Bunky

Dátum zberu: 01.04. 2014
Strana 1 z približne 2 výsledky
 
Hormóny bunky
 
Pripravil pre Vás: terapeut Saša Pueblo
https://cimax.sk/lieky/sasa-pueblo
sasapueblo@meditacia.sk 
 
m13
 
Hormóny buniek
Bunky rôznych skupín živých organizmov sú veľmi rozmanité z hľadiska veľkosti a stavby, ale niektoré vlastnosti majú spoločné. Vnútorný živý obsah každej bunky je ohraničený dvojitou fosfolipidovou membránou . Vo vnútri bunky sa nachádza genetický materiál vždy vo forme DNA, na rozdiel od vírusov, ktoré v niektorých prípadoch majú len RNA
 
Histamin ako lokálny hormón
Nedá sa zaradiť ani medzi hormóny, ani medzi neurotransmitéry, ale pretože pôsobí blízko miesta svojho vzniku, bývajú niekedy označované ako lokálne hormóny
 

Comments are closed.