Dovolím si Vás poprosiť o kontrolu ohľadom geriatrického profilu. Dúfam, že som všetko robil dobre a dosiahol zlepšenie.

Požiadali ste ma po dlhšom čase, aby som sa pozrel na vaše zdravie, ako si vediete (A 873). Musím konštatovať, že váš zdravotný stav sa zhoršuje. Teda je tu druhý pokus dať sa fyzicky aj psychicky do poriadku. No to nepôjde, pokiaľ budete voči podvedomiu zúrivo bojovať. Nepoznám nikoho, kto by zvíťazil nad podvedomím. Tu každý nakoniec prehrá alebo sa mu múdro podriadi. Je to na vás, čo si zo života spravíte.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetky neurónové oblasti v poriadku. Slabých miest je dosť. Stav buniek ako u 70 ročnej zdravej osoby, organizmu sa nestará o zdravie. Príčina je v zlom psychickom stave, aj keď ste už pre stabilitu psychiky začali robiť rozumné kroky a vzďaľujete sa od dverí psychiatrickej ambulancie.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo neobkreslilo nervstvo v poriadku. Stav chorobnosti je 50, čo je začínajúca chorobnosť. Stav buniek ako u 80 ročnej zdravej osoby. Organizmu sa o túto oblasť nestará. Príčina chorobnosti je psychická preťaženosť nervstva.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo ho neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 60, čo je pozvoľna sa rozbiehajúca chorobnosť. Stav buniek ako u 70 ročnej zdravej osoby. Príčina chorobnosti je neochota žiť duchovne. Pankreas ničí vaše podvedomie.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo ju obkreslilo v poriadku. Slabých miest je dosť. Stav buniek ako u 70 ročnej zdravej osoby. Príčina chorobnosti je stres. Celkové zastresovanie organizmu.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 50, čo je rané štádium chorobnosti. Stav buniek ako u 80 ročnej zdravej osoby. Príčina ochorenia je súboj s ezoterickým podvedomím, odmietate žiť duchovne.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 60, čo je rozbiehajúca sa chorobnosť. Stav buniek ako u 80 ročnej zdravej osoby. Príčina chorobnosti je vaša psychika a sebaničenie zdravia ako útok na podvedomie.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 60, čo je postupne sa rozbiehajúca chorobnosť. Stav buniek ako u 80 ročnej zdravej osoby. Príčina ochorenia je psychická konfrontácia s podvedomím. A to sa dá iba prehrať.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo neobkreslilo ani jeden orgán v poriadku. Stupeň chorobnosti je 40, čo je rané štádium chorobnosti. Stav buniek ako u 80 ročnej zdravej osoby. Príčina chorobnosti je nezmyselný súboj s podvedomím.

Pridaj komentár