Učebnica ezoteriky

Obsahuje teoretické základy ezoteriky, ktorá sa venuje duchovnej ceste do vlastného ja. Umožní vám spraviť si predstavu, čo sa považuje za duchovnú cestu a čo všetko treba absolvovať, aby ste ju zrealizovali celú.

5. Skúšky

Tu si nájdete, čo všetko musíte splniť, aby ste dostali internetový certifikát od Sašu Puebla na jednotlivé oblasti ezoteriky, liečiteľstva a terapií. Saša Pueblo si overí diaľkovým vešteckým výkonom, ako danú oblasť ovládate. Táto certifikácia skôr slúži na to, aby ste mali istotu, že postupujete správne.
<< Novšie články

Praktická certifikácia 1. ezoterickej cesty - anjelské sféry
Cieľom tejto praktickej certifikácie je vstúpiť do sveta anjelských sfér sveta mŕtvych, spoznať vlastné anjelské sféry, spoznať anjelské sféry iných, získať všetky druhy anjelských sfér a využiť ich na duchovnej ceste, ale aj pre bežný život, tak isto sa naučiť plne sa podriaďovať anjelským sféram v záujme toho, čo chcete dosiahnuť.

Teoretická certifikácia 1. ezoterickej cesty - anjelské sféry
1. ezoterická cesta je viazaná na svet mŕtvych spomienok, do ktorého sa vstupuje na základe sugeratívneho nácviku raných štádií klinickej smrti. Ide o špecifickú oblasť ezoteriky, ktorá sa špecializuje na anjelské sféry všetkých druhov, ktoré zo sveta mŕtvych vo forme informácií fungujú do sveta živých jedincov.

Praktická certifikácia 1. ezoterická cesta
Program anatomickej zdatnosti ezoterika
Ezoterik je osoba, ktorá má naštudované základy anatomických obrázkov orgánov a systémov v ľudskom tele a zvlášť v tomto prípade je vhodné vedieť a dokázať si predstaviť neuróny, vrstvy neurónov a ich spôsob fungovania.

Teoretická certifikácia 1. ezoterická cesta
1. ezoterická cesta sa realizuje cez šedú kôru veľkého mozgu. V podstate ide o fyzický aj sugeratívny nácvik raných štádií klinickej smrti. Tento nácvik vedie k tomu, že psychika človeka môže prenikať do dimenzie sveta mŕtvych spomienok.

Praktická certifikácia 6. ezoterická cesta
Táto certifikácia má formálny charakter a slúži hlavne na to, aby si ezoterik uvedomil, čo všetko musí ovládnuť, aby mohol robiť aj túto oblasť ezoteriky.

Teoretická certifikácia 6. ezoterická cesta
Nájdete si tu otázky, na ktoré by mal ezoterik v oblasti kozmického vedomia zdatne odpovedať. Cieľom teoretickej certifikácie nie je skúška, ale snaha naviesť ezoterika k tomu, aby sa teoreticky vhodným spôsobom vzdelal a otestoval, ako ovláda teóriu 6. duchovnej cesty cez ganglie orgánov.

Praktická certifikácia mozoček a 3. duchovná cesta
Táto certifikácia má formálny charakter a slúži hlavne na to, aby si ezoterik uvedomil, čo všetko musí ovládnuť, aby mohol robiť aj túto oblasť ezoteriky.

Teoretická certifikácia mozoček a 3. duchovná cesta
Cieľom tejto teoretickej certifikácie nie je skúška, ale snaha naviesť ezoterika k tomu, aby sa teoreticky vhodným spôsobom vzdelal a otestoval, ako ovláda teóriu 3. duchovnej cesty cez mozoček.

Praktická certifikácia 5. duchovnej cesty - brušný mozog
Táto certifikácia slúži na to, aby ezoterik v oblasti 5. duchovnej cesty, ktorá sa realizuje cez brušný mozog, cestu tohto druhu absolvoval a dosiahol aj praktické výsledky. Certifikáciu vám veštecky môže odobriť Saša Pueblo na diaľku pomocou vešteckého výkonu.

Teoretická certifikácia 5.duchovnej cesty - brušný mozog
Nájdete si tu teoretické otázky z duchovnej cesty cez brušný mozog, ktoré by mal ovládať ezoterik, ktorý sa rozhodol ísť aj touto duchovnou cestou. Teoretická časť je sformovaná do otázok, na ktoré by mal nájsť ezoterik odpoveď pomocou vyhľadávača slov a inej odbornej literatúry. Túto teoretickú certifikáciu vám odobrí po zaslaní Saša Pueblo.

<< Novšie články
Meditacia.sk > Učebnica ezoteriky > 5. Skúšky >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo