Učebnica ezoteriky

Obsahuje teoretické základy ezoteriky, ktorá sa venuje duchovnej ceste do vlastného ja. Umožní vám spraviť si predstavu, čo sa považuje za duchovnú cestu a čo všetko treba absolvovať, aby ste ju zrealizovali celú.

1. Teória - Učebnica ezoteriky

Obsahuje teoretické základy ezoteriky a duchovnej cesty. Dôkladne tu rozoberáme základné smery v ezoterike.
Staršie články >>

Zoznam článkov podľa dátumu - aktualizované
Pripravili sme pre vás zoznam, v ktorom sme meditácie na tejto stránke zoradili podľa dátumu vzniku.

Koncepcia všestranného špecialistu
Už v predchádzajúcich článkoch som prezentoval jasnú líniu, že chceme robiť všetky najvýznamnejšie smery ezoteriky zahrnuté do 7. ezoterických ciest podľa výskytu neurónových oblastí v ľudskom tele. Každému bude asi jasné, že na to, aby sa robila všestranná ezoterika, sa musí objaviť jedinec, ktorý vo svojej hlbokej podstate bude inklinovať k všestrannosti.

Koncepcia psychohygieny ezoterika
Venujeme sa tu problematike psychohygieny ezoterika, ktorý sa usiluje realizovať 7 ezoterických ciest. Ide o univerzálnu cestu s cieľom stať sa na každej zo 7. ezoterických ciest aj výnimočným špecialistom. Ako každá činnosť, aj duchovná aktivita prináša svoje negatívne tendencie, ktoré treba neustále odstraňovať a likvidovať.

Koncepcia brušných pudov
Venujeme sa 5. ezoterickej ceste cez brušný mozog, ktorý sa nachádza v stene tenkých a hrubých čriev. Ide o drobné neurónové zhluky o veľkosti špendlíkovej hlavičky.

Koncepcia mozočkovej astrológie
V neurónoch mozočku sa realizuje 3. ezoterická cesta. Mozoček sa nachádza v zadnej časti hlavy, je veľký ako menšia tenisová loptička a je rozdelený na dve časti, každá časť je rozdelená ešte na 10 častí. Ezoterik potrebuje mozoček nielen na 3. ezoterickej ceste, ale aj na 7. ezoterickej ceste. A ezoterik potrebuje aktivitu mozočku aj astrologické veštecké výkony.

Koncepcia tvorby žolíkových kariet
Ezoterik potrebuje veštecké výkony k tomu, aby dokázal vnímať svoju vlastnú ezoterickú cestu. Všetkých 7. ezoterických ciest cez veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miechu, brušný mozog, ganglie a vnútro buniek vyžaduje samostatné veštecké výkony.

Koncepcia prepájania mozočkov
Teoretická úvaha nad technikou prepájania mozočkov meditujúcich osôb navzájom. Už sme sa v minulosti venovali teoretickým základom psychického prieniku do mozočku za inými účelmi ako je myslenie cez mozoček, veštecké výkony cez mozoček. Ezoterik má možnosť osvojiť si slovník, ktorý tu používame a pochopiť vzájomné súvislosti s týmto druhom meditácií.

Koncepcia tvorby vlastných tarotových kariet
Predtým, než sa pustíte do tvorby vlastných tarotových kariet podľa vzoru klasických tarotových kariet, by bolo dobré si uvedomiť hlbšiu rovinu, o čom je veštectvo a aké možnosti zvýšenej intuície poskytuje. Vypracoval som pre vás veľmi dobrý prehľad toho, čo všetko v sebe veštecké techniky skrývajú.

Koncepcia UFO ezoteriky
7. ezoterická cesta sa usiluje psychicky prenikať do vnútra buniek ľudského tela. Tento psychický prienik vyvoláva zvláštne fenomény, ľudská myseľ sa presúva priestorom tak, ako keby neexistovali vzdialenosti. Otvorí sa bunkové vedomie a psychika človeka sa presunie v zlomku sekundy aj 100 000 miliárd svetelných rokov.

Koncepcia ezoterických symbolov
Spôsoby vypovedania niečoho o ezoterike ako duchovnej ceste. Či už to bude vyjadrenie na základe pohybu, na základe obrázkov a symbolov, alebo vypovedanie na základe priestorových objektov ako socha a rôzne predmety. Tak isto to môže byť vyjadrenie na základe zvukov, písmen a číslic.

Koncepcia ezoteriky miechy
4. ezoterická cesta spadá do oblasti miechy v chrbtici. Je to špecifická duchovná cesta, ktorá je prioritne založená na pohybe a všetkom, čo sa v ľudskom tele hýbe, presúva. Ide o pohyb či už fyzický, ale aj pohyb psychický. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj v Nahrávkach: Učebnica MP3.

Koncepcia 7. vešteckých schopností
Veštecké vnímanie 7. duchovných ciest. Potreba, aby ezoterik školil svoje zmysly na veštecké dekódovanie v centrách fantázie. Centrum fantázie pre obrazy. Centrum fantázie pre zvuk. Centrum fantázie pre hmat a chuť. Posilňovanie a oslabovanie rozumovosti od vedeckého až k zvieraciemu vnímaniu sveta.

Koncepcia UFO ezoteriky sveta mŕtvych
Teoretické zvládnutie fenoménu psychického prepojenia na svet mŕtvych spomienok organickej hmoty z planéty Zem, ale aj z kozmu. Ide o spomienky odumretej organickej hmoty, ktorej spomienky sa po smrti dostanú do tejto dimenziu kozmu. Samozrejme nie zo všetkých zvierat. Psychika a zapisovanie spomienok niektorých je príliš slabé, až žiadne. Hlavne mikroorganizmy. K tomuto zápisu si stiahni zvukovú nahrávku: Učebnica ezoteriky MP3.

Koncepcia permutácií 7 duchovných ciest
Matematické vyjadrenie 7 duchovných ciest pomocou množinovej matematiky. Použijeme pojmy množina, podmnožina, prvky množiny a vlastnosti prvkov množiny.


Koncepcia snového a hypnotického veštectva
Veštecké vnímanie snových spomienok v snovom archíve stredného mozgu. Tento stredný mozog by sa mal radšej volať snový mozog, prepne sa, keď človek zaspí a riadi nočný chod v tele. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Učebnica ezoteriky MP3.

Dlhovekosť a bezchorobnosť - cesta brušného mozgu
Dlhovekosť osôb venujúcich sa ezoterike ako vlastnej duchovnej ceste. Skryté potenciály brušného mozgu v stenách hrubých a tenkých čriev. Donútenie pudu sebazáchovy, rozmnoženia, teritoriálneho a bunkového, aby sa starali o bezchorobnú dlhovekosť. K tomuto zápisu je zvuková nahrávka. Vyhľadaj Učebnica ezoteriky MP3.


Koncepcia magického konania v ezoterike
Budeme sa zaoberať špecializovanou oblasťou magického konania a magického ovplyvňovania seba a druhých ľudí. Toto konanie je založené na vhodnej kombinácii určitých objektov, v určitom čase za určitým účelom. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku. Vyhľadaj Učebnica ezoteriky MP3.

Koncepcia kozmického vedomia 2
Teoretické úvahy o kozmickom vedomí, ktoré je súčasťou univerzálnej duchovnej cesty. V zásade môže človek robiť 7 duchovných ciest cez 7 neurónových oblastí svojho tela. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Kozmos MP3.

Koncepcia ezoterických zmyslov
Teoretická úvaha k transformácii zmyslov na ezoterické zmysly. V zásade má každý človek cvičené a školené zmysly v prvom rade na to, čo sa deje v jeho okolí. Oči prijímajú obrazy a zadný zrakový mozog tieto obrazové signály vyhodnocuje. Registruje v neurónoch zadného zrakového mozgu zmeny a adekvátne reaguje. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Veštectvo MP3.

Teoretická koncepcia 7 duchovných ciest spoločne
Novšia teoretická štúdia o siedmych duchovných cestách, ktoré by mal za svojho života absolvovať ezoterik. Sú doplnené o ďalšie dôležité kombinácie jednotlivých duchovných ciest. Ezoterik si tu vhodne uvedomí svoje duchovné ciele a lepšie pochopí, kadiaľ sa má uberať duchovná cesta a čo na nej treba dosiahnuť.

Koncepcia ezoteriky brušného mozgu
Teoretická úvaha o duchovnej ceste, ktorá sa realizuje cez brušný mozog. Ide o množstvo drobných neurónových zhlukov v tvare špendlíkovej hlavičky. Tieto sú navzájom pospájané nervovými dráhami. Brušný mozog vyzerá ako sieť na chytanie rýb s drobnými uzlíkmi. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Geriatrická poradňa MP3.

Koncepcia kozmického vedomia v ezoterike
Kozmické vedomie je špeciálny druh vedomia, ktorý dovoľuje ezoterikovi psychicky prenikať do kozmického priestoru, ktorý reálne skúma astronómia ako vedecká disciplína. Kozmické vedomie dovoľuje ezoterikovi vyššie duchovné úrovne ako iba pozemské vedomie.

Koncepcia vešteckého vnímania ezoteriky
Na jednej strane máme bežné vnímanie dnešných ľudí a k tomuto vnímaniu treba pridať v prípade ezoterika aj veštecké vnímanie seba a sveta celkovo. Ezoterik je osoba, ktorá je vybavená vešteckými zmyslami. Teda k normálnym zmyslom si vypestuje veštecký zrak, veštecký čuch, vešteckú chuť, veštecký hmat a veštecký sluch.


Koncepcia udržania pohybu v ezoterike
Venujeme sa teoretickej problematike vnímania pohybu v ezoterike. Či už ide o pohyb celého tela, pohyb rúk, mentálny pohyb cez koncentráciu psychickej vôle, ale aj opak alebo extrém, úplná nehybnosť. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Kaabala MP3.

Koncepcia pospájania ezoteriky mozočkom
Delenie celkového súhrnu všetkých udalostí v oblasti duchovnej cesty. Mozoček ako fenomén riadenia a optimálnej koordinácie. Mozoček ako fenomén zjednotenia a doladenia.

Staršie články >>
Meditacia.sk > Učebnica ezoteriky > 1. Teória - Učebnica ezoteriky >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo