Čo produkuje pankreas?

Dátum zberu: 28.07. 2013
Strana 1 z približne 20 výsledkov
 
Čo je to glukagón?
 
m1
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk.
 
Glukagón je polypeptidický hormón produkovaný A-bunkami pankreasu, ktorý pôsobí proti účinkom inzulínu (antagonista inzulínu), čím udržuje u človeka vyrovnanú hladinu glykémie (hladiny cukru v krvi).
 
Inzulín
Inzulín je peptidový hormón produkovaný Langerhansovými ostrovčekmi podžalúdkovej žľazy – pankreasu. Umožňuje, aby sa glukóza z potravy dostala do vnútra bunky a tam bola premenená na energiu.
 
Pankreatický polypeptid
Má parakrinný účinok, tj pôsobí hlavne na bunky v bezprostrednom okolí. Funkcia pankreatického polypeptidu nie je doposiaľ jednoznačne známa. Hypoteticky by sa mohol podieľať na regulácii exokrinného pankreasu (inhibuje sekréciu pankreatickej šťavy a žlče)
 
Somatostatín
Somatostatín je hormón produkovaný D-bunkami Langerhansových ostrovčekov pankreasu, bunkami hypotalamu a ďalšími tkanivami. Tento hormón tlmí uvoľňovanie rastového hormónu – growth hormone (GH), ďalej tlmí uvoľňovanie hormónu štítnej žľazy – Thyroid stimulating hormone (TSH), inhibuje uvoľňovanie žalúdočných a črevných hormónov
 
Serotonín
Obzvlášť dôležitý je ako neurotransmiter (prenášač nervových vzruchov), pretože ovplyvňuje serotonínergnej systém, tvorený sústavou neurónov v predĺženej mieche, mosta, strednom mozgu a medzimozgu.
 
Tráviace enzýmy
Tráviace enzýmy sú enzýmy (bielkoviny s katalytickou funkciou), ktoré umožňujú trávenie, teda rozklad rôznych zložiek potravy na jednoduchšie stavebné celky. Tráviace enzýmy sa radí medzi enzýmy hydrolytickej – katalyzujú totiž rozklad, ktorého činiteľom je voda.
 
Trypsín
Trypsín je tráviaci enzým, ktorý môžeme nájsť v dvanástniku. Podobne ako pepsín štiepi peptidové väzby bielkovín obsiahnutých v potrave.
 
Lipáza
Lipáza je enzým zo skupiny hydroláz, rozkladajúci tuky na glycerol a mastné kyseliny (na absorbovateľné formu). Lipáza tak riadi množstvo syntetizovanej tuku, zabezpečuje redukciu tukové zásoby av dostatočnom množstve je schopná pomôcť pri jeho spaľovaní.
 
Amyláza
Amyláza je enzým, ktorý zabezpečuje štiepenie škrobu na jednoduchšie sacharidy. Amyláza patrí medzi hydrolázy. Amyláza je prvý enzým, ktorý bol nájdený, prvýkrát izolovaný pod menom diastáza. Existujú tri typy amylázy: α-amyláza, β-amyláza a γ-amyláza.
 

Comments are closed.