Neuróny I

Dátum zberu: 15. 04. 2016
Strana 1 z približne 190 výsledkov
 

Neuróny

m7
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk.
 
 

Gangliocytom Gangliogliom Ganglioneurom Ganglioneuroblastóm Germinom Gliomatosis cerebri Gliosarkóm Glioblastoma multiforme Gyrus Hemangiopericytom Holoprozencefália Horizontálna bunka Hyperkomplexná bunka Huntingtonova choroba Chiariho malformácia II. typu Chorioidálny plexus tumor Chronická zápalová demyelinizačná polyneuropatia Choroby nervového systému Iné poruchy nervového systému Kategória Brodmann oblasti Kategória gyri Kategória motor systém Kategória nervové tkanivové bunky Kategória periférny nervový systém Kategória Sulci – neuroanatómia Kategória neuroanatómia Kategória nervové gangliá  Kyselina gama-aminomaslová Malígny nádor periférnych nervov plášť

Miechové nervy Meningitída Meduloepiteliom Meningeom Meduloblastóm Mozgové ochrnutia Nádory mozgu Nádory hlavových nervov Neuroblastóm Neurodegenerácie Neurogeneze Nervový rastový faktor Neuropeptidy Neuroplasticita Neuroanthropologia Neurogenetika Neurologické poruchy Nervové gangliá Nervové gangliá hlavy  a krku Nervové gangliá trupu Neuroanatómia pahyle Neurinóm Noradlenalín Obojsmerné bunky Oligodendroglióm Olivocerebellar vlákna Parkinsonova choroba Parasympatická nervová sústava Pineocytom Pomer A / S Poruchy nervového systému Poruchy nervov nervových koreňov a nervových spletí   Polyneuropatie Poruchy nervovosvalovej platničky 

Primárny lymfóm CNS Prosopagnózia Rad on-line databáz neurovedy Retinoblastom Serotonín Sympatický nervový systém Subependymom Sulcus Systémové atrofie Syndróm nepokojných nôh Tinitus Tourettov syndróm Umelý neurón Vagus ganlión Vrodené chyby centrálnej nervovej sústavy Zoznam chorôb mozgu Zoznam nervov ľudského tela Zrkadlový neurón

 

Abázia
Abázia (z gr. basis – krok, chôdza) je neschopnosť chodiť spôsobená nervovými alebo psychickými poruchami. Môže byť funkčná (pri hystérii) alebo organická (pri poškodení mozgovej kôry, bazálnych ganglií, mozočka či príslušných nervových dráh). Pohyblivosť dolných končatín je zachovaná, poškodená je koordinačná automatika. Ťažšia forma poruchy sa nazýva astázia – neschopnosť stáť.
 
SK: hystérii mozgovej kôry, bazálnych ganglií, mozočka
CZ: hysterii  mozkové kůry předního mozku mozečku Huntingtonovou chorobou
EN: Symptoms and signs: Nervous system Medical sign stubs horea paralysis spastic trembling astasis  Astasia-abasia
 
Adenóm hypofýzy
Adenóm hypofýzy je benígny (nezhubný), pomaly rastúce nádor hypofýzy. Existuje niekoľko druhov tohto nádoru. Cytologicky sa delia na: acidofilné alebo eozinofilná (15%) bazofilné (5%) chromofobní (80%). Cytologické delenie však nemusí zodpovedať klinickým prejavom, pre kliniku je dôležitejšie skôr delenie podľa produkovaného hormónu.
 
CZ: Hormonálne poruchy Nádory mozgu Nádory endokrinných orgánov hypofýzy prolaktin kortikotropin somatotropin
EN: Signs and symptoms Physical Psychiatric Complications Risk factors Multiple endocrine neoplasia Carney complex Familial isolated pituitary adenoma Mechanism Diagnosis Classification Treatment
 
 
Adrenergný nervový systém
Adrenergného systému a adrenergný nervový systém (ANS) je skupina orgánov a nervov, v ktorých adrenalín a / alebo norepinefrínu sú ako neurotransmitery. ANS sa počíta ako jeden z hlavných neurohormonálne systémov reguláciu kardiovaskulárne funkcie, vrátane hladkého svalstva tónom.
 
EN: Central nervous system Adrenergic receptors Norepinephrine Neurotransmitters Peripheral nervous system organs nerves adrenaline norepinephrine neurotransmitters cardiovascular smooth muscle
 
Afázia
Afázia (z gr. αφασíα – „bez reči”; neodborne aj strata reči) je porucha pojmového myslenia a s ním spojenej vnútornej reči, spôsobená poškodením určitých oblastí mozgovej kôry. Prejavuje sa poruchou schopnosti vyjadrovať sa rečou, písmom, prípadne inými znakmi (expresívna afázia) alebo poruchou schopnosti porozumieť významu vnímaných znakov, slov (perceptívna afázia). Pri motorickej afázii chorý nedokáže tvoriť normálne slová (agramatizmus).
 
SK: Medicínske výhonky Neurologické choroby Rečové chyby myslenia vnútornej reči mozgovej kôry rečou, písmom
CZ: Klasifikace Vyšetření poruch řeči Charakteristika Afázie korové Ostatní afázie
EN: Causes Classification Classical-localizationist approaches Cognitive neuropsychological approaches Other forms of aphasia Progressive aphasias Deaf aphasia Signs and symptoms Related Behaviors Presentation Management Intensity of treatment Aphasia outcomes History Prevention Notable cases
 
 
Alobárna holoprozencefália
Alobárna holoprozencefália je najťažšia forma holoprozencefálie, vrodenej chyby centrálnej nervovej sústavy. Je spojená s ťažkými deformitami strednej časti tváre – kyklopiou so spojením očníc, cebocefáliou a ďalšími.
 
SK: holoprozencefálie, vrodenej chyby centrálnej nervovej sústavy mozgu mozgových pologúľ
 
Alzheimerova choroba
Alzheimerova choroba je neurodegeneratívna porucha mozgu, pri ktorej dochádza k postupnej demencii. Ako prvý ju opísal Alois Alzheimer. V súčasnej dobe nie je známa príčina jej vzniku, ale vďaka neuropatologickým nálezom sa vie ako prebieha.
 
SK: Choroby mozgu Neurológia demencii buniek
CZ: Průběh nemoci Základní neuropatologické nálezy Studované mechanismy vzniku nemoci Možnosti ovlivnění ACh První příznaky Základní příznaky Rizikové faktory Stádia nemoci Lehká demence Střední stadium demence Těžké stadium demence Diagnostika Krevní test na stabilitu neuronových membrán Oční fluorescenční test Lumbální test Fluorescenční test Kognitivní funkce Aktivity denního života Chyby v diagnostice Zpochybňování diagnózy jako takové
EN: Signs and symptoms Pre-dementia Early Moderate Advanced Cause Genetics Cholinergic hypothesis Amyloid hypothesis Tau hypothesis Other hypotheses Pathophysiology Neuropathology Biochemistry Disease mechanism Diagnosis Criteria Techniques Early diagnosis Prevention Medication Lifestyle Diet Management Medications Psychosocial intervention Caregiving Feeding tubes Prognosis Epidemiology History Society and culture Social costs Caregiving burden Notable cases Imaging
 
 
Amakrinná bunka
Amakrinná bunka je neurón nachádzajúci sa v sietnici. Amakrinné bunky sú najrozmanitejšie skupinou neurónov v akejkoľvek oblasti mozgu – existuje ich viac ako 30 tried u stavovcov. U iných chordátov, ako napríklad istých druhov rýb, u ktorých je zrakový zmysel vysoko vyvinutý, bolo zdokumentované cez 70 tried.
 
CZ: Neurony Smyslové orgány Zrak  Přehled Funkce Klasifikace Onemocnění
EN: Overview Different types Functionality Organization See also
 
Amyotrofická laterálna skleróza
Amyotrofická laterálna skleróza je progresívne, smrteľné, neurodegeneratívne ochorenie mozgu, ktorého výsledkom je degenerácia a strata mozgových a miechových motoneurónov, teda buniek centrálnej nervovej sústavy, ktoré ovládajú vôľou ovplyvniteľné svalové pohyby. Kvôli tomu dochádza k postupnej svalovej slabosti až atrofii. Mozog nakoniec nie je schopný ovládať väčšinu svalov a pacient zostáva paralyzovaný, pri zachovaní psychických a mentálnych schopností
 
SK: Choroby nervového systému centrálnej nervovej sústavy mozgu atrofii
CZ: Vzácné nemoci Degenerativní onemocnění CNS Historie Popis onemocnění Rané stádium Pokročilé stádium Kauzalita Výzkum Medializace onemocnění
EN: Motor neurone disease Rare diseases Unsolved problems in neuroscience Systemic atrophies primarily affecting the central nervous system Cytoskeletal defects Signs and symptoms Initial symptoms Progression Late stages Causes Genetics Other factors Pathophysiology Diagnosis Differential diagnosis Management Medications Breathing support Therapy Nutrition End of life care Epidemiology History Name
 
 
Anaplastický oligodendroglióm
Anaplastický oligodendroglióm je zhubný nádor vychádzajúci z oligodendrocyty, čo je jeden z druhov podporných buniek nervového tkaniva, neuroglia. Patrí teda medzi gliómami, resp. oligodendrogliomy. Od oligodedrogliomu grade II sa líši histologickými známkami malignity, bunky sú tzv. Anaplastické, tzn. veľmi málo diferencované, s jadrovými atypiu, nádor je veľmi bunkový, časté sú bunkové mitózy, nekrózy a krvácanie v nádore. 
 
CZ: zhoubný nádor oligodendrocytů neuroglie gliomy oligodendrogliomy histologickými mitózy nekrózy krvácení
 
Astrocytóm
Astrocytóm je typ rakoviny mozgu, ktorý vzniká v astrocytóm, čiže gliovej bunke v cerebri. Tieto tumory sa nemetastázujú mimo mozog a miechu. Ide o najčastejšiu formu gliómu, častejšie v mozgu, zriedka v mieche.
 
CZ: Nádorová onemocnění Nádory mozku Rakovina Onkologie Neurologie Neurochirurgie
EN: Brain tumor Pathophysiology Diagnosis Grading Prevention Treatment Society and culture Notable cases
 
Astroblastom
Astroblastom je zriedkavá forma nádoru tvorená astroblasty, ktoré patria medzi glie. Astroblastomy sú podobné spongioblastomům a astrocytomům a vyskytujú sa prevažne v supratentoriálnych (nad tentorium cerebelli) oblasti mozgu, ktorá zodpovedá za voľní pohyby, ale aj vo frontálnom, parietálním a okcipitálnom laloku. Tumory sa nachádzajú aj v mozočku, zrakovom nerve a v cauda equina a hypotalame
 
CZ: Nádorová onemocnění Nádory mozku Příznaky a léčba
EN: Nervous system neoplasia Classification Subtypes General Pathology Abnormal Pathology Associations with Other Tumors Clinical Symptoms Intracranial pressure Enhanced drowsiness Frequent nausea Impaired vision Motor system imbalance and weakness Decreased sensation Seizures Psychotic episodes Cognitive dysregulation Epidemiology Age incidence Gender incidence Environmental incidence Recurrence Low-grade High-grade Treatment Gross-total resection Radiotherapy Chemotherapy Future advances
 
 
Autonómna nervová sústava
Vegetatívny alebo autonómny nervový systém (sústava) (VNS) je po somatickom druhou hlavnou súčasťou periférneho nervového systému. Je to systém až na vzácne výnimky neovládateľný vôľou a tvorí ho osobitná skupina periférnych nervov. Jeho úlohou je regulácia vnútorného prostredia organizmu, inervuje hladkú svalovinu ciev, tráviacej trubice, endo- i exokrinné žľazy a má úzke prepojenie s endokrinným systémom.
 
SK: Nervová sústava Rozdelenie Pôsobenie sympatika a parasympatika Neuromediátory VNS Vegetatívny (viscerálny) reflexný oblúk somatickom periférneho nervového systému periférnych nervov  regulácia vnútorného prostredia
CZ: Anatomická stavba Viscerosenzorické neurony Motoneurony Sympatická ganglia Parasympatická ganglia Enterická ganglia Funkce Sympatikus Parasympatikus Neurotransmitery a jejich receptory Kardiovaskulární soustava srdce Cévy Ostatní Dýchací soustava Nervová soustava Trávicí soustava Endokrinní soustava Vylučovací soustava Rozmnožovací soustava Kůže
EN: Structure Sympathetic division Parasympathetic division Sensory neurons Innervation Motor neurons Function Sympathetic nervous system Parasympathetic nervous system Neurotransmitters
 
 
Atypický teratoidní rhabdoidní tumor
Atypický teratoidní rhabdoidní tumor, KRC. ART je vzácny typ nádoru mozgu a miechy, spravidla u detí. Najčastejšie sa vyskytuje v zadnej jame lebečnej, predovšetkým v mozočku. Incidencia je 3 / 1.000.000.
 
CZ: Nádorová onemocnění mozečku
EN: Nervous system neoplasia Rare cancers Anatomical pathology Pediatric cancers Classification Signs and symptoms Genetics Risk for siblings and other members of the family Pathology Histology Immunohistochemistry Cytogenetic studies Diagnosis Differential diagnosis Appearance on radiologic exam Treatment Surgery Chemotherapy Radiation therapy Chromatin re-modeling agents Prognosis Metastasis Epidemiology History Research directions Cultural references
 
Axolemma
Axolemma je plazmatickú membránu axónu. Pojem pochádza z kombinácie gréckych slov axon a eilema = puzdro. Vnútri axolemmy sa nachádza axoplazma. Axolemma má iónové kanáliky a udržuje memnbránový potenciál neurónu.
 
CZ: Neurologie Neurovědy axonu axoplazma
EN: Cell biology stubs Neurons Neuroanatomy axon membrane potential  channels  voltage depolarization hyperpolarization action potential, capacitance
 
 
Biologický model neurón
Biologický model neurón (tiež známe ako stanovenie s prídavkom modelu neurónovej) je matematický popis vlastností nervových buniek, alebo neurónov, ktorý je navrhnutý tak, aby presne popísať a predpovedať biologické procesy. To je na rozdiel od umelého neurónu, ktorý sa zameriava na výpočtovej účinnosti, aj keď sa tieto ciele sa niekedy prekrývajú.
 
EN: Artificial neuron abstraction Biological abstraction 1Integrate-and-fire 2Leaky integrate-and-fire 3Exponential integrate-and-fire 4Hodgkin–Huxley 5FitzHugh–Nagumo 6Morris–Lecar 7Hindmarsh–Rose Expanded neuron models 1Cable theory 2Compartmental models 3Synaptic transmission 4Other conditions
 
Bipolárna bunka sietnice
Bipolárna bunka sietnice je typ neurónovej bunky nachádzajúcej sa v sietnici oka medzi fotoreceptormi (tyčinky a čapíky) a gangliovými bunkami sietnice. Spolu podieľa sa na spracovanií svetelného stimulu v rámci zrakového systému. Bipolárne bunky sietnice umožňujú (priamo alebo nepriamo) prenos signálov z fotoreceptorov do gangliových buniek.
 
CZ: Neurony Smyslové orgány Zrak Přehled Funkce Molekulární mechanismus Zapojení
EN:Overview Specification Functionality Human eye anatomy Histology Human cells Neurons
 
 
Bočné postcentral gyrus
Bočné postcentral gyrus sú prominentné štruktúry v mozgovom laloku ľudského mozgu . Jedná sa o umiestnenie primárnej Somatosensory kôry , hlavná zmyslová vnímavá oblasť pre hmat . Rovnako ako ostatné zmyslových oblastí, tam je mapa zmyslového priestoru v tomto mieste, nazvaný zmyslové homunculus .
 
EN: Cerebrum Brodmann areas Brain Somatic sensory system Gyri Structure Brodmann areas 3, 1 and 2 Clinical significance mozgovom laloku hmat homunculus Background 
 
Brodmann oblasť
Brodmann oblasť je oblasť mozgovej kôry  v ľudskom, alebo inom primátov mozgu definovaná svojím cyto architektúrou alebo histologickou štruktúrou a organizáciou buniek .
 
EN: History Present importance Brodmann areas for humans and other primates Clickable map: lateral surface Clickable map: medial surface Criticism mozgovej kôry ľudskom primátov mozgu cytoarchitektúry histologické buniek
 
 
Cievna mozgová príhoda
Cievna mozgová príhoda (CMP, tiež ictus, iktus, mozgová mŕtvica alebo mozgový infarkt) je náhle sa rozvíjajúce postihnutie určitého okrsku mozgového tkaniva vzniknuté poruchou jeho prekrvenia. K tejto poruche môže dôjsť buď na základe uzáveru mozgovej tepny (tzv. Ischemická mozgová príhoda), alebo na podklade krvácania z mozgovej cievy (tzv. hemoragická mozgová príhoda).
 
SK: Choroby obehovej sústavy mozgového tkaniva tepny
CZ: Příčiny Ischemická cévní mozková příhoda Hemoragická cévní mozková příhoda Klinický obraz Diagnostika Léčba Ischemická cévní mozková příhoda Hemoragická cévní mozková příhoda První pomoc Incidence
EN: Classification Definition Ischemic Hemorrhagic Signs and symptoms Early recognition Subtypes Associated symptoms Causes Thrombotic stroke Embolic stroke Cerebral hypoperfusion Venous thrombosis Intracerebral hemorrhage Silent stroke Pathophysiology Ischemic Hemorrhagic Diagnosis Physical examination Imaging Underlying cause Prevention Risk factors Women Previous stroke or TIA Management Ischemic stroke Hemorrhagic stroke Stroke unit Rehabilitation Prognosis Epidemiology History Research Angioplasty and stenting Mechanical thrombectomy Neuroprotection
 
Cievne choroby mozgu
 
 
Demyelinizačné choroby
 
Demyelinačná choroba
Demyelinační choroba je akékoľvek ochorenie nervového systému, v ktorom je myelín plášť z neurónov poškodených. Toto poškodenie narúša vedenie signálov v postihnutých nervooch. Na druhej strane, je zníženie schopnosti vedenia spôsobuje nedostatok v pocite, pohybu, poznávanie, alebo iných funkcií, v závislosti, na ktoré sú zapojené nervy.
 
EN: Evolutionary considerations Signs and symptoms Diagnosis Treatment Prognosis Epidemiology Types Demyelinating disorders of the CNS Demyelinating diseases of the peripheral nervous system Research Insights Effects of environmental inputs In other animals
 
Degeneratívne choroby
 
Dysembryoplastický neuroepiteliální tumor
Dysembryoplastický neuroepiteliální tumor, skrátene. DNI alebo DNOM je benígna mozgový tumor pochádzajúcich z neurónov a glií, ktorý sa šíri intrakortikálně. Odoligodendrogliomu ho dolišují viditeľné neuróny. Vyskytuje sa u mladých dospelých.
 
CZ: Nádorová onemocnění
EN: Brain tumor Pilocytic astrocytoma Oligodendroglioma
 
 
Detská mozgová obrna
Detská mozgová obrna (skrátene DMO; angl. Cerebral Pals) alebo tiež mozgová obrna je označenie pre súbor nenakažlivých a neprogredujúcich porúch vývoja motorických oblastí mozgu alebo ich iné poškodenie v ranom štádiu vývoja, ktorých dôsledkom sú najmä poruchy hybnosti.
 
CZ: Nemoci nervové soustavy Onemocnění pohybového aparátu Pediatrie Speciální pedagogika Základní fakta  Formy DMO Diparetická forma Hemiparetická forma Kvadruparetická forma Zdravotní postižení provázející DMO Léčba
EN: Signs and symptoms Language Skeleton Pain and sleep Eating Causes Preterm birth Term infants Genetics Early childhood Other Diagnosis Classification Prevention Management Therapy Medication Surgery Orthotics Assistive technology Other Prognosis Self-care Productivity Leisure Participation and barriers Epidemiology History Society and culture Economic impact Use of the term Media Notable cases
 
Encefalitída
Encefalitída je súhrnné označenie pre zápalové ochorenie mozgu (väčšinou infekčné povahy), prejavujúce sa bolesťami hlavy, zvýšenou telesnou teplotou, únavnosťou, často stuhnutosťou šije (nuchálnej rigidita). V pokročilých prípadoch príznaky zahŕňajú aj kŕče, poruchy správania, tras, poruchy hybnosti a pamäti, poruchy vedomia (delírium, spavosť, až kóma), halucinácie, či afázia.
 
CZ: Organické poruchy CNS Infekční onemocnění Záněty Klasifikace Purulentní neboli hnisavé e. Serózní, aseptické neboli nehnisavé e.Diagnóza, léčba a prognóza Diagnostika Léčba Prognóza a trvalé následky
EN: Encephalitis Infectious diseases Inflammations Signs and symptoms Cause Viral Bacterial and other Limbic encephalitis Autoimmune encephalitis Encephalitis lethargica Diagnosis Treatment Prevention Epidemiology See also References Further reading
 
 
Enterická nervová sústava
Enterická nervová sústava (ANS) je označenie pre rozsiahle nervové tkanivo nachádzajúce sa v tráviacej sústave stavovcov, ale v určitej podobe aj u väčšiny ostatných chordátov. Niekedy sa nadnesene označuje za jeden zo štyroch “mozgov”, ktoré vytvára našu nervovú sústavu; jej hlavná rola spočíva v kontrole trávenie a sekrécie látok do tráviacej trubice.
 
CZ: trávicí soustavě obratlovců, strunatců. mozků trávení trávicí trubice
EN: Enteric nervous system Structure Function Complexity nervous system neurons  gastrointestinal system neural crest
 
Ependymom
Ependymom je nádor mozgu, ktorý sa vyskytuje na ependymu a je jedným z typov gliómov. U detí sa vyskytuje v intrakraniálnym priestore a u dospelých v mieche. Najčastejšie je napadnutý 4. komora mozgová (ventriculus Quartus), zriedka naopak panvové dutina (cavitas pelvis). Ependymom môže spôsobiť Syringomyelia. Ependymom sa alternatívne nazýva ako neurofibromatóza typu II.
 
CZ: Nádorová onemocnění Nádory mozku
EN: Rare cancers Brain tumor Infectious causes of cancer Symptoms Morphology Ependymoma tumors
 
 
Epilepsia
Epilepsia alebo zrádnik (nárečovo zradkyňa, psotník, božec, padúca choroba, padúca nemoc, mrcha choroba, zlá/nedobrá/planá choroba, mrcha nemoc, zlá/ťažká nemoc, beťah, vražobník, vred, nedobrá, trochu nevhodne padúcnica je neurologické ochorenie charakterizované opakovanými záchvatmi, ktoré sú vyvolané abnormálnym signálovým „výbojom“ v mozgovej kôre.
 
SK: Epilepsia Neurologické choroby Klasifikácia Grand mal Petit mal Diagnostika Liečba Životospráva
CZ: Diagnostika a léčba Druhy epileptických záchvatů Starší dělení Novější dělení
EN: Medical terminology Epilepsy Neurological disorders in children Disorders causing seizures Signs and symptoms Seizures Postictal Psychosocial Causes Genetics Acquired Mechanism Epilepsy Seizures Diagnosis Definition Classification Syndromes Tests Differential diagnosis Prevention Management First aid Medications Surgery Other Alternative medicine Prognosis Mortality Epidemiology History Society and culture Stigma Economics Vehicles Support organizations Research Other animals
 
Epizodické záchvatové poruchy
 
Extrapyramídové poruchy
 
 
Extrastriate kôra
Extrastriate kôra je oblasť tylový kôry mozgu cicavcov umiestnené vedľa primárnej zrakovej kôry, ktorý je tiež vymenoval striate kôru, pretože jeho pruhované vzhľadu v mikroskopu. Že extrastriate kôra zahŕňa viac funkčných oblastí, vrátane V3, V4, V5 / MT, ktoré je citlivé na pohyb, alebo oblasť extrastriate teleso (EBA), použitý vo vnímaní ľudských tiel.
 
EN: Central nervous system Brodmann areas occipital cortex primary visual cortex  V3, V4, V5/MT extrastriate body area
 
Extrapyramídový systém
V anatómii, extrapyramídový systém je neurónová sieť, ktorá je súčasťou systému motora spôsobuje mimovoľné pohyby. Tento systém sa nazýva “extrapyramídová” rozlíšiť to od traktu motorickej kôry, ktoré dosiahnu svoje ciele tým, že cestuje cez “pyramídy” z miechy.
 
EN: Central nervous system Motor system anatomy neural network motor system pyramids  medulla
 
Gangliocytom
Gangliocytom je vzácny benígny tumor CNS, ktorý pozostáva z buniek, ktoré zodpovedajú zrelým gangliovým bunkám. Ak by išlo o kombináciu s nádorovými gliálními buňkami, potom sa jedná o gangliogliom, pod ktorým je tiež niekedy uvádzaný. Gangliocytom a gangliogliom spoločne reprezentujú asi 0,4% všetkých nádorov CNS a 1,3% všetkých nádorov mozgu.
 
CZ: gangliovým buňkám  gliálními  gangliogliom mozkovém kmeni, mozečku, míše, optických nervech, hypofýze glandula pinealis
 
 
Gangliogliom
Gangliogliom je vzácny benígny tumor CNS, ktorý pozostáva z buniek, ktoré zodpovedajú zrelým gangliovým a gliálními bunkám. Podobný gangliocytom a gangliogliom spoločne reprezentujú asi 0,4% všetkých nádorov CNS a 1,3% všetkých nádorov mozgu. Gangliogliom sa objavuje v mozgu, mozgovom kmeni, mozočku, mieche, optických nervoch, hypofýze a glandula pinealis. Väčšina nádorov je supratentoriálnych a postihuje temporálnej lalok.
 
CZ: Nádorová onemocnění Nádory mozku hypofýze a glandula pinealis  mozečku
EN: Discussion Nervous system neoplasia Rare cancers
 
Ganglioneurom
Ganglioneurom je vzácny typ benígneho nádoru autonómnych nervov pochádzajúcich z nediferencovaných buniek neruální lišty sympatika. Samotný ganlioneurom je zložený z buniek úplne diferencovaných.
 
CZ: Nádorová onemocnění Neurologie tumoru
EN: Nervous system neoplasia Dermal and subcutaneous growths Symptoms Pathology Cause Diagnosis Treatment Prognosis Neuroblastic tumors
 
Ganglioneuroblastóm
Ganglioneuroblastom je variant neuroblastómu, ktorá je obklopená ganglií.Ganglioneuroblastom obsahuje zrelé aj nezrelé bunky
 
CZ: Nádorová onemocnění neuroblastomu  ganglii
EN: Nervous system neoplasia neuroblastoma Neuroblastic tumors
 
 
Germinom
Germinom je typ malígneho alebo benígneho tumoru nediferencovaných zárodočných (zárodočných) buniek. Najčastejšie ide o mozgovej tumory histologicky podobné dysgerminomu a seminoma.
 
CZ: Nádorová onemocnění Nádory mozku dysgerminomu seminomu
EN: Rare cancers Pediatrics Gynaecological cancer Male genital neoplasia Germ cell neoplasia Classification Natural history Histology Diagnosis Locations Ovary (dysgerminoma) and testis (seminoma) Intracranial germinoma Treatment and prognosis
 
Gliomatosis cerebri
Gliomatosis cerebri, tiež mozgová gliomatóza alebo vodič. difúzny astrocytóm je vzácny typ mozgového nádoru. Táto zle diagnostikovateľná choroba je typická difúznym rozšírením glií, ktorá pôsobí na rôzne mozgové laloky.Šíření je rýchle a hlboké do okolitého tkaniva, čo komplikuje fyzické odstránenie nádoru operací.Gliomatosis cerebi sa javí ako malígny nádor podobný glioblastómu.
 
CZ: Nádorová onemocnění Nádory mozku glioblastomu glií
EN: Brain tumor Presentation Diagnosis Prognosis
 
Gliosarkóm
Gliosarkom je vzácny typ vysoko progresívneho malígneho gliómu, tumoru mozgu alebo miechy pochádzajúce z glie, podporné mozgové bunky. Obsahujú tiež mezenchýme komponenty. Na rozdiel od väčšiny gliómov, u ktorých sa vyskytujú metastázy mimo mozog len zriedka, gliosarkom metastázuje bežne do pľúc, žalúdka, pečene a lymfatických uzlín. Cca iba 2% glioblastómom tvoria gliosarkomy
 
CZ: gliomu tumoru glie  gliomů Glioblastomů
EN: Rare cancers Brain tumor Oncology stubs glioma, cancer glial, sarcomatous glioblastomas cerebrum lungs liver lymph nodes
 
 
Glioblastoma multiforme
Glioblastoma multiforme (GBM, Glioblastóm) je najčastejšou a nejmalignější glióm mozgu. Vzniká aj malignizací nižších Grade astrocytómu (WHO grade II – astrocytóm s nižším stupňom malignity, WHO grade III – anaplastický astrocytóm). Najčastejšie sa vyskytuje multiformný glioblastóm (WHO gr. IV), menej anaplastický astrocytóm (WHO gr. III).
 
CZ: Příznaky Nádorová onemocnění Nádory mozku Léčba
EN: Brain tumor Signs and symptoms Risk factors Pathogenesis Molecular alterations Glioblastoma stem-like cells Metabolism Ion channels Diagnosis Treatment Symptomatic therapy Palliative therapy Prognosis History Research MicroRNA Immunotherapy Gene therapy 
 
Gyrus
V neuroanatomy, je gyrus (pl. Gyri), hrebeň na mozgovej kôre. To je všeobecne obklopený jedným alebo viacerými Šulc (priehlbiny alebo brázdy,. Sg žliabku). Gyri a Šulc vytvorajú zložený vzhľad mozgu u ľudí a iných cicavcov.
 
EN: Structure Development Clinical significance Notable gyri
 
 
Hemangiopericytom
Hemangiopericytom skr. HPC je typ sarkómu mäkkých tkanív pôvodom z pericytů na stenách vlásočníc. Ak prerastajú tieto bunky nervový systém ide o pomerne agresívne metastatický a reemisní nádor. Meningeálne hemangiopericytomy tvoria asi 0,4% všetkých primárnych nádorov mozgu. Frekvencia výskytu v porovnaní s meningeómy je 1:50.
 
CZ: Nádorová onemocnění pericytů vlásečnic
EN: Dermal and subcutaneous growths  Vascular neoplasia Nervous system neoplasia Brain tumor Description Treatment Etymology
 
Holoprozencefália
Holoprozencefália (staršie arrhinencefália, holotelencefália) je vrodená chyba centrálnej nervovej sústavy, ktorá sa prejavuje nedostatočným vyvinutím (hypopláziou) až úplným nevyvinutím (apláziou) najrostrálnejšieho úseku neurálnej trubice (vývojového základu centrálnej nervovej sústavy) a poruchami vývoja tváre v čeľustnej oblasti
 
SK: Vrodené chyby centrálnej nervovej sústavy Výskyt a prognóza Príčiny Klinické prejavy a patologické zmeny mozgu
CZ: Vývojové poruchy nervové soustavy hemisféry mozku geny
EN: Congenital disorders of nervous system Signs and symptoms Causes Genetics Non-genetic factors Prognosis
 
Horizontálna bunka
Horizontálna bunka je neurónová bunka nachádzajúca sa v sietnici oka. Horizontálne bunky vysielajú neurity naprieč vnútornou plexiformní vrstvou sietnice a tvoria tak laterálne spoje medzi fotoreceptory (tyčinky a čapíky) a bipolárnymi bunkami sietnice. Hrajú dôležitú úlohu pri spracovaní svetelného signálu v rámci zrakové dráhy na úrovni sietnice.
 
CZ: Zapojení Funkce Typy a vlastnosti neuronová buňka sítnici oka neurity mezifotoreceptory (tyčinky a čípky) bipolárními buňkami sítnice.
EN: Human eye anatomy Human cells Neurons Organization Functional properties
 
 
Hyperkomplexná bunka
Hyperkomplexná bunka je typom vizuálneho spracovania neurónu v cicavčím mozgovej kôre. Pôvodne objavený David Hubel a Torsten Wiesel v roku 1965, hyperkomplexní bunky sú definované vlastnosti konečného zastavenia, čo je pokles streľby sily sa stále väčšími stimuly.
 
EN:1Simple Cells 1.2Complex Cells 1.3Hypercomplex Cells 2End-stopped Cells 2.1Visual Perception 3Other Research Areas
 
Huntingtonova choroba
Huntingtonova chorea, skrátene Huntington či HD, predtým známa ako Huntingtonova chorea, je zriedkavé dedičné neurodegeneratívne ochorenie mozgu charakteristické nekoordinovanými trhavými pohybmi tela a znížením mentálnych schopností postihujúce jedinca oboch pohlaví.
 
CZ: Genetické choroby Degenerativní onemocnění CNS  Úvod Příznaky a diagnóza Léčba
EN: Huntington’s disease Extrapyramidal and movement disorders Genetic disorders Systemic atrophies primarily affecting the central nervous system Autosomal dominant disorders Trinucleotide repeat disorders Disorders causing seizures Signs and symptoms Genetics Genetic mutation Inheritance Mechanism Htt function Cellular changes due to mHtt Macroscopic changes due to mHtt Transcriptional dysregulation Diagnosis Clinical Predictive genetic testing Preimplantation genetic diagnosis Prenatal testing Differential diagnosis Management Physical therapy Medications Education Prognosis Epidemiology History Society and culture Ethics Support organizations Research directions Reducing huntingtin production Improving cell survival Neuronal replacement Clinical trials
 
 
Chiariho malformácia II. typu
Chiariho malformácia II. typu je vrodená chyba centrálnej nervovej sústavy patriaca do skupiny tzv. porúch dorzálnej indukcie. Ide o komplexnú vrodenú chybu, ktorá postihuje štruktúry zadnej jamy lebečnej (mozoček a mozgový kmeň je ťahaný smerom nadol do miechového kanála) a je spojená s myelomeningokélou (rázštepom chrbtice) v bedrovej oblasti.
 
SK: Vrodené chyby centrálnej nervovej sústavy Klinický obraz Etiopatogenéza Patomorfológia a zobrazovacia diagnostika
CZ: Neurologie Příčiny a rozdělení Příznaky, diagnostika, řešení
EN:Signs and symptoms Syringomyelia Pathophysiology Diagnosis Classification Treatment Epidemiology History Society and culture Notable people diagnosed with Chiari malformation
 
Chorioidálny plexus tumor
Chorioidálny plexus tumory sú vzácny typ rakoviny, ktorá sa vyskytuje v plexus chorioideus mozgu. Tieto nádory sa zvyčajne vyskytujú u detí mladších ako 2 roky a sú klasifikované podľa WHO klasifikácie nádorov centrálneho nervového systému.
 
CZ: Nádorová onemocnění Nádory mozku
EN: Rare cancers Pediatric cancers Brain tumor Oncology stubs cancer choroid plexus brain.tumors WHO classification of the tumors of the central nervous system Choroid plexus carcinoma Choroid atypical plexus papilloma  Choroid plexus papilloma
 
Chronická zápalová demyelinizačná polyneuropatia
Chronické zápalové demyelinizačné polyneuropatia (CIDP) je získaného zlyhania imunity sprostredkovanej zápalové ochorenie periférneho nervového systému. Táto porucha sa niekedy nazýva chronická recidivujúce polyneuropatie (CRP), alebo chronická zápalová demyelinizačná polyradikuloneuropatie (preto, že zahŕňa nervové korene).
 
EN: Cause Diagnosis Treatment Prognosis
 
 
Choroby nervového systému
 
Iné poruchy nervového systému
 
SK: G90 – Poruchy autonómneho nervového systému G90.0 – Idiopatická periférna autonómna neuropatia G90.3 – Multisystémová degenerácia G91 – Vodnatieľka mozgu hydrocefalus G92 – Toxická encefalopatia G93 – Iné poruchy mozgu G93.0 – Mozgové cysty G93.1 – Anoxické poškodenie mozgu nezatriedené inde G93.2 – Benígna intrakraniálna hypertenzia G93.3 – Syndróm únavy po viróze G93.4 – Nešpecifikovaná encefalopatia G93.5 – Stlačenie mozgu G93.6 – Opuch mozgu G93.7 – Reyov syndróm G93.8 – Iné špecifikované poruchy mozgu G94* – Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených inde G95 – Iné choroby miechy G95.1 – Vaskulárne myelopatie G95.8 – Iné špecifikované choroby miechy G95.9 – Bližšie neurčená choroba miechy G96 – Iné poruchy centrálneho nervového systému G96.0 – Vymokanie mozgovomiechového moku G96.1 – Poruchy plien nezatriedené inde G97 – Pozákrokové poruchy nervového systému nezatriedené inde G98 – Iné poruchy nervového systému nezatriedené inde G99* – Iné poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde G99.0* – Autonómna neuropatia pri endokrinných a metabolických chorobách G99.2* – Myelopatia pri chorobách zatriedených inde
 
Kategória Brodmann oblasti
 
Kategória gyri
 
 
Kategória motor systém
 
Kategória nervové tkanivové bunky
 
Kategória periférny nervový systém
 
Kategória Sulci – neuroanatómia
 
EN: Cerebrum Cognitive neuroscience Neuroanatomy
 
Kategória neuroanatómia
 
EN: Neuroscience Animal anatomy Neurology
 
Kategória nervové gangliá
 
EN: Neuroanatomy
 
 
Kyselina gama-aminomaslová
Kyselina gama-aminomaslová alebo kyselina γ-aminomaslová, správne kyselina 4-aminobutánová, je aminoderivát kyseliny maslovej. Často sa na jej pomenovanie používa anglická skratka GABA (gamma-aminobutyric acid). Patrí medzi tzv. signálne molekuly. Viaže sa na GABAA a GABAB receptory.
 
SK: Aminokyseliny Signálne molekuly kyseliny maslovej  signálne molekuly GABAA GABAB receptory
CZ: Neurotransmitery Aminokyseliny ATC N03AG Funkce Struktura a konformace Historie výzkumu Biosyntéza Farmakologie
EN: Function Neurotransmitter Brain development Beyond the nervous system Structure and conformation History Bio-synthesis Catabolism Pharmacology GABAergic drugs 8In plants
 
Malígny nádor periférnych nervov plášť
Malígny nádor periférnych nervov plášť (MPNST) je forma rakoviny, spojivového tkaniva, obklopujúce nervy. Vzhľadom k svojmu pôvodu a správanie je klasifikovaný ako sarkóm. Asi polovica prípadov je určil ako u ľudí s neurofibromatóza; celoživotné riziko pre MPNST u pacientov s neurofibromatóza typu 1 je 8-13% . MPNST s rhabdomyoblastoma tous zložky sa nazývajú zhubné nádory Triton.
 
EN: PNS neoplasia Dermal and subcutaneous growths Classification Signs and symptoms Causes Genetics Diagnosis Treatment Prognosis
 
 
Miechové nervy
Miechové nervy sú skupina periférnych nervov, ktoré vychádzajú z miechy. Privádzajú signály k svalom – tzv. motorické nervy, a odvádzajú signály z receptorov – tzv. senzorické nervy.
 
SK: periférnych nervov miechy
CZ: Nervová soustava periferních nervů svalům páteře hlavovými (kraniálními) nervy
EN: Peripheral nervous system Spinal nerves Structure Regional nerves Cervical nerves Thoracic nerves Lumbar nerves Sacral nerves Coccygeal nerve Function Clinical significance
 
Meningitída
Meningitída čiže zápal mozgových blán je zápal ochranných membrán pokrývajúcich mozog a miechu, známych pod súhrnným názvom mozgovomiešnej plienky. Zápal môže vzniknúť v dôsledku infekcie vírusmi, baktériami či inými mikroorganizmami, menej často potom vplyvom niektorých liekov.
 
CZ: Příznaky a symptomy Klinická charakteristika Rané komplikace Příčiny Bakteriální meningitida Virová meningitida Fungální (plísňová) meningitida Parazitická meningitida Neinfekční příčiny Mechanismus Diagnóza Krevní testy a metody zobrazování Lumbální punkce Pitevní nález
Prevence Chování Vakcinace Antibiotika Léčba Bakteriální meningitida Antibiotika Steroidy Virová meningitida Fungální meningitida
EN: Signs and symptoms Clinical features Early complications Causes Bacterial Viral Fungal Parasitic Non-infectious Mechanism Diagnosis Blood tests and imaging Lumbar puncture Postmortem Prevention Behavioral Vaccination Antibiotics Management Bacterial meningitis Viral meningitis Fungal meningitis Prognosis Epidemiology
 
 
Meduloepiteliom
Meduloepiteliom je vzácny primitívne a rýchlo rastúce malígny mozgový nádor, o ktorom sa súdi, že pochádza z buniek embryonálnej medulárnej dutiny. Nádory pochádzajúce z riasnatého telieska ľudského oka sa nazývajú embryonálny meduloepiteliomy alebo diktyomy.
 
CZ: tumor embryonální řasnatého tělíska diktyomy
EN: Brain tumor Epidemiology Classification Clinical manifestation Diagnosis Treatment Prognosis
 
Meningeom                                  
Meningiómy sú rôznorodá skupina nádorov vznikajúcich z mozgových blán, membranózna vrstvy obklopujúce centrálny nervový systém. Vznikajú arachnoidales “viečko” buniek arachnoidales klkov v mozgových blán.Tieto nádory sú zvyčajne benígne povahy; Avšak malé percento sú malígne.
 
CZ: benigní mozkového obalu Leksellova gama nože
EN: Nervous system neoplasia Brain tumor Signs and symptoms Causes Genetics Pathophysiology Locations Diagnosis Treatment Observation
Surgery Radiation therapy Chemotherapy Epidemiology History
 
 
Meduloblastóm
Meduloblastóm je neinvazívna malígny rýchlo rastúci mozgový nádor u detí. Vyskytuje sa predovšetkým v oblasti mozočku, v zadnej jame lebečnej. Nádor sa šíri mozgovomiechovom mokom a často metastázuje na povrchu mozgu a miechy.
 
CZ: Nádorová onemocnění
EN: Small blue round cell tumor Brain tumor Signs and symptoms Pathogenesis Diagnosis Treatment Chemotherapy Outcomes Survival Epidemiology Research models
 
Mozgové ochrnutia
 
EN: MKCH-10 Neurológia
 
Nádory hlavových nervov
Nádory hlavových nervov skr. PRST ako peripheral nerve sheath tumor sú tumory nervového systému, ktorý napáda myelín, ktoré obaľuje nervové vlákna .. Medzi hlavné druhy patrí Neurinóm, neurofibrom a malígne nádory nervových pošiev. Sú odvodené z nádorovo transformovanej periférne glie (schwannova bunka), fibroblastov a buniek perineuria.
 
CZ: Nádory mozku Organické poruchy CNS  tumory myelin neurinom, neurofibrom
EN: Nervous system neoplasia Neoplasm stubs tumor of the nervous system nervous system neoplasm myelin nerves peripheral nervous system. Benign schwannomas andneurofibromas malignant peripheral nerve sheath tumor  cancerous
 
 
Nádory mozgu
Nádory mozgu alebo tiež intrakraniálne nádory sú také nádory, ktoré postihujú mozog a mozgové obaly (mozgové plienky). Môže sa jednať ako o nádory primárne, teda o nádory vzniknuté priamo z príslušných tkanív, ako aj o nádory sekundárne, teda metastázy iných nádorov či už z mozgu alebo z tela.
 
CZ:  Nádory mozku Organické poruchy CNS  Charakteristika Obecné příznaky Ložiskové  příznaky Příčiny a diagnostika Klasifikace dle WHO
EN: Signs and symptoms Cause Pathophysiology Meninges Brain matter Spinal cord and other tissues Diagnosis Imaging Pathology Classification Types Treatment Surgery Radiation therapy Chemotherapy Other Prognosis Glioblastoma multiforme Oligodendrogliomas Epidemiology
United States UK Research Immunotherapy Vesicular stomatitis virus Retroviral replicating vectors Children
 
Neuroblastóm
Neuroblastóm skr. NB je najčastejšou mezilebeční pevný tumor v detskom veku z toho v 50% do 2 rokov a 90% do 10 rokov veku. Neuroblastóm metastázuje cez hematóm aj lymfu a u 65% detí sa metastázy nachádzajú v čase diagnózy. Najčastejšou lokalizáciou metastáz sú pečeň a kostnú dreň.
 
CZ: Nádory mozku  tumor
EN: Endocrine neoplasia Small blue round cell tumor Brain tumor Dermal and subcutaneous growths Rare cancers Signs and symptoms Cause Diagnosis Biochemistry Imaging Histology Staging Screening Treatment Prognosis Cytogenetic profiles Epidemiology History Society and culture Legislative efforts Fundraising Research Preclinical models Treatments Refractory and relapsed neuroblastoma
 
 
Neurodegenerácie
Neurodegenerácie sa vzťahuje k rastu alebo opravy nervových tkanív, buniek alebo bunkových produktov. Tieto mechanizmy môžu zahŕňať tvorbu nových neurónov, glií, axónov, myelín, alebo synapsií. Neurodegenerácie líšia periférneho nervového systému (PNS) a centrálnom nervovom systéme (CNS) pomocou funkčných mechanizmov, a najmä v rozsahu, a rýchlosť.
 
EN: Neurobiology Peripheral nervous system regeneration Central nervous system regeneration Inhibition of axonal regrowth Chondroitin sulfate proteoglycan Keratan sulfate proteoglycans Other inhibitory factors Clinical treatments Surgery Prognosis Autologous nerve grafting Allografts and xenografts Nerve guidance conduit Immunisation
 
Neurogeneze
Neurogeneze (narodenie neurónov) je proces, pri ktorom sú neuróny generované z nervových kmeňových buniek a progenitorových buniek. To hrá ústrednú úlohu v neurálnomj vývoji. Neurogeneze je najviac aktívna počas prenatálnej vývoj a je zodpovedný za vyplnenie rastúcej mozog s neurónmi. U cicavcov, pre dospelých neurogeneze bolo preukázané, že sa vyskytujú vo viacerých mozgových štruktúr, vrátane gyrus Dentatus hipokampe a čuchové žiarovky.
 
EN:  Developmental neuroscience neurons neural stem cells progenitor cells  neural development pre-natal development brain adult neurogenesis dentate gyrus hippocampus olfactory bulb
 
 
Nervový rastový faktor
Nervový rastový faktor je malý secernovaný proteín , ktorý je dôležitý pre rast, udržiavanie a prežívanie niektorých cieľových neurónov (nervových buniek).
 
EN: Human proteins Neurotrophins Peptide hormones Growth factors Developmental  neuroscience Proteins Genes on human chromosome Structure Function Neuronal proliferation Proliferation of pancreatic beta cells Regulation of the immune system Ovulation Romantic love Mechanism of action Neuron survival History Clinical significance Miscellaneous Interactions
 
Neuropeptidy
Neuropeptidy sú malé proteíny podobné molekuly (peptidy), ktorý používa neuróny pre komunikáciu medzi sebou. Sú neuronálne signálnych molekúl, ktoré ovplyvňujú aktivitu mozgu špecifickým spôsobom. Rôzne neuropeptidy sú zapojené v celej rade funkcií mozgu, vrátane analgézia, odmenu, príjmu potravy, metabolizmus, reprodukciu, sociálneho správania, učenia a pamäti.
 
EN: Molecular biology Neuropeptides Function Examples Diabetes link Depression link
 
Neuroplasticita
Neuroplasticity, tiež známy ako mozgové plasticity, je zastrešujúci pojem, ktorý popisuje trvalú zmenu do mozgu po celú dobu priebehu života zvieraťa. Termín získal dôležitosť v druhej polovici 20. storočia, keď nový výskum ukázala mnoho aspektov mozgu zostávajú meniteľný (alebo “plast”), aj do dospelosti.
 
EN: Memory processes Neuroscience Neurology Neurophysiology Neurotrauma Neural networks
 
 
Neuroanthropologia
Neuroanthropologia je štúdium o vzťahu medzi kultúrou a mozgom. Toto pole skúma, ako mozog dáva vzniknúť kultúre, ako kultúra ovplyvňuje vývoj mozgu, štruktúru a funkciu, a cesty nasledované ko-evolúciu mozgu a kultúry.
 
EN:  Anthropology Neurology Biological anthropology Cultural neuroscience Social neuroscience Behavioral neuroscience Neuroculture Neuroplasticity
 
Neurogenetika
Neurogenetika študuje úlohu genetiky vo vývoji a funkcii nervového systému. Domnieva sa, nervové vlastnosti ako fenotypu (tj prejavy, merateľné, alebo nie, genetického make-up jednotlivca), a je založená predovšetkým na pozorovaní, že nervovej sústavy jednotlivcov, a to aj tých, ktoré patria k rovnakému druhu, nemusí byť identické.
 
EN: Genetics Neuroscience History Neurological disorders Gene sequencing Methods of research Statistical Analysis Recombinant DNA Animal research Human research Behavioral  neurogenetics Cross-species gene conservation  Impulse control Higher cognitive function Aggression Alcohol dependency Development Current research
 
Neurologické poruchy
 
EN: Neuroanatomy
 
Nervové gangliá               
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Nervo…

EN: Neuroanatomy

Naspäť

Nervové gangliá hlavy a krku
 
EN: Nervous ganglia Nervous ganglia of the head and neck‎
 
Nervové gangliá trupu
 
EN: Neuroanatomy Stub categories Anatomy stubs Neuroscience stubs
 
Neuroanatómia pahyle
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Neuro…

EN: Neuroanatomy Stub categories Anatomy stubs Neuroscience stubs

 
Neurinóm
Neurinóm (vhodný názov pre schwannom) je nezhubný (benígny) nádory vychádzajúce z Schwannových buniek obaľujúca jednotlivé nervové vlákna a tvoriacich myelínovú pošvu. Zvláštnym druhom je vestibulárny schwannom.
 
CZ: Nádory mozku Histopatologie Onkologie Patologická morfologie Patologie Neurinom akustiku Histologie Klinika Terapie Schwannových buněk nervová myelinovou
EN: PNS neoplasia Dermal and subcutaneous growths Neoplasm stubs See also Additional images
 
 
Noradlenalín
Noradrenalín alebo norepinefrín je hormón a neurotransmiter zaraďovaný medzi stresové hormóny. Je vylučovaný. Z chemického hľadiska je to spolu hlavne s adrenalínom a dopamínom tzv. katecholamín.
 
SK: Hormóny Neurotransmitery Katecholamíny hormón dreňou nadobličiek  adrenalínom dopamínom katecholamín.
CZ: Benzendioly Aminokyselinové hormony Neurotransmitery oradrenalin či také norepinefrin je hormon a neurotransmiter řazený mezi stresové hormony, je vylučován dření nadledvin. Z chemického hlediska je to spolu hlavně s adrenalinem
EN: Structure Biochemical mechanisms Synthesis Degradation Functions Cellular effects Sympathetic nervous system Central nervous system Pharmacology Sympathomimetic and sympatholytic drugs Beta blockers Alpha blockers Alpha-2 agonists Stimulants and antidepressants Diseases and disorders Sympathetic hyperactivation Pheochromocytoma Stress ADHD Autonomic failure Comparative biology and evolution
 
Obojsmerné bunky
Obojsmerné bunky sú podmnožinou neurónov nájdených v cicavčích mozgu v regióne MT. Sú charakterizované maximálnu citlivosť na vizuálne pohyb v dvoch, oponovať, smery. Boli objavené v roku 1984 Albright a kol.
 
EN: neurons mammalian MT
 
 
Oligodendroglióm
Oligodendroglióm je benígny nádor mozgu napádajúci oligodendrocyty. Vo väčšine prípadov sa manifestuje epileptickými záchvatmi. Vyšetrenie zistí kalcifikácie na RTG. Terapia je chirurgická, čo najradikálnejšiu, adjuvance CHT (prokarbazín, vinkristín), príp. RT. Oproti astrocytóm rastie nádor pomalšie. Desaťročné prežitie je so šancou 10-30%.
 
CZ: Nádorová onemocnění Nádory mozku Anaplastický oligodendrogliom Onkologie Neurologie Neurochirurgie
EN: Etiology Symptoms Microscopic appearance Histopathological grading Molecular genetics Prognosis and treatment
 
Olivocerebellar vlákna
Olivocerebellar traktu, tiež známy ako olivocerebellar vlákna, sú nervové vlákna, ktoré majú pôvod v olivová jadra a vylúčené hilum a krížiť s tými z protiľahlej olív v Rapha jadre, potom ako vnútorná oblúkovité vlákna prechádzajú čiastočne cez a čiastočne okolo naopak olivový a zadajte nižšiu stopka má byť distribuovaný do mozočku pologuli na opačnú stranu, z ktorej vznikli.
 
EN: Wikipedia articles incorporating text from the 20th edition of Gray’s Anatomy (1918) Nervous system Neuroscience stubs
 
 
Parkinsonova choroba
Parkinsonova choroba je neurodegeneratívna choroba centrálnej nervovej sústavy, ktorá priamo súvisí s ubúdaním nervových buniek v časti mozgu nazvanej substantia nigra. Je chronickou chorobou postihujúcou ľudí vo vyššom veku. Parkinsonova choroba je typická motorickými príznakmi: triaškou, hypokinézou, svalovou rigiditou (stuhnutosťou), posturálnou nestabilitou a rovnako aj autonómnymi a duševnými poruchami.
 
SK: Choroby nervového systému centrálnej nervovej sústavy nervových buniek substantia nigra triaškou, hypokinézou
CZ: Příznaky Parkinsonovy choroby Příčiny (většinou zatím spíše jen hypotetické) Vlivy prostředí a toxických látek Genetické předpoklady Léčba Chirurgický zákrok Zničení části mozkové tkáně Stimulace mozku Výzkum kmenových buněk Známé osobnosti a Parkinsonova choroba Specifické případy Parkinsonovy nemoci  
EN: Aging-associated diseases Geriatrics Parkinson’s disease Cytoskeletal defects Psychiatric diagnosis Klassification Signs and symptoms Motor Neuropsychiatric Other Causes Environmental factors Genetics Pathology Anatomical Pathophysiology Brain cell death Diagnosis Prevention Management Levodopa Dopamine agonists MAO-B inhibitors Other drugs Surgery Rehabilitation Palliative care Other treatments Prognosis Epidemiology
 
 
Parasympatická nervová sústava     
Parasympatický nervový systém (iné názvy parasympatická nervová sústava, parasympatikus, parasympatické nervstvo, kraniosakrálny autonómny systém; lat. pars parasympathica systemis autonomici) je jedna z dvoch zložiek vegetatívneho nervového systému.
 
SK: Všeobecná stavba Gangliá Neurotransmiter Receptory Nikotínové receptory Muskarínové receptory Anatomická štruktúra Pars cephalica Nervus oculomotorius Nervus facialis Nervus glossopharyngeus Nervus vagus Pars sacralis Dolné hrubé črevo Močový mechúr Genitálie Účinok nervus vagus na vnútorné orgány Srdce Bronchy Tráviaci systém Pečeň, žlčník a pankreas Močovod Klinický význam Parasympatolytiká Parasympatomimetiká
CZ: Periferní nervová soustava vegetativního (autonomního) nervstva hladkém svalstvu průdušnice, průdušek amočopohlavním ústrojí ganglia míchy. Sympatické mediátor acetylcholin
EN: Structure Cranial nerves Vagus nerve Pelvic splanchnic nerves Function Sensation Sexual activity Receptors Types of muscarinic receptors Types of nicotinic receptors Relationship to sympathetic nervous system Clinical significance 
 
Pineocytom 
Pineocytom alebo pinealocytom je benígny, pomaly rastúce tumor epifýzy. Nález je možné určiť len histologicky z mozgového tkaniva. Tlak na kmeň v oblasti tekta sa prejaví Parinaudovým syndrómom. Na CT je naleištite hypodenzné s kalcifikáciami v oblasti glandula pinealis. Liečba je rádiologická a chemoterapia; 75% prípadov má päťročné prežitie.
 
CZ: Nádorová onemocnění Nádory mozku tumor epifýzy glandula pinealis
EN: Endocrine neoplasia Brain tumor  tumor pineal gland pineal gland cyst brain biopsy
 
 
Pomer A / S
Pomer A / S je podiel mozgu nie je priamo spojený s buď vstupmi receptorov alebo výkonov motorov, kde A je združenie kôra a S je senzorická kôra . Pomer A / S môže byť meraná pre každý organizmus s mozgom, a čím vyššia je pomer A / S, tým zložitejšie je mozog.
 
EN: Centrálny nervový systém mozog neuroanatomie neuroanatomii pahýle združenie kôra senzorická kôra 
 
Poruchy nervového systému
 
Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí https://sk.wikipedia.org/wiki/Poruchy_nervov…
 
Polyneuropatie
 
Poruchy nervovosvalovej platničky
 
 
Primárny lymfóm CNS
Primárny lymfóm CNS, skr. PCNSL alebo mikroglie je typ primárne vnútrolebečného nádoru mozgu. Nádor sa vyskytuje prevažne v prípadoch immunosuprese, typicky u pacientov s AIDS a predstavuje cca 20% všetkých lymfómov u HIV pozitívnych. Etiológie nádoru je u imunokompetentných chorých nejasná. U pacientov s imunodeficitom bola vo väčšine prípadov preukázaná súvislosť s infekciou vírusom Epstein-Barrovej.
 
CZ: Nádorová onemocnění AIDS lymfomů virem Epstein Barrové
EN: Classification Signs and symptoms Diagnosis Treatment Prognosis In immunocompetent patients In AIDS patients
 
Prosopagnózia
Prosopagnózia (lat. prosopagnosia) je neschopnosť človeka zapamätať si tváre ľudí v súvislosti s ich menami. Schopnosť rozoznávať ostatné objekty je relatívne nedotknutá. Tento pojem sa používa v súvislosti s poškodením mozgu, ale môže ísť aj o vrodenú poruchu.
 
SK: Videnie Neurologické choroby mozgu
CZ: Zrakové postižení Neurologie neurologická mozku
EN: Agnózii Zrak Poruchy zraku a slepota Vizuálny systém Vizuálne percepcia Types Apperceptive Associative Developmental Cause Diagnosis History Children Notable cases
 
 
Rad on-line databáz neurovedy
Rad on-line databáz neurovedy sú k dispozícii, ktoré poskytujú informácie týkajúce sa expresie génov, neuróny, makroskopické mozgové štruktúry a neurologických alebo psychiatrických porúch. Niektoré databázy obsahujú popisné a číselných údajov, niektorí funkciu mozgu, iné ponúkajú prístup k “surových” obrazových dát, ako posmrtné mozgu sekcií alebo 3D MRI a fMRI obrazov.
 
EN: Biological databases Neuroscience Neuroscience databases Databases of Neuroscience databases 
 
Retinoblastom 
Retinoblastom je druhým najrozšírenejším zhubným nádorom oka (hneď po uveální malignomu) a vôbec najrozšírenejší detská očné malignity. Jedná sa o autozomálne dominantné ochorenie, kedy u menej ako 10% pacientov nachádzame pozitívnu rodinou anamnézu. Najčastejšie sa vytvára z buniek zárodočné sietnice oka, ktoré sa v neskorších fázach vnútro maternicového vývoja diferencujú na fotoreceptory.
 
CZ: Nádorová onemocnění Onemocnění očí Onkologie Histopatologie Patologická morfologie Vznik a druhy retinoblastomu Diagnostika Průběh Terapie
EN: Classification Signs and symptoms Cause .1RB1 .2MYCN Diagnosis Differential diagnosis Morphology Genetic testing Treatment Prognosis Epidemiology
 
 
Serotonín
Serotonín, chemicky 5-hydroxytryptamín, skrátene 5-HT je derivát aminokyseliny tryptofánu. Primárne sa nachádza v tráviacej sústave, krvných doštičkách a centrálnej nervovej sústave zvierat, vrátane človeka. Pôsobí ako neurotransmiter, teda pomáha pri prenose nervových signálov a vazokonstriktor, teda je látkou, ktorá pôsobí zužovanie ciev. Ovplyvňuje proces spánku a termoregulácie.
 
SK: Neurotransmitery tryptofánu tráviacej sústave, krvných doštičkách centrálnej nervovej sústave človeka neurotransmiter
CZ: Aminy Neurotransmitery Tryptaminy Biochemie Přenos nervových vzruchů Farmakologie Řízení hladiny serotoninu Antidepresiva Antiemetika Nedostatek serotoninu v organismu Serotoninový syndrom Původ jména
EN: Serotonín Tryptamín alkaloidy Biogénnych amínov Neurotransmitery TAAR1 agonisty Serotonín agonisty receptora Serotonín uvoľňujúce činidlá Hydroxyarenes Periférne elektívne drogy Cellular effects Receptors Termination Serotonylation 2Nervous system Microanatomy Outside the nervous system In the digestive tract (emetic) Bone metabolism.3.3Organ development Cardiovascular growth factor Medical uses Pharmacology Psychedelic drugs Antidepressants Serotonin syndrome Antiemetics Other Methyl-tryptamines and hallucinogens Diseases and disorders Comparative biology and evolution Unicellular organisms Plants Invertebrates Insects Growth and reproduction Aging and age-related phenotypes Deficiency Biochemical mechanisms Biosynthesis Effects of food content
 
 
Sympatický nervový systém
Sympatický nervový systém, skratka SNS (iné názvy: sympatikový nervový systém, sympatická/sympatiková nervová sústava, sympatikus, sympatické nervstvo, adrenergický systém,ortosympatikus; neformálne nerv života; lat. pars sympatica systematis autonomici) tvorí spolu s parasympatickým nervovým systémom (PNS, parasympatikus) vegetatívny nervový systém.
 
SK: Anatómia Paragangliá Funkčné aspekty hypotalame mozgovom kmeni Neurotransmiter
CZ: Periferní nervová soustava vegetativního (autonomního) nervstva hladkém svalstvu průdušnice, průdušek močopohlavním ústrojí  míchy parasympatické mediátor noradrenalin adrenalin.
EN: Sympathetic nervous system Structure Organization Information transmission Function Sensation Relationship with the parasympathetic nervous system Disorders
 
Subependymom
Subependymom je typ benígneho mozgového tumoru, resp. riedka forma ependymómy s lepšou vyhliadkou na uzdravenie. Pochádza premenou z neuroglia zo steny mozgových komôr, najčastejšie v štvrtej komore mozgovej.
 
CZ: Nádorová onemocnění Nádory mozku
EN: Oncology stubs Nervous system disease stubs Brain tumor
 
 
Sulcus
V neuroanatomy, je sulcus (latinsky. “Brázda”, pl Šulc) je depresia alebo drážka v mozgovej kôre. Že obklopuje gyrus (pl. Gyri), vytvára charakteristický vzhľad zložený mozgu u ľudí a iných cicavcov.
 
EN: Structure Importance of expanded surface area Variation Development Notable sulci Other animals Macaque
 
 
Syndróm nepokojných nôh
Syndróm nepokojných nôh (tiež Ekbov syndróm) je neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje nepríjemnými a ťažko opísateľnými pocitmi v končatinách. Tie sa objavujú najmä večer a v noci. Zvyčajne postihuje dolné končatiny, no môže postihnúť aj horné končatiny, trup, či dokonca tvár.
 
SK: Neurologické choroby neurologické končatinách dolné končatiny horné končatiny trup tvár
EN: Sleep disorders Extrapyramidal and movement disorders Syndromes Psychiatric diagnosis Signs and symptoms Primary and secondary Causes ADHD Medications Genetics Mechanism Diagnosis NIH criteria Prevention Treatment Physical measures Iron Medications Prognosis
Epidemiology History Controversy
 
 
Tinitus
Tinitus (lat. tinnitus alebo tinnitus aurium) alebo hučanie v ušiach alebo ušný šelest je (trvalejšie) počutie zvukov (hučania, šumenia, zvonenia, pískania, klopania a podobne) v uchu iných než tých, ktoré prichádzajú zvonka (halucinácie sa pod pojem nezaraďujú). Zvuky môžu v rôznych intervaloch silnieť alebo slabnúť.
 
SK: Neurologické choroby Choroby ucha a hlávkového výbežku halucinácie uchu depresie nespavosť
EN: Auditory perception Diseases of the ear and mastoid process Signs and symptoms Course Psychological Causes Subjective tinnitus Objective tinnitus Pathophysiology Diagnosis Audiology Psychoacoustics Severity Pulsatile tinnitus Auditory evoked response Differential diagnosis Prevention Management Psychological Medications Other Alternative medicine Prognosis Epidemiology Children
 
Tourettov syndróm
Tourettov syndróm je vrodené neuropsychiatrické ochorenie. Začína zvyčajne v detstve (najčastejšie okolo 6-7 rokov veku) a prejavuje sepohybovými a zvukovými tiky. Často sa tiež vyskytujú pridružené poruchy správania (napr. Hyperaktivita s poruchou pozornosti (ADHD), obsedantne kompulzívna porucha (OCD), sebapoškodzovania a ďalšie).
 
CZ: Touretteův syndrom Duševní poruchy Genetické choroby Syndromy Tiky Léčba TS neuropsychiatrické tiky  hyperaktivita s poruchou pozornosti (ADHD), obsedantně kompulzivní porucha (OCD), sebepoškozování
EN: Emotional and behavioral disorders in childhood and adolescence Neurogenetic disorders Tourette syndrome Psychiatric diagnosis lassification Characteristics Causes Pathophysiology Diagnosis Screening Management Prognosis Epidemiology History and research directions Society and culture
 
 
Umelý neurón
Umelý neurón je matematický funkcie koncipovaný ako model biologických neurónov. Umelé neuróny sú konštitutívny jednotky v umelej neurónovej siete. V závislosti na konkrétnom použitom modeli môžu byť nazývaný semi-lineárne jednotka, NV neurónu, binárne neurónu, lineárne prahovú funkciu alebo McCulloch-Pitts (MCP) neurónu.
 
EN: Basic structure Comparison to biological neurons History Types of transfer functions 1Step function 2Linear combination 3Sigmoid Pseudocode algorithm Limitations Comparison with biological neuron coding
 
Vagus ganlión
Vagus ganglion (množné číslo: vagus gangliá) sú malé, podlhovasté ganglIe ktoré sa nachádza medzi pažerákom a aortou. Označujú termin zvratného nervu .
 
EN: Nervous ganglia of the torso Vagus nerve Anatomy stubs  ganglion esophagus aorta. recurrent nerve
 
Vrodené chyby centrálnej nervovej sústavy
 
Zoznam chorôb mozgu
 
Zoznam nervov ľudského tela
 
Zrkadlový neurón
Zrkadlový neurón je neurón, ktorý sa aktivuje nielen keď zviera alebo človek vykoná nejaký úkon, ale aj keď tento subjekt pozoruje rovnaký úkon u iného zvieraťa alebo človeka. Neurón teda “zrkadlí” reakciu iného neurónu, čiže sa správa tak, akoby sám pozorovateľ daný úkon vykonával.
 
CZ: Myšlení Neurony
EN: Central nervous system neurons Cognitive neuroscience Behavioral neuroscience Motor control Cognitive science Neuroscience Discovery Origin In monkeys In humans Doubts concerning mirror neurons Development Possible functions Understanding intentions Learning facilitation Empathy Human self awareness Language Automatic Imitation Motor mimicry Autism Theory of mind Gender differences
 

Comments are closed.