Praktická certifikácia tantra sexus pohlavie

dátum: 24.01.2008

Cieľom tejto praktickej certifikácie je vedieť ovládnuť skoro všetky procesy okolo ľudskej sexuality a ich využitie na liečbu a duchovné procesy. V žiadnom prípade sa tu nejedná o uspokojovanie sexuálnych potrieb a budovaní závislosti na párení a rozmnožovaní. Ide skorej o ovládnutie toho, čo ľudstvo vťahuje do živočíšneho spôsobu existencie, ktorý bráni ezoterickej duchovnosti. Nejde tu ani tak prestať sexuálne žiť a stať sa asexuálnym, ale aby sexualita, párenie a plodenie nebolo pre človeka hlboké biologické otroctvo spermií a vaječníkov.

Záujemca o túto formu ezoteriky musí mať za sebou už teoretickú certifikáciu. Praktickú certifikáciu postupne nacvičuje, zvláda a zároveň je tu možnosť sa nechať veštecky overiť, ako danú oblasť ovláda. Prípadne je možné aj kontaktovanie cez Skype a aj takto skontrolovať, ako ovládate prax danej oblasti.
Viete sa skoncentrovať do sexuálnych centier pre zoofíliu, nekrofíliu, pedofíliu, homosexualitu, lesbizmus, sadizmus, voyerizmus, exhibíciu , fekalofíliu, incest, fetiš, klasickú monogamiu?

Viete sa skoncentrovať na oblasť epifýzy?

Uvedomili ste si, kde je hranica medzi sexuálnou deviáciou a sexualitou, ktorá neprekračuje pravidlá zákonov a slušného správania?

Ovládate sexuálne pocity a predstavy bez toho, aby došlo k vzrušeniu pohlavných orgánov?

Viete tvoriť sexuálne fantázie bez zábran a predsudkov?

Dokážete si spomínať a vyberať sexuálne spomienky z pamäte?

Viete tvoriť pohybové sexuálne predstavy?

Ovládate sexuálne pohyby iba na nervových zakončenia vo svaloch?

Dokážete si predstaviť a pociťovať stav zoofila?

Dokážete si predstaviť a pociťovať stav nekrofila?

Dokážete si predstaviť a pociťovať stav pedofíla?

Dokážete si predstaviť a pociťovať stav homosexuála?

Dokážete si predstaviť a pociťovať stav lesby?

Dokážete si predstaviť a pociťovať stav sadistu?

Dokážete si predstaviť a pociťovať stav voyeristu?

Dokážete si predstaviť a pociťovať stav exhibicionistu?

Dokážete si predstaviť a pociťovať stav fekalistu?

Dokážete si predstaviť a pociťovať stav incestu?

Dokážete si predstaviť a pociťovať stav fetišistu?

Dokážete si predstaviť a pociťovať všetky druhy sexuálnych pozícií a sexuálnych praktík?

Dokážete si bez zábran predstaviť akúkoľvek sexuálnu úchylku?

Dokážete prekonať chuť na určitý druh sexuality a zároveň prekonať nechuť na určitý druh sexuality vo svojich predstavách?

Ovládate štyri povahy v šedej kôre veľkého mozgu a ich sexuálny podtón ako je exhibicionizmus, sadizmus, masochizmus, nekrofilizmus?

Ovládate štyri povahy viažuce sa na stredný mozog a ich sexuálny podtón ako je exhibicionizmus, sadizmus, masochizmus, nekrofilizmus?

Viete sa naladiť v strednom mozgu do stavu detskej sexuality?

Vnímate sexuálne podvedomie v sebe a dokážete ho aj vhodne ovplyvniť?

Ovládate predstavy všetkých druhov sexuálnych aktivít a k žiadnej necítite odpor?

Uvedomujete si a dokážete vytvoriť sexuálny volt a sexuálne napätie vo svojej hlave?

Dokážete prepnúť pri sexuálnych predstavách a sexuálnej aktivite činnosť z hypofýzy na epifýzu?

Uvedomujete si a dokážete presúvať sexuálny volt z hlavy cez miechu do oblasti pohlavných orgánov?

Uvedomujete si a dokážete sexuálny volt udržať v oblasti pohlavných orgánov?

Dokážte ako žena a muž po erekcii dosahovať orgazmus?

Dokážete sa skoncentrovať na stav energetickej migrény a stiahnuť ho do oblasti bielej kostnej hmoty a odtiaľto túto energiu dostať z tela preč?

Dokážete využiť energetický stav tesne pred ženským a mužským orgazmom a rozvádzať ho v tele?

Dokážete si uvedomiť a praktizovať vymieňanie sexuálnej energie s inou osobou alebo skupinou osôb?

Dokážete presúvať sexuálne energie na diaľku a prijímať ich do seba z akejkoľvek diaľky?

Dbáte o to a praktizujete, aby sexuálne stavy riadili pudy v brušnom mozgu?

Viete robiť sexuálnu aktivitu s koncentráciou do šedej kôry veľkého mozgu, do stredného mozgu, do mozočku, do brušného mozgu, do ganglií a do chromozómov?

Viete si nahodiť stav zamilovanosti a ovládate techniku nevidieť ľudí v reálnom svetle skutočnosti?

Dokážete si predstaviť dokonalý partnerský ideál, s ktorým by ste chceli žiť, mať potomstvo?

Dokážete sa skoncentrovať do oblasti pohlavných orgánov a udržať túto koncentráciu v tejto oblasti dlhšiu dobu?

Dokážete vytrvať v koncentrácii na oblasť pohlavných orgánov a vytvoriť vo svojom tele niečo ako poschodia a miestnosti domu?

Dokážete jednotlivé poschodia a priestorové štvorce vo svojom tele naplniť predstavami hermetickými, náboženskými, šamanskými, UFO organického života v kozme a svetom mŕtvych?

Dokážete predstavy v poschodiach nabiť sexuálnymi energiami a takto ich oživiť?

Dokážete pri koncentrácii do oblasti pohlavných orgánov tu ukladať určité predstavy, dosahovať a vstupovať do sveta mŕtvych spomienok?

Dokážete pri koncentrácii do oblasti pohlavných orgánov tu ukladať určité predstavy a prenikať do astronomického kozmu cez lúč z neurónov veľkého mozgu?

Dokážete pri koncentrácii do oblasti pohlavných orgánov tu ukladať určité predstavy a prenikať do buniek v tele a ich štruktúr a rezonanciou strachu psychicky prenikať k organickému životu v kozme?

Dokážete uvoľniť zvieracie sexuálne potreby uložené brušnom mozgu na mentálnej rovine?


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Učebnica ezoteriky > 5. Skúšky > Praktická certifikácia tantra sexus pohlavie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo