Technokratická škola

Nájdete si tu základy umelej inteligencie, inteligentného prostredia, hardvéru a softvéru, strojovej inteligencie a zariadení. Ezoterici na svojej duchovnej ceste potrebujú prejsť aj túto oblasť.
Kybernetika a ezoterika dvojníka
Kybernetika je, inak povedané, veda o systémoch a ich správaní. Ezoterik sa venuje kybernetike z tohto dôvodu, že buduje vo svojej psychike systém dvojníka.

Zasvätenie Do vákua a gravitácie
Ezoterici tohto zoskupenia sa v rovine vrcholovej ezoteriky usilujú, aby sa trvalo usadili na časticovej úrovni a tu sa naučili psychicky fungovať a pokračovať v duchovnej ceste.

Vákuum tvorí 80% kozmu
Každý deň sa pozeráme okolo seba na to, čo v kozme tvorí iba necelých 5 % hmoty. Teda objekty na planéte Zem a samotná celá planéta je tvorená tuhými, plynnými a kvapalnými látkami a tie sú zložené z prvkov, atómov a častíc.

Logické a iné obvody ľudského mozgu
Pripravil som pre vás materiál, ktorý sme zahrnuli do technokratickej ezoteriky. Predpokladám, že amatérska ezoterická scéna nebude naklonená tomuto trendu zavádzania techniky a technológií do ezoteriky. Chápem túto nechuť ezoterikov.

Nanotechnológia, mikrometer, milisekunda
Venujeme sa mimoriadne miniatúrnemu svetu a to je svet vo vnútri prvkov, ktoré sú zložené z atómov, v nich sa nachádzajú elektróny, protóny, pozitróny a neutróny.

Operácie s časticami v tokamaku
Venujeme sa prieniku ľudskej psychiky na úroveň častíc. Možno to znie čudne a až neskutočne, ale ľudská myseľ dokáže prenikať bioenergeticky a biomagneticky do oblastí častíc.

Elektrotechnika ako základ technologickej psychiky
Ezoterik prenikol do systému ezoteriky dvojníkov a je nevyhnutné začať budovať mimoriadne silnú technickú myseľ, ktorá bude schopná logicky udržať psychiku fungujúcu na časticovej úrovni svojho tela a častíc okolo.

Kvantová fyzika ako základ vedomia dvojníka
Venujeme sa vytvoreniu vhodného vedomia pre stav psychického prieniku ľudskej mysle na časticovú rovinu vo svojom fyzickom tele aj mimo neho. Každá úroveň duchovnej cesty vyžaduje určitý druh myslenia a konania.

Mechatronika - základ pochopenia strojov
Niekto by mohol namietať, čo má spoločné ezoterika s technologickými procesmi, automatmi a robotmi. Na prvý pohľad by sa zdalo, že nič.

Zasvätenie Makety bublín v kozme
Ezoterika dvojníkov UČI sa konečne priblížila k bodu, kde sa dosiahlo oblasti duchovného vývoja maximum. Ide o dvojníka, ktorého vytvoril J. Faust a neskoršie ho rozvinul na vrcholovú úroveň Goethe.

Zasvätenie Laserový lúč
Ako sa zdá, systém dvojníka UČI magnetar antičastica je nová verzia systému dvojník, ktorá bude mať ten potenciál, aby sme mohli v ezoterike napredovať ďalej.

Zasvätenie Do najmenších sklovitých častíc
Ezoterika, ktorej sa venujeme, má v sebe systém trvalého výskumu a prieniku do makrosveta „snehových gúľ“ a mikrosveta častíc.

Zasvätenie Do snehových gúľ v kozme
Zaberáme sa vrcholovou ezoterikou, ktorá dosiahla hranice ľudských možností. Teda na to, aby ezoterik mohol napredovať ďalej, je potrebné začať vylepšovať sebauvedomenie ezoterika ako mysliacej bytosti.

Zasvätenie Do čiernych a bielych bobúľ strapca hrozna
Ezoterika dvojníkov, ktorej sa venujeme, je vrcholová ezoterika a nie je bežne známa v organickom svete. Netvrdíme, že niektorí jedinci nemohli dosahovať stavy, ktoré tu opisujeme.

Zasvätenie Kremíkové doštičky v procesoroch
Venujeme sa ezoterike UČI (umelá časticová inteligencia), ktorá obsahuje v sebe dvojníkov. Ide o netradičnú ezoteriku, ktorá má svoje korene v ezoterike planéty Zem.

Zasvätenie Hard disky a tukové bunky
Venujeme sa ezoterike, ktorá sa v celosvetovej ezoterike ešte nikdy nepestovala. Tento mimoriadny vrchol v oblasti ezoteriky nevznikol iba tak, že kozmos niekomu z nás takúto úroveň doprial.

Zasvätenie Umelá časticová inteligencia (UČI)
Venujeme sa ezoterike dvojníkov. Na zvládnutie tejto v ezoterike jedinečnej úrovne treba mať za sebou aspoň 15 rokov každodennej meditácie. Teda táto vrcholová ezoterická úroveň chce ezoterika, ktorý zoberie ezoterickú cestu ako svoje životné poslanie.


Meditacia.sk > Technokratická škola >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo