Meditačné techniky pre vytvorenie bioenergetických potenciálov Silvovej metódy.

Reiki systém má svoj bioenergetický základ v rohoch spánkových lalokov. Ide o vývojovo najstaršie neuróny ľudského tela. Neustálou koncentráciou a cvičením sa dá aktivizovať centrála pre bioenergetické aktivity v mitochondriách ľudských buniek. V Silvovej metóde sú za bioenergetické centrum považované ganglie v spodnej oblasti temenného mozgu. Neustálou koncentráciou a meditačnými cvičeniami sa dá táto oblasť bioenergeticky otvoriť. Treba sem prenikať pomocou kmitajúceho alebo blikajúceho svetla rôznych farieb. Dá sa sem prenikať aj spomienkami na kopnutie elektrinou. Existujú aj iné bioenergetické potenciály a to v mieche, kde je centrum hadej sily alebo pránickej metódy. Ide hlavne o oblasť kostrče. Je tu centrum pre sexuálne bioenergie blaženosti a zamilovanosti. Existuje aj iné centrum, a to hlavne pri náboženských extázach. Ide o bioenergiu priamo v neurónoch šedej kôry veľkého mozgu. Základom je technika sugerácie škvrnitého týfusu. Technika sugerácie nesprávnych tvarov kostí s guľatými objektmi vyrába bioenergiu v dvoch historicky najstarších oblastiach. Je to tretia časť mozočku v zadnej časti mozgu od nosa dozadu. Tu je uložené centrum pre náboženstvo a mystiku. Bioenergia v ľudskom tele sa dá vyrábať aj iným spôsobom, ale tieto techniky patria do oblasti chorobných stavov napr. klimakterická horúčava, poškodenie režimu minerálnych zlúčením v tele prudkým navýšením sodíka alebo prudkým poklesom draslíka. Tieto dva druhy bioenergií nepestujeme z dôvodu možného prehlbovania chorobného stavu. Možná je výroba bioenergie aj v nervových platničkách svalov. Táto bioenergia je praktizovaná hlavne v Tao systéme čínskej medicíny. Tiež sa dá aktivizovať sugeráciou mŕtvych buniek vo svaloch. Prípadne sa dá praktizovať koncentráciu do svalov a akupunktúrnych bodov a dráh vo svaloch. Ešte je tu jeden špecifický zdroj pre špiritisticky ladených ľudí. Bližšie Plazmatická škola. Každý druh bioenergie má svoje špecifické potenciály a určité možnosti zásahu do ľudskej psychiky a do ľudských orgánov. No vráťme sa k bioenergii praktizovanej v rámci Silvovej metódy. Základom prenikania do vlastnej psychiky sú rezonancie v podobe zvukov, ide o počet zvukových úderov za sekundu. Sluchová podoba sa cvičí počúvaním rezonančnej hudby a následným uložením do pamäte. Blikajúce svetlo sa cvičí pozeraním na blikajúcu žiarovku. Vibrovanie cez prsty sa cvičí priložením prstov ruky napríklad na pračku a podobne. Všetky tieto pocity a vnemy sa uložia do pamäte a odtiaľto sa potom vyberajú a používajú na prienik do buniek mozgu. K tejto technike treba pridať aj bioenergetickú základňu. V tomto prípade si spomeniete, ako vás potriasol elektrický prúd. Spomienku na potrasenie elektrickým prúdom prenášate do spodnej časti temenného mozgu, presnejšie rovno do ganglií. Tieto sú dve, jedna je v ľavej časti temenného mozgu a druhá v pravej časti temenného mozgu. Bližšie naštuduj anatomický atlas orgánov ľudského tela. Prečo sú práve ganglie stredom Silva bioenergie ? Na to je jednoduchá empirická odpoveď, pri diaľkovom prieskume opravárov elektrospotrebičov sme zistili, že všetci do nohy majú pozmenené bioenergetické vyžarovanie práve z tejto časti hlavy. Teda je tu jedna technika a to technika rezonancií a k tomu treba pridávať bioenergiu práve z oblasti ganglií. Všetko sa dá postupne rozvinúť pravidelným koncentrovaním sa do oblasti ganglií, ktoré majú veľkosť nechtu palca dospelej osoby. Skoncentrujete sa sem a spomeniete si na pocit, keď vás potriasla elektrická energia.

Pridaj komentár