Autorské práva

AUTORSKÉ PRÁVA NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE 

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich majiteľ stránky. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného alebo elektronického súhlasu nie je dovolené. 

Nemôžete tu nič kopírovať, šíriť a prenášať toto dielo, meniť alebo upravovať toto dielo. Ak toto dielo zmeníte, prevediete do inej formy alebo ho použijete ako základ pre iné dielo, budete tým porušovať autorské práva. 

Pokiaľ by ste mali záujem zverejniť na svojich webových stránkach obsah našich stránok, je potrebné, aby ste nás kontaktovali e–mailom admin@apoort.net. Nie je problém sa dohodnúť na podmienkach zverejnenia a využívania obsahu tejto webovej stránky. Zvyčajne budeme požadovať zverejnenie zdroja, ktorý informácie vytvoril a to na viditeľnom mieste. Sú možné aj iné obchodné dohovory. 

Poprosíme každého nášho klienta, pokiaľ zistí, že obsah tejto stránky niekto zverejnil na svojej internetovej aplikácii, aby nám nahlásil porušenie autorských práv majiteľa tejto webovej stránky. Vopred Vám ďakujeme. 
 

Autorské práva a ich uplatnenie v internetovej praxi 

Uplatnenie autorského práva
http://sk.wikipedia.org/wiki/Autorské_práv…

Čo je to autor a jeho právna definícia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Autor 

Čo je to umelecké dielo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Umelecké_dielo…

Čo je to licencia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Licencia 

Čo je to ochranná známka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ochranná_znám…

Kategórie duchovného vlastníctva
www.sk.wikipedia.org/wiki 

Čo je to patent
http://sk.wikipedia.org/wiki/Patent 

Čo je to GNU a ako sa uplatňuje
http://sk.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Pub…

Znenie autorského zákona
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/autorsky…

Porušovanie autorských práv
http://www.itpravo.sk/dusevne-vlastnictvo/sp…

Porušovanie práv a duševné vlastníctvo
http://www.zodpovedne.sk/kapitola3.php?cl=au…

Postihy a možnosti kopírovania
http://www.streetparty.sk/doc/autorsky_zakon…

Porušenie autorských práv nie je bez dôsledkov
http://www.lita.sk/index.php?c=4&a=178…

Ako nahlásiť vlastníkovi porušovanie autorských práv
http://sk.netlog.com/go/helpdesk/view=questi…
www.support.google.com

Comments are closed.