Učebnica ezoteriky

Obsahuje teoretické základy ezoteriky, ktorá sa venuje duchovnej ceste do vlastného ja. Umožní vám spraviť si predstavu, čo sa považuje za duchovnú cestu a čo všetko treba absolvovať, aby ste ju zrealizovali celú.

3. Praktické cvičenia - Učebnica ezoteriky

Konkrétne cvičenia a detailné postupy na dosiahnutie určitých schopností v jednotlivých oblastiach ezoteriky.
Praktikum brušných pudov
Uvádzam základné cvičenia, ktoré sprevádzajú 5. ezoterickú cestu. Ezoterikovi umožňujú túto cestu prakticky zvládnuť a zároveň ju aj veštecky vnímať. V 5. ezoterickej ceste sa budujú základy dlhovekosti, bezchorobnosti a trvalej fyzickej aj psychickej výkonnosti.

Praktikum mozočkovej astrológie
Základné cvičenia, ktoré sprevádzajú 3. ezoterickú cestu. Ezoterikovi umožňujú túto cestu aj prakticky zvládnuť a aj veštecky vnímať. Zároveň sa v 3. ezoterickej ceste pestuje základ všetkých vešteckých výkonov, ktoré potrebuje ezoterik na vnímanie všetkých 7 ezoterických ciest.

Praktikum žolíkových kariet
Nácvik vešteckej techniky založenej na žolíkových kartách. Technika žolíkových kariet je postavená v rozhodujúcej miere na mŕtvych bunkách v ľudskom tele. Jedinci, ktorí boli so žolíkovými kartami mimoriadne úspešní, mali vo svojom tele príliš veľa mŕtvych buniek. A tieto im dovolili jedinečne operovať vo svete mŕtvych spomienok ľudí, zvierat a iného organického života v kozme.

Praktikum donucovania 4. pudov
5. ezoterická cesta sa realizuje v oblasti tenkých a hrubých čriev. Ide o brušný mozog, ktorý tvoria drobné zhluky neurónov veľkosti špendlíkovej hlavičky. Tieto sú navzájom pospájané nervstvom. Všetko spolu sa nachádza v stene tenkých a hrubých čriev.

Praktikum tvorby vlastných tarotových kariet
Praktický nácvik veštectva a práci so základnými vešteckými pomôckami ako sú tarotové karty. Ide o 22 druhov základných tarotových kariet a ich prispôsobenie pre individualitu veštca. Tak isto ide o spoznanie iných variácií tarotových kariet, ktoré si vytvorili iní veštci.

Praktikum UFO ezoteriky
Nácvik UFO vedomia, ktoré dovoľuje ezoterikovi realizovať 7. ezoterickú cestu cez vnútro vlastných buniek. UFO vedomie je potrebné získať z dôvodu jedinečného kontaktu medzi ľudskou psychikou a psychikou iného organického života v kozme.

Ezoterické praktikum pre miechu
Nácvik 4. ezoterickej cesty, ktorá sa realizuje cez miechu v chrbtici. Táto ezoterická cesta má najbližšie k jogínskej tradícii, ale zachytáva aj tradície Afriky a Južnej Ameriky. Je nasmerovaná na pohybové centrá v mieche. Cesta cez miechu sa spája so všetkými šiestimi ezoterickými cestami.

Praktikum svalovo – kineziologické
Svalové veštectvo je základom pre všetky ostatné výkony v oblasti veštectva. Každému záujemcovi odporúčam, pokiaľ chce v oblasti veštectva niečo znamenať, tak treba začať práve s kineziologickou praxou.

Praktikum UFO ezoteriky sveta mŕtvych
Získanie UFO odtlačkov a ich vzájomné kombinovanie, ovládanie a likvidovanie. Ezoterik prejde jedinečným procesom ďalších duchovných ciest, ktoré nadväzujú na predchádzajúcich 7 duchovných ciest cez 7 neurónových oblastí v tele každého ezoterika.

Veštecké praktikum cez tarotové karty
Nácvik vešteckých schopností cez 3 centrá fantázie vo veľkom mozgu. Doteraz sme hovorili o jednom centre fantázie a to v prednom mozgu. Do centra fantázie posielame hlavne nervový vzruch z organizmu, ale aj informácie z bioenergií a energií v kozme.

Praktikum kozmického vedomia
Nácvik kozmického vedomia. Podrobný návod na získanie kozmického vedomia. Každého vážneho záujemcu upozorňujem, že cvičí na vlastnú zodpovednosť. Neodborne a v náhlivosti prevedené cvičenia môžu škodiť.

Praktikum snového a hypnotického veštectva
Nácvik vešteckého vnímania snových a autohypnotických stavov, pri ktorých je hormonálna žľaza hypofýza v režime denno – nočnom. Teda produkuje na 70 % dennú biochémiu a nočnú biochémiu na 30 %. Zároveň v tomto stave zaspávania a udržania tohto stavu sa otvára stredný mozog v strede hlavy a prepína sa jeho 22 častí pozvoľna do nočného riadenia všetkého v tele.

Praktikum mágie duchovnej cesty cez miechu
Nácvik magického konania, ktorým sa realizuje duchovná cesta do miechy magickým spôsobom cez určitý druh pohybu, ktorý v tomto prípade predpisuje miecha a nie iba ľudská predstava.

Praktikum Reiki energií
Nácvik techník práce s energiami, ktoré sa tvoria v bunkách tela a tiež pri trávení potravy. Nácvik a práca s biomagnetickými energiami, ktoré si bunky v tele vymieňajú medzi sebou. Prietok magnetických energií magmatického jadra Zeme cez živého človeka. Za určitých podmienok pretekajú cez človeka kozmické energie hviezd, planét, súhvezdí a galaxií.

Praktikum prstov, dlane a dvoch rúk
Využitie rúk v oblasti ezoteriky. Ide o možnosti použitia rúk pri posunkovej reči, pri vyberaní spomienok, pri koncentrácii na určité miesto. Použitie rúk ako kultový objekt. Ruky ako veštecké testovanie. Ruky a 10 prstov na prenos znakov z mozočku. Ruky na presun magma spomienok.

Praktikum kozmického vedomia a psychického prieniku do kozmu
Praktický nácvik a dosiahnutie kozmického vedomia. Zmyslom cvičenia je skutočný prienik ľudskej psychiky do kozmického priestoru okolo planéty Zem. Ďalej do slnečnej sústavy, do súhvezdí v Galaxii, kde sa nachádza aj planéta Zem, do iných galaxií a ešte ďalej do vzdialenosti 1000 miliárd svetelných rokov a potom ďalej a ďalej.

Praktikum ezoteriky brušného mozgu
Praktický nácvik koncentrácie do brušného mozgu. Ide o to, aby sa ezoterik naučil praktické kroky, ktoré mu dovolia operovať v brušnom mozgu a robiť duchovnú cestu aj v tejto oblasti.

Praktikum anjelskej ezoteriky
Nácvik anjelských sfér, ktoré umožňujú ezoterikovi, aby dosiahol v oblasti ezoteriky, ale aj v bežnom živote čo najviac úspešných zásahov. Ezoterika je rozsiahla, je náročné zvládnuť ju za života celú a anjelské sféry sú veľmi vítaným prostriedkom na zvýšenie percenta úspešnosti.

Praktikum práce so spomienkami do reinkarnácie
Venujeme sa nácviku klinického vedomia, ktoré dovoľuje ezoterikovi, aby za života poznal, kam pôjdu jeho spomienky z neurónových oblastí. Ďalej sa môže veštecky presvedčiť o tom, kde sú spomienky iných ľudí a zvierat a čo sa s nimi deje.

Praktikum vešteckého vnímania ezoterických stavov
Praktický nácvik vešteckého vnímania stavov, do ktorých sa dostáva ezoterik počas svojej duchovnej aktivity. Ezoterik musí mať špeciálne cvičené zmysly, aby mohol v prvom rade vnímať, v akom ezoterickom stave sa nachádza. Ezoterik dokáže sám seba zdiagnostikovať, v akom zdravotnom stave sa nachádza.

Praktikum znakovej ezoteriky z mozočku
1. Nehybné sedenie

Ide o základnú techniku v oblasti meditácií. V zásade ide o to, aby sa meditujúci usadil a naučil sa postupne nehybne sedieť 5, 10, 15, 20, 30 minút. Zmyslom cvičenia je skľudniť a stíšiť sa.

Techniky koncentrácie v ezoterike
Koncentrácia na jeden bod. Koncentrácia na viac bodov naraz. Prepínanie koncentrácie. Opakovaná koncentrácia. Koncentrácia von. Koncentrácia dnu do tela. Koncentrácia sluchom. Koncentrácia vôňou. Koncentrácia zrakom. Koncentrácia hmatom. Koncentrácia vnútorným hlasom.

Techniky koncentrácie
Koncentrácia do vonkajšieho sveta. Koncentrácia do vnútorného sveta. Koncentrácia na povrch tela. Koncentrácia na orgány. Koncentrácia do neurónov. Koncentrácia ľudská. Koncentrácia prírodného šamana. Koncentrácia zvieraťa.

Teoretická príprava ezoterika
Ezoterika robená na teoretickej báze. Ezoterika robená na báze osobnej skúsenosti vo vlastnom tele. Medicína vlastného tela. Stavy vlastného tela a ich pomenovanie. Ovládnutie týchto stavov sebe. Spoznanie neurónov, ale aj koncentrácia. Vedieť o info poliach mŕtvych ľudí, ale aj mať schopnosti ich poznať a vnímať osobne cez veštecké výkony.


Meditacia.sk > Učebnica ezoteriky > 3. Praktické cvičenia - Učebnica ezoteriky >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo