Tento príspevok sa pokúša dekódovať ezoterický pojem alchýmia do empirickej podoby. Budeme sa tu zaoberať hlavne siamskými dvojčatami či už v ľudskej, alebo zvieracej ríši.

Prenikať do tajomstiev alchýmie nie je veru jednoduchá záležitosť. Už niekoľko rokov som sa znovu a znovu vracal k tejto problematike a skúmal som, či už som na mojej duchovnej ceste postúpil do úrovne, ktorá mi dovolí pochopiť, o čom vlastne celá alchýmia vo svojej podstate je a čoho sa dotýka. Až preniknutie do úrovne mojich neurónov mi dovolilo preniknúť do tajov alchýmie a zrozumiteľne definovať jej zameranie a zmysel.

K vytvoreniu dostatočného rozumového hľadiska si pomôžeme predstavou alchymistického androchýna, ktorý sa až príliš podobá na siamské dvojčatá. Tento symbol vlastne dominuje celej alchymistickej ezoterike. Z histórie ľudstva je známa tradícia úcty k ľudským monštruóznym zjavom. Ani zrastené dvojice neboli mimo tohto vplyvu. Siamské dvojičky boli vlastne zbožňované a uctievané ako ideál jednoty spojenia všetkých protikladov. Po zhromaždení týchto skutočností som sa rozhodol preskúmať na diaľku cez bioenergie a veštecký výkon neurónové oblasti siamských dvojčiat. Pozháňal som si dostatok fotografií siamských dvojčiat a pustil som sa do skúmania. Aké bolo moje prekvapenie, keď som pri prieniku do neurónových oblastí natrafil na nádherné zlaté predstavy. Pripomínam, že ide aj v tomto prípade o vnímanie vnútorných pochodov v neurónov siamských dvojčiat.

Pokračoval som v prieskume aj u ďalších siamských dvojčiat a naďabil som u niektorých na strieborný svet. Teda máme dva druhy siamských dvojčiat, u jedných vnímame procesy v neurónoch ako zlaté a u niektorých ako strieborné. No vnímal som nielen toto. Mal som pocit a predstavu drobných postavičiek, ktoré doslova robili chemické pokusy s tým, čo nazývame zlatý prášok a s tým, čo tu nazývame strieborný prášok. Jednoducho som mal pocit, že v neurónoch sa dejú pochody, pri ktorých sa vyrába niečo ako zlatý a strieborný svet postáv. Netrúfam si však objektívne posúdiť, o aké pochody to vlastne v neurónoch ide. Alchymisticky to nazývajú varenie zlata a striebra. Tieto predstavy možno považovať iba za symbolické vyjadrenia.

To, že neskoršie niekto názov zlato a striebro použil na označenie kovu zlata a kovu striebra, je už iná kapitola. Pri prieniku do vývojovo starších neurónov bolo zaujímavé, že som tu tiež našiel zlatý a strieborný svet. U bežných ľudí vo vývojovo starších neurónoch som nachádzal čierny svet. Tento poznatok bol prekvapujúci, takpovediac som čakal niečo iné. Po určitom čase ma napadlo preskúmať siamské zvieratá. V určitom období som sa zaoberal problematikou znečisťovania životného prostredia v oblasti Žiaru nad Hronom. Tu sa rodilo percentuálne viac degenerovaných dvojhlavých zvierat. Meditoval som jednu židovskú ezoterickú publikáciu, ktorá sa len tak hemžila dvojhlavými zvieratami.

Tak isto v erbovej heraldike nachádzame vyobrazenie zvierat s dvomi hlavami. Dá sa predpokladať, že siamské zvieratá sa tešili v dávnych dobách uctievaniu. Pri prieniku do siamských zvierat som objavoval ďalšie zákutia ezoterickej alchýmie. U siamskej kravy som našiel postavičky, ako robia niečo podobajúce sa primitívnemu hutníctvu. U siamských dvojčiat koňa som našiel pracovať postavičky ako v primitívnej výrobni plynných látok. U siamských medveďov som našiel primitívnu kováčsku dielňu, teda prácu s ohňom. U siamskej ovce som objavil postavičky pri výrobe tekutín. Teda všetko, čo obsahujú alchymistické obrázky.

Znovu sa potvrdzuje, že postavičky zo siamských neurónov v konečnom dôsledku viedli k opakovaniu týchto predstáv v náväznosti na chémiu a metalurgiu. Chemické pochody a laboratórne pokusy pri získavaní fyzického zlata je už iná vec. Tu by sme snáď mohli zájsť do oblasti špiritizmu, kde za určitých okolností špiritisticky ladené osoby dokážu buď vytvoriť, alebo premiestniť hmotné veci.

Záverom len toľko, alchýmia dovoľuje určitý duchovný vývoj, ale aj prispieva k rozvoju ľudstva. Zložitejšia je problematika špiritistickej alchýmie, kde špiritisticky ladení ľudia dokážu za určitých, doteraz nejasných okolností, zo seba tvoriť hmotné objekty alebo ich záhadným spôsobom transportovať. Bližšie v Plazmatickej škole. Tento problém špiritistickej alchýmie si musí počkať na svoje rozlúštenie. Meditácie v alchýmii dovoľujú vypestovať si aj sugeranské schopnosti, pri ktorých si dokážete vsugerovať, že ste užili liek a organizmus sa postará o vyrobenie účinnej zložky tak, ako keby ste si liek skutočne užili. Bližšie v Alchymistickej škole a Sugestívnej škole.

Pridaj komentár