Anjelská škola MP3

Nájdete si tu autentické nahrávky z prednášok o Anjelských sférach. Každá nahrávka obsahuje teóriu a cvičenia.
Koncepcia anjelskej múdrosti v ezoterike – MP3
Vplyv anjelských sfér na dianie v ezoterike. Nezaujímajú nás anjelské sféry, ktoré vytvorili vo svojej fantázii umelci, podnikatelia a veriace osoby. Naopak, venujeme sa anjelským sféram, ktoré boli vytvorené za špeciálnych podmienok iba niektorými jedincami, ktorí spĺňali určité predpoklady. Textový zápis je v Anjelskej škole.


Seminár Anjelské druhy 10B – MP3
Venujeme sa tu problematike sveta anjelských síl. Pokúsim sa presne definovať, o akú oblasť anjelských prejavov máme záujem. Tak isto budem definovať správne postoje k anjelským silám a to tak, aby to bolo na prospech ezoterikovi s elimináciou negatívnych vplyvov. Textový zápis je v Anjelskej škole.


Ľudia z anjelov stvorení – MP3
Budeme sa tu venovať meditáciám do 6. neurónových oblastí ľudského tela. Koncentrácia do 6. neurónových oblastí. Vyvolávanie rôznych stavov vedúcich k anjelským sféram šamanov. Textový zápis je v Anjelskej škole.


Anjel tukového orgánu – MP3
6 neurón oblastí. 6 neurón a detské predstavy. 6 neurón a pierkový anjel. 6 neurón a meteoritický anjel. 6 neurón a detský sexus. 6 neurón a aurickí anjeli. Obaly podvedomia v 4. roku života. Obaly podvedomia v 12. roku života. Veľký mozog a klinický stav. Stredný mozog a snový anjelský svet. Mozoček a anjelské znaky. Textový zápis je v Anjelskej škole.


Anjeli pierok a meteoritov – MP3
Anjel zasvätenie. Anjel evokácia. Anjel detská psychika. Anjel šamanský. Anjelizácia. Anjel postavičky. Anjel zvieratá. Anjel znaky. Anjel reiki energia. Anjel ezoterika. Anjel veštectvo. Anjel nastavenie neurónov. Anjel aura okolo tela. Anjelské informačné polia. Anjeli sivastí a čierni. Anjel detská žľaza. Anjel a 6 neurónových oblastí. Textový zápis je v Anjelskej škole.


Prednáška o anjelských sférach šamanov – MP3
Anjelská ezoterika. Anjel šamanov. Anjel pudu sebazáchovy. Anjel z extrémneho prostredia. Anjel a 6 neurónov. Anjel a detská psychika. Anjel a 4 ročné dieťa. Anjel a 14 ročné dieťa. Anjel a totálna úprimnosť. Anjel a totálne podriadenie sa anjelským pokynom. Anjel a neustála tvorba a spájanie predstáv. Anjel a rôzne druhy hustoty. Anjel znaky. Anjel a farebné znaky. Textový zápis je v Anjel škole.


Prednáška o anjeloch šamanov – MP3
Anjelské zasvätenia. Nácvik anjelských sfér. Detská psychika. Anjelské psyché. 6 neurón psyché. Zahustené anjelské sféry. Foto anjelských sfér. Stiahnutie anjelských sfér. Seansa anjel. Druhy anjelských sfér. Anjelské postavy. Anjelské znaky. Tvorba anjelov. Esencie anjelov. Kozmickí anjeli. Šaman anjel. Náboženskí anjeli asexus. Komerčné sféry anjelské. Textový zápis je v Anjel škole.


Dieťa, anjel, šaman – MP3
Neurónová ezoterika. Anjel ezoterika. Detské spomienky. 6 neurónových oblastí. Aura joga stav. Kostné vedomie. Kozmické vedomie. Anjelské esencie šamanov. Hustota kresieb anjelov. Úroveň dutého skla. Úroveň mliečna. Úroveň zlatistá. Úroveň diamantová. Úroveň pulzačná. Úroveň seansová. Úroveň evokačná. Anjel foto informačných polí. Anjel násilné stiahnutie. Anjel veštectvo. Zasvätenia anjelské. Textový zápis je v Anjel škole.


Prednáška o anjelských sférach – MP3
Detská psychika v 6. neurónových oblastiach Anjelské predstavy v 6. neurónových oblastiach. Jogínske vedomie v aure. Kozmické vedomie. Vedomie v kostiach. Nastavenie neurónov obrázkami z detstva. Nastavenie neurónov na predstavy anjelov. Textový zápis je v Anjel škole.


Logika anjelskej ezoteriky – MP3
História anjelov. Pierková ezoterika. Ezoterika meteoritov. Ezoterika minerálov. Ezoterika kovov. Ezoterika fosílií. Ezoterika kostných pozostatkov. Detská psychika. Anjelské postavy. Anjelské svetlo. Anjelské pulzácie. Anjelské znaky. Informačné polia o anjeloch. Textový zápis je v Anjel škole.Meditacia.sk > Nahrávky mp3 > Anjelská škola MP3 >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo