Laboratórne hodnoty

Dátum zberu: 19.06.2013
 
Laboratórne hodnoty

Pripravil pre Vás: terapeut Saša Pueblo
https://cimax.sk/lieky/sasa-pueblo
sasapueblo@meditacia.sk

 
m1
 
Laboratórium je pracovňa, miestnosť vybavená prístrojmi a technickým zariadením na prírodovedecké alebo technické experimenty a výskum.
 
Kalkulačky, testy, kalkulátory, prístroje a laboratórne hodnoty
Vyzbierali sme weby, v ktorých si nájdete potrebné laboratórne hodnoty, ich vysvetlenia. Tiež sú tu nástroje na otestovanie. Je tu možnosť na niektorých weboch si niečo vypočítať, alebo vykalkulovať. Prípadne sa dozviete akými prístrojmi sa môžete dať diagnostikovať a vyšetriť. Spravte si prehľad aké možnosti testovania máte.
 
Zoznam laboratórií Klinická biochémia s.r.o.
 
Zoznam laboratórnych vyšetrení.
 
Laboratórne hodnoty biochémia, hematológia, imunológia, genetika.
 
Medicínske laboratória.
 
Katalóg testov.
 
Zoznam vyšetrení poskytovaných zdravotníckymi zariadeniami.
 
Laboratórne hodnoty – vyhľadanie.
 
Vyhľadanie laboratórnych hodnôt.
 
Normálne laboratórne hodnoty.
 
Paleta poskytovaných laboratórnych vyšetrení.
 
Orientačné referenčné rozpätia jednotlivých laboratórnych vyšetrení.
 
Orientačné referenčné rozpätia jednotlivých laboratórnych vyšetrení.
 
5 druhov laboratórií.
 
Krvný obraz.
 
Výsledky laboratórnych testov z krvi – vysvetlenie.
 
Onko markery – referenčné hodnoty.
 
Bilirubín – žlčový pigment.
 
Weby o laboratórnych hodnotách
Laboratórne hodnoty.
 
Vysvetlenie hodnôt krvného rozboru.
 
Referenčné hodnoty, imunológia, genetika, biochémia a hematológia.
 
Laboratórne vyšetrenie krvi – vysvetlenie.
 
Poradne o laboratórnych hodnotách
Poradenské centrá.
 
Poradne.
 
Laboratórne hodnoty – vyhľadávanie.
 
Fóra o laboratórnych hodnotách
Fóra laboratórne hodnoty, vyšetrenia.
 
Lekárske vyšetrenia.
 
Lekárske vyšetrenia.
 
Lekárske vyšetrenia.
 
Lekárske vyšetrenia.
 
 

Comments are closed.