko
Parietálnej oko (“tretie oko”, tiež parietálnej či parapineální orgán) je svetlocitlivé orgán vyrastajúce ako váčkovitá vychlípenín z epithalamické časti medzimozgu niektorých stavovcov. Vzniká z epifýzy, a to buď z jej pineální alebo naozaj z parapineální (parietálnej) časti (však mihuľa majú oba druhy zároveň).
 
CZ: Smyslové orgány Zrak
EN:  Presence in various animals Anatomy Comparative anatomy Analogs in other species
 
Photoreceptor proteíny
Photoreceptor proteíny sú citlivé na svetlo proteíny podieľajúce sa na snímanie a reakcie na svetlo v rôznych organizmoch. Niektoré príklady sú rhodopsínu v fotoreceptorov buniek z stavovcov sietnice ,phytochrome v rastlinách, a bakteriorodopsin a bacteriophytochromes v niektorých baktérií .
 
EN: Structure Photoreceptors in animals Photoreceptors in plants Photoreceptors in phototactic flagellates Photoreceptors in archaea and bacteria Photoreception and signal transduction Responses to photoreception
 
 
Periférne videnie
Periférne videnie je súčasťou vízie , ktoré prebieha mimo samotného centra pohľadu . K dispozícii je široká rada non-ústredných bodov v zornom poli , ktorá je zahrnutá do pojmu periférneho videnia. “Far periférne” videnie sa týka oblasti na okrajoch zorného poľa, existuje “mid-periférne” videnie v strede zorného poľa, a “takmer periférne”, niekedy označované ako “para-centrálne” videnie, existuje v susedstve stredu pohľadu.
 
EN:Boundaries Inner boundaries Outer boundaries Characteristics Functions Extreme peripheral vision Cone-rich rim of the retina
 
Poranenia oka
Rozlišuje sa niekoľko základných typov poranenia oka – sú to poranenia povrchová, poranenia prenikajúce, poranenia spôsobené chemickými látkami a poranenia svetelným ožarovaním.
 
CZ: Povrchová poranění oka Cizí tělísko Oděrka rohovky Zhmoždění bulbu Pronikající poranění Poranění chemickými látkami Poleptání Intoxikace – otrava methanolem
EN: Effects Diagnosis Emergency Urgent Semi-urgent Management Irrigation Patching Suturing Recovery Complications Epidemiology
 
Predný ethmoidal nerv
Predný ethmoidal nerv je nerv, ktorý poskytuje zmyslové vetvy do nosnej dutiny. Nerv je pokračovaním nasociliary nervu po nadobudnutí predného ethmoidal foramen do prednej ethmoidal vzduchových buniek. Nasociliary nerv sa vynorí z rozdelenia očnej nervu trojklanného (CN V) v obežnej dráhe.
 
EN: Ophthalmic nerve  Neuroanatomy stubs
 
 
Presbyopie
Presbyopie, čiže starším slovenským názvom starecká vetchozrakosť (slovenský názov sa prakticky nepoužíva, aj vzhľadom na to, že príliš zdôrazňuje starobe pacienta, hoci sa vyskytuje už vo veku, kedy sa len málokto cíti byť starček) je očná vada, ktorá sa objaví u každého človeka vo vyššom veku ako prejav prirodzenej degenerácie materiálu očnej šošovky.
 
CZ: Vznik onemocnění Typy léčby Bezzásahová léčba Chirurgický zákrok (riziko nevratných pooperačních komplikací)
EN: Signs and symptoms Interaction with myopia Mechanism Treatment Corrective lenses Surgery
 
Pseudoizochromatické tabuľky  
Pseudoizochromatické tabuľky slúži na skríningové vyšetrenie farbocitu Tabuľky obsahujú body rôznych farieb a rôzneho jasu. Farebné body vytvárajú určité číslice, písmená či geometrické tvary na pozadí odlišne sfarbených bodov. Osoba s porušeným farbocitu nie je schopná úspešné identifikácia znakov.
 
CZ: Oční lékařství
 
Pretectal oblasti
Pretectal oblasti alebo pretectum, je stredný mozog štruktúra skladá zo siedmich jadier a zahŕňa časť subkortikálne vizuálneho systému. Prostredníctvom vzájomných bilaterálnych projekciou od sietnice, sa podieľa predovšetkým na sprostredkovanie správanie v odozve na akútnu zmeny v okolitého svetla, ako je napríklad pupilárny reflex svetla, na optokinetický reflex a dočasné zmeny na cirkadiánní rytmus.
 
EN: Location and structure Inputs Outputs Function Pupillary light reflex Smooth pursuit Accommodation reflex Antinociception REM sleep 
 
 
Pupilárny svetlo reflex
Pupilárny svetlo reflex ( PLR ), alebo photopupillary reflex je reflex , ktorý riadi priemer zrenice v závislosti na intenzite ( jasu ) svetla, ktoré dopadá na gangliových buniek sietnice na sietnici v zadnej časti oka , a tým pomáha v adaptácii na rôzne úrovne svetlosti / temnoty.
 
EN: Terminology Anatomy of the pupillary light reflex neural pathway  Types of neurons in the pupillary light reflex pathway Neural pathway schematics Example of lesion localization based on pupillary light reflex testing results Clinical significance Cognitive influences  Mathematical Description
 
 
Refrakčná chyba
Refrakčná chyba je očná vada, pri ktorej dochádza k chybnej lomivosti dopadajúcich lúčov, ktoré sa v dôsledku toho nezobrazí na sietnici, ako by bolo žiaduce a tým pádom sa nevytvorí ostrý obraz. Medzi refrakčné chyby radíme krátkozrakosť (myopiu), ďalekozrakosť (hypermetropiu), astigmatizmus a do istej miery aj vetchozrakosť (presbyopiu).
 
CZ: Onemocnění očí oční vada sítnici krátkozrakost dalekozrakost astigmatismus  vetchozrakost
 
Retinoblastom
Retinoblastom je druhým najrozšírenejším zhubným nádorom oka (hneď po uvealním malignomu) a vôbec najrozšírenejší detská očné malignity. Jedná sa o autozomálne dominantné ochorenie, kedy u menej ako 10% pacientov nachádzame pozitívnu rodinou anamnézu.
 
CZ: Vznik a druhy retinoblastomu Diagnostika Průběh Terapie
EN:Classification Signs and symptoms Cause RB1 MYCN Diagnosis Differential diagnosis Morphology Genetic testing Treatment Prognosis Epidemiology
 
 
Rohovka
Rohovka alebo kornea (lat. cornea) je priehľadná predná časť očnej gule tvorená väzivom. Neobsahuje cievy. Rohovka dospelého človeka má v strede hrúbku cca 0,6 mm, vo vonkajšej oblasti cca 0,8 mm. Jej priemer je približne 11,5 mm. Pri dotyku rohovky sa reflexívne zatvárajú viečka oka.
 
SK: Anatómia oka
CZ:  Vrstvy rohovky primátů Oko
EN:Structure Layers Mnemonic for the Layers Innervation Refractive nature Keeping the cornea transparent Diseases and disorders Treatment and management Surgical procedures Non-surgical procedures
 
Rohovky neovaskularizácia
Rohovky neovaskularizácie je nadmerná vrastaniu ciev z limbu cievne pletene do rohovky, spôsobené nedostatkom kyslíka zo vzduchu.
 
EN: Disorders of sclera and cornea Cause Pathogenesis Chemical theory Mechanical theory Combined theory Treatment Complications
 
Rohovky dystrofia
Rohovky dystrofia je skupina vzácnych dedičných porúch charakterizovaných abnormálnym ukladaním bilaterálne látok v priehľadnej prednej časti oka s názvom rohovku.
 
EN: Pathophysiology Signs and symptoms Diagnosis Differential diagnosis Classification Treatment Genetics
 
 
Rodopsín
Rodopsínu (tiež rhodopsínu, ale aj zrakový purpur) je zrakový pigment citlivý na svetlo nachádzajúci sa v tyčinkách sietnice komorového oka stavovcov, hlavonožcov a niektorých článkonožcov. Je to transmembránový proteín zo skupiny receptorov spriahnutých s G proteínom, obsahujúci nebielkovinovou zložku, retinal.
 
CZ: Funkce Vitamín A Výskyt Objevitel rodopsinu
EN: Structure Phototransduction Function Rhodopsin and retinal disease Microbial rhodopsins
 
Retinohypothalamic trakt
Retinohypothalamic trakt ( RHT ) je photic neurónová vstupná dráha podieľa na denných rytmov zo cicavcov . Pôvod retinohypothalamic traktu sa o vnútorne fotosenzitívne sietnicovej gangliové bunky (ipRGC), ktoré obsahujú photopigment melanopsin . Axóny týchto ipRGCs patriacich do projektu retinohypothalamic traktu priamo monosynaptically, na suprachiasmatic jadrá (SCN) cez zrakového nervu a optických chiasm .
 
EN: Eye  Sleep physiology Circadian rhythm Structure Neurotransmitters Glutamate Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) Effect on circadian rhythms
 
Regenerácia očnej šošovky
Vývoj očnej šošovky bol skúmaný, väčšinou v obojživelníkov a králikov, od 18. storočia. V 21. storočí, experimentálne lekárske štúdie bola vykonaná na človeka, ako je to sľubnú metódu pre liečbu katarakty, najmä u detí.
 
EN: History Experimental trials In vitro techniques Mechanisms
 
 
Senzorické vlákna z očnej buľvy
Senzorické vlákna z očnej buľvy (v rohovky , dúhovky a vráskovcového telesa ) spustiť posteriorly prostredníctvom krátkych ciliárnych nervov a prechádzajú ciliárneho ganglia bez vytvárania synapsií. Nechávajú ciliárne ganglion v senzorickom koreňa ciliárneho ganglia ktorý sa pripojí k nasociliary nerv – pobočka očného nervu.
 
EN: eyeball short ciliary nerves ciliary ganglion synapses nasociliary nerve ophthalmic nerve. trigeminal nerve
 
Schirmerův test
Schirmerov test sa používa na hodnotenie množstva tvorby sĺz. Do spodného spojovkového vaku oboch očí (na rozhraní vonkajšej a strednej tretiny) sa vloží špeciálna prúžky filtračného papierika (5×35 mm, 5 mm prehnuté od konca).
 
CZ: Oční lékařství Vnitřní lékařství
 
Sivý zákal
Sivý zákal (iné názvy: katarakta, beľmo, jazykovo nevhodne [bohemizmus] šedý zákal; lat. cataracta) je ochorenie šošovky, pri ktorom šošovka stráca svoju priehľadnosť a začína sa zakaľovať (najčastejšie z dôvodu degenerácie). Bežne je šošovka číra, priehľadná, ale po jej zakalení získa zrenica sivý odtieň, namiesto bežného čierneho.
 
SK: Anatómia oka Choroby oka Oftalmológia Prejavy Symptómy Liečba
CZ: Příčina a druhy Příznaky Léčba
EN: Signs and symptoms Causes Age Trauma Radiation Genetics Skin diseases Smoking and alcohol Inadequate vitamin C Medications Post-operative Other diseases Classification Prevention Treatment Surgical Prognosis Postoperative care Complications Epidemiology History Etymology
 
 
Sietnica
Sietnica alebo retina (lat. retina) je vnútorná vrstva očnej gule stavovcov a niektorých hlavonožcov. V zadnej časti sietnice sú svetlocitlivé zrakové bunky – tyčinky a čapíky, prednú časť tvoria pigmentové bunky.
 
SK: očnej gule stavovcov tyčinky čapíky
CZ: Stavba Mikroskopická Funkce jednotlivých buněk Makroskopická Mechanismus vidění Vývojový původ sítnice
EN:Structure Development Blood supply Function Spatial encoding Clinical significance Diagnosis and treatment Retinal gene therapy Society and culture Retinal scan History In other animals Vertebrate and cephalopod retina differences
 
Sklené krvácanie
Sklené krvácanie je extravazácie, alebo úniku krvi do oblastí a okolo sklovca oka. Sklovci je číry gél, ktorý vypĺňa priestor medzi objektívom a sietnice oka. Rôzne podmienok môže viesť k úniku krvi do sklovca, čo môže spôsobiť zhoršené videnie, vločky a fotopsia.
 
EN: Causes Diabetic retinopathy Trauma Retinal tear or detachment Posterior vitreous detachment Other causes Symptoms and diagnosis
 
 
Sklár katarakta
Sklár je katarakta sú formou šedého zákalu. Sú tvorené mnoho rokov alebo desaťročí pôsobenia infračerveného žiarenia pri práci v zamestnaní fúkanie skla, alebo prácu v blízkosti horúcich alebo roztavených kovov, ako s kovovým zlievarenských pracovníkov alebo kováči. Sklár je katarakta sú v dôsledku chronickej expozície infračervenému žiareniu emitovaného v dôsledku ohrevu skla alebo roztaveného kovu.
 
EN: Eye Disorders of lens Occupational diseases
 
Skríženie zrakového nervu
Skríženia zrakového nervu spája ako most oba zrakové nervy a je miestom čiastočného kríženie dráhy zrakových nervov. Je to biela platnička majúce štvorohý tvar. Na predných rohoch do neho vstupujú oba očné nervy a na zadných rohoch z neho opäť vystupujú v podobe optických traktov. Šírka skríženia zrakového nervu je približne 12-14 mm, výška 3-4 mm a sagitálnou vzdialenosť je 8 mm. Mäkká plienka mozgová tvorí obal skríženia zrakového nervu.
 
CZ:Křížení nervových vláken Krevní zásobení Patologie chiasma opticum Hypofyzarní tumory Kraniofaryngeomy Suprasellarní meningeom Aneurysma
EN: Cerebrum Visual system Optic nerve Pathways Optic chiasm in cats
 
 
Sklovec
Sklovec (lat. corpus vitreum) je priehľadné rôsolovité teleso s riedko vláknitou štruktúrou, ktoré vypĺňa 2/3 vnútorného priestoru očnej gule za vráskovcovým opaštekom a očnou šošovkou. 98,5 % sklovca tvorí voda.
 
SK: Anatómia oka očnej gule
CZ: Oko Tělní tekutiny Obsah sklivce Hlavní funkce
EN: Body fluids Human eye anatomy Structure Significance Clinical Forensic Properties Biochemical Physical Anatomical
 
Slzy
Trhanie ( / t i ə r ɪ N / ), slzenie , alebo slzenie (z latinského Lacrima , čo znamená “trhať”) je sekrécia sĺz , ktoré často slúžia na čistenie a premazanie oči v reakcii na podráždenie očí ,slzy tvorili cez plač sú spojené so silnými vnútornými emóciami , ako je smútok , radosti , láske úcte a radosti . Smeje alebo zívanie môže tiež viesť k produkcii sĺz.
 
CZ: Zrak Smutek Produkty organismu Tělní tekutiny Význam pro oko Složení Slzy Slzné ústrojí Přenesený význam slova
EN: Physiology Drainage of tear film Types Neural aspects Diseases and disorders Social aspects Chemicals in tears
 
Slzný nerv
Slzného nerv je najmenší z troch vetiev očného oddelenia v trojklanného nervu. Niekedy sa dostáva vlákno z kladkový nerv , ktorý je odvodený z vetvy, ktorá vedie z očných na kladkový nerv. Prechádza dopredu do samostatnej skúmavky dura mater , a vstupuje do obežnej dráhy skrze najužšej časti nadradené orbitálnej praskliny .
 
EN: Ophthalmic nerve Functions
 
 
Slepá škvrna
Slepá škvrna je určitá časť zorného poľa človeka, na ktorú sa premieta oblasť terča zrakového nervu (papila; lat. discus nervi optici alebo papilla nervi optici). Terč zrakového nervu je miesto sietnice, v ktorom sa nenachádzajú svetlocitlivé bunky, pretože tu vstupuje do oka zrakový nerv a s ním cievy.
 
SK: zorného poľa sietnice
CZ: Oko světločivé buňky
EN: Blind spot test Eye Vision
 
Snellenov optotyp
Snellenov optotyp je pomôcka na zisťovanie ostrosti zraku, ktorú vyvinul v roku 1862 holandský oftalmológ Herman Snellen. Vytvoril aj Snellenovu stupnicu na charakterizovanie ostrosti zraku.
 
SK: Zrak
CZ: Zrak Lékařská diagnostika
EN:  1862 introductions Dutch inventions Ophthalmology Charts Optotypes Medical tests History Description Snellen fraction “6/6″(m) or “20/20″(ft) vision
 
Spárovanie box proteín
Spárovanie box proteín Pax-6 , známy tiež ako typ II aniridia proteínu ( AN2 ) alebo oculorhombin , je proteín , ktorý u ľudí je kódovaný Pax6 génom . Pax6 je faktor transkripcie prítomný v priebehu embryonálneho vývoja. Kódovaný proteín obsahuje dve rôzne väzbové miesta, ktoré je známe, že sa viažu DNA a funkcie ako regulátory génovej transkripcie .
 
EN:Function Species distribution Isoforms Clinical Significance
 
 
Spojovka
Spojovka (lat. tunica conjunctiva) je tenká, vlhká, dobre prekrvená sliznica, pokrývajúca povrch oka a vnútornú stranu viečok. Začína na vonkajšom okraji rohovky, pokrýva viditeľnú časť vonkajšieho bielka a vystiela vnútorný povrch viečka až k jeho okraju. Priestor medzi okom a viečkom, ktorý je krytý spojovkou nazývame spojovkový vak.
 
SK: Popis Funkcia spojovky Spojovkový vak
CZ: Popis Funkce spojivky Spojivkový vak
EN: Structure Blood supply Nerve supply Microanatomy Function Clinical significance Bulbar conjunctival microvasculature Vessel morphology Blood oxygen dynamics Blood vessel imaging methods Vasodilation
 
Stereopsis
Stereopsis (z gréckeho στερεο- stereo znamenať “pevné” a ὄψις Opsis , “vzhľad, zrak “) je termín, ktorý je najčastejšie používaný sa odkazovať na vnímanie hĺbky a tri trojrozmerné štruktúry získané na základe vizuálneho informácie vyplývajúce z dvoch očí jedinci s normálne vyvinuté binokulárne videnie .
 
EN: Distinctions Coarse and fine stereopsis Static and dynamic stimuli Research on perception mechanisms Prevalence and impact of stereopsis in humans History of investigations into stereopsis Human stereopsis in popular culture Geometrical basis Computer stereo vision Computer stereo display Stereopsis tests Random dot stereotests Contour stereotests 
 
 
Svetlocitlivá bunka
Svetlocitlivá bunka je fotoreceptorická bunka, ktorá je schopná zachytiť fotón a na tento podnet spôsobiť depolarizáciu bunkovej membrány gangliových buniek, ktoré potom tento vzruch spravidla odovzdávajú bunkám nervovým zrakového nervu. Svetlocitlivé bunky tvoria základ fotoreceptorov.
 
CZ: Oko Cytologie Biofyzika Typy buněk
EN: Histology Humans Phototransduction Dark current Signal transduction pathway Advantages Difference between rods and cones Function Development Signaling Ganglion cell (non-rod non-cone) photoreceptors
 
Suprachiasmatic jadro
Suprachiasmatic jadro alebo jadrá ( SCN ) je malá oblasť mozgu v hypotalame , ktorá sa nachádza priamo nad optického chiasm . Je zodpovedný za riadenie denných rytmov . Neuronálne a hormonálnej činnosti vytvára regulujú mnoho rôznych telesných funkcií v 24-hodinovom cykle, za použitia asi 20000 neurónov
 
EN: Location Circadian effects Circadian rhythms of endothermic and ectothermic vertebrates The SCN of endotherms and ectotherms Behaviors controlled by the SCN of vertebrates Other signals from the retina Gene expression Fruitfly Mammals Electrophysiology
 
Supraorbitální nerv
Supraorbitální nerv je koncová vetva čelný nervu. Že prechádza nadočnicovými foramen , a vydáva, v tejto situácii, očné nekonečných vlákien na hornej viečka . Ďalej sa dodáva spojovky oka, na čelné dutín a kožu z čela sa rozširuje do polovice pokožky hlavy.
 
EN: Ophthalmic nerve Branches Additional images
 
 
Supratrochlear nerv
V ľudskej lebečnej neuroanatomy je supratrochlear nerv je pobočkou čelný nervu , ktorý sám pochádza z očného divízie trojitý (alebo piaty) hlavového nervu. Je menšia ako blízkej supraorbitální nervu . To prejde nad kladku Superior šikmého svalu, a vydáva klesajúci vlákno, ktoré spája infratrochlear vetva nasociliary nervu .
 
EN: Etymology Ophthalmic nerve neuroanatomy frontal nerve trigeminal supraorbital nerve Superior oblique nasociliary nerve
 
Syndróm počítačového videnia
Computer Vision Syndrome (CVS) alebo “syndróm počítačového videnia” (tiež známy v SR pod názvom “Syndróm z Opakovaného Preťaženie” alebo “syndróm unaveného oka”) je dočasný stav zraku, ktorý vzniká ako dôsledok dlhodobého namáhanie očí pri práci na počítači.
 
CZ: Příznaky Příčiny CVS Prevence
EN: Diseases of the eye and adnexa Overuse injuries Prevalence Therapy
 
Syndróm suchého oka
Syndróm suchého oka (DES), tiež známy ako suchá keratokonjunktivitída (KCS), je podmienka mať suché oči. Ostatné pridružené príznaky patrí podráždenie, začervenanie, výtok, a je ľahko únavnom oči. Rozmazané videnie môže tiež dôjsť. Tieto príznaky môžu byť v rozsahu od miernej až ťažké a príležitostné a kontinuálne. Zjazvenie rohovky môže dôjsť v niektorých prípadoch bez liečby.
 
EN: Signs and symptoms Causes Decreased tear or excessive evaporation Additional causes Pathophysiology Diagnosis Prevention Treatment Environmental control Rehydration Medication Conserving tears Other Surgery Prognosis Epidemiology
 
 
Šeroslepota
Šeroslepota (Nyctalopia, tiež hemeralopie) je choroba oka, ktorá sa prejavuje zhoršeným alebo zaniknutým videním za šera. Vzniká v dôsledku poruchy funkcie sietnicových tyčiniek. Príčiny môžu byť dedičné, ale takto sa môže prejavovať aj nedostatok vitamínu A.
 
CZ: Onemocnění očí nemoc oka viděním sítnicových tyčinek dědičné vitamínu A
EN: Blindness Visual disturbances and blindness Causes Historical usage Nyctalopia with animals
 
Šosovka
Šosovka (lat. lens) je priehľadný diskovitý útvar uložený za dúhovkou oka a upevnený k vráskovcovému opašteku (riasnatému telesu). Sťahy svalu riasnatého telesa umožňujú zmeny zakrivenia šošovky a tým zmeny ohniskovej vzdialenosti.
 
SK: Anatómia oka dúhovkou vráskovcovému opašteku
CZ: Stavba čočky Akomodace čočky Onemocnění spojená s čočkou
EN: Structure Histology Lens capsule Lens epithelium Lens fibers Development Variation Function Accommodation Crystallins and transparency Nourishment Clinical significance
 
Tersonovým syndróm
Tersonovým syndróm alebo syndróm Tersonovým je výskyt sklovité krvácanie ľudského oka v spojení s subarachnoidálneho krvácania. Sklený krvácanie oka môže dôjsť aj v súvislosti s krvácanie do mozgu a zvýšeného vnútrolebečného tlaku (ICP). Vnútroočný krvácanie môže byť subretinálna, sietnice, preretinal, subhyaloidal, alebo intra-sklovci krvácanie.
EN: Diseases of the eye and adnexa Disease stubs
 
 
Trachóm
Trachóm (z starogréckeho “hrubé oko”) je infekčné ochorenie oka a najčastejšou svetová príčina infekčného oslepnutie. Celosvetovo trpí 84 miliónov ľudí aktívne infekcií a približne 8 miliónov má v dôsledku tohto ochorenia poškodený zrak.
 
CZ: Onemocnění očí  Tropické nemoci Slepota
EN:Signs and symptoms Cause Diagnosis McCallan’s classification WHO classification
Prevention Environmental measures Antibiotics Management Antibiotics Surgery Lifestyle measures Prognosis Epidemiology
 
Tvorba oka v ľudskom embryu
Tvorba oko v ľudského embrya začína na približne tri týždne do embryonálneho vývoja a pokračuje cez desiaty týždeň. Bunky z oboch mesodermálních a ektodermální tkaniva prispievajú k tvorbe oka.
 
EN: Eye Embryology of nervous system  Sequential inductions Neural tube ectoderm  neuroectoderm Surface ectoderm Neural crest Mesoderm Developmental cascade Responsivity of head epidermis Regulation and inhibition
 
Tupozrakosť
Tupozrakosť alebo amblyopia je porucha zraku jedného oka, ktorá spôsobuje, že pacient na toto oko nevidí ostro napriek tomu, že oko je zdravé. Postihuje 1 – 5 % populácie. Tupozrakosť vzniká v ranom veku často ako porucha schopnosti interpretovať obraz na sietnici v dôsledku strabizmu (škúlenia) a/alebo veľkého rozdielu refrakčnej chyby oboch očí.
 
SK: Choroby oka strabizmu
CZ: Onemocnění očí ostrosti šilhání
EN: Signs and symptoms Types Strabismus amblyopia Refractive or anisometropic amblyopia Deprivation and occlusion amblyopia Pathophysiology Diagnosis Treatment Older age Epidemiology
 
 
Tyčinka
Tyčinka je druh zmyslovej bunky sietnice oka. Rozlišuje odtiene sivej. V ľudskom oku sa ich nachádza približne 130 miliónov. Tyčinky sú citlivejšie na svetlo ako čapíky a umožňujú videnie za šera.
 
SK: Zoologické výhonky Anatómia oka bunky sietnice sivej oku čapíky
CZ: Typy buněk  Oko Zrak
EN: Structure Function Photoreceion Revert to the resting state Desensitization Sensitivity
 
Ubytovanie reflex
Ubytovanie reflex (či ubytovanie konvergencie reflex ) je reflex akcie z oka , v odozve na zaostrovanie na blízky objekt, potom pri pohľade na vzdialený objekt (a naopak), ktorý zahŕňa koordinované zmeny vvergencie , šošovky tvaru a žiakov veľkosti ( ubytovanie ). Je závislý na hlavového nervu II ( aferentné končatiny reflexu), superior strediska ( interneurón ) a hlavového nervu III ( eferentných končatiny reflexu).
 
EN: Pathway Pupil and lens Accommodation Convergence Focus on near objects Focus on distant objects Neural circuit
 
Uhlové rozlíšenie
Uhlové rozlíšenie alebo priestorové rozlíšenie opisuje schopnosť akéhokoľvek zariadenia obrazu tvoriaca ako je optický alebo rádioteleskopu , je mikroskop , je kamera , alebo oka , rozlišovať drobné detaily objektu, čím je významným faktorom ovplyvňujúcim rozlíšenie obrazu https://en.wikipedia.org/wiki/Angular_resolu…
 
EN: Definition of terms Explanation Specific cases Single telescope Telescope array Microscope
 
 
Uvea
Uvea (z lat. uva) je stredná vrstva očnej gule medzi vonkajšou priehľadnou vrstvou (tvorenou rohovkou a očným bielkom) a vnútornou vrstvou (sietnicou). Rozdeľuje sa na tri/štyri časti: dúhovku, cievovku, riasnaté teleso.
 
SK: Anatómia oka
CZ: Anatomie živočichů
EN: Structure Regions Function Pharmacology Immunology Clinical significance 
 
 
Viečko 
Viečko je tenká záhyb kože, ktorá pokrýva a chráni ľudské oko. V levator palpebrae superioris sval stiahne viečko na “otvoriť” oko. To môže byť buď dobrovoľne alebo nedobrovoľne. Ľudské viečko je k dispozícii množstvo rias pozdĺž okraja viečka, ktoré slúžia na zvýšenie ochrany oka od prachu a nečistôt cudzie, rovnako ako z potu.
 
CZ: Oko Poranění
EN:Structure Layers Skin Innervation Blood supply Clinical significance Surgery Society and culture Eyelid enhancement Death
 
Vizuálny systém
Vizuálne systém je časť centrálneho nervového systému , ktorý dáva organizmy schopnosť spracovávať vizuálne detail , rovnako tak, že umožňuje tvorbu niekoľkých non-obrazových funkcií fotografie odozvy. Detekuje a interpretuje informácie z viditeľného svetla stavať reprezentáciu okolitého prostredia.
 
EN: Structure Eye Retina Photochemistry Optic nerve Optic chiasm Optic tract Lateral geniculate nucleus Optic radiation Visual cortex Visual association cortex Development Infancy Childhood and adolescence Adulthood Other functions Balance System overview Mechanical Neural Clinical significance Cataracts Presbyopia Glaucoma
 
 
Vizuálna mozgová kôra
Vizuálne mozgovej kôry je časť mozgovej kôry, ktorá hrá dôležitú úlohu pri spracovaní vizuálne informácie. Nachádza sa v tylového laloku v zadnej časti lebky. Vizuálne informácie prichádzajúce z oka, prechádza postranného geniculate jadra, ktorý je umiestnený v thalame, a potom dosiahne zrakové kôry.
 
EN: Introduction Current research Psychological model of the neural processing of visual information ventral-dorsal model Primary visual cortex (V1) Function V2 Third visual cortex, including area V3 6V4 Middle temporal visual area (V5) Connections Function Functional organization V6 Properties Pathways
 
Vlasovec očný
Vlasovec očný (Loa loa) je druh hlísty, ktorý parazituje v spojovkovom vaku medzi spojovkou a belmom. Je príčinou svrbenia oka a zápalu kože. Rovnako ako Vlasovec Miazgový sa prenáša najmä bodavým hmyzom v tropických oblastiach Afriky.
 
CZ:Oftalmologie Lékařská parazitologie
EN: Biology Morphology Life cycle  Disease Pathogenesis Diagnosis and treatment
 
Vlákna nervu oculomotor
Vlákna nervu oculomotor vyplývajú z jadra v strednom mozgu, ktoré leží v sivej látky podlahy mozgovej vodovodu a rozprestiera pred vodovodu na krátku vzdialenosť do podlahy tretej komory.
 
EN: Cranial nerve nuclei  Oculomotor nerve Midbrain
 
 
Vločky
Vločky sú ložiská rôzne veľkosti, tvaru, konzistencia, index lomu, a pohyblivosti v rámci sklovca oka, ktorá je za normálnych okolností transparentné. V mladom veku, sklovec je transparentný, ale ako človek starne, nedostatky postupne rozvíjať. Bežným typom plavák, ktorý je prítomný v očiach väčšiny osôb sa, je v dôsledku degeneratívnych zmien sklovca.
 
EN: Signs and symptoms Causes Vitreous syneresis Posterior vitreous detachments and retinal detachments Regression of the hyaloid artery Other common causes Tear film debris Diagnosis Treatment Surgery Laser Medication
 
Vnímanie hĺbky
Vnímanie hĺbky je vizuálna schopnosť vnímať svet v troch rozmeroch ( 3D ) a vzdialenosti objektu. Hĺbka pocit je zodpovedajúci termín pre zvieratá, pretože aj keď je známe, že zvieratá môžu cítiť vzdialenosť objektu (z dôvodu ich schopnosti pohybovať presne, alebo dôsledne reagovať, podľa tejto vzdialenosti), nie je známe, či sú ” vnímajú “v rovnakom subjektívnym spôsobom, že ľudia robia.
 
EN: Related medical conditions Monocular cues Balance
 
Vnútroočný tlak
Vnútroočný tlak je skrátene tlak vo vnútri oka. Normálna hodnota vnútroočného tlaku sa pohybuje v rozmedzí 1,3 až 2,9 kPa, čo znamená 10 až 20 mm Hg (ortuťového stĺpca). Tlak vo vnútri oka je u zdravého človeka pomerne stabilné, zmení sa len o niekoľko málo bodov počas dňa.
 
CZ: Oftalmologie Oko
EN: Physiology Measurement Classification Influencing factors Daily variation Fitness and exercise Musical instruments Drugs Significance
 
 
Vonkajšie nosové nervy
Vonkajšie nosové nervy (alebo externý nosové vetvy ) sú koncové vetvy predných ethmoidal nervov (z očného rozdelenia trojklanného nervu ), a poskytnúť zmyslové inervácie na koži na spodnej polovici nosa a z mobilných nasi septum .
 
EN: Ophthalmic nerve Nose Neuroanatomy stubs
 
Vráskovec
Vráskovec (iné názvy: vráskovcový opaštek, vráskovcové teliesko, riasnaté teliesko; lat. corpus ciliare) je časť strednej vrstvy očnej gule, uložená tesne za dúhovkou. Je to lúčovito usporiadaný hladký sval.
 
SK: dúhovkou  sval
CZ: Funkce Embryonální původ Lidský ciliární sval
EN:Structure Development Innervation Function Accommodation Trabecular meshwork pore size Clinical significance Glaucoma
 
Vrodená katarakta
Vývoj vrodené katarakty sa týka opacity šošoviek pri narodení. Vrodená katarakta pokrývajú široké spektrum závažnosti: zatiaľ čo niektoré zakalenie šošovky neprograduje a sú vizuálne zanedbateľné, ostatné môžu produkovať hlbokú zraku.
 
EN:Eye Vision Ophthalmology Blindness Disorders of lens Epidemiology Morphologic configurations Etiology Genes involved in congenital cataract Evaluation
 

Vred rohovky
Vred rohovky , alebo ulcerózna keratitída , je zápalové alebo vážnejšie, infekčné stav rohovky zahŕňajúce narušenie jeho epitelové vrstvy so zapojením rohovky strómy . Ide o bežný stav u ľudí najmä v trópoch a agrárnych spoločnostiach.
https://en.wikipedia.org/wiki/Corneal_ulcer

EN: Signs and symptoms Types Superficial and deep corneal ulcers Refractory corneal ulcers Melting ulcers Corneal healing Diagnosis Treatment Refractory ulcers

 
Vývoj oka
Vývoj oka priťahuje značný štúdie s tým, že oko výrazne ilustrovať je analogický orgánov prítomný v širokej palete taxónov . Zložité, obraz tvoriaci oči sa vyvinuli nezávisle na sebe asi 50 až 100 krát.
 
EN:History of research Rate of evolution One origin or many? Stages of eye evolution Early eyes Lens formation and diversification Other developments  Color vision Polarization vision Focusing mechanism Location Evolutionary baggage Footnotes
 
Vývoj farebného videnia
Vývoj farebného videnia u primátov je unikátny v porovnaní s väčšinou eutherian cicavcov. Vzdialený stavovcov predchodca primátov majúce tetrachromacie, ale nočné, teplokrvné, cicavčie predkovia stratil dva zo štyroch kužeľov v sietnici v dobe dinosaurov. Väčšina teleost ryby, plazy a vtáky sú preto tetrachromatic zatiaľ čo všetci cicavce, s výnimkou niektorých primátov a vačkovce, sú prísne dichromats.
 
EN: Evolution by phenotype Evolution of primates Vision by taxon Color Mechanism of color vision Proximate Causation Hypotheses Polymorphism Gene duplication Ultimate Causation Hypotheses Fruit Theory Young Leaf Theory Long-Distance Foliage Hypothesis Short-Distance Foliage Hypothesis Evolution of Olfactory Systems Health of Offspring Anomalies in New World monkeys Aotus and Alouatta
 
 
Zápal spojiviek
Zápal spojiviek (konjunktivitída) je zápalové ochorenie spojivky. Spôsobuje sčervenanie oka, pálenie či slzenie. Príčinou zápalu spojiviek je infekcia (bakteriální, virová) alebo alergie. Pri alergické konjunktivitide obvykle nevzniká hnis a oko je nateklé.
 
CZ: Onemocnění očí Patologická fyziologie Záněty Příčiny Infekční zánět spojivek Alergický zánět spojivek Dráždivá konjunktivitida Anomálie očního víčka
EN: Signs and symptoms Viral Allergic Bacterial Chemical Other Causes Diagnosis Classification Causes By extent of involvement Differential diagnosis Prevention Management Viral Allergic Bacterial Chemical Epidemiology
 
Zelený (očný) zákal
Zelený (očný) zákal alebo glaukóm (lat. Glaucoma) je ochorenie oka. Podstatným znakom ochorenia je zvýšenie vnútroočného tlaku a všetky ostatné príznaky tohto ochorenia sú jeho dôsledkom. Zvýšenie intraokulárneho tlaku je spôsobené nepomerom medzi tvorbou a odtokom komorového moku, ale sťaženie odtoku cez Schlemmov kanál hrá v patogenéze glaukómu nesporne dôležitejšiu úlohu ako jeho zvýšená tvorba.
 
SK: Primárny glaukóm Sekundárny glaukóm Pramene
CZ: Příznaky Nitrooční tlak Diagnostika glaukomu Léčba
EN: Signs and symptoms Causes Dietary Ethnicity Genetics Other Pathophysiology Diagnosis Primary glaucoma and its variants Developmental glaucoma Secondary glaucoma Absolute glaucoma Types Screening Treatment Medication Laser Surgery Prognosis Epidemiology History Etymology Research Rho kinase inhibitors Neuroprotective agents Cannabis
 
 
Zeaxantín
Zeaxantín (tiež zeaxantol) je xantofyly (teda karotenoid), bežný napríklad v obilí, ovocí, zelenine (kapusta, paprika), semenách (napr. V obilkách kukurice ) a vaječnom žĺtku. V tele sa koncentruje napríklad v očiach (na žltej škvrne) a mozgu a je významným antioxidantom.
 
CZ: Xantofyly
EN: Food colorings Carotenoids Tetraterpenes Isomers and macular uptake Relationship with diseases of the eye Natural occurrence Safety
 
Zmyslové orgány ulitníkov
Zmyslové orgány ulitníkov (slimákov a slimáky) zahŕňajú čuchové ústrojenstvo, oči, statocysta a mechanoreceptory. Ulitníky nemajú zmysel sluchu.
 
EN: Olfactory organs Eyes Lens eyes Statocysts Mechanoreceptors
 
Zornicového svetlo reflex
Zornicového svetlo reflex (PLR), alebo photopupillary reflex je reflex, ktorý riadi priemer zrenice, v závislosti na intenzite (jasu) svetla, ktoré dopadá na retinálnych gangliových buniek sietnice v zadnej časti oka, a tým pomáha v adaptácii na rôznych úrovniach svetlosti / temnoty. Väčšia intenzita svetla spôsobí, že žiak škrtiť (miosis / mióza) (a tým umožňuje menej svetla v), zatiaľ čo nižšia intenzita svetla spôsobí, že žiak dilatáciu (mydriáza, rozšírenie) (a tým umožňuje viac svetla). To znamená, že svetlo pupilárnu reflex reguluje intenzitu svetla vstupujúceho do oka. Svetlo svietilo do jedného oka spôsobí obaja žiaci škrtiť.
 
EN: Terminology Anatomy of the pupillary light reflex neural pathway  Types of neurons in the pupillary light reflex pathway Neural pathway schematics Example of lesion localization based on pupillary light reflex testing results Clinical significance Cognitive influences A Mathematical Description
 
 
Zorné pole
Zorné pole je časť obrazovej roviny objektívu ohraničená clonou alebo všeobecnejšie časť priestoru, ktorú možno optickým prístrojom zobraziť.
 
SK: Heslá Encyklopédie astronómie  Optické prístroje Astronómia  objektívu
CZ: Optické přístroje Oko Zorný úhel Lidské oko Perimetrie Optické přístroje
EN:  Humans and animals Conversions Machine vision Remote sensing Astronomy Photography Video games
 
Zmyslový orgán
Zmyslový orgán je orgán tvorený nervovými útvarmi, ktoré slúžia na príjem signálov, informujúcich o zmenách v prostredí (exterorecepcia) a vo vnútri organizmus (interorecepcia). Zmyslové orgány pozostávajú z receptorov, nervových dráh a centier. Každý zmyslový orgán sprostredkúva preň špecifické pocity.
 
SK: Medicínske výhonky Psychológia Medicína
CZ: Smyslové orgány Smysly Orgánové soustavy
EN: Functions Classification Adequate stimulus Location Morphology Rate of adaptation Innervation
 
 
Zrak
Zrak je telesný zmysel, umožňujúci videnie svetla, farby , tvaru telies a orientáciu v priestore. V priebehu fylogenézy sa divergentné osi očníc stavali postupne paralelne, čím sa vytvorila schopnosť stereoskopického videnia, ktoré umožňuje tvorbu plastického zrakového vnemu a presný odhad vzdialenosti.
 
SK:Výhonky  Zrak Zmysly
CZ: Vnímání světla Lidské oko Barevné vidění Adaptace na tmu Poruchy zraku Stereoskopické vidění
EN:Visual system Study Early studies Unconscious inference Gestalt theory Analysis of eye movement Face and object recognition The cognitive and computational approaches Transduction Opponent process Artificial visual perception See also Vision deficiencies or disorders Related disciplines
 
Zraková ostrosť
Zraková ostrosť ( VA ), obyčajne sa odkazuje na jasnosť vízie . Ostrosť zraku je závislá na optické a nervových faktorov, tj, (i) ostrosť sietnice zamerania v oku , (ii) zdravie a fungovanie sietnice , a (iii) citlivosť výkladové fakulty mozgu.
 
EN:Definition Measurement History Physiology Optical aspects Expression Legal definitions Measurement considerations Testing in children “Normal” visual acuity Other measures Motion acuity Subtended angular velocity detection threshold (SAVT) Lateral motion Radial motion
 
 
Zrakový nerv
Zrakový nerv (latinsky: nervus opticus, pl. Nervi optici), inak tiež II. hlavový nerv, je párový hlavový nerv, ktorý prenáša zrakovú informáciu z očnej sietnice do zrakových centier, predovšetkým do Brodmannových okrskov 17, 18 a 19 tylového laloku mozgovej kôry. Jedná sa o zväzok axónov sietnice, ktorý je špeciálnym senzorickým nervom.
 
CZ: Hlavové nervy hlavový nerv mozkové kůry axonů sítnice slepé skvrny
EN: Structure Function Clinical significance Disease Regeneration
 
Zrenica
Zrenica (lat. pupilla) (iné názvy: zornica, zornička, zrenička, pupila) je otvor oka obklopený dúhovkou, ktorá má dva hladké svaly: zvierač zrenice (musculus sphincter) a rozširovač zrenice (musculus dilatator pupillae). Ich protichodnou funkciou sa zrenica môže zúžiť (mióza) asi na priemer 2 mm a rozšíriť (mydriáza) až na priemer 7 mm.
 
SK: Anatómia oka
CZ: Oko
EN:Human eye anatomy Ethology Controlling Optic effects Effect of drugs
 
Žltá škvrna
Žltá škvrna (makula, lat. macula lutea, vo všeobecnej anatómii stavovcov tiež area centralis – centrálna oblasť) je miesto na očnej sietnici, kde je najväčšia hustota čapíkov a teda aj najostrejšie videnie. Obraz, na ktorý sa človek pozerá kolmo, sa premieta práve do tohto bodu
 
SK: Anatómia oka
CZ: Oko
EN:Structure Color Regions Function Clinical significance 
 
 
Články o zraku
 
 
 
 
 
 
 
 
Prípravky na zrak
 
 
 
 
Eshop vitamíny na oči: http://mojeoci.sk/
Výživa a vitamíny pre oči: http://www.allaboutvision.com/nutrition/
 
 
Vyšetrovacie metódy
 
 
 
 
 

Comments are closed.