Geriatrické MP3

Nájdete si tu autentické zvukové nahrávky z prednášok a cvičení Geriatrickej sekcie. Každá nahrávka má úvodnú prednášku a potom samotné cvičenia.
Pudy, pudy a pudy v prinútení – MP3
Pre ezoterika je 5. ezoterická cesta cez brušný mozog riadenou a kontrolovanou cestou do fyzikálneho mikrosveta prvkov a častíc. Ide o to, že ezoterik sa musí postupne naučiť koncentrovať dovnútra buniek, kde sú stále menšie a menšie bunky, najmenšia je gén a potom je už svet prvkov a v ňom svet častíc. Textový zápis je v Geriatrickej poradni.


Dlhovekosť a bezchorobnosť ako 5. cesta – MP3
5. duchovná alebo ezoterická cesta sa koná cez brušný mozog, ktorý sa nachádza v podobe drobných neurónových zhlukov veľkosti špendlíkových hlavičiek. Sú ich tu stovky a vo vnútri obsahujú ďalšie množstvá neurónov. Všetko je to spojené nervovým systémom a uložené v stene tenkých a hrubých čriev. Textový zápis je v Geriatrickej poradni.

Koncepcia ezoteriky brušného mozgu – MP3
Teoretická úvaha o duchovnej ceste, ktorá sa realizuje cez brušný mozog. Ide o množstvo drobných neurónových zhlukov v tvare špendlíkovej hlavičky. Tieto sú navzájom pospájané nervovými dráhami. Brušný mozog vyzerá ako sieť na chytanie rýb s drobnými uzlíkmi. Textový zápis je v Geriatrickej poradni.


Geriatria brušného mozgu – MP3
Psychický prienik do brušného mozgu, ktorý sa nachádza v stene hrubých a tenkých čriev. Tu sa nachádza spleť neurónov veľkosti špendlíkových hlavičiek spojených nervstvom. Keby sme ich vybrali z čriev, tak by to vyzeralo ako rybárska sieť s drobnými rybičkami. Textový zápis je v Geriatrickej poradni.

Pud sebazáchovy, pud sexuálny a pud snový – MP3
Bunková ezoterika. Rezonujúce hlasivky. Symbolika jaskyne. Vyhrážanie sa smrťou. Pudy pracujú v znamení zdravia. Bunková histológia. Bunková genetika. Blany, chrupavky okostica. Zázračné vyliečenia. Neustále zdravý. Dokonale údržbovaný. Rozumový prienik do buniek. Náboženské donucovanie. Komunikácia s jadrami buniek. Textový zápis je v Geriatrickej poradni.


Donútenie do zázraku uzdravenia – MP3
Bunkové terapie, ale aj bunková ezoterika, ktorá stojí na princípe psychického prieniku do buniek cez rezonujúce hlasivky v hrdle. Cieľom tohto prieniku je prinútiť organizmus, aby v brušnom mozgu uzdravil organizmus. Druhá možnosť je psychický prienik do buniek tela za účelom mystických náboženských stavov. Textový zápis je v Geriatrickej poradni.

Božský pud sebazáchovy – MP3
Bunková ezoterika a psychický prienik do brušného mozgu v stenách čriev, do jadier buniek v ľudskom tele. Jaskynná ezoterika a kult pudu sebazáchovy. Špeciálne liečby na spôsob charizmatikov dávnych čias. Textový zápis je v Geriatrickej poradni.

Špirálová modifikácia je tu – MP3
Bunková ezoterika a prienik psychiky do jadier buniek, ktoré sú v tele. Jaskynná ezoterika. Ezoterika kostí, či už ľudských, alebo zvieracích. Ezoterika magnetov. Textový zápis je v Geriatrickej poradni.

Snová geriatria jaskýň – MP3
Jaskynná ezoterika. Bunková ezoterika. Psychický prienik do jadra buniek. Rozumové skúmanie dejov v bunkách. Modifikácia kožných buniek. Modifikácia blanovitých útvarov tela. Chemická aktivita tukových buniek. Psychika modifikovaných objektov. Snová symbolika a modifikácie. Textový zápis je v Geriatrickej poradni.


Meditacia.sk > Nahrávky mp3 > Geriatrické MP3 >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo