Svaly

Dátum zberu: 01. 05. 2015
Strana 1 z približne 160 výsledkov
 
Svaly
 
m5
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk.
 
 
 
 
 
Alfa motorické neuróny
Alfa ( α ) motorické neuróny , sú veľké nižšie motorické neuróny z mozgového kmeňa a miechy. Oni innervate extrafusal svalových vlákien z ​​kostrových svalov a sú priamo zodpovedné za podnet na ich kontrakciu . Alfa motorické neuróny sú odlišné od gama motorických neurónov, ktoré inervujú intrafusal svalových vlákien o svalových vretien .
 
EN: Somatic motor system Central nervous system neurons Efferent neurons Location Brainstem Spinal cord Connectivity Afferent input Efferent output Signaling Role in disease Development
 
 
Akčný potenciál
Akčný potenciál je dočasná, rýchla a vratná zmena membránového potenciálu na membránach nervových a svalových buniek. Umožňuje prenos vzruchu a aktivuje svalový sťah.
 
SK: Fyziológia Charakteristika Následky Vlastnosti membránového potenciálu membránach nervových svalových buniek vzruchu
CZ: Funkce Průběh u běžného neuronu Biofyzikální základ Neurotransmise Iniciace Průběh3 Princip “vše nebo nic” Fáze Stimulace a fáze růstu Vrchol a fáze poklesu Hyperpolarizace Refrakterní perioda Propagace Myelin a saltatorické šíření Teorie kabelu Terminace Chemické synapse Elektrické synapse Nervosvalová ploténka Další typy buněk Srdeční akční potenciál Akční potenciál svalů Akční potenciál u rostlin Taxonomické rozdělení a evoluční rozdíly Experimentální metody Neurotoxiny Historie
EN: Overview Function Process in a typical neuron Biophysical basis Neurotransmission Anatomy of a neuron Initiation Dynamics “All-or-none” principle Sensory neurons Pacemaker potentials Phases Stimulation and rising phase Peak and falling phase Afterhyperpolarization Refractory period Propagation Myelin and saltatory conduction Cable theory Termination Chemical synapses Electrical synapses Neuromuscular junctions Other cell types Cardiac action potentials Muscular action potentials Plant action potentials Taxonomic distribution and evolutionary advantages Experimental methods Neurotoxins History Quantitative models
 
 
Antagonista
Antagonista je sval pôsobiaci voči danému svalu opačným smerom. Svaly nemôžu tlačiť, dokážu len ťahať. Mnohé z nich pracujú v pároch. Keď sa sval stiahne, skráti sa, čím pritiahne kosť k sebe. Keď sa uvoľní stiahne sa druhý sval, kosť sa vráti na pôvodné miesto.
 
SK: svaly kosť
EN: Classification Skeletal muscle Smooth muscle Cardiac muscle Actions of skeletal muscle Agonists and antagonists Agonist-antagonist pairs Synergistic action Neutralizer Action Composite muscle  Actions of smooth muscle Form Insertion and origin Muscle fibres State Hypertrophy and atrophy
 
Aktín
Je druh bielkoviny, makromolekula, ktorá je jednou zo základných súčasti aktínového myofilamentu – komplexnej štruktúry, ktorá tvorí kontraktilný aparát svalového vlákna (okrem aktínu sú jeho súčasťou troponín a tropomyozín).
 
SK: Bielkoviny svalového vlákna troponín tropomyozín Biologické výhonky Fyziológia Molekulárna biológia
CZ: Molekula aktinu  Isoformy  Gen pro aktin Sferoproteiny Aktinový cytoskelet ATPázy
EN: History Structure G-Actin F-Actin Folding ATPase’s catalytic mechanism Genetics Assembly dynamics Nucleation and polymerization Associated proteins Chemical inhibitors Functions and location Cytoskeleton Yeasts Plants Nuclear actin Muscular contraction Outline of a muscle contraction Actin’s role in muscle contraction Other biological processes Molecular pathology Pathology associated with ACTA1  In smooth muscle In heart muscle In cytoplasmatic actins Other pathological mechanisms Evolution Equivalents in bacteria Applications
 
 
Anatomické postavenie
Anatomické postavenie alebo anatomická poloha je schematická konvencia na opisovanie relatívnej morfológie ľudského tela – všetky pojmy z anatómie sa vzťahujú na situáciu, keď je telo v „anatomickom postavení“.
 
SK: Anatomické roviny Mediálna a sagitálna rovina Koronárna alebo frontálna rovina Transverzálna rovina Šikmé roviny Termíny týkajúce sa pohybu Špeciálne prípady Noha a ruka
CZ: Základní roviny Základní směry Směry na trupu Směry na končetinách Směry u zubů Směry v mozku Hlavní části těla
EN: Anatomy Animal anatomy Medical terminology Orientation (geometry) Standard anatomical position Combined terms Planes Axes Human anatomy Superior and inferior Anterior and posterior Medial and lateral Proximal and distal Special cases Anatomical landmarks
Mouth and teeth Hands and arms Rotational direction Other vertebrates Anterior and posterior Dorsal and ventral Medial and lateral Proximal and distal Superficial and deep Other directional terms Comparison between animal and human anatomical terminology Sources of confusion Invertebrates Asymmetrical and spherical organisms Elongated organisms Radially symmetrical organisms Spiders
 
 
Anatomické podmienky svalov
Svaly sú popísané pomocou unikátnej anatomickej terminológie v súlade s ich činnosťou a štruktúry.
 
EN: Classification Skeletal muscle Smooth muscle Cardiac muscle Actions of skeletal muscle Agonists and antagonists Agonist-antagonist pairs Synergistic action Neutralizer Action Composite muscle
Actions of smooth muscle Form Insertion and origin Muscle fibres State Hypertrophy and atrophy
 
Atrofia
Atrofia je zníženie funkcie a následné zmenšenie bunky, tkaniva, orgánu či celého tela, ktoré bolo pôvodne normálnej veľkosti. Dochádza k úbytku organel, napríklad endoplazmatického retikula (syntéza bielkovín) alebomyofibríl (v svalových vláknach). Atrofia môže byť jednoduchá (zmenšuje sa objem daného orgánu či tkaniva bez úbytku buniek) alebo numerická (zmenšenie je dôsledkom úbytku buniek).
 
SK: organel endoplazmatického retikula myofibríl  svalových vláknach Kachexia
CZ: Rozdělení Prostá atrofie Numerická atrofie Sekundární změny Příčiny Inaniční atrofie Fyziologická atrofie Vaskulární atrofie Tlaková atrofie Iradiační atrofie Atrofie z inaktivity Neurogenní atrofie
EN: Examples Normal development Muscle atrophies Dystrophies, myositis, and motor neuron conditions Gland atrophy Vaginal atrophy Research
 
 
Bočný krídlový sval
Bočný krídlový sval je jeden zo žuvacích svalov. Je to dvojhlavý sval. Jedna hlava sa začína vo fossa infratemporalis, druhá na lamina lateralis processus pterygoidei. Sval sa upína na krčku sánky. Posúva sánku dopredu a pri jednostrannej kontrakcii smerom do boku.
 
SK: žuvacích svalov val svalstvo krku sánky lebky jazylky
EN: Muscles of the head and neck Origin and insertion Innervation Function
 
Bránica
Bránica je plochý kupolovitý sval, ktorý tvorí priehradku medzi hrudnou a brušnou dutinou. Bránica je pripojená k dolnej apertúre hrudníka. Pri okrajoch ju tvoria svalové vlákna, v prostriedku je rozsiahla aponeuróza s tromi otvormi.
 
SK: Pohybová sústava Svaly sval hrudníka zvracanie, defekácia, močenie
CZ: Hrudní svaly Dýchání jícen břišní dutiny aorta Stavba Původ bránice
EN: Structure Crura and central tendon Openings Innervation Blood supply Variation Development Function Society and culture Clinical significance Paralysis Herniation Imaging
 
 
Deltový sval
Deltový sval (lat. musculus deltoideus) je povrchovo uložený kostrový sval, ktorý obopína ramenný kĺb. Svojím tvarom sa podobá trojuholníku, pričom pripomína grécke veľké písmeno delta. U človeka má tvar časti plášťa kužeľa.
 
CZ: Uložení Funkce Inervace Deltový sval u zvířat
EN: Muscles of the upper limb Shoulder abductors Shoulder flexors Shoulder medial otators Shoulder extensors Shoulder lateral rotators
 
Hladká svalovina
Je svalové tkanivo zložené z buniek (myocytov) pretiahnutého, vretenovitého tvaru s centrálne uloženým paličkovitým jadrom. Myofilamenty umožňujúce kontrakciu týchto buniek, zložené z aktínu a myozínu, sú na rozdiel od svalových vlákien priečne pruhovaného svalstva usporiadané do podoby siete.
 
SK: Tkanivá Svaly svalové tkanivo buniek (myocytov) aktínu a myozínu, svalových vlákien
CZ: Výskyt Struktura Embryogeneze Anatomie člověka Svalová tkáň Svalová soustava
EN: Structure  Molecular structure Myosin Actin Other proteins of the contractile apparatus Other tensile structures Caveolae Excitation contraction coupling Inducing stimuli and factors  External substances  Spread of impulse Contraction Phasic or tonic Activation of myosin heads  Sustained maintenance Other contractile mechanisms Relaxation Invertebrate smooth muscle  Specific effects Growth and rearrangement Related diseases
 
 
Chrupavka
Chrupka alebo hovorovo chrupavka je druh spojivového tkaniva. U bezstavovcov sa vyskytuje len zriedka (napr. u slimákov), u stavovcov spolu s kosťami tvorí kostru.
 
SK: stavovcov kosťami kostru
CZ: Vývoj chrupky  Zloženie chrupky Druhy chrupky Bunková chrupka Hyalínna chrupka Elastická chrupka Väzivová chrupka
EN: Skeletal system Connective tissue  Growth and development Imaging Diseases and reatment  Repair Mechanical properties Frictional properties Cartilage in animals Cartilaginous fish Invertebrate cartilage Cartilaginous plants
 
 
Chondrocyt
Chondrocyt je základnou bunkovou zložkou chrupavky. Jeho nezrelá forma schopná delenia sa označuje ako chondroblast. Chondrocyt je obklopený medzibunkovou hmotou, ktorá sa v blízkom okolí výraznejšie farbí (tzv. „puzdro“), a vnára sa do nej množstvom výbežkov.
 
SK: Histológia chrupavky metabolizmus difúziou
CZ: Typy buněk Pojivová tkáň buňka chrupavce mezenchymálních kolagen, elastin, hyaluronan, proteoglykany  proteinů anaerobního dýchání kyslíku hormony thyroxin testosteron somatotropin kortizon hydrokortizon estradiol
EN: Connective tissue cells GAG secreting cells Animal cells Differentiation
 
 
Jazyk
Jazyk (lat. lingua) je svalový orgán nachádzajúci sa v ústnej dutine, ktorý pokrýva sliznica. Nachádza sa na spodine úst. Slúži na príjem a spracovanie potravy, pomáha pri cicaní, príjma taktilné a termické podnety, je nosičom orgánu chuti.
 
SK: Stavba Sliznica jazyka Svaly jazyka Orgán chuti
CZ: Evoluce Anatomická stavba Sliznice jazyka Svaly jazyka Extraglosální svaly Intraglosální svaly Vnímání chuti Specializace jazyka na jiné funkce
EN: Structure Muscles Extrinsic Intrinsic Blood supply Innervation Histology Length Development Function Taste Forming of the Bolus Swallowing Speech Clinical relevance Disease Medical delivery Society and culture Figures of speech Gestures Body art As food History Etymology
 
 
Končatinový sval chrbta
Končatinové svaly chrbta alebo spinohumerálne svaly sú časť svalov chrbta. Sú to tie svaly chrbta, ktoré odstupujú od chrbtice a upínajú sa na lopatku, kľúčnu kosť alebo ramennú kosť.
 
SK: Sval Antagonista (sval) Bočný krídlový sval Bránica (časť tela) Hladká svalovina Končatinový sval chrbta Lichobežníkový sval Malý prsný sval Mimický sval Myocyt Najširší sval chrbta Napínač bubienka Nervovosvalová platnička Nosový sval Olebečný sval Predný pílovitý sval Priamy sval brucha Priečne pruhovaná svalovina Priečny sval brucha Srdcová svalovina Strmienkový sval Sval brucha Sval hrudníka Sval chrbta Sval nosa Sval očnej štrbiny Sval ústnej štrbiny Svalové tkanivo Svalové vlákno Svaly hlavy Veľký prsný sval Vnútorný šikmý sval brucha Vonkajší šikmý sval brucha
 
 
Kolagénové väzivo
Kolagénne väzivo je najrozšírenejší typ väziva. Prevažujú v ňom kolagénne vlákna. Podľa charakteru sa rozlišujú 2 základné typy: Riedke (fibrilárne) väzivo, Tuhé (fibrózne) väzivo, neusporiadané fibrózne väzivo, usporiadané fibrózne väzivo – vlákna sú orientované do smerov mechanickej námahy. Vytvára šľachy (tendines), väzy (ligamenta), blany (fascie), väzivovú vrstvu okostice a pod.
 
SK: Histológia Acinózna žľaza Alfa-bunka Astrocyt Dentín Elastické väzivo Endokrinná žľaza Enterocyt Ependýmová bunka Fibroblast Fibrocyt Chondrocyt Chondroklast Kolagénne väzivo Kostná dreň Krycí epitel Leydigova bunka Medzibunkový kontakt Mezenchým Myelín Myoblast Nerv Nervové tkanivo Neurón Oligodendroglia Perichondrium Prevodný systém srdca Resorpčný epitel Respiračný epitel Retikulárne väzivo Riasinkový epitel Rôsolovité väzivo Svalový epitel Tukové väzivo Väzivo Zmyslový epitel Žľaza Žľazový epitel
 
 
Kolenný kĺb
Kolenný kĺb či koleno (latinsky articulatio genus) je najväčší a najzložitejší kĺb v ľudskom tele. Spája stehennú kosť, holennú kosť a najväčšiu sezamskú kosť tela jabĺčko. Umožňuje pohyb dolnej časti nohy a tým chôdzu.
 
SK: Anatomické výhonky Kĺby Kĺbna chrupavka  Meniskus  Skrížené väzy
CZ: Kolenní kloub Části těla Dolní končetina noha stehno koleno lýtko pata kotník chodidlo prstec
EN: Structure Articular bodies Articular capsule Bursae Cartilage Menisci Ligaments Intracapsular Extracapsular Muscles Extensors Flexors Blood supply Function Extended position Flexed position Clinical significance Overall fitness and knee injury Common injuries due to physical activity Anterior cruciate ligament injury Torn meniscus injury Fractures Ruptured tendon Overuse Surgical interventions
 
 
Kĺby trupu
Kĺbne spojenia trupu zahŕňaju: spojenie lebky a chrbtice nosič a tylová kosť nosič a zub čapovca párové kĺby spojujúce nosič a čapovec medzistavcové kĺby spojenia na hrudníku kĺby medzi rebrami a stavcami kĺby hrudnorebrové
 
SK: Anatomické výhonky Kĺby
 
Kĺby dolnej končatiny
Kĺby dolnej končatiny zahŕňajú spojenia pletenca dolnej končatiny krížovobedrový kĺb lonová spona spojenia voľnej dolnej končatiny bedrový kĺb kolenný kĺb kĺb medzi píšťalou a lýtkovou kosťou spojenia nohy
 
SK: Anatomické výhonky Kĺby Dolná končatina
 
 
Lakťový kĺb
Lakťový kĺb (lat. articulatio cubiti) je kĺb, ktorý spája ramennú kosť s lakťovou kosťou a vretennou kosťou, ako aj lakťovú a vretennú kosť navzájom.
 
SK: Anatómia kĺb
CZ: Části těla Klouby člověka paže loket předloktí zápěstí ruka prst palec ukazovák prostředník prsteník malíček
EN: Structure Joint Ligaments Joint capsule Synovial membrane Muscles Flexion Extension Function of Elbow Blood supply Innervation Sexual dimorphism Carrying angle Clinical significance Tendonitis Fractures Dislocation Infection Arthritis Pain management for common problems in the radioulnar and elbow joints Tennis elbow Golfer’s elbow Distal radioulnar joint (DRUJ) rheumatoid arthritis Cubital tunnel syndrome Society and culture
 
 
Lichobežníkový sval chrbta
Lichobežníkový sval alebo hovorovo trapézový sval (lat. musculus trapezius) je spinohumerálny sval chrbta. Je to plochý trojuholníkový sval, ktorý pri doplnení s druhostranným svalom vytvára lichobežník.
 
SK: Sval Antagonista (sval) Bočný krídlový sval Bránica (časť tela) Hladká svalovina Končatinový sval chrbta Lichobežníkový sval Malý prsný sval Mimický sval Myocyt Najširší sval chrbta Napínač bubienka Nervovosvalová platnička Nosový sval Olebečný sval Predný pílovitý sval Priamy sval brucha Priečne pruhovaná svalovina Priečny sval brucha Srdcová svalovina Strmienkový sval Sval brucha Sval hrudníka Sval chrbta Sval nosa Sval očnej štrbiny Sval ústnej štrbiny Svalové tkanivo Svalové vlákno Svaly hlavy Veľký prsný sval Vnútorný šikmý sval brucha Vonkajší šikmý sval brucha
CZ: Zádové svalstvo Sval trapézový šíjového vazu krčních a hrudních rameni
EN: Structure  Innervation Function Scapular movements Spinal movements Exercises Back anatomy Muscles of the upper limb
 
 
Malý prsný sval
Malý prsný sval (lat. musculus pectoralis minor) je sval, ktorý sa začína na 3 – 5 rebre a upína sa na zobák (lat. processus coracoideus). Ťahá lopatku dopredu a nadol, pri fixovanej lopatke pomáha pri vdychu.
 
SK: sval 3 – 5 rebre
EN: Muscles of the upper limb Structure Relations Variations Function
 
Malý sval sedací
Malý sval sedací (lat. musculus gluteus minimus) je najmenší zo sedacích svalov. Má vejárovitý tvar, odstupuje ako široký sval na kyčelnej kosti, svalové snopce sa zbiehajú smerom k trochanter major stehennej kosti, kde sa upína. Úponová šlacha je podložená ťahovým váčkom.
 
CZ: hýžďových svalů sval na kyčelní kosti stehenní kosti středním hýžďovým svalem
EN: Hip abductorsHip lateral rotators Hip medial rotators Muscles of the gluteus Hip muscles Muscles of the lower limb  gluteal muscles gluteus medius
 
Medzičlánkové kĺby
Medzičlánkové kĺby ruky sú valcovité kĺby s tendenciou tvoriť kladky. Hlavicou je kladka na distálnom konci predchádzajúceho článku, jamka je na báze nasledujúceho článku.
 
SK: Kĺby Ruka
 
 
Mezenchýn
Mezenchým je primitívne embryonálne väzivo, zložené zo siete buniek bez vlákien. Je derivátom stredného zárodočného listu. Z mezenchýmu sa vyvíjajú ostatné typy spojivového tkaniva (iné druhy väziva, chrupavka, kosť).
 
SK: väzivo stredného zárodočného listu spojivového tkaniva chrupavka, kosť Embryológia Blastocysta Blastula Dermatóm Embryo Embryogenéza Gametogamia Gastrula Gyrifikácia Homológia (biológia)Chrbtová struna Mezenchým Morula Myotóm Nervová trubica Ontogenéza Oplodnenie Plodové vajce Porovnávacia embryológia Proembryo Rôsolovité väzivo Ryhovanie (embryológia) Sklerotóm Somit Teratogén Žĺtkový vačok Žĺtok
CZ: zárodečnými listy ektodermem a entodermem mezibuněčné prostory mezodermu  gastrulace
EN: Ectomesenchyme Splanchnopleuric mesenchyme Somatopleuric mesenchyme Intramembranous ossification Mesenchymal stem cell Mesoderm Mesohyl, the gelatinous matrix in sponges, formerly called mesenchyme Epithelial–mesenchymal transition
 
 
Mimické svaly
Mimické svaly alebo tvárové svaly sú časť svalov hlavy, ktoré svojim pohybom umožňujú fyzicky vyjadriť emócie. Pripájajú sa na kožu tváre. Pri kontrakcii pohybujú kožou a dodávajú tvári výraz. Na rozdiel od ostatných kostrových svalov nemajú fascie. Začínajú väčšinou na kostiach a upínajú sa do kože hlavy a tváre.
 
SK: olebečné svaly svaly očnej štrbiny svaly nosa svaly ústnej štrbiny
EN: Structure Innervation Development List of muscles Clinical relevance
 
Myocyt
Myocyt je základnou bunkou svalového tkaniva. V ich cytoplazme sa nachádza aktíno-myozínový komplex, ktorý umožňuje skrátenie – kontrakciu bunky, a to až na jednu osminu pôvodnej dĺžky.
 
SK:  svalové vlákno hladká svalovina  priečne pruhovaná svalovina
CZ: Aktinin Desmin Dystrofin Hladká svalovina Kardiomyocyt Myocyt Myoepitel Myofibrila Myosin Nebulin Příčně pruhovaná svalovina Rhabdomyolýza Srdeční svalovina Svalové vlákno Svalové vřeténko Titin Tunica media
EN: Terminology Myofibrils Functional control Myoblasts
 
 
Myofibrila
Myofibrila je fibrilárny proteínový komplex, ktorý predstavuje funkčnú podstatu svalového vlákna. Sú usporiadané pozdĺžne a majú osobitú štruktúru. Základom každej myofibrily sú čiastočne sa prekrývajúce svetlejšie izotropné aktínové a tmavšie anizotropné myozínové myofilamenty.
 
SK: Bunka‎ Typy buniek‎ Cytológi Bičík Bunková teória Cytofyziológia Endosymbiotická teória Fagocytóza Fosforylácia Kinetický segregačný model aktivácie T buniek Myofibrila Ploidia Telofáza
CZ: Aktinin Desmin Dystrofin Hladká svalovina Kardiomyocyt Myocyt Myoepitel Myofibrila Myosin Nebulin Příčně pruhovaná svalovina Rhabdomyolýza Srdeční svalovina Svalové vlákno Svalové vřeténko Titin Tunica media
EN: Structure Formation Appearance Action
 
 
Myozín
Myozín je bielkovina, ktorá je jednou z hlavných funkčných a štrukturálnych súčastí svalového vlákna.
 
SK: Bielkovina svalového vlákna Molekulová hmotnosť Nukleové kyseliny‎ Osobnosti molekulárnej biológie‎ Peptidy‎ Proteosyntéza‎  Replikácia DNA‎ Stránky v kategórii „Molekulárna biológia“V tejto kategórii sa nachádza 9 stránok z 9 celkom. Molekulárna biológia Aktín Aktinín G-proteín Globulárny proteín Membránový transport Myozín Tropomyozín Troponín
CZ: Struktura a typy Sferoproteiny Motorové proteiny Vezikulární transport Aktinový cytoskelet AT Pázy Svalová tkáň
EN:  Structure and function  Domains Power stroke Nomenclature, evolution, and the family tree Myosin classes Genes in humans Paramyosin
 
 
Myoblast
Myoblast je unipotentná kmeňová bunka (bunka schopná diferenciácie len do jedného typu tkaniva) kostrového svalstva. Splynutím myoblastov vznikajú mnohojadrové svalové vlákna, ktoré sú už neschopné ďalšieho delenia. V svaloch pretrváva malý počet myoblastov. Pri zaťažení alebo poranení sa môžu začať deliť a vytvárať nové svalové vlákna.
 
SK: Biologické výhonky Kmeňové bunky Histológia
EN:mesenchymal  endoplasmic reticulum protein synthesis Fibroblasts connective tissue collagens
 
 
Najširší sval chrbta
Najširší sval chrbta alebo najväčší sval chrbta (lat. musculus latissimus dorsi) je spinohumerálny sval chrbta. Je to plochý trojuholníkový sval, ktorý pokrýva dolnú polovicu chrbta.
 
SK: Svaly spinohumerálny sval krížovú kosť
EN: Structure Variations Triangles Innervation Function Training Clinical relevance Cardiac support
 
Napínač bubienka
Napínač bubienka je štíhly sval v uchu. Začína sa od stien semicanalis musculus tensoris tympani a od chrupky sluchovej trubice. Jeho šľacha sa obtáča okolo lyžicovitého výbežku, smeruje laterálne a upína sa na rukoväť kladivka . Inervuje ho tenučký nerv napínača bubienka.
 
SK: Ucho Svaly štíhly sval
CZ: Ucho Svaly hlavy člověka  středním uchu  sluchové trubice kladivka bubinku
EN: Muscles of the head and neck Ear Structure  Innervation Development Function Voluntary control Involuntary Control Tympanic Reflex Clinical significance
 
 
Nervovosvalová platnička
Nervovosvalová platnička je spojenie nervového a svalového vlákna. Ide v podstate o špeciálny typ synapsie. Umožňuje nervovej sústave priame riadenie kostrového svalstva a teda pohybov organizmu.
 
SK: Sval Antagonista (sval) Bočný krídlový sval Bránica (časť tela) Hladká svalovina Končatinový sval chrbta Lichobežníkový sval Malý prsný sval Mimický sval Myocyt Najširší sval chrbta Napínač bubienka Nervovosvalová platnička Nosový sval Olebečný sval Predný pílovitý sval Priamy sval brucha Priečne pruhovaná svalovina Priečny sval brucha Srdcová svalovina Strmienkový sval Sval brucha Sval hrudníka Sval chrbta Sval nosa Sval očnej štrbiny Sval ústnej štrbiny Svalové tkanivo Svalové vlákno Svaly hlavy Veľký prsný sval Vnútorný šikmý sval brucha Vonkajší šikmý sval brucha
CZ: Uspořádání Funkce Vliv iontů
EN: Structure Neuromuscular junction Acetylcholine receptor Development of the neuromuscular junction Mechanism of action Toxins Botulinum toxin Tetanus Toxin Latrotoxin Snake Venom Diseases Autoimmune Myasthenia gravis Neonatal MG Lambert-Eaton myasthenic syndrome Neuromyotonia Genetic Congenital myasthenic syndromes Bulbospinal muscular atrophy Duchenne muscular dystrophy
 
 
Nervové tkanivo
Nervové tkanivo je tkanivo, ktorého základnou vlastnosťou je dráždivosť, čiže schopnosť reagovať podráždením na podnety rozličného charakteru, viesť takto vzniknuté vzruchy na miesto určenia a vhodne na ne reagovať. Vytvára centrálnu a periférnu nervovú sústavu.
 
SK: Kosti‎ Rastlinné pletivá‎ Tkanivo Bazálna membrána Epitel Hladká svalovina Chrupka (tkanivo)Krv Nervové tkanivo Okostica Osteoblast Priečne pruhovaná svalovina Spojivové tkanivo Srdcová svalovina Svalové tkanivo Trofické tkanivo
CZ: Epitelová tkáň‎ Nervová tkáň‎ Pojivová tkáň‎ Svalová tkáň‎ Epitelová tkáň Granulační tkáň Kostní dřeň Krev Myoepitel Nervová tkáň Pojivová tkáň Tkáň Tuková tkáň
EN:Structure Components Classification of Tissue Function Clinical significance Tumours
 
Neurón
Neurón alebo nervová bunka je bunka, ktorá je najvýznamnejším stavebným a funkčným prvkom nervového tkaniva.
 
SK: Morfológia Neurocyt Výbežky Dendrity Neurit Plazmatická membrána neurónu Neurofibrily Funkcia Vzťahy medzi neurónmi
CZ: Stavba neuronu Tělo neuronu Výběžky neuronu Rozdělení neuronů Funkce neuronu Neuronální membrána Akční potenciál Synapse
EN:Overview Anatomy and histology Histology and internal structure Classification Structural classification Polarity Other Functional classification Direction Action on other neurons Discharge patterns  Classification by neurotransmitter production Connectivity Mechanisms for propagating action potentials Neural coding All-or-none principle History Neuron doctrine Neurons in the brain Neurological disorders Demyelination Axonal degeneration Nerve regeneration Computational power
 
 
Odťahovač
Odťahovač alebo abduktor (z lat. „odvádzač“) je odťahujúci sval. Opakom je pojem priťahovač (adduktor).
 
SK: Pohybová sústava priťahovač
 
Olebečné svaly
Olebečné svaly (musculi epicranii) sú časť svalov hlavy, ktorá tesne prilieha k lebke a všetky sa začínajú na šľachovinovej prilbici (galea aponeurotica). Pod kožou hlavy medzi čelovou a záhlavnou kosťou je rozprestretá šľachovinová prilbica, ktorá je pevne spojená s kožou hlavy, ale nie s kosťami lebky, takže umožňuje posun kože hlavy.
 
SK: Sval Antagonista (sval) Bočný krídlový sval Bránica (časť tela) Hladká svalovina Končatinový sval chrbta Lichobežníkový sval Malý prsný sval Mimický sval Myocyt Najširší sval chrbta Napínač bubienka Nervovosvalová platnička Nosový sval Olebečný sval Predný pílovitý sval Priamy sval brucha Priečne pruhovaná svalovina Priečny sval brucha Srdcová svalovina Strmienkový sval Sval brucha Sval hrudníka Sval chrbta Sval nosa Sval očnej štrbiny Sval ústnej štrbiny Svalové tkanivo Svalové vlákno Svaly hlavy Veľký prsný sval Vnútorný šikmý sval brucha Vonkajší šikmý sval brucha
 
 
Perichondrium
Perichondrium je tenký väzivový obal chrupavky, do ktorej voľne prechádza a preto sa od nej dá len ťažko oddeliť. Obsahuje cievy, ktoré chrupavku vyživujú; chrupavka samotná totiž prakticky žiadne cievy neobsahuje a bunky v nej sú vyživované difúziou. V perichondriu sa tiež tvoria hondroblasty, ktoré chrupavku vytvárajú.
 
SK: väzivový chrupavky cievy difúziou chondroblasty
CZ: Pojivova tkan tuhého kolagenního vaziva chrupavky fibroblastové živinami kyslíkem cévy
EN: Skeletal system Musculoskeletal system stubs Developmental biology stubs dense irregular connective tissue cartilage chondrogenic fibroblasts, collagenous fibers. chondroblasts  chondrocyteselastic cartilage hyaline cartilage. Fibrocartilage articular cartilage
 
Predný pilovitý sval
Predný pílovitý sval (lat. musculus serratus anterior) je sval pod veľkým prsným svalom a malým prsným svalom. Odstupuje od prvých rebier a upína sa na prístredný okraj lopatky (margo medialis scapulae). Jehokontrakcia otáča lopatku tak, že pomáha upažiť, predpažiť a vzpažiť.
 
SK:  sval veľkým prsným svalom malým prsným svalom
EN: Muscles of the torso  Structure Innervation Function
 
 
Priamy sval brucha
Tvorí prednú stenu brušnej dutiny. Začína sa na mečovitom výbežku (processus xiphoideus) a na chrupkách 5. – 7 rebra. Zostupuje kaudálne a upína sa na os pubis. Mediálne prilieha k bielej čiare (linea alba). Jeho snopce sú prerušované šľachovými vložkami – intersecciones tendineae, ktoré bývajú 3 až 4.
 
SK:  sval brucha chrbtice panve
CZ: Svalová soustava člověka Svalová soustava hrudní kosti stydké kosti v pánvi vazivový zkracovačka
EN: Muscles of the torsoSpine flexors Structure Blood supply Innervation Variation Function Clinical significance
 
 
Priečne pruhovaná svalovina
Je svalové tkanivo tvorené svalovými vláknami (myónmi), ktoré vznikli splynutím viacerých buniek a majú mnoho (až niekoľko sto) jadier. Takýto útvar sa označuje ako syncýtium. Priečne pruhovaná svalovina tvorí funkčné a anatomické jednotky – priečne pruhované svaly.
 
SK: Charakteristika Štruktúra priečne pruhovaného svalu Štruktúra svalového vlákna Myofibrily Aktínové filamenty Myozínové filamenty
CZ: Stavba Mikroskopická stavba Makroskopická stavba Příčně pruhovaná svalovina v lidském těle
EN: Muscle fibers Structure of muscle fibers Fiber typing Architecture and fiber organization Cellular physiology and contraction Physics Signal transduction pathways Research Pathologies
 
 
Prsné svaly
Veľký prsný sval (lat. musculus pectoralis major) je sval, ktorý pokrýva hornú prednú časť hrudníka. Začína sa na kľúčnej kosti, mostíku a chrupkách prvých 6 rebier. Z tohto širokého začiatku sa vlákna zbiehajú a upínajú sa krátkou širokou šľachou na hranu veľkého hrbčeka ramennej kosti.
 
SK: Sval rebier
CZ: Velký prsní sval Funkce Malý prsní sval Funkce
EN:Shoulder abductorsShoulder adductorsShoulder extensorsShoulder flexorsShoulder medial rotatorsMuscles of the upper limb Structure Innervation Laminae Variations Function Clinical signifiance Injuries and imaging Poland syn drome Other diseases Training
 
 
Priťahovač
Priťahovač alebo adduktor (lat. adductor) je sval priťahujúci končatinu. Opakom je odťahovač.
 
SK: Pohybová sústava končatinu odťahovač
 
Rôsolovité väzivo
Rôsolovité väzivo patrí do skupiny embryonálnych väzív a má blízko k mezenchýmu. Názov vychádza z jeho vzhľadu, ktorý pripomína rôsol. Okrem buniek už obsahuje i kolagénové a retikulárne fibrily.
 
SK: Embryológia Blastocysta Blastula Dermatóm Embryo Embryogenéza Gametogamia Gastrula Gyrifikácia Homológia (biológia) Chrbtová struna Mezenchým Morula Myotóm Nervová trubica Ontogenéza Oplodnenie Plodové vajce Porovnávacia embryológia Proembryo Rôsolovité väzivo Ryhovanie (embryológia) Sklerotóm Somit Teratogén Žĺtkový vačok Žĺtok
 
Senzomotorické učenie
Senzomotorické učení je učení se pohybovým návykům. Uskutečňuje se jako cvičení (výcvik, trénink). U člověka je to například jízda na kole, jízda na lyžích, hra na hudební nástroj a různé druhy sportovních,manipulačních a pracovních činností.
 
CZ: Teorie senzomotorického učení Hlavní úloha senzomotorického učení Pohyb Druhy senzomotorického učení Imitační učení Instrukční cvičení Problémové učení Zpětnovazební učení Ideomotorické učení
 
 
Svalový sťah
Svalový sťah čiže kontrakcie je proces, pri ktorom v svalovine vzniká napätie a obvykle sa skracuje. Na molekulárnej úrovni dochádza k aktivácii bielkovín myozínu, ktoré pri spotrebe ATP vykonávajú mechanickú prácu.
 
CZ: Klasifikácia  Concentric kontrakcie Excentrická kontrakcie Excentrické kontrakcie v pohybe izometrická kontrakcia Fyziológia Kostrové sval hladkého svalstva bezstavovcov hladké svaly História Force dĺžky a sily, rýchlosti vzťahy
EN: Classification Concentric contraction Eccentric contraction Eccentric contractions in movement Isometric contraction Physiology Skeletal muscle Smooth muscle Invertebrate smooth muscles  History Force-length and force-velocity relationships
 
 
Svaly brucha
Svaly brucha alebo brušné svaly sú skupina svalov zahŕňajúca priečne pruhované svaly brušnej steny. V súvislosti s tým, že brušné svaly stratili svoju lokomočnu funkciu, zaniká aj ich pôvodná segmentácia.
 
SK: Štruktúra Obsah Svaly Funkcia Pohyb, dýchanie a ďalšie funkcie držanie tela Spoločnosť a kultúra Cvičenie Klinický význam Choroba Vyšetrenie Terminológia pamiatky povrchu Vodorovné čiary Zvislé čiary Regióny systém 9-región systém 4-región Ostatné zvieratá
 
 
Svaly
Svaly vykonávajú pohyb. Okrem vedomých pohybov, ktoré zabezpečujú priečne pruhované svaly, sú zodpovedné i za pohyby nevedomé, resp.automatizované (napr. zmeny veľkosti zreničky, tlkot srdca, prehĺtanie a dýchanie). Pracujú ťahom a skladajú sa z buniek – myocytov, ktoré sa môžu sťahovať, čiže skracovať.
 
SK: priečne pruhovaný (kostrový) sval, hladký sval, srdcový sval – osobitná kategória, myoepitel, svalové bunky, svalové tkanivo
CZ: Funkce svalů  Specializované funkce Lidské svalstvo Typy svalové tkáně Srdeční svalovina Hladká svalovina Příčně pruhovaná (kosterní) svalovina
EN: Anatomy Types of tissue Histogenesis Microanatomy Gross anatomy Muscular system Physiology Function Energy consumption Nervous control Efferent leg Afferent leg Efficiency Strength Physiological strength The “strongest” human muscle Health Exercise Hypertrophy Atrophy Disease Evolution
 
 
Svalové tkanivo
Je tkanivo skladajúce sa z buniek alebo syncýtií (mnohojadrové útvary), ktoré sa vyznačujú špecifickou schopnosťou kontrakcie. Hoci táto schopnosť patrí k bežným vlastnostiam živej hmoty, v prípade svalového tkaniva je výrazne vystupňovaná. 10 až 100 svalových vlákien tvorí svalový snopec.
 
SK: Tkanivá Svaly svalové vlákno hladká svalovina priečne pruhovaná svalovina
 
Srdcová svalovina
Predstavuje typ svaloviny, ktorý sa svojimi vlastnosťami nachádza medzi hladkou a priečne pruhovanou svalovinou. Skladá sa z jednotlivých buniek pretiahnutého tvaru, ktoré majú oválne jadrá uložené uprostred bunkových tiel, a ktoré vytvárajú hustú sieť.
 
SK: Hladká svalovina Priečne pruhovaná svalovina Svalové vlákno Myocyt Prevodný systém srdca
CZ: Anatomie člověka Svalová tkáň Kardiologie Svalová soustava  stahy srdce srdeční stěny endokardem krve kosterní hladké
EN: Structure Striation T-tubules Intercalated discs Physiology Regeneration of heart muscle cells Clinical significance
 
 
Svalové vlákno
Svalové vlákno je základnou bunkovou stavebnou jednotkou priečne pruhovaného svalstva. Jeho jedinečnou zvláštnosťou je to, že ide o mnohojadrovú štruktúru, ktorá vznikla počas vnútromaternicového vývoja splynutím podlhovastých jednojadrových myoblastov.
 
SK:myocyt priečne pruhovaná svalovina mnohojadrovú štruktúru cytoplazmatická membrána bunková stena polysacharidmi a bielkovinami Cytoplazma myofibrily  kyslíka mitochondrií respiračného cyklu glykolytické enzýmy kyseliny mliečnej
CZ: Aktinin Desmin Dystrofin Hladká svalovina Kardiomyocyt Myocyt Myoepitel
Myofibrila Myosin  Nebulin  Příčně pruhovaná svalovina Rhabdomyolýza Srdeční svalovina Svalové vlákno Svalové vřeténko Titin Tunica media
 
 
Svalová atrofia
Svalová atrofia je definovaná ako zníženie hmotnosti svalov ; to môže byť čiastočné alebo úplné plytvanie preč svalu. Pri svalovej atrofie, to vedie k svalovej slabosti , pretože schopnosť vyvinúť silu, súvisí s hmotnosťou. Svalová atrofia vyplýva z komorbidity niekoľkých bežných ochorení, vrátane rakoviny , AIDS , kongestívne srdcové zlyhanie , COPD (chronická obštrukčná choroba pľúc), zlyhanie obličiek , a závažných popálenín
 
EN: Clinical settings Quality of life Other muscle diseases, distinct from atrophy Pathophysiology Potential treatment Quantification Hibernation
 
 
Svalový epitel  
Svalový epitel je epitel, ktorý obsahuje vo svojej spodine zmrštiteľné vlákna. Vyskytuje sa hlavne u bezstavovcov; u človeka napríklad v očnej dúhovke.
 
SK: epitel bezstavovcov očnej dúhovke Acidobázická rovnováha Adaptačný syndróm Agónia Akčný potenciál Aktín Anabióza Anabolizmus Analyzátor (neurológia)  Atletický typ Bazálny metabolizmus Bunková smrť Defekácia Detektor lži Dráždivosť Dýchací plyn Dýchanie Efektor (fyziológia) Endocytóza Endokrinná žľaza  Extracelulárna tekutina Fyzická práca Fyziológia človeka G-proteín Hemolymfa Hlava (anatómia) Homeostáza Horčina Hydrolymfa Chróma Chuť (zmysel) Intersticiálna tekutina Izoosmia Katabolizmus (metabolizmus) Kosť Kožná žľaza Krvný tlak Krvotvorba Krycí epitel Ľudské telo Membránový potenciál Membránový transport Menarché Menštruácia Minerálna látka Moč Močenie Myelinizácia Myofibrila Myozín Neurón Orgán (anatómia) Ovulácia Peristaltika Pohybová činnosť PoikilotermiaPolygraf (prístroj) Porozumenie reči Pôrod Pravák Prevodný systém srdca  Pučanie Rast organizmu Receptor (fyziológia) Regenerácia Regulačný obvod Resorpčný epitel Respirácia Respiračný epitel Riasinkový epitel Signálna molekula Skolióza Slina Somatogénny Svalový epitel Synapsia Synapsia (neurológia) Šľacha Štikútka Termoreceptor Tropomyozín Troponín Únava organizmu Väzivo Vnútorné prostredie Výkal Vylučovanie (zoológia) Zárodočný epitel Zmyslový epitel Zmyslový vnem Zvracanie Žľaza Žľazový epitel
CZ: Struktura Dělení epitelů Dělení podle uspořádání buněk Dělení podle funkce Krycí epitel Žlázový epitel Resorpční epitel Respirační epitel Smyslový epitel Zárodečný epitel Pigmentový epitel  Řasinkový epitel Epitely mezodermálního původu Nepravý epitel Epiteloidní výstelka
EN: Classification Simple epithelium  Stratified epithelium Structure  Location Basement membrane Cell junctions Development Function Secretory epithelia Sensing the extracellular environment Clinical significance Classification Additional images
 
 
Svaly očnej štrbiny
Svaly očnej štrbiny sú časť svalov hlavy. Sú to tieto svaly: Očný kruhový sval, Zvrašťovač obočia, Štíhly sval, ďalšich 6 svalov.
 
SK: Sval Antagonista (sval) Bočný krídlový sval Bránica (časť tela) Hladká svalovina Končatinový sval chrbta Lichobežníkový sval Malý prsný sval Mimický sval Myocyt Najširší sval chrbta Napínač bubienka Nervovosvalová platnička Nosový sval Olebečný sval Predný pílovitý sval Priamy sval brucha Priečne pruhovaná svalovina Priečny sval brucha Srdcová svalovina Strmienkový sval Sval brucha Sval hrudníka Sval chrbta Sval nosa Sval očnej štrbiny Sval ústnej štrbiny Svalové tkanivo Svalové vlákno Svaly hlavy Veľký prsný sval Vnútorný šikmý sval brucha Vonkajší šikmý sval brucha
 
 
Sval nosa
Nosový sval (lat. musculus nasalis) je hlavný sval nosa. Niektoré zdroje ho uvádzajú ako skupinu samostatných svalov. Začína sa na juga alveolaria vonkajšieho rezáka a očného zuba a upína sa do chrupky nosového krídla a priehradky nosa. Jeho funkciou je zužovať nozdry.
 
SK: Sval Antagonista (sval) Bočný krídlový sval Bránica (časť tela) Hladká svalovina Končatinový sval chrbta Lichobežníkový sval Malý prsný sval Mimický sval Myocyt Najširší sval chrbta Napínač bubienka Nervovosvalová platnička Nosový sval Olebečný sval Predný pílovitý sval Priamy sval brucha Priečne pruhovaná svalovina Priečny sval brucha Srdcová svalovina Strmienkový sval Sval brucha Sval hrudníka Sval chrbta Sval nosa Sval očnej štrbiny Sval ústnej štrbiny Svalové tkanivo Svalové vlákno Svaly hlavy Veľký prsný sval Vnútorný šikmý sval brucha Vonkajší šikmý sval brucha
EN: procerus Nasalis Dilator Naris depressor Septi nasi levator Labe superioris alaeque nasi
 
 
Sval ústnej štrbiny
Svaly ústnej štrbiny sú časť svalov hlavy. Delia sa na dve skupiny: A) Kruhový sval musculus orbicularis oris Obtáča štrbinu úst a je uložený v perách. Je to zvierač, ktorý zužuje štrbinu úst, špúli pery a vyťahuje dolnú peru dopredu. B) Lúčovito usporiadané svaly ústnej štrbiny Tieto svaly rozdeľujeme do troch vrstiev:
 
SK: Sval Antagonista (sval) Bočný krídlový sval Bránica (časť tela) Hladká svalovina Končatinový sval chrbta Lichobežníkový sval Malý prsný sval Mimický sval Myocyt Najširší sval chrbta Napínač bubienka Nervovosvalová platnička Nosový sval Olebečný sval Predný pílovitý sval Priamy sval brucha Priečne pruhovaná svalovina Priečny sval brucha Srdcová svalovina Strmienkový sval Sval brucha Sval hrudníka Sval chrbta Sval nosa Sval očnej štrbiny Sval ústnej štrbiny Svalové tkanivo Svalové vlákno Svaly hlavy Veľký prsný sval Vnútorný šikmý sval brucha Vonkajší šikmý sval brucha
 
 
Strmienkový sval
Strmienkový sval alebo sval strmienka (lat. musculus stapedius) je najmenší priečne pruhovaný sval na ľudskom tele. Začína sa v dutej eminentia pyramidalis, otvorčekom na jej povrchu sa jeho šľacha dostáva do bubienkovej dutiny a upína sa na zadné rameno strmieka (crus posterius stapedis) v blízkosti hlavy strmienka (caput stapedis).
 
SK: ucho svaly napínača bubienka
CZ: Ucho Svaly hlavy člověka příčně pruhovaný sval třmínek bubínek napinace bubinka
EN: Muscles of the head and neck Structure Innervation Function Clinical relevance Evolutionary variation
 
 
Stredný sval sedací
Stredný sval sedací (lat. musculus gluteus medius) jeden z troch sedacích svalov  je široký, silne, vyžarujúci sval, ktorý sa nachádza na vonkajšom povrchu panvy. Jeho zadná tretina je prekrytá veľkým sedacím svalom. http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%…
 
CZ: hýžďových svalů Leží pod velkým hýžďovým svalem
EN: Structure Relations Variations Function Clinical significance Hip abductors Hip lateral rotators Hip medial rotators Muscles of the gluteus Hip muscles Muscles of the lower limb
 
 
Svalstvo človeka
Svalstvo člověka představuje soubor svalů (orgánů tvořených svalovinou), které jsou zodpovědné za aktivní pohyb organismu nebo jeho částí. Tvoří 30–50 % hmotnosti lidského těla a zahrnuje asi 600 svalů. Anatomicky však často tvoří několik svalů větší komplexy fungujíící jako jeden sval (zejm. hluboké svalstvo zádové).
 
CZ:  svalů příčně pruhovaná svalovina hladkou svalovinou srdeční svalovina
EN:  Head skalp okohybné svaly vnútroočné Ear Nose Mouth žuvanie Tongue Mäkké poschodie pharynx hrtana Neck krčka maternice suprahyoidní Infrahyoid / Strap Neck Torso Back na hrudi Brucho Panvica hrádza horných končatín Chrbtica Hrudný steny Shoulder Arm predlaktie Hand dolná končatina ilických región zadkových stehná Leg Foot Prehľad Inervácia
 
 
Svaly trupu človeka
Svaly trupu umožňujú dýchanie (veľmi dôležitým svalom je v tomto prípade bránica), poskytujú podporu a pohyblivoť hrudnej časti chrbtice, a na trup sa úpínajú i viaceré svaly, ktorých funkcia je spojená s pohybom horných končatín.
 
SK:  dýchanie bránica chrbtice
CZ:  anatomie člověka Svalová soustava člověka
 
 
Svaly hlavy
Svaly hlavy majú niekoľko základných funkcií, ktoré ich (okrem anatomickej lokalizácie) rozdeľujú do viacerých podskupín. Najvýznamnejšie sú: okohybné svaly mimické svaly žuvacie svaly  jazyk.
 
SK: mimické svaly žuvacie svaly jazyk
 
 
Svaly hornej končatiny
Svaly hornej končatiny sa podľa svoji topograficko-anatomických vzťahov delia na nasledovné skupiny: Svaly ramenného pletenca Svaly voľnej časti hornej končatiny svaly ramena svaly predlaktia svaly ruky.
 
SK: Svaly ramenného pletenca Svaly ramena Predná skupina Zadná skupina Svaly predlaktia Predná skupina Povrchová (prvá) vrstva Druhá vrstva Tretia vrstva Štvrtá vrstva Laterálna (bočná, radiálna) skupina  Zadná skupina Povrchová vrstva Hlboká vrstva Svaly ruky Svaly na dlaňovej strane ruky Svaly tenaru Svaly hypotenaru Svaly strednej skupiny Svaly medzi záprstnými kosťami
 
 
Svaly dolnej končatiny
Svaly dolnej končatiny sa delia vzhľadom na topograficko-anatomický vzťah na dve hlavné skupiny:bedrové svaly svaly voľnej časti dolnej končatiny, svaly stehenné, svaly lýtkové a svaly nohy.
 
SK: Bedrové svaly Predná skupina Zadná skupina Svaly voľnej časti dolnej končatiny Stehenné svaly Predná skupina Vnútorná (mediálna) skupina Zadná skupina Lýtkové svaly Vonkajšia (laterálna) skupina Predná skupina Zadná skupina Svaly nohy Svaly na chrbte nohy Svaly na ploške nohy
 
 
Svaly chrbta
Svaly chrbta sú svaly za chrbticou od hlavy až po kostrč. Svaly chrbta sú uložené v dvoch vrstvách: v povrchovej a hlbokej vrstve. Povrchové svaly chrbta.
 
SK:svaly končatinové (spinohumerálne) chrbtice lopatku, kľúčnu kosť ramennú kosť rebrá panvy lebku
 
Sval hrudníka
Do tejto skupiny patria: torakohumerálne svaly Svaly tejto skupiny odstupujú od rebier, mostíka a upínajú sa na pletenec hornej končatiny, príp. na humerus. 1. musculus pectoralis major 2. musculus pectoralis minor 3. musculus serratus anterior vlastné svaly hrudníka Ich najhlbšiu vrstvu tvorí musculus transversus thoracis, ktorý je na vnútornej starne hrudníka a ďalšie dve vrstvy tvoria:
 
SK: Pohybová sústava Svaly musculus pectoralis major musculus pectoralis minor musculus serratus anterior branica
 
 
Svaly krku človeka
Svaly krku (musculi colli) zabezpečujú niekoľko samostatných funkcií. Poskytujú podporu a pohyb hlave a krčnej chrbtici, umožňujú prehĺtanie a reč. Povrchovú vrstvu tvorí platysma. Je to tenká svalová vrstvička, ktorá začína na hrudníku v úrovni druhého rebra a vystupuje po povrchu krku až na sánku a do kože úst a líc.
 
SK: Pohybová sústava hlave chrbtici reč sánku
CZ: Dělení Sval kožní Zdvihač hlavy Svaly nadjazylkové Svaly podjazylkové Svaly šikmé Hluboké svaly krční
 
Svalový sťah
K svalovému sťahu dochádza na základe určitého nervového podnetu – v srdečnej svalovine tento podnet prichádza v prevodnom srdečnom systéme obvykle z SA uzla, kostrová svalovina reaguje na signál z motorických nervov a hladké svaly sa sťahujú obvykle na základe nervovej alebo  hormonálnej stimulácie, prípadne vďaka zmene v chémii okolitého prostredia.
 
CZ: Fyziologie živočichů myosinů ATP  srdeční svalovině převodním srdečním systémem SA uzlu, kosterní svalovina hladké svaly nervové soustavy neurotransmiter acetylcholin nervový nervosvalovou ploténku akčního potenciálu endoplazmatického retikula ionty vápníku myosin aktin
EN: Classification Concentric contraction Eccentric contraction Eccentric contractions in movement Isometric contraction Physiology Skeletal muscle Smooth muscle Invertebrate smooth muscles History Force-length and force-velocity relationships
 
 
Šľacha
Šľacha je anatomická štruktúra, zložená z tuhého usporiadaného väziva, ktorá u stavovcov tvorí spojenie medzi svalmi kostry a kostrou. Šľachy sa skladajú zo zväzkov rovnobežne prebiehajúcich kolagénových vlákien vytvárajúcich povrazce. Pomedzi vlákna sa nachádzajú fibrocyty, ktorých výbežky zasahujú hlboko medzi vlákna.
 
SK: Štruktúra Funkcia Mechanika Healing Vplyv aktivity na liečenie Spoločnosť a kultúra Klinický význam Poranenie
CZ: Krev‎ Tuková tkáň‎ Pojivová tkáň Endomysium Endost Epimysium Fbroblastoidní synoviální buňka Husté vazivo Chondrocyt Chondroitin sulfát Chrupavka Kolagen Kost Kostní tkáň Myofibroblast Okostice Osifikace Osteoblast Osteon Perichondrium Perimysium Retikulární vlákno Růstová ploténka Řídké vazivo Šlacha Vazivo
EN: Structure Function Mechanics Healing Effects of activity on healing Society and culture Clinical significance Injury Other animals
 
 
Synoviálna bunka
Synoviálna bunka alebo synovialocyt je bunka mezenchýmového pôvodu, ktorá tvorí výstelku synoviálnej membrány kĺbov. Je málo diferencovaná, netvorí klasický jednovrstvový epitel, ale do výstelky sú vmedzerené i kolagénové vlákna.
 
SK: bunka mezenchýmového kĺbov Typy buniek
 
Synoviálna tekutina
Synoviálna tekutina je viskózna, ne-newtonské kvapaliny nachádza v dutinách synoviálnych kĺbov . Vďaka žĺtok konzistencii (“synoviálnej” čiastočne pochádza z vajíčka, latinčiny pre vajcia ), hlavné úlohy v synoviálnej tekutiny je znížiť trenie medzi kĺbovej chrupavky synoviálnych kĺbov pri pohybe.
 
EN: Musculoskeletal system stubs Joints hyaline cartilage cartilaginous joint sternocostal joint costal cartilage epiphyseal growth plate bone diaphy long bones occipital sphenoid petrous portion of the temporal jugular process of the occipital
 
 
Tropomyozín vo svalstve  
Je druh bielkoviny, makromolekula, ktorá je súčasťou kontraktilného aparátu svalového vlákna, konkrétne aktínového myofilamentu.
 
SK: Bielkoviny svalového vlákna aktínového Molekulová hmotnosť Nukleové kyseliny‎ Osobnosti molekulárnej biológie‎ Peptidy‎ Proteosyntéza‎  Replikácia DNA‎ Stránky v kategórii „Molekulárna biológia“V tejto kategórii sa nachádza 9 stránok z 9 celkom. Molekulárna biológia Aktín Aktinín G-proteín Globulárny proteín Membránový transport Myozín Tropomyozín Troponín
EN: Myosin and the Actin skeleton  Tropomyosin Isoforms and Evolution Genes and Isoforms (Isoform Complexity) Splicing Evolution of Isoform Generation Spatial sorting of tropomyosin isoforms  Regulation of sorting Mechanism of sorting Isoforms are not functionally redundant Specific Roles and Functions Influencing Binding of Actin Binding Proteins to Actin Filaments  Function in Skeletal Muscle Contraction Regulation of Contraction in Smooth Muscle Role in Cytoskeleton Function Role in Diseases Cancer Allergies Muscle Diseases Tools and Technologies to study Tropomyosins Antibodies Animal Models
 
 
Troponín nie v hladkom svale
Je druh bielkoviny, makromolekula, ktorá je súčasťou kontraktilného aparátu svalového vlákna, konkrétne aktínového myofilamentu.
 
SK: Enzýmy‎ Glykoproteíny‎  Plazmatické proteíny‎ Prióny‎  Štruktúra proteínov‎ Stránky v kategórii „Proteíny“V tejto kategórii sa nachádza 7 stránok z 7 celkom. Globulárny proteín Histón Lepok Myelín Proteid Titín Troponín
EN: Diagnostic use Cardiac conditions Non-cardiac conditions Prognostic use Detection Function Physiology Relation with contractile function and heart failure
 
 
Únosca Digit Minimi svalstvo nôh
Únosca digit Minimi ( únosca Minimi Digit , únosca varózny ) je sval, ktorý sa rozkladá pozdĺž bočnej (vonkajší) hranicu nohy  a je, pokiaľ ide o jeho strednom okrajom s bočnou plantárnej tepny , žily a nervy.
 
EN: Foot muscles Muscles of the lower limb Lower limb anatomy Origin and insertion Innervation Function Clinical relevance Etymology
 
Únosca Digit Minimi  
Únosca digit Minimi ( lat. pre “malíčku hnoja”), je jedným z kostrových svalov v malíčku (“hypothenární”). Klame tam docela bočne vedľa flexor Digit Minimi brevis .Malíček Rozmetadlo je na strednej (vnútornej) strane na spodnej časti prvého falanxov malíčku a chrbtová aponeurózou (pevná látka spojivového tkaniva v zadnej časti prsta).
 
EN: Etymology Origin and insertion Action Innervation Development Variation Muscles of the upper limb Abductors (muscles)
 
 
Vnútorný šikmý sval
Vnútorný šikmý sval brucha je sval brucha, ktorý leží pod vonkajším šikmým svalom, ale smer jeho vláken vytvára s priebehom vonkajšieho svalu približne pravý uhol. Začína sa na slabinovom väze (ligamentum inguianale), hrebeni panvovej kosti (crista iliaca) a hlbokej fascii lumbálnej krajiny
 
SK: chrupky kosti
EN: Muscles of the torso Spine flexors Spine lateral flexors Spine rotators Structure Innervation  Function
 
Vonkajší šikmý sval brucha
Vonkajší šikmý sval brucha (lat. musculus obliquus externus abdominis) je rozsiahly plochý sval brucha: zaberá laterálnu a ventrálnu stranu brušnej dutiny. Odstupuje od vonkajšej plochy posledných 8 rebier. Odtiaľ postupujú svalové vlákna šikmo cez brucho.
 
SK: Svaly sval brucha rebier cievy
EN: AbdomenMuscles of the torsoSpine flexorsSpine lateral flexorsSpine rotators  Structure Innervation Blood supply Function Society and culture Training
 
 
Žuvacie svaly
Žuvacie svaly (lat. musculi masseter) patria medzi svaly hlavy. Sú uložené v okolí sánkového kĺbu a ich hlavnou funkciou je priťahovať sánku a pohybovať ňou pri žuvaní.
 
SK: Pohybová sústava svaly hlavy
CZ: Žvýkací svaly savců Žvýkací svaly ptáků Žvýkací svaly plazů
EN: Muscles of the head and neck tructure Innervation Development Function Clinical significance
 
 

Comments are closed.