Saša Pueblo ezoterik

Pohľad na celkovú duchovnú cestu Sašu Puebla, ktorý sa rozhodol ponoriť na dno vlastnej duše. Chce robiť ezoteriku vo všetkých najvýznamnejších smeroch a stať sa jedným z najvšestrannejších ezoterikov. Tak isto chce v jednotlivých ezoterických smeroch dosiahnuť aspoň takú úroveň, ako jeho najlepší predchodcovia.

Denník ezoterika

Rôzne úvahy na rozmanité ezoterické oblasti, ktoré sa nedali zaradiť do žiadnej inej ezoterickej kolónky. Teda zachytávajú ezoterické dianie medzi viacerými ezoterickými smermi a oblasťami. Tak isto si tu nájdete osobné pocity Sašu Puebla, pokiaľ pocítil potrebu vyjadriť aj svoj vlastný názor na veci a život okolo ezoteriky. Skúste sa inšpirovať na vlastnej duchovnej ceste.

Saša Pueblo šaman

Šamanizmus je jedna z významných duchovných ciest do vlastnej duše pomocou techník a praktík či už pravekého, alebo prírodného človeka. Saša Pueblo sa usiluje preniknúť až do prehistórie svojej duše, keď sme boli ešte akýsi druh zvierat alebo živočícha. Spoznáva zákutia duše šamana bezprostredne v sebe, a tak isto sa usiluje oživiť šamanské tradície a previesť ich do meditačnej praxe ďalších meditujúcich.

Saša Pueblo terapeut

Na duchovnej ceste je nutné a potrebné udržať si skvelý zdravotný stav či už po fyzickej, ale aj psychickej stránke. Tak isto otázka šťastného osudu pre ezoterika tu naberá na význame. Saša Pueblo tu popisuje najvýznamnejšie zlomy v zvládaní psychických a fyzických terapií. Môžete tu čerpať inšpiráciu, ako robiť ezoteriku na zdravom základe.

Denník terapeuta

Saša Pueblo tu zverejňuje rôzne druhy úvah a postrehov o fyzických a psychických terapiách, ktoré sa nehodili do iných rubrík na tejto stránke. Tiež tu píše o svojich osobných pocitoch, pokiaľ cíti potrebu ich vyjadriť aj písomne. Nájdete si tu aj články o starostlivosti Sašu Puebla o svoje fyzické a psychické zdravie. Skúste sa inšpirovať a zobrať svoje zdravie do vlastných rúk.

Saša Pueblo kabalista

Popis najvýznamnejších krokov, ktoré spravil Saša Pueblo v oblasti písmenkových a znakových meditácií. Usiluje sa o duchovnú cestu aj v tejto neľahkej oblasti ezoteriky, ktorá je tak náročná a nedostupná. Tak isto si tu nájdete jeho medzníky na kabalistickej ceste, ktoré môžu byť pre vás návodom na vhodné smerovanie do záhad tejto oblasti duchovnej ezoteriky.

Denník liečiteľa

V Denníku liečiteľa sa budem zaoberať vlastnou cestou liečiteľa. Budem tu rozoberať jednotlivé postupy liečby a ich účinnosť. Pokiaľ niečomu nerozumiete alebo máte na veci iný názor, prosím napíšte mi na e-mail.

Saša Pueblo mystik

Mystická cesta úzko súvisí s cestou náboženskou, ktorá speje do oblasti Božskej prozreteľnosti. Saša Pueblo ide k Bohu svojou jedinečnou cestou, ktorá je netradičná a založená na plnom rešpektovaní všetkého, čo náboženská história priniesla. Rešpektujte jeho cestu, ako on rešpektuje vašu cestu k Bohu.

Saša Pueblo zasväcovateľ

Nájdete si tu jedinečné informácie o Sašovi Pueblovi ako zasväcovateľovi, ktorý sa naučil toto ezoterické umenie, ktoré dovoľuje aj iným napredovať na duchovnej ceste oveľa rýchlejšie a zvyšuje šance zájsť na duchovnej ceste mimoriadne hlboko. Saša Pueblo tu zaznamenáva najvýznamnejšie medzníky svojich hypnotických, tranzových a extatických techník. Postupne sa prepracováva na špičkového zasväcovateľa do ezoteriky.

Saša Pueblo veštec

V tejto prezentácii si nájdete množstvo podnetných informácií, ako realizovať duchovnú cestu a zároveň si zdokonaľovať veštecké schopnosti. Saša Pueblo sem vždy zapíše najvýznamnejšie medzníky pri prieskume a nácviku vešteckých techník a ich uplatňovanie do ezoterickej praxe.

Saša Pueblo evokatér

Saša Pueblo získava zvláštne veštecké schopnosti a dokáže sa na informačné polia, ktoré v celej histórii vytvorili zvieratá a ľudia, napájať, vnímať ich a sprostredkovávať pre meditujúcich. Najprv v podobe informácie, neskoršie na vešteckej úrovni a potom na úrovni seansí a evokácie. Sú mimo bežný dosah zmyslov v celom kozme.

Saša Pueblo tantrik

Tu sú uverejnené najvýznamnejšie medzníky Sašu Puebla v oblasti sexuálnej tantry, ktoré môžete využiť vo vlastných erotických meditáciách. Saša Pueblo sa v tejto háklivej oblasti usiluje dať sexuálnemu životu vyšší význam ako len vybitie sexuálnych pudov a potrieb. Neľahká oblasť ezoteriky, ktorá vyžaduje veľa nácviku a veľa disciplíny. Objavíte nový rozmer žitia erotična, ako ho nepoznáte.

Saša Pueblo reikista

Saša Pueblo sa stáva senzibilom a dokáže vnímať magnetické pulzácie zemského jadra a bioenergie živých organizmov. Zverejní tu vždy stupeň úrovne, ktorý v tejto oblasti dosiahol. Energetická ezoterika je významná oblasť duchovnej cesty a bez jej hĺbkového zvládnutia nemožno robiť úspešnú duchovnú cestu.

Saša Pueblo Silvista

Nájdete si tu moderné trendy ezoteriky, ktoré boli vyvolané v ľudskej mysli vďaka technickým zariadeniam. Patrí sem aj prienik človeka do kozmu a pozmenenie ľudskej psychiky na psychiku kozmonautov. Teda Saša Pueblo tu bude prezentovať svoje schopnosti transformovať svoju psychiku aj na novodobé trendy duchovnosti, ktoré vyvolali stroje a zariadenia. Nájdete si tu rôzne schopnosti, ktoré mu dovolili otvoriť nové duchovné smery vo vnútri vlastnej duše.

Saša Pueblo autor

Aké publikácie o problematike ezoteriky som napísal plus stručný opis. Po určitom čase, keď som si vybudoval rozsiahlejšiu knižnicu s problematikou hlavne ezoteriky, som sa rozhodol všetko naštudovať a dôsledne precvičiť.

Saša Pueblo liečiteľ

Ako som sa stal liečiteľom a vyzdravel. Aké knižky mi pomáhali.Svoju liečiteľskú cestu som nastúpil z dôvodu, že som si musel vyriešiť svoje pretrvávajúce zdravotné problémy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *