Patológia testy

Dátum zberu: 19.06.2013
 
Patológia
 
Pripravil pre Vás: terapeut Saša Pueblo
https://cimax.sk/lieky/sasa-pueblo
sasapueblo@meditacia.sk
 
m16
 
Patológia je medicínska veda a špecializovaný odbor zaoberajúci sa všetkými aspektmi choroby nevyhnutne sa ale odvoláva na podstatu, príčiny a vznik abnormálneho stavu a taktiež na štruktúrne a funkčné zmeny, ktoré vyplývajú z chorobného procesu.
 
Kalkulačky, testy, kalkulátory, prístroje a laboratórne hodnoty
Vyzbierali sme weby, v ktorých si nájdete potrebné laboratórne hodnoty, ich vysvetlenia. Tiež sú tu nástroje na otestovanie. Je tu možnosť na niektorých weboch si niečo vypočítať, alebo vykalkulovať. Prípadne sa dozviete akými prístrojmi sa môžete dať diagnostikovať a vyšetriť. Spravte si prehľad aké možnosti testovania máte.
 
Komplexný programový systém pre oddelenie patológií.
 
Zoznam patológií aj s obrázkom.
 
Špecifikácia a opis vyšetrení.
 
Test z patológie.
 
Testové otázky z patológie.
 
Weby o patológii
Delenie patológie.
 
Genetické patologické stavy.
 
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach – patológia.
 
Všeobecná nemocnica v Komárne – oddelenie patológie.
 
Oddelenie patológie Vyšné Hágy.
 
Klinická patológia v Prešove. Ponúkané služby a vyšetrenia.
 
Pracovisko genetickej a transplantačnej patológie.
 
Články o patológii.
 
Článok – patológia všeobecná, špeciálna.
 
Poradne o patológii
Poradňa.
Poradňa.
 
Poradňa.
Poradňa.
 
Poradňa.
Poradňa.
 
Poradňa.
Genetické poradenstvo.
 
Fóra o patológii
Patologická anatómia a súdne lekárstvo.
 
E – shopy o patológii
Prípravky na posilnenie imunity.
 
Prípravok čínskej medicíny.
 
Pre posilnenie organizmu.
 

Comments are closed.