Mozgové testy

Dátum zberu: 19.06.2013
 
Mozgová príhoda

Pripravil pre Vás: terapeut Saša Pueblo
https://cimax.sk/lieky/sasa-pueblo
sasapueblo@meditacia.sk

 
m7
 
Cievna mozgová príhoda je náhle rozvijajúce postihnutie určitého typu mozgového tkaniva vzniknuté poruchou jej prekrvenia. K tejto poruche môže prísť buď na podklade privretia mozgovej tepny, alebo na podklade krvácania z mozgovej cievy.
 
Kalkulačky, testy, kalkulátory, prístroje a laboratórne hodnoty
Vyzbierali sme weby, v ktorých si nájdete potrebné laboratórne hodnoty, ich vysvetlenia. Tiež sú tu nástroje na otestovanie. Je tu možnosť na niektorých weboch si niečo vypočítať, alebo vykalkulovať. Prípadne sa dozviete akými prístrojmi sa môžete dať diagnostikovať a vyšetriť. Spravte si prehľad aké možnosti testovania máte.
 
Klinika rádiodiagnostiky.
 
IMAGING LC s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie spoločných 
vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore rádiológia.
 
Centrum prevencie a liečby.
 
Magnetická rezonancia mozgu.
 
CT, MR – vyšetrenie.
 
Vyšetrenie. Lumbálna punkcia.
 
Príznaky cievnej mozgovej príhody.
 
Pri akých príznakoch treba myslieť na cievnu mozgovú príhodu?
 
Ako rozpoznať cievnu mozgovú príhodu.
 
Varovné znamenia pri cievnej mozgovej príhode.
 
Hrozí mi mozgová porážka?
 
Rizikové faktory.
 
Test na príchod mŕtvice.
 
Hodnoty krvného tlaku.
 
Weby o mozgovej príhode
Ako je cievna mozgová príhoda diagnostikovaná?
 
Cievna mozgová príhoda.
 
Centrálna mozgová príhoda.
 
Cievna mozgová príhoda. Pomoc musí prísť čo najrýchlejšie.
 
Keď hrozí mŕtvica.
 
Poradne o mozgovej príhode
Kardiovaskulárna poradňa.
 
Poradňa pri kardiovaskulárnych ochoreniach.
 
Kardiovaskulárna poradňa.
 
Fóra o mozgovej príhode
Mozgová príhoda.
 
Fóra mozgová príhoda.
 
Po cievnej mozgovej príhode.
 
Fóra na tému mŕtvica.
 
E – shopy  na mozgovú príhodu
Prípravky vhodné ako prevencia pri mozgovej mŕtvici.
 
BIOquant je registrovaná zdravotnícka pomôcka.
 
Terapeuti odporúčajú Korolen pri liečbe mozgovej mŕtvice, 
infarktu myokardu a cievnych príhodách.
 
Prípravok znižuje riziko vzniku srdcových infarktov a náhlych 
mozgových príhod.

 

 

Comments are closed.