Kalkulátory

Dátum zberu: 19.06.2013
 
Kalkulátory
 
m16
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
 
Kalkulačka alebo kalkulačný stroj najmä vrecková sa nazýva aj kalkulátor, alebo minikalkulačka je zariadenie na uskutočňovanie výpočtov.
 
Kalkulačky, testy, kalkulátory, prístroje a laboratórne hodnoty
Vyzbierali sme weby, v ktorých si nájdete potrebné laboratórne hodnoty, ich vysvetlenia. Tiež sú tu nástroje na otestovanie. Je tu možnosť na niektorých weboch si niečo vypočítať, alebo vykalkulovať. Prípadne sa dozviete akými prístrojmi sa môžete dať diagnostikovať a vyšetriť. Spravte si prehľad aké možnosti testovania máte.
 
Rôzne kalkulačky, kalkulátory.
 
Medicínske kalkulačky.
 
Výpočet objemu krvi a jej zložiek.
 
Kedy môžem opäť darovať krv.
 
Určenie rizika úmrtia na kardiovaskulárne choroby I.
 
Určenie rizika úmrtia na kardiovaskulárne choroby II.
 
Pre odhad prítomnosti akútneho srdcového zlyhania.
 
Výpočet rizika akútnych koronárnych príhod do 10 rokov.
 
Riziko kardiovaskulárneho ochorenia u mužov a žien.
 
“SCORE algoritmus” pre výpočet kardiovaskulárnej príhody.
 
Diabetes, srdce kalkulačky, kalkulátory.
 
Odhad rizika rozvoja diabetu 2. typu. Cambridge Diabetes Risk Score.
 
Odhad rizika rozvoja diabetu 2. typu, podľa dotazníka FINDRISC.
 
Kalkulátor clearance endogénneho kreatinínu.
 
Odhad glomerulárnej filtrácie podľa rovnice MDRD.
 
Odhad glomerulárnej filtrácie z koncentrácie kreatíninu podľa rovnice Lund-Malmö.
 
IPSS – medzinárodné prostatické symptómové skóre.
 
Prepočet hodnoty glykovaného hemoglobínu.
 
Výpočet lieku na základe plochy telesného povrchu tela podľa Dubois.
 
Výpočet plodných dní.
 
Výpočet dátumu pôrodu.
 
Kalkulačka dedičnosti krvnej skupiny pre dieťa.
 
Kalkulačka dedičnosti krvnej skupiny pre rodiča.
 
Určenie telesnej výšky na základe výšky otca a matky.
 
Určenie telesnej výšky v dospelosti na percentilovom grafe.
 
Kalkulátor vápnika.
 
Kalkulátor osteoporóza.
 
Fagerströmov test nikotínovej závislosti.
 
Výpočet objemu alkoholu v krvi.
 
Výpočet promile v krvi.
 
Kalkulačka na výpočet straty vlasov.
 
Kalkulátor transplantácie vlasov.
 
 
 

Comments are closed.