Chcela by som Vás poprosiť o vypracovanie geriatrického profilu a postupu pri ďalšej liečbe. Terapie som absolvovala, len neviem, či som mala počas nich správny psychický postoj, a preto Vás chcem poprosiť o kontrolu a prípadne upozornenie na nedostatky. Ďakujem.

Požiadali ste ma, aby som znovu veštecky zhodnotil, čo sa deje v organizme. Celkovo ste prvú etapu zvládli, ale čakajú vás ešte viaceré etapy k cieľu. Bohužiaľ, pudy ste zatvorili a bude treba znovu im otvoriť cestu do tela, aby liečba mohla pokračovať aj dovnútra buniek.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby, organizmus sa stará vzorne o tieto oblasti. Epitelové bunky sú poškodené. Bunkové blany sú oslabené. Chromozómy sú slabé a treba im dať život. Množstvo génových sekvencií je orientovaných na ničenie tela, skoro všade. Molekulárna úroveň – všade rozpadané guličky. Orgániky poškodené a zanesené toxínmi.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo nervové dráhy. Slabých miesto je mnoho. Na nervových zakončeniach nezhubné novotvary. Organizmus sa o bunky stará dobre. Epitelové bunky sú čudné a moc vrstiev. Bunkové blany sú poškodené. Orgániky poškodené. Chromozómy oslabené. Génové sekvencie majú množstvo zablokovaných funkcií. Molekulárna úroveň je riziková. Treba akútne riešiť.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto zostalo vo vnútri. Organizmus zlikvidoval rizikové ložisko buniek, ale nie všetko. Epitelové bunky sú zanesené toxínmi. Bunkové blany sú slabé. Orgániky poškodené a zanesené. Chromozómy sú oslabené a nespolupracujú spoločne. Génové sekvencie majú veľa poškodení škodiacich organizmu. Molekulárna úroveň je riziková.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabých miest je veľa. Epitelové bunky sú zanesené toxínmi, niečo ako cholesterol z pečene. Bunkové blany sú oslabené. Orgániky zanesené cholesterolom. Chromozómy oslabené. Génové sekvencie majú veľa poškodení, škodiace celkovo organizmu. Molekulárna úroveň riziková.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Organizmus sa snaží starať o bunky v tejto oblasti. Epitelové bunky sú zanesené, hromadenie glukózy a onko faktor varuje. Bunkové blany sú poškodené. Orgániky poškodené, vírusy a baktérie. Chromozómy oslabené. Génové sekvencie toxíny a veľa poškodení. Zničiť všetko v tele. Molekulárna úroveň riziková.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabých miest je mnoho. Organizmus sa chce o bunky starať. Epitelové bunky zanesené cholesterolom. Bunkové blany oslabené. Orgániky zanesené a plno vírusov. Chromozómy oslabené. Génové sekvencie veľa poškodení. Molekulárna úroveň riziková.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesta nie sú. Organizmus sa chce o bunky starať. Epitelové bunky zanesené cholesterolom. Bunkové blany oslabené. Orgániky znetvorené. Chromozómy slabé a rozpadané. Génové sekvencie veľa poškodení. Molekulárna úroveň riziková.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabých miest je mnoho. Epitelové bunky zanesené a poškodené. Bunkové blany zdeformované. Orgániky poškodené. Chromozómy oslabené. Génové sekvencie veľa poškodení. Molekulárna úroveň riziková.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: začali ste produkovať v tuku milión užitočných látok, čo je vítané. No do tela nateká iba 20%, všetko stojí v tukových bunkách. Treba riešiť.

Geriatrická diagnostika pudov: pudy ste kompletne izolovali ako tepelné potrubie. Vaša psychika vynaložila všetko úsilie, aby ste pudy zlikvidovali aj s tenkým a hrubým črevom. Doslova ste vyvinuli psychickú technológiu, ako pudy zlikvidovať. Odporúčam vám, aby ste pudy láskavo pustili do tela. Pudy považujete za niečo ešte horšie ako Ufo odtlačok, ktorý v sebe máte.

POSTUP LIEČBY

Geriatrická liečba 6. neurónových oblastí: na telo prikladať knižku s bunkami, orgánikmi, génmi. Neustále čítať, vizualizovať a vyhrážať sa pudom. Robte tak každý deň aspoň hodinu 2 mesiace.

Geriatrická liečba nervstva: na telo prikladať obrázky jaskýň. Meditovať na obrázky jaskýň. Na diaľku sa napájať na priestory jaskýň. Vyhrážanie sa. Robte tak každý deň aspoň hodinu 2 mesiace.

Geriatrická liečba pankreasu: na telo prikladať kapustné listy. Robte tak 4 krát jednu hodinu počas 2. mesiacov.

Geriatrická liečba kostnej drene: na drevenú paličku dlhú 30 cm prilepte lepiacou páskou kúsky čierneho múmia a zabaľte do alobalu. Prikladajte na telo aspoň 20 krát na 45 minút počas 2. mesiacov.

Geriatrická liečba krvného riečišťa: zrolujte kapustný list, dovnútra dajte kus hovädzieho mäsa, čierne múmio – kúsky, na povrch listu kúsky rybacieho mäsa najlepšie čerstvé a drobné kamienky zo štrkoviska. K tomu drobné pripináčiky aspoň 10 kusov a obaliť to tenkého igelitu. Prikladať na telo 4 krát na 1 hodinu počas 2 mesiacov. Vždy vyrobiť čerstvé.

Geriatrická liečba lymfatického riečišťa: na telo prikladať obrázky stromov, kríkov, na to kúsky drievok zo stromov a kríkov v okolí. Robte tak každý tretí deň a vyhrážky a meditovať. Terapia trvá 20 minút. Hlavne oblasť brucha. Robte tak vytrvalo počas 2 mesiacov.

Geriatrická liečba hormonálnej sústavy: do jedného šalátového listu vložte zlatý prsteň, malú guličku z alobalu a všetko zabaľte do alobalu. Prikladajte na telo aspoň 5 krát po 20 minút počas 2 mesiacov.

Geriatrická liečba orgánov tela: umývať telo minerálkou Slatina alebo podobného zloženia každý deň aspoň 40 krát. Naliať na seba a nechať zaschnúť po osprchovaní.

Geriatrická liečba tukového orgánu: pokračovať v umývaní jadrovým mydlom hnedej farby, nie bielej. Šúchať telo sušeným mliekom a osprchovať. Skeletom z mŕtveho chrobáka šúchať telo aspoň 40 krát za 2 mesiace. Aspoň týždeň nosiť opasok alebo plátnom zatiahnuť oblasť žalúdka a drieku pri cvičení. Cvičiť aspoň 1 hodinu. Realizovať 5 krát za 2 mesiace.

Geriatrická liečba na uvoľnenie pudov: chodiť do plavárne, uvoľniť sa a zabudnúť, kde sa nachádzate, ako keby ste boli v embryonálnom období. Aspoň 10 krát za 2 mesiace.

Pridaj komentár