Zasvätenia v akcii mozočku

dátum: 13.03.2007

Venujem sa tu problematike nácviku asi 80 zasvätení, ktoré sme počas niekoľkých rokov zrealizovali. Treba si uvedomiť, že ľudský mozog už nie je v normálnom spôsobe fungovania schopný riadiť takýto kolos zasvätení a vystal nám problém, ako cvičiť so všetkými zasväteniami naraz a naučiť sa s nimi pracovať pod kontrolou anjelských sfér ako poradcov, ktorí dovoľujú mimoriadnu úspešnosť. Zavolať ich, vypočuť a riadiť sa ich radou, aby sme boli pri meditácii čo najúspešnejší.

V prvom rade sme sa skoncentrovali do mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom. Tu sme aktivizovali všetky znakové zasvätenia, ktorých základom je siamské zasvätenie. Zároveň sme si uvedomili, že mozoček, a hlavne neurónová vrstva na povrchu mozočku, pracuje na základe kombinácie veľkých, malých a rôznych druhov znakov. Mozoček je v podstate stavaný na to, aby skenoval, čo sa deje v organizme až na úroveň všetkých buniek tela. Dokonca sa dá mozoček otočiť do vonkajšieho sveta okolo nás. Treba sa naučiť mozočku prikázať a to vždy na základe poradenstva s anjelskými sférami, ktoré v tomto prípade odporúčali, že si máme v mozočku predstavovať ľudskú ruku, ako hrá na klavíri.

Potom sme mozočku prikázali, aby aktivizoval všetky zasvätenia do makrosveta. Ide o zasvätenia, ktoré sa venujú objektom väčším ako hrot špendlíka. Všetko tak, aby to podporovalo dobrý zdravotný stav, šťastný osud a psychické zdravie.

Následne sme mozoček žiadali, aby zaktivizoval všetko, čo ide do mikrosveta. Teda objekty menšie ako hrot ihly. Ide v tomto prípade hlavne o to, aby sme psychicky vedeli prenikať napríklad do jadier buniek v tele. Znovu všetko tak, aby to bolo na prospech zdravia a šťastného osudu.

K tomuto sme museli pridať ďalší druh zasvätenia a to je kozmické vedomie. Tak isto sme si uvedomili, že už stále viac sme psychicky mimo planétu Zem a skôr sa cítime na Zemi ako cudzinci. Jednoducho ezoterický potenciál a možnosti postupne vyčerpávame a do kozmického priestoru prenikáme stále viac a viac. Preto sme mozočku prikázali nainštalovať okolo orgánov kozmické zasvätenia a osobné skúsenosti so psychickým prenikaním.

Teda v podstate nám beží naplno mozoček, k tomu asi 80 zasvätení; mozoček miluje objemové systémy s množstvom položiek a detailov. Mozoček aktivizuje aj všetky anjelské sféry bielej šamanskej línie a je tu obrovský poradenský zbor, ktorý poslúchame z dôvodu vysokej úspešnosti. Tak isto necháme na mozoček, aby nám v tele a mysli nastavil vhodný stav, do ktorého sa potom psychicky dostavíme. Je dobré sa naučiť nezasahovať to toho, čo mozoček pripravuje a byť bokom. Počkať, a potom psychicky vstúpiť do stavu, ktorý sa vytvoril.

V zásade sme skoncentrovaní v mozočku a prikazujeme mu, aby nás dostal do kozmického vedomia, využil všetky zasvätenia a každý detail zasvätenia. Aby nás uvádzal do stavu meditácií mikrosveta a makrosveta. Aby všetko robil tak, aby to plne prospievalo fyzickému telu, psychike a šťastného osudu. Aby nás uvádzal do energií reiki alebo nízkoenergetických stavov pre veštecké výkony. To je základné naladenie. Aby pracoval v režime zvieracieho sveta, sveta pravekého človeka, sveta prírodných šamanov, náboženských ľudí a ľudí dnešného rozumového bádania sveta.

Začíname dávať príkazy mozočku k celkovej liečbe organizmu v súčinnosti s geriatrickým programom dlhovekosti. Potom po čase zase trváme na tom, aby bola aktívna poradenská služba s anjelskými sférami za účelom šťastného osudu.

Potom pokračujeme už v báze cvičení do šedej kôry veľkého mozgu kvôli otvoreniu a zdokonaleniu klinických sugeratívnych techník, ktoré smerujú do sveta mŕtvych. Potom prikazujeme mozočku otvoriť a zvládnuť ezoteriku stredného mozgu, ktorá smeruje do spánku a snových pochodov. Potom je príkaz pracovať na ezoterike miechy, ktorá je úzko spojená s veľkým pohybom tela, ale aj mikropohybom tváre a rúk. Potom je tu príkaz pracovať v brušnom mozgu, ktorý je v stene čriev. Tu pracujeme hlavne s pudom sebazáchovy, ktorý riadi geriatrický proces modifikácie buniek tela. Potom posielame mozoček, aby pracoval v gangliách kože, spracoval sexuálne energie, stigma stav, aurickú ezoteriku a zasvätenia do aury. Potom nakoniec trváme na prieniku do jadier buniek a to všetkých pomocou blikania a kmitania. Z bunkových jadier naspäť do orgánov a celého tela.


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Anjelská škola > Zasvätenia v akcii mozočku

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo