Enzýmy

Dátum zberu: 17. 09. 2016
Strana 1 z približne 182 výsledkov
 
Enzýmy
 
m6
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk.
 
 
 
 
 
Acetylkoenzým A
Acetylkoenzým A (skr. Acetyl-CoA, chemický vzorec CH3CO~SCoA) je derivát kyseliny octovej, v ktorom sa acetylový zvyšok viaže makroergickou (energeticky veľmi bohatou) tioesterovou väzbou (41kJ/mol) na skupinu -SH koenzýmu. Vďaka tejto väzbe ide o jednu z kľúčových molekúl v energetickom metabolizme bunky (pozri napr.Krebsov cyklus).
 
SK:  kyseliny octovej  tioesterovou väzbou koenzýmu
CZ: Koenzymy  Metabolismus
EN:Functions Pyruvate dehydrogenase and pyruvate formate lyase reactions Direct synthesis Fatty acid metabolism Other reactions Interactive pathway map
 
 
Adenozíntrifosfát
Adenozíntrifosfát (ATP) je chemická zlúčenina patriaca medzi nukleotidy, chemicky ide o trifosforylovaný adenozín s dvomi makroergickými väzbami. Slúži predovšetkým ako prenášač fosfátu v rámci energetického metabolizmu bunky a univerzálny zdroj energie všetkých živých organizmov.
 
SK: nukleotidy adenozín makroergickými väzbam  fosfátu bunky
CZ: Historie výzkumu Struktura a vlastnosti Význam Energetika ATP .2Role v živých systémech Výskyt Doplňování hladiny ATP Rozklad a biosyntéza Regenerace
EN: Physical and chemical properties Ionization in biological systems Biosynthesis Glycolysis Glucose Beta oxidation Fermentation Anaerobic respiration ATP replenishment by nucleoside diphosphate kinases ATP production during photosynthesis ATP recycling Regulation of biosynthesis Functions in cells Metabolism, synthesis, and active transport Roles in cell structure and locomotion Cell signalling Extracellular signalling Intracellular signaling DNA and RNA synthesis Amino acid activation in protein synthesis Amino Acid Activation Binding to proteins ATP analogues
 
 
Afektívna porucha
Afektívna porucha je psychiatrický termín označujúci psychické ochorenie postihujúce náladu, emócie a celkový afekt. Tieto poruchy sú veľmi známe, zasahujú mnoho jednotlivcov a v psychiatrickej histórii patria medzi najskôr rozpoznané a klasifikované. Možno zovšeobecniť, že ide o skupinu porúch, ktoré majú v popredí patologickú náladu a periodický priebeh.
 
SK:Podstata afektu a jeho narušenie Patogenéza Genetické faktory Osobnosť pacienta a afektívne poruchy Psychosomatické faktory
CZ: Dělení Klinické projevy afektivních poruch Průběh onemocnění a prognóza Sociální význam afektivních poruch Léčba a resocializace
EN: Classification Depressive disorders Bipolar disorders Substance-induced Due to another medical condition Not otherwise specified Cause Diagnosis DSM-5
 
 
Alosterická regulácia
Alosterické regulácia (z allos – iný, Stereos – priestor je ovplyvnenie vlastností určitej oblasti (napr. Aktívneho centra) enzýmu, a to väzbou istého efektora (alosterického regulátora) na iné, tzv. Alosterické miesto. Alosterické regulátory môžu byť ako inhibítory (najmä nekompetitívny), tak aktivátory enzýmov. Alosterické regulácia mení priestorovú štruktúru ovplyvňovaných enzýmov
 
CZ: Enzymy
EN: Proteins Enzyme kinetics Models of allosteric regulation Concerted model Sequential model Morpheein model Allosteric resources online Allosteric database Allosteric residues & their prediction using the STRESS web server Allosteric modulation Positive modulation Negative modulation Types of allosteric regulation Homotropic  Heterotropic Non-regulatory allostery Pharmacology Allosteric sites as drug targets 
 
 
Aldoláse
Aldolázová je enzým, ktorý vykonáva aldolové reakcie (tvorba aldolové) alebo jeho spätný chod (odštiepenie aldolovou). Slovo často sa odvoláva na akýkoľvek typ aldolázy, ale môže tiež odkazovať na iné enzýmy, ako je napríklad jeden, ktorý [?], Ktoré tvoria kyselinu sialovej.
 
EN: Biochemistry stubs Lyases Moonlighting proteins
 
 
Alfa-helix
α-helix (iné názvy: α-skrutkovica, alfa-helix, alfa-skrutkovica) je jeden z dvoch základných typov priestorového usporiadania bielkovín (konkrétne ich tzv. sekundárnej štruktúry). Druhým je beta-skladaný list. Alfa-helix má tvar pravotočivej skrutkovice, pri pohľade zhora tvorí skrutkovicu bielkovinná kostra, zatiaľ čo aminokyselinové zvyšky smerujú von.
 
SK: Štruktúra proteínov
CZ: Struktura bílkovin Bílkoviny
EN:Discovery Structure Geometry and hydrogen bonding 2D (2-dimensional) diagrams for representing α-helices Stability Experimental determination Amino-acid propensities Table of standard amino acid alpha-helical propensities Dipole moment Coiled-coils Larger-scale assemblies Functional roles DNA binding Membrane spanning Mechanical properties Dynamical features Helix-coil transition The α-helix in art

 
Aktívne miesto
Aktívne miesto (tiež aktívne centrum je oblasť enzýmu, kde dochádza k enzýmovej reakcii. Vyskytujú sa tu katalyticky aktívny aminokyselinové zvyšky. Tieto funkčné skupiny sú presne priestorovo rozmiestnené a nachádza sa vo vzájomnej blízkosti, hoci pôvodne mohli ležať potrebné na odlišných koncoch polypeptidového reťazca enzýmu.
 
CZ: enzymu katalyticky funkční skupiny  polypeptidového
EN: Binding site Lock and key hypothesis Induced fit hypothesis Catalytic site Cofactors Inhibitors Active sites in drug discovery Allosteric sites
 
 
Amyláza
Amyláza je enzým, ktorý zaisťuje štiepenie škrobu na jednoduchšie cukry. Amyláza patrí medzi hydrolázy. Amyláza je prvý enzým, ktorý bol nájdený a izolovaný pod menomdiastáza Anselmom Payenom roku 1833. Existujú tri typy amylázy : α-amyláza, β-amyláza a γ-amyláza.
 
SK: EC 3 – Hydrolázy
CZ: Hydrolázy Trávicí enzymy
EN: Classification α-Amylase β-Amylase γ-Amylase Uses Fermentation Flour additive Molecular biology Medical uses Other uses Hyperamylasemia 
 
 
Antioxidant
Antioxidant je látka, ktorej molekuly obmedzujú aktivitu kyslíkatých molekúl – znižujú pravdepodobnosť ich vzniku alebo ich odvádzajú do menej reaktívneho alebo neaktívneho stavu. Týmto obmedzujú procesoxidácie v organizme alebo v zmesiach, v ktorých sa vyskytujú.
 
SK: Rozdelenie Spôsob pôsobenia Oxidácia Vplyv na zdravie Prirodzené antioxidanty v potrave Vitamín A Vitamín E Vitamín C Selén Iné antioxidanty Antioxidanty chrániace organizmus Priemyselné využitie
CZ: Neprokázaná tvrzení Rizika antioxidantů Nejznámější antioxidanty v potravinách, potravinových doplňcích a registrovaných lécích Antioxidační enzymy a další významné antioxidanty chránící organismus Antioxidanty rostlinné a potravinové
EN:Health effects Relation to diet Drug candidates Physical exercise Adverse effects Oxidative challenge in biology Metabolites Uric acid Vitamin C Glutathione Melatonin Vitamin E Pro-oxidant activities Negative health effects Enzyme systems Superoxide dismutase, catalase and peroxiredoxins Thioredoxin and glutathione systems Oxidative stress in disease Uses in technology Food preservatives Industrial uses Measurement and levels in food Invalidation of ORAC
 
 
Alkoholdehydrogenáza
Alkoholdehydrogenáza (ADH) je metaloenzým (dimér) obsahujuci Zn2+. Patrí do skupiny enzýmov – dehydrogenázy. Dehydrogenázy predstavujú najväčšiu skupinu redoxných enzýmov. V súčasnosti je známych asi 300 druhov. Umožňujú vzájomnú premenu medzi alkoholmi či aldehydmi a ketónmi.
 
SK: enzým dimér dehydrogenázy alkoholmi aldehydmi ketónmi
CZ: Oxidoreduktázy enzym dehydrogenáz katalyzuje alkoholů aldehydy ketony zinek živočichů, rostlin, kvasinek bakterií
EN: Evolution Discovery Properties Oxidation of alcohol Mechanism of action in humans Steps Involved subunits  Active site Structural zinc site Types Human Yeast and bacteria Plants Iron-containing Other types Applications Clinical significance Alcoholism Drug dependence

 
Aspartát aminotransferázy
Aspartát aminotransferázy (AST) alebo aspartát aminotransferázy, tiež známy ako AspAT / AST / AAT v sére alebo glutamín oxaloctová transamináza (SGOT), je pyridoxal fosfát (PLP) -dependentní transaminázy enzýmu (EC 2.6.1.1), ktorá bola prvýkrát popísaná Arthur Karmen a jeho kolegovia v roku 1954.
 
EN: Liver function tests EC 2.6.1 Function Isoenzymes Structure Mechanism Clinical significance
 
 
Astma
Astma alebo záduch (z gréc. ἅσθμα, ástma , “lapať po dychu”) je záchvatovo sa vyskytujúca, spravidla intenzívna dychová nedostatočnosť (dýchavičnosť), ktorá môže mať rôzne príčiny. Najčastejšie sa pod týmto pojmom rozumie priedušková astma (lat. asthma bronchiale), zriedkavejšie srdcová astma (lat. asthma cardiale).
 
SK: priedušková astma srdcová astma.
CZ: Příznaky a symptomy Související zdravotní komplikace Příčiny Environmentální faktory Hygienická hypotéza Genetické faktory Onemocnění Exacerbace Patologická fyziologie Diagnóza Spirometrie Ostatní Klasifikace Exacerbace astmatu Fyzickou námahou vyvolané astma Profesionální astma Diferenciální diagnostika Prevence První pomoc Léčba Změny životního stylu Léky Ostatní Alternativní způsoby léčby Výskyt Prognóza Epidemiologie Patofyziologie Bronchokonstrikce
EN: Signs and symptoms Associated conditions Causes Environmental Genetic Medical conditions Exacerbation Pathophysiology Diagnosis Spirometry Others Classification Differential diagnosis Prevention Management Lifestyle modification Medications Others Alternative medicine Prognosis Epidemiology
 
 
Arginín
Arginín čiže kyselina 2-amino-5-guanidinovalérová aminokyselina. Izomér L-arginín je jednou zo základných proteinogénnych aminokyselín. Je najbázickejšou proteínogénnou aminokyselinou. Vo vysokých množstvách je prítomný hlavne v protamínoch a v histónoch. Je esenciálna aminokyselina.
 
SK: Aminokyseliny
CZ: Biosyntéza Degradace
EN: Sources Dietary sources Biosynthesis Function Proteins Precursor Treatment of dentin hypersensitivity Treatment of herpes simplex virus Treatment of peripheral neuropathy Safety Structure Research Growth hormone MELAS syndrome High blood pressure
 
 
Arteriálna hypertenzia
Arteriálna hypertenzia je vysoký tlak krvi v tepnách. Hodnoty arteriálneho krvného tlaku, 140 a viac mm ortuťového stĺpca u systolického tlaku, 90 a viac mm ortuťového stĺpca u diastolického tlaku. Sú považované za patologické (chorobné) a je potrebné ich liečiť.
 
SK:Klasifikácia hypertenzie Rizikové faktory Typy arteriálnej hypertenzie Špecifické typy hypertenzie v zmysle zvýšeného krvného tlaku
CZ: Epidemiologie Klasifikace hypertenze Příznaky Rizikové faktory Příčiny Sekundární hypertenze Onemocnění ledvin Hormonální poruchy Primární (esenciální) hypertenze Rozdělení dle postižení orgánů Následné komplikace Další poškození orgánů Hypertenzní krize Diagnostika Měření krevního tlaku Další vyšetření Terapie Všeobecná opatření Medikamentózní terapie Monoterapie Dvojkombinace Trojkombinace Hypertenze rezistentní na terapii
EN:  Signs and symptoms Secondary hypertension Hypertensive crisis Pregnancy Children Causes Primary hypertension Secondary hypertension Pathophysiology Diagnosis Adults Children Prevention Management Target blood pressure Lifestyle modifications Medications Resistant hypertension Epidemiology Adults Children Outcomes
 
 
Autoimunitná choroba
Autoimunitná choroba/ochorenie alebo autoimúnna choroba alebo imunopatia je kolektívne označenie pre ochorenia, pri ktorých je imunitný systém nadmerne aktívny a napáda niektoré štruktúry vlastného tela. Napr. niektoré bunky normálne zabezpečujúce obranu organizmu proti infekcii a poškodeniu začnú nekontrolovateľne napádať a ničiť iné bunky v tele.
 
SK: Autoimunitné choroby
EN:Definition Effects Pathophysiology Cryptic determinants/molecular sequestration Molecular mimicry Altered glycan theory Prevalence List by category Autoimmune diseases Autoimmune Comorbidities Not Autoimmune Development of therapies
 
 
Biosyntéza
Biosyntéza je chemická syntéza prebiehajúce v živých systémoch (na rozdiel od chemosyntézy). Biosyntetické pochody často katalyzujú enzýmy. Biosyntéza je veľmi dôležitou zložkou celého metabolizmu. Prebieha v cytosolu bunky.
 
CZ: Metabolismus
EN: Properties of chemical reactions Lipids Phospholipids Sphingolipids Cholesterol Nucleotides Purine nucleotides Pyrimidine nucleotides DNA Amino acids Amino acid basic structure Nitrogen source The glutamate family of amino acids The serine family of amino acids The aspartate family of amino acids Proteins Additional background Translation in steps
Step 1: Initiation Step 2: Elongation Step 3: Termination Diseases associated with macromolecule deficiency
 
 
Ciliopathy
Ciliopathy je genetická porucha bunkovej rias alebo riasy ukotvovacích konštrukcií, bazálny tela, alebo funkcie ciliárneho. Aj keď ciliopathies sú zvyčajne považované za zahŕňať proteíny, ktoré lokalizujú na pohyblivých a / alebo nepohyblivé (primárne), riasy alebo centrosomes, je možné, aby ciliopathies, ktoré majú byť spojené s proteínmi, ako je XPNPEP3, ktorý lokalizuje na mitochondrie, ale predpokladá, že vplyv na ciliárne funkcie pomocou proteolytických štiepenie bielkovín ciliárnom.
 
EN: History The mechanism of ciliary function Similar genes can result in a range of different diseases Ciliopathies Other identified ciliopathies Implied or suspected ciliopathies Clinical symptoms and ciliary roles
 
 
Deoxyribonukleotidy
Deoxyribonukleotidy je nukleotid, zložený z nukleovej bázy (A, C, G, T, U), monosacharidu deoxyribózy a jednej alebo viacerých fosfátových skupín. V tele sa vyrába redukciou ribonukleosiddifosfátů pomocou ribonukleotid reduktázy. Sú to, snáď okrem dUTP, základné stavebné častice deoxyribonukleovej kyseliny (DNA).
 
CZ: Nukleotidy
EN: Nucleotides
 
 
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus (iné názvy: cukrovka, cukrová úplavica, diabetes, diabetizmus ;lat. diabetes mellitus, skratka DM) je hormonálne ochorenie, ktoré sa prejavuje zvýšenou hladinou glukózy v krvi (lek. hyperglykémia) a poruchou metabolizmu sacharidov v ľudskom tele. Touto chorobou je postihnutých až 5% populácie.
 
SK: Klasifikácia Rozdelenie I. typ diabetes mellitus II. typ diabetes mellitus Gestačný typ DM
CZ: Etymologie Historie Starověk Středověk Novověk Klasifikace a příčiny diabetu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Těhotenský diabetes Ostatní specifické typy diabetu Diabetes mellitus u zvířat Diabetes insipidus Diagnóza diabetes mellitus Manifestační příznaky a projevy diabetu Současná léčba diabetu Medikamenty a pomůcky diabetika Diabetická dieta Fyzická aktivita u diabetiků Bariatrická chirurgie Komplikace diabetu Akutní komplikace diabetu Pozdní komplikace diabetu Dědičnost diabetu Epidemiologie diabetu Budoucí léčba diabetu Transplantace pankreatu Umělá B buňka
EN: Signs and symptoms Diabetic emergencies Complications Causes Type 1 Type 2 Gestational diabetes Other types Pathophysiology Diagnosis Prevention Management Lifestyle Medications Surgery Support Epidemiology
 
 
DNA polymerázy
DNA polymerázy sú enzýmy schopné syntetizovať nové vlákno DNA na základe predlohy vo forme vlákna komplementárneho a ich rola v bunke spočíva v replikácii DNA. Existuje niekoľko prokaryotických a eukaryotických DNA polymeráz, ktoré sa navzájom odlišujú presnosťou replikácie, schopnosťou opravovať spôsobené chyby a schopnosťou odbúravať vlákno na 5′ konci DNA.
 
SK: Prokaryotické DNA polymerázy DNA polymeráza I DNA polymeráza II DNA polymeráza III Eukaryotické DNA polymerázy DNA polymeráza α DNA polymeráza β DNA polymeráza γ DNA polymeráza δ DNA polymeráza ε Reverzná transkriptáza
CZ:Činnost Typy DNA polymeráz DNA polymerázy bakterií DNA polymerázy archeí DNA polymerázy eukaryot Využití v laboratoři
EN: History Function Structure Processivity Variation across species Prokaryotic DNA polymerases Pol I Pol II Pol III Pol IV Pol V Eukaryotic DNA polymerase Polymerases β, λ, σ and μ (beta, lambda, sigma, and mu) Polymerases α, δ and ε (alpha, delta, and epsilon) Polymerases η, ι and κ (eta, iota, and kappa) Polymerases Rev1 and ζ (zeta) Telomerase Polymerases γ and θ (gamma and theta) Polymerase ν (nu) Reverse transcriptase
 
 
Downov syndróm
Downov syndróm (iné názvy: Downova choroba, trizómia 21, staršie: mongolizmus) je vrodený defekt spôsobený spravidla prebytočným chromozómom na 21. chromozómovom páre. Navonok sa prejavuje abnormalitami v štruktúre a funkcii tela.
 
SK: Klasifikácia Symptómy Typické telesné znaky Prognóza Terapia
CZ: Druhy Četnost onemocnění Symptomy Tělesné příznaky Nemoci a skryté příznaky Následky Diagnostika Historie poznávání nemoci
EN: Signs and symptoms Physical Neurological Senses Heart Cancer Endocrine Gastrointestinal Teeth Fertility Genetics Trisomy 21 Translocation Mechanism Epigenetics Screening Ultrasound Blood tests Diagnosis Before birth Abortion rates After birth Management Health screening Cognitive development Other Prognosis Epidemiology History
 
 
Duševná zaostalosť
Duševná zaostalosť alebo mentálna retardácia alebo mentálna nedostatočnosť alebo duševné postihnutie (staršie slabomyseľnosť; najmä vrodené formy oligofrénia; veľmi zastar. aj sprostosť, blbosť; veľmi zastar. aj idiotia, idiotstvo),
 
SK: Duševné poruchy
CZ: Etiologie (příčiny vzniku) mentální retardace Kategorie mentální retardace Lehká mentální retardace (IQ 50 – 69) Středně těžká mentální retardace (IQ 35 – 49) Těžká mentální retardace (IQ 21 – 34) Hluboká mentální retardace (IQ nižší než 20) Jiná mentální retardace
Nespecifikovaná mentální retardace Vzdělávání lidí s mentálním retardací Netradiční formy vzdělávání Nonverbální komunikační metody
EN: Signs and symptoms Causes Diagnosis Intelligence quotient Distinction from other disabilities Limitations in more than one area
 
 
Dynamika proteínu
Proteíny sú všeobecne myšlienka prijať unikátny štruktúry, stanovené ich aminokyselinových sekvencií, ako je uvedené pomocou Anfinsen dogma. Avšak, proteíny nie sú striktne statické objekty, ale naplniť ansámblu (niekedy podobný) konformácie. Prechody medzi týmito stavmi sa vyskytujú na rôznych dĺžkových mierok (desatiny až nm) a časový rámec (NS až s) a boli spojené s funkčne relevantné javy ako allosteric signalizácia a enzýmové katalýzy.
 
EN: Local flexibility: atoms and residues Regional flexibility: intra-domain multi-residue coupling Global flexibility: multiple domains Hinges by secondary structures Helical to extended conformation Shear motions Domain motion and functional dynamics in enzymes Implications for macromolecular evolution
 
 
Enzým
Enzým (z gr. εν- en- „v” a ζύμη zýme „kvas”) je proteín, ktorý katalyzuje chemickú reakciu. Enzýmy zohrávajú kľúčovú rolu v metabolizme všetkých živých organizmov. Takmer všetky biochemické reakcie, od trávenia (napr. pepsín) až po kopírovanie genetickej informácie (DNA polymeráza), sú katalyzované enzýmami.
 
SK: Názvoslovie Desatinné triedenie Zloženie enzýmov Mechanizmus enzýmovej reakcie
CZ:  Historie výzkumu Stavba Bílkovinná složka Kofaktory Důležité oblasti Klasifikace Vlastnosti Katalýza Specifita Regulovatelnost Inhibice Kinetika
EN: Etymology and history Structure Mechanism Substrate binding Lock and key” model Induced fit model Catalysis Dynamics Allosteric modulation Cofactors Coenzymes Thermodynamics Kinetics Inhibition Types of inhibition Functions of inhibitors Biological function Metabolism Control of activity Involvement in disease Naming conventions Industrial applications
 
 
Enzým katalýza
Enzým katalýza je zvýšenie rýchlosti chemickej reakcie na aktívne miesto proteínu. Katalyzátor proteín (enzým) môžu byť súčasťou multi-podjednotky komplexu, a / alebo sa môžu dočasne alebo trvalo spojiť s kofaktorom (napr. Adenosintrifosfát).
 
EN: Induced fit Mechanisms of an alternative reaction route Proximity and orientation Proton donors or acceptors Electrostatic catalysis Covalent catalysis Metal ion catalysis Bond strain Quantum tunneling Active enzyme Examples of catalytic mechanisms Triose phosphate isomerase Trypsin Aldolase Enzyme diffusivity Reaction Similarity
 
 
Enzymatická esej
Enzymatická esej je laboratórne metóda stanovenia enzýmovej aktivity. Účelom takéhoto stanovenia je meranie kinetiky enzymatické aktivity a enzymatické inhibícia. Meria sa buď spotrebu substrátu alebo produkcie produktu za jednotku času. Najčastejšie metódy sú merania počiatočných hodnôt, výpočet sklonu krivky, relaxácie a transietní kinetiky.
 
CZ: Enzymy Biochemické metody
EN: Protein methods Enzymes Chemical pathology Clinical pathology Pathology Enzyme units Enzyme activity Specific activity Related terminology Types of assay Continuous assays Spectrophotometric Fluorometric Calorimetric Chemiluminescent Light Scattering Microscale Thermophoresis Discontinuous assays Radiometric Chromatographic Factors to control in assays List of enzyme assays
 
 
Enzymatická kinetika
Enzymatická kinetika alebo enzýmová kinetika skúma rýchlosť chemických reakcií aktivity enzýmov. Pre enzymatickou kinetiku platia všeobecné zákony chemickej kinetiky a chemické veličiny, ako je reakčná rýchlosť (v), rovnovážna konštanta (K) či napríklad Gibbsova energie (G).
 
CZ: Enzymy
EN: General principles Enzyme assays Single-substrate reactions Michaelis–Menten kinetics Direct use of the Michaelis–Menten equation for time course kinetic analysis Linear plots of the Michaelis–Menten equation Practical significance of kinetic constants Michaelis–Menten kinetics with intermediate Multi-substrate reactions Ternary-complex mechanisms Ping–pong mechanisms Non-Michaelis–Menten kinetics Pre-steady-state kinetics Chemical mechanism Enzyme inhibition and activation Reversible inhibitors Irreversible inhibitors Mechanisms of catalysis
 
 
Enzýmová skúška
Enzymatická esej je laboratórne metóda stanovenia enzýmovej aktivity. Účelom takéhoto stanovenia je meranie kinetiky enzymatické aktivity a enzymatické inhibícia. Meria sa buď spotreba substrátu alebo produkcie produktu za jednotku času. Najčastejšie metódy sú merania počiatočných hodnôt, výpočet sklonu krivky, relaxácie a transietní kinetiky.
 
CZ: Enzymy Biochemické metody
EN: Enzyme units Enzyme activity Specific activity Related terminology Types of assay Continuous assays Spectrophotometric Fluorometric Calorimetric Chemiluminescent Light Scattering Microscale Thermophoresis Discontinuous assays Radiometric Chromatographic Factors to control in assays List of enzyme assays
 
 
Enzým promiskuita
Enzým promiskuita je schopnosť enzýmu katalyzovať náhodný vedľajšej reakcie okrem svojej hlavnej reakcie. Aj keď enzýmy sú značne špecifické katalyzátory, môžu často vykonávať vedľajšie reakcie okrem svojej hlavnej, rodné katalytickú aktivitou. Tieto promiskuitný aktivity sú obvykle pomalé vzhľadom k hlavnej činnosti a sú pod neutrálne výberu.
 
EN:Introduction Enzyme evolution Duplication and divergence Robustness and plasticity Reconstructed enzymes Primordial metabolism Distribution Homology Degree of promiscuity Toxicity Plant secondary metabolism Biocatalysis Reaction similarity Drugs and promiscuity
 
 
FeS proteín
FeS proteín (názov pochádza zo značiek Fe – železo a S – síra) je bielkovina (vlastne metaloproteíny), ktorá obsahuje komplexy železa s anorganickou sírou a / alebo cysteinovými zvyšky. Tieto tzv. FeS klastre (“klastre”, “zhluky”) sú obvykle aktívnymi miestami enzýmov a majú dôležité úlohy v prenose elektrónov (typicky na stupňoch s nízkym redox potenciálom).
 
CZ: Metaloproteiny Oxidoreduktázy Organické sloučeniny železa Organické sloučeniny síry
EN: Structural motifs Fe–2S clusters Fe–4S clusters Fe–4S clusters Other Fe–S clusters Biosynthesis Synthetic analogues  
 
 
Genetická choroba
Genetická choroba, resp. dedičná či genetická choroba je choroba, ktorá je geneticky zapríčinená (napr. Downov syndróm, kosáčikovitá anémia, cystická fibróza alebo DMD), podmienená (napr. niektoré formy rakoviny) či podporená (posledná skupina nie je započítaná vo všetkých definíciách genetických chorôb). Napriek tomu dedičnosť nie je tak jednoznačná a nemusí sa prejaviť. Genetické ochorenia študuje lekárska genetika.
 
CZ: Genetické choroby  Downův syndrom, srpkovitá anémie, cystická fibróza nebo Duchenneova svalová dystrofie
EN:Single-gene Autosomal dominant Autosomal recessive X-linked dominant X-linked recessive Y-linked Mitochondrial Many genes Diagnosis Prognosis
 
 
Glukóza-6-fosfátdehydrogenázy
Glukóza-6-fosfátdehydrogenázy (G6PD alebo G6PDH) (EC 1.1.1.49), je cytosolický enzým, ktorý katalyzuje chemickú reakciu. D-glukóza-6-fosfát + NADP + {\ \ displaystyle rightleftharpoons} \ rightleftharpoons 6-fosfo-D-glukonát-1,5-laktón + NADPH + H + Tento enzým sa podieľa na pentózového cyklu (viď obrázok), metabolické dráhy, ktorá dodáva znižovanie spotreby energie do buniek (napríklad erytrocyty) udržiavaním úrovne koenzým nikotinamidadenindinukleotidfosfátem (NADPH).
 
EN: Species distribution Enzyme Structure NADP+ Structural Site Regulation Clinical significance
 
 
Glutatión
Glutatión (GSH) je tripeptid zložený z aminokyselín kyseliny glutámovej, cysteínu a glycínu, nachádzajúce sa v bunkách živočíchov, rastlín i baktérií. Je prítomný v mäse, zelenine i ovociu a chráni organizmus pred oxidačným stresom (podieľa sa na odstraňovaní peroxidu vodíka).
 
CZ: Tripeptidy Thioly Kofaktory
EN: Biosynthesis Function Function in animals Function in plants Supplementation Bioavailability Methods to determine glutathione Small molecule based glutathione probes Ellman’s reagent and Monobromobimane Monochlorobimane Chloromethylfluorescein diacetate (CMFDA) ThiolQuant Green Protein based glutathione probes Other Biological Implications Cancer Cystic fibrosis Alzheimer’s disease Uses Winemaking Cosmetics Importance of gamma-glutamylcysteine as a precursor for glutathione synthesis
 
 
Hydroláza
Hydroláza alebo tiež hydrolázy je enzým, ktorý katalyzuje hydrolýzu – teda rozkladnú reakciu, kde je činiteľom rozkladu voda. Túto reakciu – tzv. Hydrolytické štiepenie väzieb – možno všeobecne popísať chemickou rovnicou.
 
SK: EC 3 – Hydrolázy Hydrolázy
CZ: Hydrolázy katalyzuje hydrolýzu
EN: Hydrolases Nomenclature  Classification Clinical considerations
 
 
Chymotrypsin
Chymotrypsín je tráviaci enzým zo skupiny proteáz, konkrétne serínových proteáz (podobne ako trypsín či elastázy). V ľudskom tele je vyrábaný v pankrease v neaktívnej forme jako chymotrypsinogen a následne vylučovaný do dvanástnika, kde sa spolupodieľa na trávenie bielkovín. Rozlišujú sa tri varianty enzýmu, A, B a C.
 
CZ: trávicí enzym proteáz serinových proteáz  slinivce dvanáctníku trávení
EN: Genes on human chromosome 16 Genes on human chromosome 1 EC 3.4.21 Peptidase Activation Mechanism of action and kinetics Isozymes
 
 
Inhibícia
Inhibícia je v biochémii proces, kedy väzba určité látky spôsobí zníženie aktivity enzýmu. Tým dochádza k zamedzeniu alebo obmedzeniu správneho priebehu enzymatické reakcie. Látky, ktoré takto účinkujú, sa označujú ako enzymatické inhibítory alebo negatívne efektory ( opačne zase pôsobí tzv. aktivátory).
 
CZ: Povaha inhibitorů Reverzibilní inhibice Kompetitivní inhibice Akompetitivní inhibice Nekompetitivní a smíšená inhibice Ireverzibilní inhibice
EN:Reversible inhibitors Types of reversible inhibitors Quantitative description of reversible inhibition Measuring the dissociation constants of a reversible inhibitor Reversible inhibitors Special cases Examples of reversible inhibitors Irreversible inhibitors Types of irreversible inhibition Analysis of irreversible inhibition Special cases Examples of irreversible inhibitors Discovery and design of inhibitors Uses of inhibitors Chemotherapy Antibiotics Metabolic control Pesticides Natural poisons
 
 
Inhibítor (chémia)
Inhibítor je látka, ktorá zastavuje alebo výrazne spomaľuje chemické reakcie alebo procesy. Opakom inhibítora je katalyzátor, ktorý reakciu zrýchľuje.
 
SK: Chemické reakcie katalyzátor
EN: Catalysis  Chemical reaction stubs Examples Inhibition of a catalyst Inhibition and catalyst poisoning
 
 
Inhibítor enzýmu
Inhibítor enzýmu je molekula, ktorá sa viaže k enzýmu, a znižuje jeho účinnosť . Vzhľadom na to, že blokuje aktivitu enzýmu, môžu zabiť patogénalebo opraviť metabolickej nerovnováhy, mnohé lieky sú inhibítory enzýmov. Používajú sa aj v pesticídoch . Nie všetky molekuly, ktoré sa viažu na enzýmy sú inhibítory; enzýmov aktivátory sa viažu na enzýmy a zvýšenie ich enzymatickú aktivitu , zatiaľ čo enzýmové substráty váži a sú prevedené na produkty v normálnom katalytického cyklu enzýmu.
 
CZ:Povaha inhibitorů Reverzibilní inhibice Kompetitivní inhibice Akompetitivní inhibice Nekompetitivní a smíšená inhibice Ireverzibilní inhibice
EN: Reversible inhibitors Types of reversible inhibitors Quantitative description of reversible inhibition Measuring the dissociation constants of a reversible inhibitor Reversible inhibitors Special cases Examples of reversible inhibitors Irreversible inhibitors Types of irreversible inhibition Analysis of irreversible inhibition Special cases Examples of irreversible inhibitors Discovery and design of inhibitors Uses of inhibitors Chemotherapy Antibiotics Metabolic control Pesticides Natural poisons
 
 
Izomerázy
Izomerázy alebo tiež isomeráza je enzým katalyzujúci chemické reakcie, pri ktorých dochádza k vnútorným priechodom vnútri molekúl. Celkové chemické zloženie reagujúcich látok – ich sumárny vzorec – sa pri tom nemení.
 
CZ: Izomerázy enzym katalyzující
EN: Isomerization Nomenclature Classification Racemases, epimerases Cis-trans isomerases
Intramolecular oxidoreductases Intramolecular transferases Intramolecular lyases Mechanisms of isomerases Ring expansion and contraction via tautomers Epimerization Intramolecular transfer Intramolecular oxidoreduction The role of isomerase in human disease Phosphohexose isomerase deficiency Triosephosphate isomerase deficiency Industrial applications
 
 
Kardiovaskulárne ochorenia
Kardiovaskulárne ochorenia sú v širšom slova zmysle všetky ochorenia srdca a ciev (gr. kardia – srdce a lat. vas – cieva); v užšom zmysle sa tento termín zvyčajne používa pre označenie chorôb spôsobených aterosklerotickými degeneratívnymi zmenami: ischemickú chorobu srdca, ischemickú chorobu dolných končatín a ischemickú cievnu mozgovú príhodu.
 
SK: Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení Neovplyvniteľné rizikové faktory Vek Pohlavie Genetické faktory Ovplyvniteľné rizikové faktory
CZ: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění Neovlivnitelné rizikové faktory Věk Pohlaví Genetické faktory Ovlivnitelné rizikové faktory
EN: Types Risk factors Genetics Age Sex Tobacco Physical inactivity Diet Socioeconomic disadvantage Air pollution Cardiovascular risk assessment Work Pathophysiology Screening Prevention Diet Medication
 
 
Kategória enzýmy
 
SK: Enzymológia Proteíny
CZ: Bílkoviny podle funkce
EN: Catalysts Proteins
 
 
Kataláza
Kataláza je bežný enzým vyskytujúci sa takmer vo všetkých živých organizmoch vystavených kyslíka. Funguje ako katalyzátor rozkladu peroxidu vodíka na vodu a kyslík. Kataláza má jedno z najvyšších čísel premeny zo všetkých enzýmov. Jediná molekula katalázy môže previesť na vodu a kyslík milióny molekúl peroxidu vodíka za sekundu.
 
CZ: Enzymy Patologie Interakce
EN: History Action Molecular mechanism Cellular role Distribution among organisms Applications Catalase test Gray hair Interactions
 
 
Katalýza
Katalýza (z gréckeho katálysis = rozpustenie) je spôsobenie, urýchlenie alebo spomalenie chemickej reakcie katalyzátorom. Rozlišujeme: homogénnu katalýzu pri ktorej sú reaktanty a katalyzátor v rovnakej fáze napr. pridaním kyseliny do kvapalnej reakčnej zmesi heterogénnu katalýzu pri ktorej je katalyzátor v inej fáze napr. vznik amoniaku syntézou dusíka a vodíka s použitím železa ako katalyzátora.
 
 
SK: Chemický dej katalyzátorom
EN:Technical perspective Background General principles Units Typical mechanism Reaction energetics Materials Types Heterogeneous catalysts Electrocatalysts Homogeneous catalysts Organocatalysis Enzymes and biocatalysts Nanocatalysts Tandem catalysis Autocatalysis Significance Energy processing Bulk chemicals Fine chemicals Food processing Environment History Inhibitors, poisons and promoters Current market
 
 
Katalytické triády
Pridá sa katalytické triády sa vzťahuje na zvyšky kyseliny troch aminokyselín, ktoré fungujú spoločne v centre aktívneho miesta niektorých hydrolázy a transferázy enzýmov (napríklad proteázy, amidázy, esterázy, lipázy a acylázy, betalaktamázy). An acid-base-nukleofil trojica je spoločný motív pre generovanie nukleofilní zvyšok, pre kovalentnou katalýzy.
 
EN: History Function Mechanism Identity of triad members Nucleophile Base Acid Examples of triads Ser-His-Asp Cys-His-Asp Ser-His-His Ser-Glu-Asp Thr-Nter, Ser-Nter and Cys-Nter Ser-cisSer-Lys Divergent evolution Reaction changes Nucleophile changes Convergent evolution Cysteine and serine hydrolases Threonine proteases
 
 
Koenzym
Koenzým je kofaktor, teda nízkomolekulárne látka nebielkovinové povahy, ktorá tvorí súčasť zložených enzýmov. Koenzým – na rozdiel od kofaktora (prostetickej skupiny), ktorý má podobnú funkciu – nie je pevne viazaný na apoenzym, teda vlastný bielkovinovú zložku enzýmu. Koenzým preto môže medzi rôznymi apoenzymy voľne prechádzať.
 
CZ: Koenzymy kofaktor prostetické skupiny apoenzym bílkovinnou
 
 
Koenzým Q10
Koenzým Q10 (tiež ubichinon, ubidekarenon, koenzým Q), skracovanie CoQ10, Coq, Q10, je druh (benzo) Chinonu fungujúci ako koenzým. Q značí chinónovou funkčnú skupinu a číslo 10 počet isoprenylových podjednotiek.
 
CZ: Pohled do historie Výskyt a funkce Q10 a stárnutí Q10 a kardiovaskulární choroby Srdeční selhání Infarkt myokardu Antioxidační efekt na lipidy a plasmatické lipoproteiny Statiny Q10 a neurologická onemocnění Q10 a neplodnost mužů Q10 a kůže Doplňky stravy
EN: Deficiency and toxicity Clinical assessment Inhibition by statins and beta blockers Supplementation Heart disease  Huntington’s disease Male infertility Migraine headaches Statin myopathy Cancer Dental disease Parkinson’s disease Drug interactions Chemical properties Biochemical role CoQ10 and electron transport chain Antioxidant (reductant) function of CoQ10  Biosynthesis Absorption and metabolism Absorption Metabolism Pharmacokinetics Improving the bioavailability of CoQ10 History Dietary concentrations Intake Effect of heat and processing
 
 
Koenzým A
Koenzým A (skratka CoA či CoA-SH) je koenzým, ktorý sa skladá z adenosindifosfátu, kyseliny pantoové, β-alanínu a cysteaminu, pričom tri posledné menované zložky sú spojené peptidovými väzbami. Pre tvorbu CoA je nutná kyselina pantoténová, teda vitamín B5.
 
CZ: Koenzymy Thioly koenzym adenosindifosfátu, kyseliny pantoové, alaninu peptidovými vazbami kyselina pantothenová
EN: Biosynthesis Discovery of structure Function Non-exhaustive list of coenzyme A-activated acyl groups Additional images
 
 
Kofaktor
Kofaktor je nízkomolekulová neaminokyselinová štruktúra, ktorá spolu s reťazcom (alebo reťazci) aminokyselín (teda s bielkovinou) tvorí tzv. Zložené enzýmy. Kofaktory sú nevyhnutne potrebné pre funkciu daného enzýmu, bez kofaktoru nemá tento enzým žiadnu aktivitu.
 
CZ: Kofaktory Klasifikace Prostetická skupina Koenzym Zástupci
EN: Enzymes Cofactors Classification Inorganic Metal ions Iron-sulfur clusters Organic Vitamins and derivatives Non-vitamins Cofactors as metabolic intermediates Evolution History Protein-derived cofactors Non-enzymatic cofactors
 
 
Kyselina lipoová
Kyselina lipoová (6,8-dithiooktanová) je heterocyklická zlúčenina s množstvom rolou v metabolizme. Jedná sa o nasýtenú mastnú kyselinu, ktorej reťazec má osem uhlíkov. Uhlíky 6, 7 a 8 tvorí s dvomi atómami síry heterocyklus. Táto kyselina je prostetickej skupinou enzýmov prenášajúcich vodík a acyl. V enzýmoch je viazaná amidovou väzbou na postranný reťazec lyzínu, preto býva tiež nazývaná lipoamid.
 
CZ: Karboxylové kyseliny Prosthetické skupiny Vitamíny Organické sloučeniny síry
EN: Physical and chemical properties Biological function Biosynthesis and attachment Enzymatic Activity Biological sources and degradation Chemical synthesis of lipoic acid Pharmacology of lipoic acid Pharmacokinetics Pharmacodynamics Uses Clinical research Clinical Adverse effects Other lipoic acids
 
 
Kyselina tetrahydrofolová
Kyselina tetrahydrofolovej (tiež k. Tetrahydrolistová), resp. tetrahydrofolát (THF) alebo tiež tetrahydropteroylglutamát,  je biologicky významný derivát kyseliny listovej (vitamínu B9), ktorý funguje ako kofaktor celej rady enzýmov (predovšetkým transferázy) v telách organizmov vrátane človeka.
 
CZ: Kofaktory Dusíkaté heterocyklické sloučeniny Dikarboxylové kyseliny
EN: Folates Coenzymes Metabolism Human synthesis Bacterial synthesis Functions
 
 
Ligáza
Ligáza (lat. ligāre – spojiť alebo zlepiť dohromady) či taktiež syntetáza je enzým katalyzujúci napájanie molekúl za súčasného odštiepenia molekuly s malou molárnou hmotnosťou (t. j. s malým množstvom atómov). Zúčastňuje sa tiež napríklad na spájaní Okazakiho fragmentov DNA (tzv. DNA ligáza).
 
SK: Ligázy enzým molárnou hmotnosťou atómov Okazakiho fragmentov DNA DNA ligáza
CZ: Ligázy molární hmotností atomů Okazakiho fragmentů DNA  DNA ligáza genetickém inženýrství
EN: Ligases  Nomenclature Classification
 
 
Lipáza
Lipáza (triacylglycerol acylhydroláza EC 3.1.1.3. ) je enzým zo skupiny hydroláz, rozkladajúci tuky na glycerol a mastné kyseliny (na absorbovateľný formu). Lipáza tak riadi množstvo syntetizovanej tuku, zabezpečuje redukciu tukové zásoby a v dostatočnom množstve je schopná pomôcť pri jeho spaľovaní.
 
CZ: Hydrolázy Trávicí enzymy
EN: Structure and catalytic mechanism Physiological distribution Human lipases Industrial uses Diagnostic use Medical use
 
 
Lyáza
Lyáza (tiež lyase) je enzým katalyzujúci rozklad chemických väzieb odlišným spôsobom ako u hydrolýzy alebo oxidácie, často za vzniku dvojitých väzieb alebo nových cyklických zlúčenín. Podľa medzinárodnej klasifikácie enzýmov majú lyázy číslo EC 4.
 
CZ: Lyázy enzym katalyzující  chemických vazeb  hydrolýzy   oxidace adenosintrifosfát cyklický adenosinmonofosfát
EN: Lyases Nomenclature Classification biochemistry enzyme elimination reaction chemical bonds hydrolysis substitution reaction oxidation
 
 
Lyzín
Lyzín, (C6H14N2O2 (Lys, K)) patrí k proteínogennym aminokyselinám. Spoločne s arginínom a histidínom patrí lyzín do skupiny bázických aminokyselín čiže hexánových báz. Je kódovaný kodónmi AAA a AAG, priemerný výskyt v proteínoch činí 5,9%.
 
SK:Aminokyseliny  proteínogennym aminokyselinám arginínom histidínom hexánových kodónmi
CZ: Zdroje Proteinogenní aminokyseliny Vlastnosti
EN:Biosynthesis Metabolism Synthesis Dietary sources Properties Modifications Clinical significance Use of lysine in animal feed In popular culture
 
 
Melatonín
Melatonín (5-metoxy-N-acetyltryptamín) je hormón, produkovaný v mozgu v šuškovitom teliesku (epifýza), ale aj v sietnici a gastrointestinálnom trakte.
 
SK: Syntéza a štruktúra Výskyt Biologické účinky
CZ:Funkce Poruchy Potravinové doplňky
EN: Medical uses Sleep disorders Jet lag and shift work Headaches Cancer Gallstones Protection from radiation Tinnitus Psychiatry Adverse effects Functions Circadian rhythm Antioxidant Immune system Metal chelation Biosynthesis and pharmacology Biosynthesis Mechanism Regulation
 
 
Metabolická cesta
V biochémii, metabolické dráhe je spojený rad chemických reakcií prebiehajúcich v bunke. Reakčné zložky, produkty a medziprodukty enzymatické reakcie sú známe ako metabolity, ktoré sú modifikované sledom chemických reakcií katalyzovaných enzýmami. V metabolické dráhy, sa produkt z jedného enzýmu pôsobí ako substrát pre ďalšie.
 
EN: Overview Major Metabolic Pathways Catabolic Pathway (Catabolism) Cellular Respiration Anabolic Pathway (Anabolism) Amphibolic Pathway Regulation
 
 
Metabolit
Metabolit je produkt látkovej premeny (metabolizmu). Metabolity sú zvyčajne malé molekuly alebo ligandy bielkovín. Delí sa na primárne a sekundárne metabolity.
 
CZ: Metabolismus
EN: Metabolism Biochemistry stubs
 
 
Neplodnosť
Neplodnosť inak tiež sterilita, či infertilita, primárne znamená biologickú neschopnosť jedinca počať dieťa a vyskytuje sa ako u mužov, tak u žien. Neplodnosť je klasifikovaná ako choroba. Neplodnosť však môže tiež znamenať stav, keď žena nie je schopná nosiť dieťa počas celej doby tehotenstva. Existuje veľa biologických príčin neplodnosti, z ktorých niektoré môžu byť napravené lekárskym zásahom.
 
CZ: Gynekologie a porodnictví
EN: Definition World Health Organization United States United Kingdom Other definitions Primary vs. secondary infertility Effects Psychological impact Social impact Causes Sexually transmitted diseases Genetic Other causes Females Males Combined infertility Unexplained infertility Diagnosis
 
 
Nikotínamidadeníndinukleotid
Nikotínamidadeníndinukleotid, skrátene NAD, je koenzým skladajúci sa z nikotínamidu, adenínu, dvoch molekúl ribózy a dvoch fosfátov, ktoré sú navzájom prepojené ako nukleotidy (adenosine diphosphate, na ktorý je naviazaná ribóza a za ňou nikotínamid).
 
CZ: koenzym nikotinamidu, adeninu ribosy fosfátů nukleotidy adenosindifosfát
EN:  Physical and chemical properties Concentration and state in cells Biosynthesis De novo production Salvage pathways Functions Oxidoreductase binding of NAD Role in redox metabolism Non-redox roles Extracellular actions of NAD+ Pharmacology and medical uses
 
 
Nikotinamidadenindinukleotidfosfát
Nikotinamidadenindinukleotidfosfát (NADP +) je koenzým vyskytujúce sa ako súčasť metabolizmu organizmov. Jedná sa o oxidovanú formu redukčného činidla NADPH. NADP + sa redukuje na NADPH. NADP (H) je fosforylovaným analógom NAD (H).
 
CZ: koenzym metabolismu organismů redukčního činidla NADH ATP syntéza mastných kyselin glukózy temnostní fázi fotosyntézy
EN:  Nucleotides Coenzymes In plants In animals
 
 
Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia proteínov
Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia proteínov (zvyčajne skrátil proteín NMR), je oblasť štruktúrne biológie, v ktorom je NMR spektroskopia používa na získanie informácie o štruktúre a dynamiky proteínov, a tiež nukleových kyselín a ich komplexov. https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnet…
 
EN: Sample preparation Data collection Resonance assignment Homonuclear nuclear magnetic resonance Nitrogen-15 nuclear magnetic resonance Carbon-13 and nitrogen-15 nuclear magnetic resonance Restraint generation Distance restraints Angle restraints Orientation restraints Hydrogen–deuterium exchange Structure calculation Structure validation Dynamics NMR spectroscopy on large proteins Automation of the process
 
 
Nukleáza
Nukleáza (nukleolytický enzým) je hydrolytický enzým, ktorý štiepi fosfodiesterovú väzbu v nukleových kyselinách. Ribonukleáza štiepi RNA a deoxyribonukleáza štiepi DNA; bežne sa tieto enzýmy označujú ako RNáza a DNáza.
 
SK: EC 3 – Hydrolázy hydrolytický enzým
CZ: Hydrolázy  Nukleázy fosfodiesterovou vazbu nukleových kyselin
EN:  Introduction Numerical Classification System Site-specific nuclease Structure specific nuclease Sequence specific nuclease Endonucleases and DNA fragments Endonucleases and sticky ends Meganuclease
 
 
Obezita
Obezita, tučnota (lat. obēsus – tučný; ob- = okolo, edere = jesť) alebo adipozita je nadmerné ukladanie energetických zásob v podobe tuku z rôznych príčin. Dochádza k nej, ak je príjem energie väčší ako výdaj. Príčinou je najčastejšie kombinácia väčšieho energetického príjmu, nedostatku pohybu, dedičných vplyvov, psychických vplyvov a spôsob výživy v detstve.
 
SK:Endokanabinoidný systém organizmu a obezita Delenie Klasifikácia Objektívne meranie Riziká chorôb
CZ: Etymologie Příčiny
EN: Classification Effects on health Mortality Morbidity Survival paradox Causes Diet Sedentary lifestyle Genetics Other illnesses Social determinants Gut bacteria Pathophysiology
 
 
Orotidine 5′-fosfát-dekarboxylázy
Orotidine 5′-fosfát-dekarboxylázy (OMP dekarboxylázy) alebo orotidylate dekarboxylázy je enzým zapojený do pyrimidínová biosyntézy . Katalyzuje dekarboxyláciu z orotidine monofosfát (OMP) za vzniku uridín-monofosfátu (UMP). Funkcia tohto enzýmu je nevyhnutná pre de novo biosyntézu pyrimidín nukleotidov uridín trifosfátu , cytidintrifosfát a thymidintrifosfátem .
 
EN: EC 4.1.1 Catalysis OMP decarboxylase vs UMP synthase Importance in yeast genetics
 
 
Oxidoreduktáza
V biochémiu, čo oxidoreduktázy je enzým, ktorý katalyzuje prenos elektrónov z jednej molekuly, redukčného činidla, nazývaná tiež donor elektrónov, k druhému, okysličovadlá, tiež volal akceptor elektrónu. Táto skupina enzýmov zvyčajne využíva NADP alebo NAD + ako kofaktory.
 
CZ:  Klasifikace Reactions Nomenclature Classification
EN: Oxidoreductases Reactions Nomenclature Classification
 
 
Pepsín
Pepsín je enzým, ktorého zymogén (pepsinogén) je produkovaný bunkami žalúdočnej sliznice. Patrí do skupiny proteáz. Jeho úlohou je rozkladať proteíny v potrave na peptidy. Pepsín je proteolytický enzým produkovaný bunkami žalúdočnej sliznice, ktorý štiepi bielkoviny vo vnútri peptidového reťazca na jednoduchšie, vo vode rozpustné peptidy. Katalyzuje hydrolýzu väzby medzi aminoskupinou tyrozínu alebo fenylalanínu a kyselinou asparágovou alebo glutamovou.
 
SK: Biochemické výhonky EC 3 –  enzým  zymogén žalúdočnej proteáz proteíny peptidy
CZ: Proteázy Trávicí enzymy
EN: Genes on human chromosome 11 Genes on human chromosome 6 EC 3.4.23 Peptidase Stomach History Precursor Activity and stability In laryngopharyngeal reflux Storage Inhibitors Applications Genes
 
 
Peroxidáza
Peroxidáza (EC číslo 1.11.1.x) je označenie pre enzýmy, ktoré typicky katalyzujú reakcie typu: ROOR ‘+ donor elektrónov (2 e-) + 2H + → ROH + R’OH. Optimálním substrátem pro mnoho těchto enzymů je peroxid vodíku, jiné jsou ale aktivnější s organickými hydroperoxidy, například lipidovými peroxidy. Peroxidázy mohou obsahovat na svých aktivních místech kofaktor hem nebo rezidua redoxního cysteinu či selenocysteinu.
 
CZ: Oxidoreduktázy  Metaloproteiny Vlastnosti Konkrétní enzymy
EN: EC 1.11.1 Hemoproteins
 
 
Polymerizácia
Polymerizácia je chemická reakcia syntetických makromolekulových látok, pri ktorej sa molekuly základnej látky zlučujú do väčších celkov bez toho, aby vznikol nejaký vedľajší produkt.Polymerizácia je viacnásobná adícia, pri ktorej monoméry majú násobné väzby. https://sk.wikipedia.org/wiki/Polymeriz%C3%A…
 
SK: chemická reakcia molekuly Chemické reakcie Polyméry
CZ:Základní druhy polymerizace Řetězové polymerizace Radikálová Iontová  Iontově-koordinační Stupňovité polymerizace Polykondenzace Polyadice Průběh polymerace
EN: Introduction Step-growth Chain-growth Physical polymer reaction engineering Photopolymerization
 
 
Polypeptid
Polypeptid je obvykle označením pre peptidový biopolymér zložený z viac ako 10 aminokyselinových zvyškov. Medzi polypeptidy podľa tejto definície patria aj bielkoviny, ich reťazec však býva omnoho dlhší. Niekedy sa však termíny polypeptid a proteín v podstate zamieňajú. Niekedy sa polypeptid definuje napríklad ako polymér aminokyselín s dĺžkou menšou než 50 aminokyselín.
 
SK: Prírodné polyméry
CZ: Polypeptidy  Biopolymery
EN: Biochemistry
 
 
Proteázy
Proteázy (iné názvy: proteináza, peptidázy, proteolytický enzým) sú enzýmy zo skupiny hydroláz, ktoré sú schopné štiepiť peptidovú väzbu medzi dvoma aminokyselinamipeptidového reťazca. Tento proces sa nazýva proteolýza a v bunke je prísne regulovaný.
 
SK: Nomenklatúra Rozdelenie Aspartátové proteázy Serínové proteázy Treonínové proteázy Cysteínové proteázy Metaloproteázy Glutamátové proteázy Degradácia bielkovín Degradácia ne proteazóme N-koncové pravidlo Lyzozomálne proteázy Apoptické proteázy Regulačné kaskády Vírusové proteázy Parazitické proteázy
CZ: Proteázy Hydrolyzuje peptidické aminokyseliny
EN: Classifications Catalytic residue Peptide lyases Evolutionary relatedness Optimal pH Function and mechanism Catalysis Specificity Degradation and autolysis Occurrence Plants Animals Bacteria Viruses Uses Inhibitors
 
 
Proteolýze MAP
Proteolýze MAP (PMAP) je integrovaný webový zdroj zameraný na proteázy. PMAP je pomáhať proteázy výskumníkmi v uvažovaní o proteolytických sietí a metabolických dráh.
 
EN: Rationale History and funding Focal point The goal Database content Usage
 
 
Pyridoxal fosfátu
Pyridoxal fosfátu (PLP, pyridoxal-5′-fosfát, P5P), aktívna forma vitamínu B6, je koenzým v rade enzymatických reakcií. Komisia enzým má katalogizované viac ako 140 PLP-závislej činnosti, čo zodpovedá ~ 4% všetkých klasifikovaných činností.
 
EN: Role as a coenzyme Non-classical examples of PLP Catalytic mechanism Specificity PLP-enzymes Biosynthesis From vitamers Prototrophy DXP-dependent biosynthesis DXP-independent biosynthesis Prebiotic synthesis Inhibitors
 
 
Pyruvát, fosfát-dikinasového
Pyruvát, fosfát-dikinasového ( EC 2.7.9.1 ) je enzým z rodiny transferázy , ktorý katalyzuje na chemickej reakcii. ATP + pyruvát + fosforečnan {\ Displaystyle \ rightleftharpoons} \ rightleftharpoons AMP + fosfoenolpyruvát + difosfát. Tento enzým bol skúmaný predovšetkým v rastlinách, ale bol skúmaný v niektorých baktériách i. Je to kľúčový enzým v glukoneogenézu a fotosyntéze, ktorý je zodpovedný za cúvaní sa reakcia vykonáva pomocou pyruvát-kinázy v Embden-Meyerhof-Parnas glykolýzy
 
EN: EC 2.7.9 Enzymes of known structure Reaction Mechanism Structure Biological Function and Evolution Regulation Structural studies
 
 
Pyruvát dehydrogenáza
Pyruvát dehydrogenáza je prvou zložkou enzým pyruvátdehydrogenázy (PDC). Pyruvát dehydrogenázy prispieva k premene pyruvátu na acetyl-CoA pomocou procese zvanom pyruvát dekarboxyláciou (Swanson konverzie).
 
EN: Function Regulation Mechanism Structure Active site Pathology Examples Related enzymes
 
 
Rázštepy
Rázštepy pery, čeľuste a poschodia patrí medzi jedny z najčastejších vrodených vývojových chýb. Cez všetky výskumy ich v Českej republike ani vo svete neubúda. Ich výskyt, teda pomer počtu narodených s rázštepom k počtu narodených bez rázštepu, je dlhodobo stabilná.
 
CZ: Vývojové vady Charakteristika Vznik Klasifikace Léčba rozštěpu Specialisté na léčbu rozštěpu genetika pediatrie plastická chirurgie psychologie stomatologie ortodoncie otorhinolaryngologie – ORL foniatrie logopedie protetika  implantologie Společenská odpovědnost Známé osobnosti s rozštěpem Hrdinové románů s rozštěpem
EN: Signs and symptoms Cleft palate Psychosocial issues Complications Cause Genetics Environmental factors Diagnosis Treatment Cleft lip Cleft palate Speech and hearing Hearing loss Sample treatment schedule Craniofacial team Epidemiology Society and culture Abortion controversy Works of fiction Notable cases Other animals
 
 
Refrakčná chyba
Refrakčná chyba, tiež známy ako chyba refrakcie, je problém so zameraním svetla na sietnicu v dôsledku tvare oka. Medzi najčastejšie typy refrakčné chyby sú krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus a presbyopia. Krátkozrakosť výsledky vo veľa predmetoch mali rozmazané, ďalekozrakosť výsledok v blízkej predmety sú rozmazané, astigmatizmus spôsobí, že objekty sa objaví natiahnuté alebo rozmazaný, a výsledky presbyopie v zlom schopnosti zaostriť na blízke objekty.
 
EN: Classification Risk factors Genetics Environmental Diagnosis
 
 
Ribozym
Ribozym (RNA enzým) je katalyticky aktívna molekula RNA, ktorá funguje ako enzým. Ribozymy najčastejšie katalyzujú štiepenie cukor-fosfátové kostry RNA a to buď vlastného vlákna (účinkujúci v cis podľa angl. “Cis-acting”) alebo RNA vlákna iné RNA (účinkujúci v trans).
 
CZ: RNA Enzymy
EN: Discovery Structure and mechanism Activity Artificial ribozymes Applications Known ribozymes
 
 
Superoxid dismutáza
Superoxid dismutáza (tiež SOD či anglicky SUPEROXIDE DISMUTASE) je dôležitý prirodzený, teda telu vlastné antioxidant. Účinne zhasne superoxidový radikál a premieňa ho na menej toxický peroxid vodíku. SOD radíme medzi enzýmy, je to proteín obsahujúci meď.
 
CZ: Oxidoreduktázy Antioxidanty Metaloproteiny Organické sloučeniny mědi
EN: Chemical reaction Types General Human Plants Bacteria Biochemistry Physiology Role in disease Pharmacological activity Cosmetic uses Commercial sources
 
 
Sukcinylkoenzym A
Sukcinylkoenzym A (sukcinyl CoA) je sukcinát naviazaný na koenzým A. Jedná sa o jeden z článkov citrátového cyklu. Je to makroergická zlúčenina ktorá vzniká z α-ketoglutarátu oxidačné dekarboxyláciou za katalýzy oxoglutarátdehydrogenázou.
 
CZ:  Meziprodukty citrátového cyklu sukcinát koenzym A citrátového cyklu α-ketoglutarátu dekarboxylací oxoglutarátdehydrogenázou
EN: Thioesters of coenzyme A Sources Fate Formation
 
 
Tiamínpyrofosfátu
Tiamínpyrofosfátu (TPP alebo THPP), alebo tiamín difosfát (ThDP), alebo cocarboxylase je tiamín (vitamín B1) derivát, ktorý je produkovaný enzýmom tiamínu diphosphokinase. Tiamínpyrofosfátu je kofaktorom, ktorá je prítomná vo všetkých živých systémoch, v ktorých sa katalyzuje niekoľko biochemických reakcií.
 
EN: Chemistry Reaction mechanisms Cofactors Organophosphates Thiazoles Pyrimidines Thiamine Pyrophosphates
 
 
Tráviace enzýmy
Tráviace enzýmy sú enzýmy (bielkoviny s katalytickou funkciou), ktoré umožňujú trávenie, teda rozklad rôznych zložiek potravy na jednoduchšie stavebné celky. Tráviace enzýmy sa radia medzi enzýmy hydrolytickej – katalyzujú totiž rozklad, ktorého činiteľom je voda.
 
CZ: Trávicí enzymy Lidské trávicí enzymy V ústech V žaludku Ve střevě
EN: Enzymes  World Health Organization essential medicines Mouth Stomach Pancreas Small intestine
 
 
Transferázy
Transferázy (tiež transferasy) je trieda enzýmov katalyzujúcou chemické reakcie, pri ktorých dochádza k prenosu funkčných skupín z jednej molekuly zvané donor (darca) na druhú molekulu nazývanú akceptor (príjemca). Transferázy triedime podľa prenášaných skupín:
 
CZ: Transferázy
EN: History Nomenclature Classification Reactions EC 2.1: single carbon transferases EC 2.2: aldehyde and ketone transferases EC 2.3: acyl transferases EC 2.4: glycosyl, hexosyl, and pentosyl transferases EC 2.5: alkyl and aryl transferases EC 2.6: nitrogenous transferases EC 2.7: phosphorus transferases EC 2.8: sulfur transferases EC 2.9: selenium transferases EC 2.10: metal transferases Role in histo-blood group Deficiencies 1SCOT deficiency 2CPT-II deficiency Galactosemia Choline acetyltransferase deficiencies Alzheimer’s disease Amyotrophic lateral sclerosis (ALS or Lou Gehrig’s disease) Huntington’s disease Schizophrenia Sudden infant death syndrome (SIDS) Congenital myasthenic syndrome (CMS) Uses in biotechnology Terminal transferases Glutathione transferases Rubber transferases
 
 
Trypsín
Trypsín je tráviaci enzým, ktorý môžeme nájsť v dvanástniku. Podobne ako pepsín štiepi peptidické väzby bielkovín obsiahnutých v potrave. Trypsín patrí medzi hydrolázy, konkrétne proteázy. Vzniká v pankrease ako proenzym Trypsín.
 
CZ: Proteázy  Trávicí enzymy dvanáctníku peptidické vazby bílkovin hydrolázy proteázy proenzym
EN: Genes on human chromosome 7 Genes on human chromosome 9 EC 3.4.21 Peptidase Function Mechanism Properties Isozymes Clinical significance Applications In food Trypsin inhibitor
 
 
Trojosí-fosfát izomerázou
Trojosí-fosfát izomerázou (TPI alebo TIM) je enzým (EC 5.3.1.1), ktorá katalyzuje reverzibilné vzájomnú konverziu trojosou fosfátu izomérov dihydroxyacetonfosfát a D-glyceraldehyd 3-fosfát.
 
EN: Glycolysis  EC 5.3.1 Mechanism Structure
 
 
Vnútorne nezriadené proteín
Zo svojej podstaty nezriadené proteín (IDP) je proteín, ktorý postráda pevné alebo nariadené trojrozmerné štruktúry.  IDP pokrývajú spektrum stavov z úplne neštrukturované do čiastočne štruktúrované a zahŕňajú náhodné cievky, (pre- ) roztavený globule, a veľké multi-domain proteíny sú prepojené pružnými linkery. Oni predstavujú jeden z hlavných typov proteínov (pozdĺž guľovitá, vláknitých a membránových proteínov).
 
EN: Proteins Protein structure Proteomics
 
 
Zápalové ochorenie čriev
Zápalové ochorenie čriev (IBD) je skupina zápalové ochorenia hrubého čreva a tenkého čreva. Crohnova choroba a ulcerózna kolitída sú hlavné typy zápalové ochorenie čriev. Je dôležité poznamenať, že nielen že Crohnova choroba vplyv na tenké črevo a hrubé črevo, ale môže tiež mať vplyv na ústa, pažerák, žalúdok, a vzhľadom k tomu, konečníka ulcerózna kolitída primárne postihuje hrubé črevo a konečník.
 
EN: Classification Signs and symptoms Causes Microbiota Breach of intestinal barrier Diet Genetics Diagnosis Differential diagnosis Treatment Surgery Medical therapies Nutritional and dietetic therapies Microbiome Alternative medicine Novel approaches Prognosis
 
 
Zhubný nádor
Zhubný nádor (iné názvy: malígny nádor, malígny/zhubný novotvar, malígna/zhubná neoplazma, malignóm, rakovinový nádor; rakovina, kancer, zastarano rak; lat.cancer) je nádor, ktorý sa vyznačuje atypiou (rýchla progresia, anomálne jadierka atď.), anapláziou, infiltratívnym rastom a metastazovaním.
 
SK:Onkológia Patofyziológia
CZ: Vznik nádorů Charakteristické rysy rakovinných buněk Vliv prostředí a životního stylu Vliv tělesných proporcí Vliv věku Molekulární podstata vzniku nádorů Vliv dědičnosti Obecné rozdělení nádorů Klasifikace nádorů ICD-O Klasifikace TNM Projevy nádorů Lokální projevy Celkové projevy Paraneoplastický syndrom Posouzení zhoubnosti nádoru Nádorové markery Prevence nádorových onemocnění Primární prevence Sekundární prevence Terciární prevence Diagnostika nádorového onemocnění Terapie nádorového onemocnění Chirurgická léčba Chemoterapie Radioterapie Termoterapie Imunoterapie Hormonální terapie Biologická terapie Podpůrná terapie Alternativní medicína
EN:  Definitions Signs and symptoms Local symptoms Systemic symptoms Metastasis Causes Chemicals Diet and exercise Infection Radiation Heredity Physical agents Hormones Autoimmune diseases Pathophysiology Genetics Epigenetics Metastasis Diagnosis Classification Pathology Prevention Dietary Medication Vaccination Screening Recommendations Genetic testing Management Chemotherapy Radiation Surgery Palliative care Immunotherapy Alternative medicine Prognosis Epidemiology
 
 
Zoznam enzýmov
Medzinárodná únia biochémie a molekulárnej biológie.
 
EN: Enzymes
 
 
 

 

Comments are closed.