Medicínske prístroje

Dátum zberu: 19.06.2013
 
Medicínske prístroje
 
m5
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk.
 
Zoznam medicínskych prístrojov používaných na rôzne odborné vyšetrenia v medicíne aj s vysvetlením v akej oblasti sa prístroj používa. Stránky v kategórii medicínske prístroje.
 
Biomedicínske inžinierstvo
Biomedicínske inžinierstvo – kategórie.
 
Spoločnosť biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky.
 
Defibrilátor
Defibrilátor je lekársky prístroj používaný pri poruchách srdcového rytmu, ako súčasť kardiopulmonálnej resuscitácie.
 
Defibrilácia
 
Automatizovaný externý defibrilátor
 
Denzitometria
 
Čo je to denzitometria.
 
Dermometer
Dermometer je prístroj na meranie odporu alebo vodivosti kože.
 
EEG – elektroenecefalografia
Elektroenecefalografia je vytváranie elektroencefalogramu zápis synaptických potenciálov nervových buniek mozgu.
 
Elektroencefalografia, čo je, na akom princípe pracuje, ako vyzerá vyšetrenie.
 
Digitálne spracovanie EEG
 
EKG – elektrokardiografia
Elektrokardiografia je lekárska vyšetrovacia metóda, ktorá sníma elektrické potenciály z oblasti srdca. Je jedna z najčastejšie používaných diagnostických metód v základnom vyšetrení fyzikálnych funkcií človeka.
 
Elektrokardiografické vyšetrenie – elektrokardiogram – EKG.
 
Elektroretinografia
Elektroretinografia je metóda využívaná v očnom lekárstve. Elektroretinogram je záznam elektrických potenciálov, vznikajúce stimuláciou fotoreceptorov svetlom.
 
Elektrookulografia.
Elektrookulografia zaznamenáva zmeny kľudového potenciálu oka medzi prednou a zadnou časťou, ktorý je generovaný väčšinou retinálnym pigmentovým epitelom.
 
Elektrokauter.
Ide o prístroj, ktorý pracuje s vysokofrekvenčným elektrickým prúdom. Používa sa na ošetrenie mäkkých tkanív.
 
Elektrokautery.
 
Endoskopická technika
Endoskop.
 
Endoskopia, druhy endoskopií.
 
Ergometria
Ergometrické vyšetrenie – ergometria.
 
Ergometria, druhy záťažových testov.
 
Hemodialýza
Hemodialýza je druh dialýzy; je to liečebná metóda nahrádzajúca základnú funkciu obličiek – očisťovanie krvi od splodín látkovej premeny a tvoriaca podstatu tzv. umelej obličky.
 
Hemodialýza, na stiahnutie príručka pacienta liečeného hemodialýzou.
 
Hyperbarická kyslíková terapia
Hyperbarická kyslíková terapia alebo hyperbarická oxygenoterapia, alebo hyperbaroxia je liečebná metóda spočívajúca v dýchaní kyslíka za podmienok zvýšeného atmosférického tlaku.
 
Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Zdravotnícke zariadenie 
Dr. Švehlík, s.r.o., Košice, Prešov.
 
Centrum hyperbarickej medicíny, AMV Medical, s.r.o. Nové Zámky.
 
Kardiostimulátor
Kardiostimulátor, alebo srdcový stimulátor, je prístroj na úpravu činnosti srdca pomocou elektrických impulzov.
 
Kardiostimulátor.
 
Videá.
Implantácia kardiostimulátora, animácia.
 
Implantácia kardiostimulátora, operácia.
 
Implantácia kardiostimulátora, operácia.
 
Implantát
Implantát je cudzie teleso, ktorého účelom je nahradiť stratenú, nefungujúcu, alebo nedostatočnú biologickú štruktúru.
 
Kryochirurgia
Kryochirurgia je spôsob vykonávania chirurgických zákrokov aplikáciou veľmi nízkych teplôt za účelom deštrukcie tkaniva. Operačným prístrojom je kryokauter.
 
Kryochirurgia, použitie, výhody a nevýhody.
 
Kryochirurgia – história, popis, dusíkový kryokauter.
 
Kozmetická kryoterapia tekutým dusíkom.
 
Videá.
 
Kryoterapia
Kryoterapia je alternatívna liečebná metóda. Liečebný účinok spôsobuje pobyt v kryokomore s veľmi nízkou teplotou.
 
Kryoterapia – možnosti a spôsob jej využitia.
 
Kryoterapia, kedy používať a kedy nie.
 
KRYOFit, s.r.o., Bratislava.
 
Kryocentrum – Neštátne zdravotnícke zariadenie Aquapark Poprad, s.r.o.
 
Kryoterapia, kúpele Dudince.
 
Kryoterapia, kúpele Piešťany.
 
Kryoterapia, Relax centrum Icefit, Banská Bystrica.
 
Videá. Čo je kryoterapia?
 
Lekárska technika
Prehľad lekárskej techniky.
 
Diagnostická technika, zobrazovacie metódy, terapeutická technika.
 
Magnetická rezonancia
Zobrazovanie magnetickou rezonanciou je moderná rádiologická metóda, ktorá umožňuje diagnostikovať patologické zmeny v ľudskom organizme.
 
Základné princípy pri magnetickej rezonancii.
 
Portál magnetická rezonancia.
 
Magnetická rezonancia – referát.
 
Diskusné fórum o magnetickej rezonancii.
 
Pracovisko magnetickej rezonancie Prešov.
 
Pracovisko magnetickej rezonancie Bratislava.
 
Pracovisko magnetickej rezonancie Nové Zámky.
 
Pracovisko magnetickej rezonancie Poprad.
 
Poliklinika NovaMed Banská Bystrica, vyšetrenie magnetickou rezonanciou.
 
Ambulancia magnetickej rezonancie Centra diagnostických metód 
SPINN, Ružomberok.
 
Nemocničná, a.s, Malacky.
 
Meranie krvného tlaku.
Meranie krvného tlaku – Ako správne merať krvný tlak?
 
Abeceda krvného tlaku.
 
Otázky a odpovede o krvnom tlaku, videá, predaj tlakomerov Omron.
 
Meranie vnútroočného tlaku, video.
 
Čo je to vnútroočný tlak, ako sa meria, aké sú normálne hodnoty.
 
Elektrónový mikroskop.
 
Konfokálny mikroskop.
 
Optický mikroskop.
 
Počítačová tomografia
Počítačová tomografia je rádiologická vyšetrovacia metóda, ktorá pomocou röntgenového žiarenia  umožňuje zobrazenie vnútra ľudského tela.
 
Pozitrónová emisná tomografia
 
Čo je pozitrónová emisná tomografia, na čo sa využíva, priprava na vyšetrenie.
 
Rádiológia
Rádiológia, je medicínsky odbor, ktorý využíva určité spektrum ionizačného žiarenia a ďalšie fyzikálne javy na diagnostiku chorôb.
 
Slovenská rádiologická spoločnosť.
 
Rádiodiagnostika, špeciálne vyšetrovacie metódy.
 
Ako funguje CT, príprava na vyšetrenie, priebeh vyšetrenia, najčastejšie otázky.
 
Telemedicína.
 
American Telemedicine Association.
 
 
Roboty v chirurgii.
 
Česká spoločnosť robotickej chirurgie ČLS JEP.
 
Robots In Medicine.
 
Surgical Robotics.
 
da Vinci® Surgical System.
 
Intuitive surgical.
 
Computer assisted surgery.
 
The Robotic Surgery Center | NYU Langone Medical Center.
 
da Vinci surgery.
 
Robotic surgery.
 
Society of Robotics Surgery.
 
Clinical Robotic Surgery Association.
 
Simulated Surgical Systems introduces the RoSS™ Robotic Surgical Simulator.
 
Spirometria
Spirometria je vyšetrenie, pri ktorom lekár zisťuje funkciu pacientových  pľúc. Toto vyšetrenie sa vykonáva pomocou spirometra prístroja, ktorý zaznamenáva dýchanie pacienta.
 
Čo je spirometria.
 
Testery a diagnostické testy.
 
Umelá oblička
Umelá oblička, alebo dialyzačný prístroj je zariadenie na odstránenie odpadových látok z krvi, ktoré sa tam prirodzene hromadia a v dôsledku nefunkčnosti obličiek sa ich organizmus nemôže zbaviť.
 
Ultrasonografia
Ultrasonografia je na ultrazvuku postavená diagnostická zobrazovacia technika, využívaná na  vizualizáciu svalov a vnútorných orgánov, ich veľkostí, štruktúry, patológii, alebo lézií.
 
Zoznam ultrazvukových ambulancií.
 
Video – sonografické vyšetrenie.
 
Umelá sietnica.
Umelá očná sietnica funguje.
 
Video.
 

Comments are closed.