Čo je cukrovka?

Dátum zberu: 28.07. 2013
Strana 1 z približne 23 výsledkov
 
Čo je to cukrovka?
 
m4
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk.
 
Diabetes
Diabetes mellitus (skratka DM), po slovensky úplavica cukrová, krátko cukrovka, je súhrnný názov pre skupinu chronických ochorení, ktorá sa prejavujú poruchou metabolizmu sacharidov. Rozlišujú sa dva základné typy: diabetes I. typu a diabetes II. typu, ktoré vznikajú dôsledkom absolútneho alebo relatívneho nedostatku inzulínu.
 
Glykémia
Pokles glykémie pod dolnú hranicu normy (<3,3 mmol / l) sa nazýva hypoglykémia. Zvýšená hladina glykémie (> 5,5 mmol / l – na lačno pre nediabetikov) sa označuje ako hyperglykémia.
 
Glykozúria
Glykozúria je prítomnosť glukózy v moči. Bežne je spôsobená neliečeným diabetes mellitus. Za normálnych okolností však moč glukózu neobsahuje, pretože nefróny obličiek sú schopné efektívne čerpať glukózu z primárneho moču späť do krvi.
 
Zápal
Zápal pankreasu alebo pankreatitída je zápalové ochorenie podžalúdkovej žľazy, ktoré postihuje predovšetkým časť žľazy z vonkajšou sekréciou, a len v ťažkých prípadoch i hormonálne funkcie pankreasu. Rozlišujeme nasledovné klinické typy zápalov pankreasu.
 
Diabetická noha
Diabetická noha je rámcový termín pre zdravotné problémy dolných končatín, ktoré sa vyskytujú hlavne u diabetikov, u pacientov trpiacich metabolickou poruchou cukrovkou. Diabetická noha charakterizovaná ako zvredovatenie alebo poškodenie tkanív nôh u diabetikov spôsobené neuropatiou a ischémiou, ktoré je väčšinou sprevádzané infekciou.
 
Obezita
Obezita (zastaralo cudzím slovom obezita alebo obesitas), slovensky tučnota (zastaralo slovensky obtloustlost) je stav, v ktorom prirodzená energetická rezerva cicavce (napr. človeka), ktorá je uložená v tukovom tkanive, stúpla nad zvyčajnú úroveň a poškodzuje zdravie. Obezita u divokej zveri je relatívne zriedkavá, ale je obvyklá u domácich zvierat ako ošípané, psy alebo mačky, atď, ktoré môžu byť prekŕmení a bez dostatočného pohybu.
 
Choroby pankreasu
Punkcia pankreasu, čo môže viesť k vylučovaniu tráviacich enzýmov, ako sú lipázy a amylázy do brušnej dutiny, rovnako ako následné pankreasu self-trávenie a trávenie a poškodenie orgánov v oblasti brucha, všeobecne je potrebné rýchlo a skúsený lekársky zásah.
 
Akútne stavy
Je náhly zápal z pankreasu. To môže mať závažné komplikácie a vysokú úmrtnosť napriek liečbe. Kým ľahšie prípady sú často úspešne liečiť s konzervatívnymi metódami
 
Odumieranie pankreasu
Nekróza je intravitální smrť buniek a tkanív. Jedná sa o súhrn zmien pozorovateľných histologicky až v určitom časovom odstupe po biologickej smrti bunky. Nekróza postihuje skupiny na seba navzájom naliehajúcu buniek a vzniká ako následok nezvratného poškodenia buniek.
 
Chronické stavy
Chronická pankreatitída je dlhotrvajúci zápal zo slinivky brušnej, ktoré menia svoje normálnej štruktúry a funkcie. To môže predstavovať ako epizódy akútneho zápalu v dopredu poškodené pankreasu, alebo ako chronické poškodenie s pretrvávajúce bolesti alebo malabsorpcia.
 
Choroby tráviacich enzýmov
Exokrinnej pankreatická insuficiencia (EPI) je definovaná ako neschopnosť správne trávenie potravy z dôvodu nedostatku tráviacich enzýmov zo strany na pankrease. Toto ochorenie sa vyskytuje často v psov. EPI je tiež nájdený v ľuďoch postihnutých cystickou fibrózou a Shwachman-Diamond syndróm
 
Cystická fibróza
CF je spôsobená mutáciou v géne pre proteín cystickou fibrózou transmembránový regulátor vodivosti. Tento proteín je nutné regulovať zložky potu, tráviacej tekutiny a hlienu. CFTR reguluje pohyb chloridových a ióny sodíka cez epitelové membrány, ako je napríklad alveolárneho epitelu sa nachádza v pľúcach
 
Hromadenie tekutiny okolo pankreasu
Akútna pankreatitída výsledky, oi, v prerušení parenchýmu pankreasu a duktálny systém. To má za následok extravazácie pankreatických enzýmov, čo stráviteľné priľahlé tkanivá. To má za následok hromadenie tekutiny obsahujúce pankreatické enzýmy, hemolyzované krvi a nekrotické odpadov okolo pankreasu
 
Rakovina pankreasu
Rakovina pankreasu je zhubný nádor pochádzajúci z transformovaných buniek vzniknutých v tkanív tvoriacich pankreas. Najčastejším typom slinivky brušnej rakoviny, čo predstavuje 95% týchto nádorov je adenokarcinóm (nádory vykazujú infekčné architektúru na svetelnej mikroskopie), ktoré vzniknú v rámci exokrinné zložky pankreasu.
 
Staroba
Staroba je neodmysliteľnou súčasťou a etapou každého života. Jeho definície sú však iné. Existujú slová, pod ktorými sa nám pojem staroba nutne vybaví ako napríklad vdova, babička, dedko, zomrieť, alebo tiež slovné spojenia ako odísť do dôchodku, odísť do penzie. Tieto slová však starobe znamenať vôbec nemusia. Starobe sa preto môže hodnotiť individuálne.
 
Diabetická kóma
Vo väčšine lekárskych kontextoch, termín diabetickej kóma sa vzťahuje na diagnostické dilemu, ktoré predstavuje, keď je konfrontovaný s lekárom pacienta v bezvedomí, o ktorom nie je nič známe, s výnimkou, že má cukrovku. Príkladom môže byť lekár pracujúci v oddelení urgentného príjmu, ktorá prijíma pacienta v bezvedomí na sebe lekársku identifikačný štítok hovorí diabetik.
 

Comments are closed.