Regulátory enzýmov

Dátum zberu: 30.10.2016
Strana 1 z približne 115 výsledkov
 
Regulátory enzýmov
 
m14 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk.
 
 
 
 
 
Adenozíntrifosfát
Adenozíntrifosfát (ATP) je chemická zlúčenina patriaca medzi nukleotidy, chemicky ide o trifosforylovaný adenozín s dvomi makroergickými väzbami. Slúži predovšetkým ako prenášač fosfátu v rámci energetického metabolizmu bunky a univerzálny zdroj energie všetkých živých organizmov.
 
SK: nukleotidy adenozín makroergickými väzbam  fosfátu bunky
CZ: Historie výzkumu Struktura a vlastnosti Význam Energetika ATP .2Role v živých systémech Výskyt Doplňování hladiny ATP Rozklad a biosyntéza
Regenerace
EN: Physical and chemical properties Ionization in biological systems Biosynthesis Glycolysis
Glucose Beta oxidation Fermentation Anaerobic respiration ATP replenishment by nucleoside diphosphate kinases ATP production during photosynthesis ATP recycling Regulation of biosynthesis Functions in cells Metabolism, synthesis, and active transport Roles in cell structure and locomotion Cell signalling Extracellular signalling Intracellular signaling DNA and RNA synthesis Amino acid activation in protein synthesis Amino Acid Activation Binding to proteins ATP analogues
 
Adrenoreceptory
Na adrenergné receptory (alebo adrenoreceptory ) sú trieda G proteínom receptorov , ktoré sú ciele týchto katecholamínov , najmä norepinefrínu (noradrenalínu) a epinefrín(adrenalín). Mnohé bunky majú tieto receptory, a väzby katecholamínov na receptor bude všeobecne stimulujú sympatický nervový systém .
 
CZ: Receptory spřažené s G proteinem receptorů spřažených s G-proteinem. katecholaminy, noradrenalin a adrenalin
EN: History Categories Roles in circulation Subtypes α receptors α1 receptor α2 receptor β receptors β1 receptor β2 receptor β3 receptor
 
Agonista
Agonista je chemická látka, ktorá sa viaže na receptor a aktivuje receptor pre výrobu biologickú odpoveď. Vzhľadom k tomu, agonista spôsobí akciu antagonista blokuje účinok agonistov a inverzný agonista spôsobí akčné opačný k tomu agonistov.
 
EN: Medical terminology Pharmacodynamics Physiology Receptor agonists Medicinal chemistry Types of agonists Activity Potency Therapeutic index
 
 
Aktívne miesto
Aktívne miesto (tiež aktívne centrum je oblasť enzýmu, kde dochádza k enzýmovej reakcii. Vyskytujú sa tu katalyticky aktívny aminokyselinové zvyšky. Tieto funkčné skupiny sú presne priestorovo rozmiestnené a nachádza sa vo vzájomnej blízkosti, hoci pôvodne mohli ležať potrebné na odlišných koncoch polypeptidového reťazca enzýmu.
 
CZ: Enzymy enzymu, katalyticky aminokyselinové funkční skupinyj polypeptidového
EN: Binding site Lock and key hypothesis Induced fit hypothesis Catalytic site Cofactors Inhibitors Active sites in drug discovery Allosteric sites
 
Alfa-blokátory
Alfa-blokátory alebo alfa-blokátory sú farmakologickými činidlami, ktoré pôsobia ako neutrálne antagonisty alebo inverzné agonisty alfa-adrenergných receptorov (a-adrenergných receptorov). Ak je použitý výraz “alfa blokátor” bez ďalšieho upresnenia, je niekedy sa odkazuje na alfa1-blokátorov, a niekedy sa odkazuje na liečiv, ktorá pôsobí na oba typy receptorov.
 
EN: Alpha blockers Classification Uses
 
Alosterická regulácia
Alosterické regulácia (z allos – iný, Stereos – priestor je ovplyvnenie vlastností určitej oblasti (napr. Aktívneho centra) enzýmu, a to väzbou istého efektora (alosterického regulátora) na iné, tzv. Alosterické miesto. Alosterické regulátory môžu byť ako inhibítory (najmä nekompetitívny), tak aktivátory enzýmov. Alosterické regulácia mení priestorovú štruktúru ovplyvňovaných enzýmov
 
CZ: Enzymy
EN: Proteins Enzyme kinetics Models of allosteric regulation Concerted model Sequential model Morpheein model Allosteric resources online Allosteric database Allosteric residues & their prediction using the STRESS web server Allosteric modulation Positive modulation Negative modulation Types of allosteric regulation Homotropic  Heterotropic Non-regulatory allostery Pharmacology Allosteric sites as drug targets
 
 
Alkoholdehydrogenáza
Alkoholdehydrogenáza (ADH) je metaloenzým (dimér) obsahujuci Zn2+. Patrí do skupiny enzýmov – dehydrogenázy. Dehydrogenázy predstavujú najväčšiu skupinu redoxných enzýmov. V súčasnosti je známych asi 300 druhov. Umožňujú vzájomnú premenu medzi alkoholmi či aldehydmi a ketónmi.
 
SK: enzým dimér dehydrogenázy alkoholmi aldehydmi ketónmi
CZ: Oxidoreduktázy enzym dehydrogenáz katalyzuje alkoholů aldehydy ketony zinek živočichů, rostlin, kvasinek bakterií
EN: Evolution Discovery Properties Oxidation of alcohol Mechanism of action in humans Steps Involved subunits  Active site Structural zinc site Types Human Yeast and bacteria Plants Iron-containing Other types Applications Clinical significance Alcoholism Drug dependence
 
Antagonista receptoru
Antagonista receptoru je typ ligandu receptora alebo lieku, ktorý blokuje alebo pohlcuje agonistom sprostredkované reakcie, skôr než vyprovokovanie biologickú odpoveď sám po väzbe na receptor. Oni sú niekedy nazývané blokátory; príklady zahŕňajú alfa-blokátory, beta-blokátory a blokátory kalciových kanálov.
 
EN: Receptors Pharmacodynamics Efficacy and potency Affinity Types Competitive Non-competitive Uncompetitive Partial agonists Inverse agonists Reversibility
 
Beta-blokátory
Beta-blokátory (ATC kód C07, β-blokátory) predstavujú skupinu liečiv cielených na β-adrenergné receptor. Tieto receptory sa nachádza na povrchu buniek srdcovej a hladkej svaloviny, na stenách dýchacích ciest a tepien, v obličkách aj v ďalších tkanivách, ktoré sú napojené na sympatický nervový systém a sú v okamžiku stresu aktivované adrenalínom.
 
CZ: ATC C07 Beta-blokátory Antihypertenziva Léčiva kardiovaskulárního systému
EN: Medical uses Congestive heart failure Anxiety Surgery Adverse effects Contraindications Toxicity β-Receptor antagonism Intrinsic sympathomimetic activity α1-receptor antagonism Other effects Examples Nonselective agents β1-selective agents β2-selective agents β3-selective agents Comparative information
 
 
Blokátory vápnikového kanálu
Blokátory kalciových kanálov (ďalej len BVK) alebo tiež antagonisti kalciových kanálov (angl. Calcium channel blocker) sú širokou skupinou liečiv, ktorých účinok je podmienený obmedzením vstupu vápnikových iónov (Ca2 +) skrze bunkový vápnikový kanál, čím následne dôjde k terapeuticky využiteľným fyziologickým zmenám.
 
CZ: Historie Mechanismus účinku Rozdělení BVK dihydropyridiny nedihydropyridinové BVK fenylalkylaminy benzotiazepiny neselektivní BVK jiné Toxicita
EN: Classes Dihydropyridine Non-dihydropyridine Phenylalkylamine Benzothiazepine Nonselective Others Side effects Ethanol Toxicity Mechanism of action
 
Cytochróm
Cytochróm je označenie pre bielkoviny viazané na membrány a obsahujúce vo svojej molekule hemové skupiny, ktoré zaisťujú prenos elektrónov tak, že sa naviazané ióny železa striedavo redukujú a oxidujú z Fe2 + na Fe3 + a späť.
 
CZ: Enzymy Metaloproteiny Organické sloučeniny železa
EN: Cytochromes History Structure and function 
 
DD-transpeptidázy 
DD-transpeptidázy je bakteriálna enzým, ktorý katalyzuje prenos R-Laca-D-alanyl skupiny RL-ACA-D-alanyl-D-alanín karbonylová darcovia y-OH ich aktívnu miesta serínu a z toho do konečného akceptor. Je zapojený do biosyntézy bakteriálnej bunkovej steny, a síce, že transpeptidácie zesíťovává peptidu postranné reťazce peptidoglycan vlákien.
 
EN: Mechanism Structure Biological Function Disease Relevance
 
Disociačná konštanta
V chémii , biochémiu a farmakológie , s disociačné konštantou Je špecifický druh rovnovážnej konštanty , ktoré merajú sklon väčšieho objektu, ktorý má oddeliť (disociujú) reverzibilne na menšie komponenty, ako keď komplex rozpadne na jednotlivé molekuly , alebo keď sa soľ rozdelí na jednotlivé ióny . Disociačná konštanta je inverzná k asociačné konštantou V osobitnom prípade solí, disociačná konštanta môže byť tiež nazývaný ionizačné konštanta .
 
CZ: Chemické rovnováhy  Značení Definice Disociace kyselin a bází
EN: Concentration of bound molecules Molecules with one binding site Macromolecules with identical independent binding sites Protein-ligand binding Antibodies Acid–base reactions Dissociation constant of wate Equilibrium chemistry  Enzyme kinetics
 
 
Dýchací pigment
Dýchací pigment (ďalšie názvy dýchacie farbivo, krvný pigment, krvné farbivo) je chemická zlúčenina, ktorá slúži na prenos dýchacích plynov v tele živočíchov. Dýchacie pigmenty veľmi zefektívňujú prenos dýchacích plynov v telových tekutinách.
 
SK: chemická zlúčenina dýchacích plynov živočíchov telových tekutinách chemickú väzbu kyslíkom  bunkám metabolizmu – oxidom uhličitým,
CZ: Metaloproteiny protein kofaktor kov prostetickou skupinu.hemoglobin myoglobin
EN: Function Coordination chemistry principles Storage and transport metalloproteins Oxygen carriers Cytochromes Rubredoxin Plastocyanin Metal-ion storage and transfer Iron Copper Metalloenzymes Carbonic anhydrase Vitamin B12-dependent enzymes Nitrogenase (nitrogen fixation) Superoxide dismutase Chlorophyll-containing proteins Hydrogenase Ribozyme and deoxyribozyme Signal-transduction metalloproteins Calmodulin Troponin Transcription factors Other metalloenzymes
 
Efektor
V biochémiu, efektorové molekulou je zvyčajne malá molekula, ktorá sa selektívne viaže na proteín a reguluje jeho biologickej aktivity. Týmto spôsobom, efektorové molekuly pôsobia ako ligandy, ktoré môžu zvýšiť alebo znížiť aktivitu enzýmu, génovej expresie, alebo bunkové signalizáciu.
 
EN: Proteins Protein stubs
 
Enzymatická kinetika
Enzymatická kinetika alebo enzýmová kinetika skúma rýchlosť chemických reakcií aktivity enzýmov. Pre enzymatickou kinetiku platia všeobecné zákony chemickej kinetiky a chemické veličiny, ako je reakčná rýchlosť (v), rovnovážna konštanta (K) či napríklad Gibbsova energie (G).
 
CZ: Enzymy
EN: General principles Enzyme assays Single-substrate reactions Michaelis–Menten kinetics Direct use of the Michaelis–Menten equation for time course kinetic analysis Linear plots of the Michaelis–Menten equation Practical significance of kinetic constants Michaelis–Menten kinetics with intermediate Multi-substrate reactions Ternary-complex mechanisms Ping–pong mechanisms Non-Michaelis–Menten kinetics Pre-steady-state kinetics Chemical mechanism Enzyme inhibition and activation Reversible inhibitors Irreversible inhibitors Mechanisms of catalysis
 
 
Enzýmové aktivátory
Enzýmové aktivátory sú molekuly, ktoré sa viažu na enzýmy a zvýšiť ich aktivitu. Sú opakom inhibítory enzýmov. Tieto molekuly sa často podieľajú na regulácii alosterické enzýmov v regulácii metabolizmu. Príkladom enzýmov aktivátora pracujúci týmto spôsobom je fruktóza 2,6-bisfosfát, ktorý aktivuje fosfofruktokinázu 1 a zvyšuje rýchlosť glykolýzy v reakcii na hormón inzulín.
 
EN: Enzyme kinetics Enzyme stubs enzymes enzyme inhibitors theallosteric regulation metabolism fructose 2,6-bisphosphate phosphofructokinase glycolysis insulin
 
Enzymatická esej
Enzymatická esej je laboratórne metóda stanovenia enzýmovej aktivity. Účelom takéhoto stanovenia je meranie kinetiky enzymatické aktivity a enzymatické inhibícia. Meria sa buď spotrebu substrátu alebo produkcie produktu za jednotku času. Najčastejšie metódy sú merania počiatočných hodnôt, výpočet sklonu krivky, relaxácie a transietní kinetiky.
 
CZ: Enzymy Biochemické metody
EN: Protein methods Enzymes Chemical pathology Clinical pathology Pathology Enzyme units Enzyme activity Specific activity Related terminology Types of assay Continuous assays Spectrophotometric Fluorometric Calorimetric Chemiluminescent Light Scattering Microscale Thermophoresis Discontinuous assays Radiometric Chromatographic Factors to control in assays List of enzyme assays
 
FeS proteín
FeS proteín (názov pochádza zo značiek Fe – železo a S – síra) je bielkovina (vlastne metaloproteíny), ktorá obsahuje komplexy železa s anorganickou sírou a / alebo cysteinovými zvyšky. Tieto tzv. FeS klastre (“klastre”, “zhluky”) sú obvykle aktívnymi miestami enzýmov a majú dôležité úlohy v prenose elektrónov (typicky na stupňoch s nízkym redox potenciálom).
 
CZ: Metaloproteiny Oxidoreduktázy Organické sloučeniny železa Organické sloučeniny síry
EN: Structural motifs Fe–2S clusters Fe–4S clusters Fe–4S clusters Other Fe–S clusters Biosynthesis Synthetic analogues
 
Fosfofruktokináza
Fosfofruktokináza-1 (PFK-1), je jedným z najdôležitejších regulačných enzýmov (EC 2.7.1.11) glykolýzy. Jedná sa o alosterické enzým zo 4 podjednotiek a riadené mnohých aktivátory a inhibítory. PFK-1 katalyzuje dôležité “spáchal” krok glykolýzy, premenu fruktózy 6-fosfát a ATP na fruktóza 1,6-bisfosfát a ADP.
 
EN: Glycolysis  EC 2.7.1 Structure Mechanism Regulation Genes Clinical significance
 
 
Flavínadeníndinukleotid
Flavínadeníndinukleotid (FAD či FADH2, prípadne riboflavinadenosindifosfát) je náhradná látka obsahujúca vitamín B2 (riboflavín) naviazaná na adenosine diphosphate (ADP). Celá molekula teda obsahuje riboflavinovou skupinu, dva fosfáty, cukor ribózy a adenín.
 
CZ: Nukleotidy Prosthetické skupiny
EN: History Properties Chemical states Biosynthesis Function Flavoproteins Oxidation of carbon-heteroatom bonds Carbon-nitrogen Carbon-oxygen Carbon-sulfur Carbon-carbon Thiol/disulfide chemistry Electron transfer reactions Redox Nonredox Complex flavoenzymes Clinical signficance Flavoprotein-related diseases Drug design Optogenetics
 
Fruktóza-2,6-bisfosfátu
Fruktóza-2,6-bisfosfátu skrátene Fru-2,6- P 2 , je metabolit, ktorý allostericky má vplyv na aktivitu enzýmov fosfofruktokináza 1 (PFK-1) a fruktóza 1,6-bisfosfatázy(FBPáza-1) pre reguláciu glykolýzy a glukoneogenézy . Fru-2,6- P 2 sa syntetizuje a členenie podľa bifunkčným enzýmom fosfofruktokináza 2 / fruktóza-2,6-bisfosfatázy (PFK-2 / FBPáza-2).
 
EN: Effects on glucose metabolism Production regulation Regulation of sucrose production Monosaccharide derivatives Organophosphates
 
Funkčná selektivita 
Funkčná selektivita je ligand -dependentní selektivita určitých signálnych transdukčných dráhach jedného a toho istého receptora . To môže byť prítomný, keď receptor má niekoľko možných signálnych dráh. Do akej miery každá dráha je aktivovaná tak závisí na ligand sa viaže na receptor.
 
EN: Pharmacodynamics Neurophysiology Signal transduction Biased ligands Functional vs. traditional selectivity Examples
 
 
Fyziologický agonismus
Fyziologický agonismus opisuje pôsobenie látky, ktorá v konečnom dôsledku má rovnaké účinky v tele ako ďalšie látky, ako keby boli obaja agonisty na rovnakom receptora – bez skutočne viaže na rovnaký receptor. Fyziologický antagonizmus opisuje správanie látky, ktorá produkuje účinky protismerne tie iné látky prostredníctvom mechanizmu, ktorý nezahŕňa väzbu na rovnaký receptor.
 
EN: Medical terminology Pharmacodynamics Physiology Receptor agonists Biochemistry stubs Examples Physiological agonists Physiological antagonists
 
Glutamát receptor
Glutamát receptor, metabotropní 1, tiež známy ako GRM1, je ľudský gén, ktorý kóduje metabotropních glutamátu receptora 1 (mGluR1) proteín. L-Glutamát je hlavný excitačný neurotransmiter v centrálnom nervovom systéme a aktivuje obe inotropný a metabotropní glutamátovej receptory.
 
EN: Function Studies with knockout mice Clinical significance Ligands
 
Glutatión
Glutatión (GSH) je tripeptid zložený z aminokyselín kyseliny glutámovej, cysteínu a glycínu, nachádzajúce sa v bunkách živočíchov, rastlín i baktérií. Je prítomný v mäse, zelenine i ovoci a chráni organizmus pred oxidačným stresom (podieľa sa na odstraňovaní peroxidu vodíka).
 
CZ: Tripeptidy Thioly Kofaktory
EN:Biosynthesis Function Function in animals Function in plants Supplementation Bioavailability Methods to determine glutathione Small molecule based glutathione probes Ellman’s reagent and Monobromobimane Monochlorobimane Chloromethylfluorescein diacetate (CMFDA) ThiolQuant Green Protein based glutathione probes Other Biological Implications Cancer Cystic fibrosis Alzheimer’s disease Uses Winemaking Cosmetics Importance of gamma-glutamylcysteine as a precursor for glutathione synthesis
 
 
Glykolýza
Glykolýza (z gréckeho glykos – cukor a lysis – štiepenie) je súbor chemických reakcií, v priebehu ktorých sa jedna molekula glukózy zmení na dve molekuly pyruvátu. Slúži na získavanie energie pre bunku a prebieha v cytoplazme väčšiny buniek. Glykolýzu používajú tak aeróbne, ako aj anaeróbne organizmy, pretože prebieha aj za neprítomnosti kyslíka.
 
SK: Metabolické dráhy
CZ: Glykolýza Metabolické dráhy
EN: Overview History Sequence of reactions Preparatory phase Pay-off phase Regulation Free energy changes Biochemical logic Regulation of the rate limiting enzymes Hexokinase and glucokinase Phosphofructokinase Pyruvate kinase Post-glycolysis processes Anoxic regeneration of NAD+ Aerobic regeneration of NAD+, and disposal of pyruvate Conversion of carbohydrates into fatty acids and cholesterol Conversion of pyruvate into oxaloacetate for the citric acid cycle Intermediates for other pathways Glycolysis in disease Genetic diseases Cancer Interactive pathway map Alternative nomenclature
 
Glykoproteiny
Glykoproteíny sú proteíny s naviazanými sacharidy. Proces, ktorým sa tieto sacharidy na proteín nadväzujú, sa označuje glykozylácie. Jedná sa o jednu z možných posttranslačních modifikácií proteínov. Termín “glykoproteín” by sa nemal zamieňať s proteoglykány a peptidoglykanov.
 
CZ:Biosyntéza Skupiny glykoproteinů N-glykoproteiny O-glykoproteiny C-glykoproteiny Fosfoglykoproteiny Využívané sacharidy Funkce Studium glykoproteinů Detekce glykoproteinů Sekvenace oligo- a polysacharidů Studium protein-sacharidových interakcí
EN: Types of glycosylation Monosaccharides Examples Hormones Functions Analysis
 
H 1 receptor
H 1 receptor je receptor histamínu , ktoré patria do rodiny rhodopsínu-like s G-proteínom spojených receptorov . Tento receptor je aktivovaný biogénneho amínu histamínu . To je vyjadrené v hladkých svaloch , na vaskulárnych endotelových bunkách , v srdci a v centrálnom nervovom systéme H 1 receptor je spojený s intracelulárnej G-proteínom (G q ), ktorý aktivuje fosfolipázu C a fosfatidylinozitol (PIP2) signálne dráhy.
 
EN: Genes on human chromosome 3 G protein coupled receptors Role in inflammation Neurophysiology
 
 
Hem
Hem je náhradná látka obsahujúca atóm železa (Fe2 +) v stredu tetrapyrrolového jadra, na ktoré sú naviazané substituenty. Červená farba hemu je spôsobená konjugovaným systémom dvojitých väzieb, kvôli ktorému sa hem dobre excituje a následne emituje červenú časť spektra viditeľného svetla.
 
CZ: Porfyriny Prosthetické skupiny
EN: Function Types Major hemes Other hemes Synthesis Degradation Heme in health and disease Genes
 
Homeostáza
Homeostáza (homeo – rovnaký, stasis – nehybnosť) je stav, pri ktorom vnútorné prostredie živého organizmu zostáva v určitých limitoch, ktoré umožňujú jeho normálne fungovanie. Tieto limity neustále narušujú zmeny vonkajšieho prostredia. Prvýkrát tento termín použil v roku 1932 americký fyziológ Walter Bradford Cannon (1871 – 1945), keď si uvedomil, že svalstvo sa musí nejak zbavovať po námahe nadbytočného tepla a kyseliny mliečnej.
 
SK: Telová tekutina Homeostáza a stres Regulácia homeostázy Regulácia homeostázy nervovým a hormonálnym systémom Systémy spätnej väzby Účinnosť regulácie
CZ:Organický homeostat Technické homeostaty Homeostáze v širším smyslu
EN: Biological Examples of some of the better understood physiological homeostats The core body temperature homeostat The blood glucose homeostat The plasma ionized calcium homeostat The blood partial pressure of oxygen and carbon dioxide homeostats The blood oxygen content homeostat The arterial blood pressure homeostat The extracellular sodium concentration homeostat The extracellular potassium concentration homeostat The volume of body water homeostat The extracellular fluid pH homeostat Homeostatic breakdown Examples from technology Biosphere Predictive Other fields Risk Stress
 
 
Inhibítor enzýmu
Inhibítor enzýmu je molekula, ktorá sa viaže k enzýmu, a znižuje jeho účinnosť. Vzhľadom na to, že blokuje aktivitu enzýmu, môžu zabiť patogéna lebo opraviť metabolickej nerovnováhy, mnohé lieky sú inhibítory enzýmov. Používajú sa aj v pesticídoch . Nie všetky molekuly, ktoré sa viažu na enzýmy sú inhibítory; enzýmov aktivátory sa viažu na enzýmy a zvýšenie ich enzymatickú aktivitu , zatiaľ čo enzýmové substráty váži a sú prevedené na produkty v normálnom katalytického cyklu enzýmu.
 
CZ:Povaha inhibitorů Reverzibilní inhibice Kompetitivní inhibice Akompetitivní inhibice Nekompetitivní a smíšená inhibice Ireverzibilní inhibice
EN: Reversible inhibitors Types of reversible inhibitors Quantitative description of reversible inhibition Measuring the dissociation constants of a reversible inhibitor Reversible inhibitors Special cases Examples of reversible inhibitors Irreversible inhibitors Types of irreversible inhibition Analysis of irreversible inhibition Special cases Examples of irreversible inhibitors Discovery and design of inhibitors Uses of inhibitors Chemotherapy Antibiotics Metabolic control Pesticides Natural poisons 
 
Inhibítor ribonukleázy
Inhibítor ribonukleázy (RI) je veľký (~ 450 zvyšky, ~ 49 kDa), kyslá (PI ~ 4,7), leucín bohaté repeat proteín , ktorý vytvára mimoriadne tesné komplexy s niektorými ribonukleasami . To je hlavný bunkový proteín, ktorý obsahuje ~ 0,1% všetkého bunkového proteínu hmotnostných, a zdá sa, hrajú dôležitú úlohu v regulácii životnosť RNA .
 
EN: Protein domains Hydrolase inhibitors LRR proteins  Structure 2 Binding to ribonucleases
 
Inhibícia nekompetitívny
Inhibícia nekompetitívny je typ inhibícia enzýmu , kde inhibítor znižuje aktivitu enzýmu a viaže rovnako dobre na enzým, či už viazaný na substrát. Inhibítor sa môže viazať k enzýmu, či substrát bol už viazaný, ale v prípade, že má vyššiu afinitu pre väzbu enzýmu v jednom stave, alebo iný, to sa nazýva zmiešaný inhibítor .
 
EN: Enzymes Metabolism Enzyme inhibitors Pharmacodynamics Terminology Mechanism Equation Example: noncompetitive inhibitors of CYP2C9 enzyme
 
 
Inverzný agonista
V oblasti farmakológie , čo inverzný agonista je látka, ktorá sa viaže na rovnaký receptor ako agonista , ale indukuje farmakologické odpovede opačný ako agonistov. Neutrálne antagonista nemá žiadnu aktivitu v neprítomnosti agonistov alebo inverzný agonista, ale môže blokovať aktivitu buď.
 
EN: Pharmacodynamics Receptor agonists
 
Intracelulárne receptory
Intracelulárne receptory sú receptory sa nachádzajú vo vnútri bunky , skôr než na jeho bunkovej membráne . Klasické hormóny, ktoré používajú vnútrobunkovej receptory zahŕňajú štítnu žľazu a steroidné hormóny. Príklady sú triedy jadrových receptorov nachádzajúcich sa v bunkovom jadre a cytoplazme a IP 3 receptor sa nachádza na endoplasmatickém retikule .
 
EN: Intracellular receptors
 
Inhibítory receptora pre rastový faktor
Inhibítory receptora pre rastový faktor (inhibítory rastového faktora, blokátory receptora pre rastový faktor, rastový faktor blokátory, antagonisti rastového faktora receptora, antagonisty rastového faktora), sú lieky, ktoré sa zameriavajú na receptory rastového faktora buniek. Zasahujú väzby rastového faktora na zodpovedajúce receptory rastového faktora, čo brzdí rast buniek a používajú sa z lekárskeho hľadiska na liečbu rakoviny.
 
EN: Tyrosine kinase inhibitors Receptor antagonists Growth factors Growth factor receptor inhibitors in cancer treatment and research
 
 
Kataláza
Kataláza je bežný enzým vyskytujúci sa takmer vo všetkých živých organizmoch vystavených kyslíka. Funguje ako katalyzátor rozkladu peroxidu vodíka na vodu a kyslík. Kataláza má jedno z najvyšších čísel premeny zo všetkých enzýmov. Jediná molekula katalázy môže previesť na vodu a kyslík milióny molekúl peroxidu vodíka za sekundu.
 
CZ: Enzymy Patologie Interakce
EN: History Action Molecular mechanism Cellular role Distribution among organisms Applications Catalase test Gray hair Interactions
 
Kofaktor
Kofaktor je nízkomolekulová neaminokyselinová štruktúra, ktorá spolu s reťazcom (alebo reťazci) aminokyselín (teda s bielkovinou) tvorí tzv. Zložené enzýmy. Kofaktory sú nevyhnutne potrebné pre funkciu daného enzýmu, bez kofaktoru nemá tento enzým žiadnu aktivitu.
 
CZ: Kofaktory Klasifikace Prostetická skupina Koenzym Zástupci
EN: Enzymes Cofactors Classification Inorganic Metal ions Iron-sulfur clusters Organic Vitamins and derivatives Non-vitamins Cofactors as metabolic intermediates Evolution History Protein-derived cofactors Non-enzymatic cofactors
 
Koenzým Q10
Koenzým Q10 (tiež ubichinon, ubidekarenon, koenzým Q), skracovanie CoQ10, Coq, Q10, je druh (benzo) Chinonu fungujúci ako koenzým. Q značí chinónovou funkčnú skupinu a číslo 10 počet isoprenylových podjednotiek.
 
CZ: Pohled do historie Výskyt a funkce Q10 a stárnutí Q10 a kardiovaskulární choroby Srdeční selhání Infarkt myokardu Antioxidační efekt na lipidy a plasmatické lipoproteiny Statiny Q10 a neurologická onemocnění Q10 a neplodnost mužů Q10 a kůže Doplňky stravy
EN: Deficiency and toxicity Clinical assessment Inhibition by statins and beta blockers Supplementation Heart disease  Huntington’s disease Male infertility Migraine headaches Statin myopathy Cancer Dental disease Parkinson’s disease Drug interactions Chemical properties Biochemical role CoQ10 and electron transport chain Antioxidant (reductant) function of CoQ10  Biosynthesis Absorption and metabolism Absorption Metabolism Pharmacokinetics Improving the bioavailability of CoQ10 History Dietary concentrations Intake Effect of heat and processing
 
 
Koenzým A
Koenzým A (skratka CoA či CoA-SH) je koenzým, ktorý sa skladá z adenosindifosfátu, kyseliny pantoové, β-alanínu a cysteaminu, pričom tri posledné menované zložky sú spojené peptidovými väzbami. Pre tvorbu CoA je nutná kyselina pantoténová, teda vitamín B5.
 
CZ: Koenzymy Thioly koenzym adenosindifosfátu, kyseliny pantoové, alaninu peptidovými vazbami kyselina pantothenová
EN: Biosynthesis Discovery of structure Function Non-exhaustive list of coenzyme A-activated acyl groups Additional images
 
Kinetika receptor-ligand
V biochémiu, kinetika receptor-ligand je odvetvie chemickej kinetiky, v ktorom sú kinetickej druhy definované rôznymi nekovalentními väzbami a / alebo konformácie molekúl zúčastnených, ktoré sú označované ako receptor (y) a ligand (y). Receptor-ligand väzbové kinetiky zahŕňa aj zapnutie a vypnutie sadzby záväzné.
 
EN: Receptors  Chemical kinetics Binding kinetics Simplest case: single receptor and single ligand bind to form a complex 
 
Kompetitívny antagonista 
Kompetitívny antagonista je antagonista receptoru, ktorý sa viaže na receptor, ale neaktivuje receptor. Antagonista bude súťažiť s voľným agonistami o väzbové miesta receptorov na rovnaký receptor. Dostatočný antagonista vytlačí agonistov od väzobných miest, čo má za následok nižšiu frekvenciu aktivácie receptora.
 
EN: Pharmacodynamics Pharmacology stubs
 
 
Kompetitívna inhibícia
Kompetitívna inhibícia je forma inhibícia enzýmu , kde väzba inhibítora na aktívne miesto na enzýmu bráni nadviazanie substrátu a vice versa . Najkonkurencieschopnejšou inhibítory funkcie väzbou reverzibilne na aktívne miesto enzýmu. V dôsledku toho, veľa zdrojov uvádza, že sa jedná o definovanie vlastnosti kompetitívnych inhibítorov.
 
EN:  Enzyme inhibitors Mechanism Equation Derivation
 
Kyselina askorbová
Kyselina askorbová, označovaná aj ako vitamín C, je vo vode rozpustná organická zlúčenina s redukčnými účinkami, v pevnom stave bieleho vzhľadu; znečistená s možným žltkastým zafarbením. Predstavuje derivát glukózy, z ktorého mnoho zvierat dokáže danú aktívnu látku vyrábať.
 
CZ: Vitamín C Antioxidanty Organické kyseliny Koenzymy Inhibitory koroze ATC A11GA Historie Chemické a biochemické vlastnosti Hladina v krevní plazmě rozpustná organická sloučenina redukčními derivát glukózy
EN: History Acidity Antioxidant mechanism Reactions Food chemistry Niche, non-food uses Biosynthesis Animal ascorbic acid biosynthesis pathway Plant ascorbic acid biosynthesis pathway Industrial preparation Determination Compendial status
 
Kyselina lipoová
Kyselina lipoová (6,8-dithiooktanová) je heterocyklická zlúčenina s množstvom rolou v metabolizme. Jedná sa o nasýtenú mastnú kyselinu, ktorej reťazec má osem uhlíkov. Uhlíky 6, 7 a 8 tvorí s dvomi atómami síry heterocyklus. Táto kyselina je prostetickej skupinou enzýmov prenášajúcich vodík a acyl. V enzýmoch je viazaná amidovou väzbou na postranný reťazec lyzínu, preto býva tiež nazývaná lipoamid.
 
CZ: Karboxylové kyseliny Prosthetické skupiny Vitamíny Organické sloučeniny síry
EN: Physical and chemical properties Biological function Biosynthesis and attachment Enzymatic Activity Biological sources and degradation Chemical synthesis of lipoic acid Pharmacology of lipoic acid Pharmacokinetics Pharmacodynamics Uses Clinical research Clinical Adverse effects Other lipoic acids
 
 
Kyselina tetrahydrofolová
Kyselina tetrahydrofolovej (tiež k. Tetrahydrolistová), resp. tetrahydrofolát (THF) alebo tiež tetrahydropteroylglutamát,  je biologicky významný derivát kyseliny listovej (vitamínu B9), ktorý funguje ako kofaktor celej rady enzýmov (predovšetkým transferázy) v telách organizmov vrátane človeka.
 
CZ: Kofaktory Dusíkaté heterocyklické sloučeniny Dikarboxylové kyseliny
EN: Folates Coenzymes Metabolism Human synthesis Bacterial synthesis Functions 
 
Metabolická cesta
V biochémii, metabolické dráhe je spojený rad chemických reakcií prebiehajúcich v bunke. Reakčné zložky, produkty a medziprodukty enzymatické reakcie sú známe ako metabolity, ktoré sú modifikované sledom chemických reakcií katalyzovaných enzýmami. V metabolické dráhy, sa produkt z jedného enzýmu pôsobí ako substrát pre ďalšie.
 
EN: Overview Major Metabolic Pathways Catabolic Pathway (Catabolism) Cellular Respiration Anabolic Pathway (Anabolism) Amphibolic Pathway Regulation
 
Metyl arachidonyl fluorophosphonate
Metyl arachidonyl fluorophosphonate , bežne označované ako MAFP , je nevratný aktívny lokálne cielené inhibítor enzýmu , ktorý inhibuje takmer všetky serínové hydrolázy a serínové proteázy . Inhibuje fosfolipázy A2 a amidov mastných kyselín hydrolázy sa zvláštne potenciou, zobrazujúci IC 50 hodnôt v rozsah nízku nanomolární.
 
EN: Cannabinoids Phosphonofluoridates Serine protease inhibitors Biochemistry stubs Enzyme stubs
 
 
Nekompetitívny inhibícia
Nekompetitívny inhibícia , tiež známy ako inhibícia proti konkurenčným , dochádza v prípade, že inhibítor enzýmu sa viaže iba na komplexe vytvoreného medzi enzýmom a substrátom (komplexu ES). Kým nekompetitívny inhibícia vyžaduje, aby bol komplex enzým-substrát, musí byť vytvorená, inhibíciu nekompetitívny môže nastať s alebo bez prítomnosti substrátu.
 
EN: Enzyme kinetics Enzyme inhibitors Enzyme stubs
 
Nikotínamidadeníndinukleotid
Nikotínamidadeníndinukleotid, skrátene NAD, je koenzým skladajúci sa z nikotínamidu, adenínu, dvoch molekúl ribózy a dvoch fosfátov, ktoré sú navzájom prepojené ako nukleotidy (adenosine diphosphate, na ktorý je naviazaná ribóza a za ňou nikotínamid).
 
CZ: Nukleotidy Koenzymy koenzym nikotinamidu, adeninu ribosy fosfátů nukleotidyadenosindifosfát
EN: Physical and chemical properties Concentration and state in cells Biosynthesis De novo production Salvage pathways Functions Oxidoreductase binding of NAD Role in redox metabolism Non-redox roles Extracellular actions of NAD+ Pharmacology and medical uses History
 
Nikotinamidadenindinukleotidfosfát
Nikotinamidadenindinukleotidfosfát (NADP +) je koenzým vyskytujúce sa ako súčasť metabolizmu organizmov. Jedná sa o oxidovanú formu redukčného činidla NADPH. NADP + sa redukuje na NADPH. NADP (H) je fosforylovaným analógom NAD (H).
 
CZ: koenzym metabolismu organismů redukčního činidla NADH syntéza mastných kyselin glukózy temnostní fázi fotosyntézy
EN: Nucleotides  Coenzymes In plants In animals Function
 
 
N-metyl-D-aspartátových receptorov
N-metyl-D-aspartátových receptorov (tiež známy ako receptor NMDA alebo NMDAR), je proteín, receptor pre excitačné aminokyseliny a iontový kanál nachádza v nervových bunkách. Je aktivovaný, keď glutamátu a glycínu (alebo D-serín), sa viažu k nej, a keď sú aktivované, že umožňuje kladne nabité ióny prúdiť cez bunkovú membránu.
 
EN: Structure Variants GluN1 GluN2 NR2B to NR2C switch Ligands Agonists Partial agonists Antagonists Modulators Receptor modulation Clinical significance
 
Opioidné receptory
Opioidné receptory sú receptory spriahnuté s G proteínom a nachádzajúce sa na synaptických membránach neurónov. Na tento typ receptorov sa viažu nielen prirodzené telesné opioidy, teda najmä enkefalíny a endorfíny, ale aj prírodné opiáty (morfín, kodeín) a syntetické opioidy typu heroín.
 
CZ: Receptory spřažené s G proteinem Opioidy
EN: Discovery Purification Major subtypes Evolution Naming Additional receptors ε opioid receptor Pathology Protein–protein interactions Receptor heteromers
 
Oxidoreduktáza
V biochémiu, čo oxidoreduktázy je enzým, ktorý katalyzuje prenos elektrónov z jednej molekuly, redukčného činidla, nazývaná tiež donor elektrónov, k druhému, okysličovadlá, tiež volal akceptor elektrónu. Táto skupina enzýmov zvyčajne využíva NADP alebo NAD + ako kofaktory.
 
CZ:  Klasifikace Reactions Nomenclature Classification
EN: Oxidoreductases Reactions Nomenclature Classification
 
 
Oxidatívny fosforylácie
Oxidatívny fosforylácie (alebo OXPHOS skrátene) je metabolická cesta, v ktorej bunky používajú enzýmy na oxidáciu živín, čím sa uvoľní energia, ktorá sa používa pre reformovať ATP.
 
EN: Overview of energy transfer by chemiosmosis Electron and proton transfer molecules Eukaryotic electron transport chains NADH-coenzyme Q oxidoreductase (complex I) Succinate-Q oxidoreductase (complex II) Electron transfer flavoprotein-Q oxidoreductase Q-cytochrome c oxidoreductase (complex III) Cytochrome c oxidase (complex IV) Alternative reductases and oxidases Organization of complexes Prokaryotic electron transport chains ATP synthase (complex V) Reactive oxygen species Inhibitors
 
Peroxidáza
Peroxidáza (EC číslo 1.11.1.x) je označenie pre enzýmy, ktoré typicky katalyzujú reakcie typu: ROOR ‘+ donor elektrónov (2 e-) + 2H + → ROH + R’OH. Optimálním substrátem pro mnoho těchto enzymů je peroxid vodíku, jiné jsou ale aktivnější s organickými hydroperoxidy, například lipidovými peroxidy. Peroxidázy mohou obsahovat na svých aktivních místech kofaktor hem nebo rezidua redoxního cysteinu či selenocysteinu.
 
CZ: Oxidoreduktázy  Metaloproteiny Vlastnosti Konkrétní enzymy
EN: EC 1.11.1 Hemoproteins
 
Proteomika DD-transpeptidázy
Proteomika na základe činností, alebo na základe činností proteín profilovania (ABPP) je funkčný proteomická technológia, ktorá využíva chemické sondy, ktoré reagujú s mechanicky súvisiacich tried enzýmov.
 
EN: Description Advantages Multidimensional protein identification technology
 
Kategória enzymatická kinetika
 
 
Receptor
V biochémii je receptor (prijímač, prenášač) bielkovina umiestnená na cytoplazmatickej membráne, alebo v cytoplazme alebo bunkovom jadre, ktorá sa viaže na špecifické molekuly (ligandy), ako neurotransmitery, hormóny alebo ostatné látky, a spúšťa bunkovú odozvu na tieto ligandy. Ligandy spustenej zmeny správania receptorové bielkovín vyplývajú z fyziologických zmien ktoré predstavujú biologickú činnosť ligandov.
 
SK: Receptor v širšom zmysle slova Rozdelenie Receptor v užšom zmysle slova Rozdelenie Cytoplazmatické receptory Membránové receptory Receptorová regulácia Homológna regulácia Heterológna regulácia
CZ: Přehled Periferní receptory Transmembránové receptory Metabotropické receptory Receptory spřažené s G proteinem Tyrosinkinázové receptory Receptory guanylát cyklázy Ionotropické receptory Intracelulární receptory Transkripční faktory
EN: Structure Binding and activation Agonists versus antagonists Constitutive activity Theories of drug-receptor interaction Occupation-theory Rate-theory Induced-fit theory Spare-receptors Receptor-regulation Ligands Extracellular Intracellular Role in genetic disorders In the immune system
 
 
Tiamín
Tiamín alebo vitamín B1 alebo staršie aneurín je jeden z vitamínov B. Tiamín patrí do skupiny vitamínov rozpustných vo vode. Je citlivý na teplo. Jeho sumárny vzorec je C12H17N4OS.
 
SK: Charakteristika Výskyt Vplyv na zdravie Prejavy nedostatku tiamínu
CZ: Thiamin v potravě Význam Projevy nedostatku Předávkování vitamínem B1
EN: Chemical properties Biosynthesis Nutrition Occurrence in foods Dietary Reference Intakes Antagonists Absorption and transport Absorption Bound to serum proteins Cellular uptake Tissue distribution Excretion Thiamine phosphate derivatives and function Thiamine diphosphate Thiamine triphosphate Adenosine thiamine triphosphate Adenosine thiamine diphosphate Deficiency Beriberi Alcoholic brain disease Optic neuropathy Thiamine deficiency in poultry Thiamine deficiency in ruminants Idiopathic paralytic disease in wild birds, fish Analysis and diagnostic testing
Genetic diseases History Research Mechanism by which thiamine deficiency leads to selective neuronal death Catalytic mechanisms in thiamine diphosphate-dependent enzymes Non-cofactor roles of thiamine derivatives New thiamine derivatives Persistent carbenes
 
Ternární komplex
Ternární komplex (tiež terciárny komplex) je termín používaný na označenie štruktúry s “trojstrannú dohodou”, napr. Enzým-kofaktor-substrát alebo enzým-substrát1-substrát2, je to teda vlastne multisubstrátový enzým, ktorý sa zúčastňuje mnohých enzýmovo katalyzovaných reakcií. V inom význame sa termín používa pre polymér, kde sa spolu elektrostaticky váži opačne nabité polyelektrolyty.
 
CZ: Enzymy enzym-kofaktor katalyzovaných polymer elektrostaticky polyelektrolyty
EN: Protein complexes  Chemistry stubs Biochemistry stubs Molecular biology stubs
 
 
Transferázy
Transferázy (tiež transferasy) je trieda enzýmov katalyzujúcou chemické reakcie, pri ktorých dochádza k prenosu funkčných skupín z jednej molekuly zvané donor (darca) na druhú molekulu nazývanú akceptor (príjemca). Transferázy triedime podľa prenášaných skupín:
 
CZ: Transferázy
EN: History Nomenclature Classification Reactions EC 2.1: single carbon transferases EC 2.2: aldehyde and ketone transferases EC 2.3: acyl transferases EC 2.4: glycosyl, hexosyl, and pentosyl transferases EC 2.5: alkyl and aryl transferases EC 2.6: nitrogenous transferases EC 2.7: phosphorus transferases EC 2.8: sulfur transferases EC 2.9: selenium transferases EC 2.10: metal transferases Role in histo-blood group Deficiencies 1SCOT deficiency 2CPT-II deficiency Galactosemia Choline acetyltransferase deficiencies Alzheimer’s disease Amyotrophic lateral sclerosis (ALS or Lou Gehrig’s disease) Huntington’s disease Schizophrenia Sudden infant death syndrome (SIDS) Congenital myasthenic syndrome (CMS) Uses in biotechnology Terminal transferases Glutathione transferases Rubber transferases
 
Vitamín B6
Vitamín B6 je spoločné označenie pre tri pyridínové deriváty, pyridoxol (alebo tiež pyridoxín), pyridoxal a pyridoxamín. Všetky tieto látky, spoločne so svojimi fosfáty, sú účinné ako vitamíny, ich deriváty sa zúčastňuje metabolizmu aminokyselín a sacharidov.
 
SK: Vitamíny pyridoxín
CZ: Vitamíny ATC A11HA Heterocyklické sloučeniny Prosthetické skupiny Vitamín B6 v potravě Role v organismu Projevy nedostatku Předávkování vitamínem B6 Biologické testy
EN: Forms Functions Amino acid metabolism Glucose metabolism Lipid metabolism Hemoglobin synthesis and function Gene expression Nutrition Food sources Dietary reference intake Absorption and excretion Deficiency Signs and symptoms Diagnosis Causes Treatment Toxicity Medical uses History
 
 
Vitamín H
Vitamín H (tiež je nazývaný biotín, koenzým R či vitamín B7) je vo vode rozpustný vitamín, z chemického hľadiska kondenzát močoviny a tiofénu sa zvyškom kyseliny valérová. Ide o typický kofaktor karboxylázy (enzýmov schopných nadviazať oxid uhličitý do rôznych chemických zlúčenín), ktorý je viazaný peptidovou väzbou na apoenzym cez aminoskupinu lyzínu, ktorý je súčasťou bielkovinového reťazca spomínaného apoenzymu.
 
SK: Charakteristika Výskyt Vplyv na zdravie Prejavy nedostatku Biotínu
CZ: Vitamíny Prosthetické skupiny
EN: B vitamins Cofactors Ureas Carboxylic acids
 
Zmiešaná inhibícia
Zmiešaná inhibícia je typ inhibícia enzýmu , v ktorej sa môže inhibítor viazať k enzýmu, či je enzým už viazaný na substrát, ale má väčšiu afinitu k jedného štátu alebo iný. To je nazývané “zmiešané”, pretože môže byť videný ako koncepčný “zmes” o kompetitívna inhibícia , v ktorom je inhibítor môže viazať iba enzým v prípade, že substrát nie je už viazaný, a nekompetitívny inhibíciu , v ktorom sa inhibítor môže viazať iba enzým v prípade, že podklad je už viazaný.
 
EN: Enzyme inhibitors Biochemistry stubs
 

Comments are closed.