Teosofia - Kabala MP3

Nájdete si tu zvukové nahrávky MP3 zo živých prednášok Sašu Puebla. Počúvajte nahrávky v časovej postupnosti od najstarších po najnovšie. Každá nahrávka je zložená z úvodnej prednášky, po ktorej nasleduje ezoterické cvičenie.
Kabala ako spôsob myslenia – MP3
3. ezoterická cesta ide cez mozoček, ktorý sa nachádza v zadnej časti hlavy. Je veľký ako tenisová loptička a má celkovo 20 častí. Mozočková ezoterika má v sebe rôzne fenomény, ktoré potrebuje ezoterik na svojej ceste nutne a významovo. Pojednávame tu o základoch kabaly, ktoré by mal ezoterik zvládnuť a neobchádzať túto ezoterickú cestu. Textový zápis je v Kabala škole.


Kabala, mozoček, geometria, množstvo – MP3
Venujeme sa problematike 3. duchovnej cesty, ktorá má svoj základ v mozočku. Ezoterik sa sem naučí koncentrovať rôznymi spôsobmi. Zároveň sa naučí v centrách fantázie dekódovať schopnosť mozočku vnímať svet vo vnútri človeka, ale aj jeho okolia pomocou štruktúry rôznych znakov. Textový zápis je v Kabala škole.

Koncepcia udržania pohybu v ezoterike – MP3
Venujeme sa teoretickej problematike vnímania pohybu v ezoterike. Či už ide o pohyb celého tela, pohyb rúk, mentálny pohyb cez koncentráciu psychickej vôle, ale aj opak alebo extrém, úplná nehybnosť. Textový zápis je v Kaabala škole.

Kabala ide ďalej do veľkého mozgu – MP3
Po dlhšom období sme pozmenili cvičenia a meditácie v oblasti kabaly. Meditácie v sobotu realizujeme počas celého dňa. Začali sme s teoretickou prednáškou o kabale, ktorá bude súčasťou Učebnice. Nasledovalo základné praktikum, v ktorom sme precvičovali bežné kabalistické cvičenia. Potom sme precvičovali jednotlivé zasvätenia, ktoré sme už robili. Textový zápis je v sekcii Teosofia Kabala.


Anjel rozhodol o kabale – MP3
Špeciálne meditácie, ktoré sú založené na znakoch, písmenách a čísliciach. Ezoterika mozočku, ktorý je v zadnej časti veľkého mozgu. Táto oblasť produkuje v ľudskej mysli neustále tvorbu znakov geometrického charakteru. Jedinci tu usadení produkujú trvalo znaky a vnímajú všetko v znakoch a nie ako obrazy alebo symboly. Textový zápis je v Kabala škole.


Hlbšie do mozočku kabalistu – MP3
Nácvik kabaly a to hlavne koncentrácia do mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy. Mozoček pracuje na princípoch znakov a geometrických tvarov. Cvičenia na báze siamských dvojčiat. Vnímanie orgánov tela v podobe znakov. Vnímanie buniek v podobe znakov. Vnímanie objektov v podobe znakov. Vnímanie kozmických objektov na základe znakov. Textový zápis je v Kabala škole.


Mozoček riadi zasvätenia – MP3
Využitie zasvätení v praktickom živote, v meditáciách. Vlastné zdokonalenie zasvätení. Hľadáme vhodné a celkové využitie zasvätení. Textový zápis je v Kabala škole.


Mozoček pre mega množstvo objektov – MP3
Duchovná cesta do mozočku v ľudskom tele. Jedinci, ktorí boli usadení v mozočku. Mozoček a schopnosť koordinovať všetky bunky tela. Mozoček a schopnosť zachytiť všetok mikrosvet. Mozoček a schopnosť zachytiť astronomický kozmos okolo nás. Textový zápis je v Kabala škole.


Anjelské znaky to riadia – MP3
Znaková ezoterika. Koncentrácia do mozočku v zadnej časti mozgu. Koncentrácia cez zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu do mozočku. Všetky spomienky na geometrické znaky. Všetky spomienky na písmená a číslice. Zájdi do Galérie zasvätení a prezri si obrázky, kde sa použili znaky. Textový zápis je v Kabala sekcii.


Prepájanie zasvätení navzájom – MP3
Venujeme sa tu už konečne nácviku a využitiu všetkých zasvätení, ktorých už bolo aspoň do 40. Je to už značné množstvo zasvätení, ktoré však dovoľuje začať novú etapu a to aktívneho využívania zasvätení na liečbu, terapiu a hlbšiu duchovnú cestu. Textový zápis je v Kabala sekcii.

Každý kabalista má svoju kabalu – MP3
Znak. Piktogram. Geometria. Lingvistika a písmo. Mozoček - centrum kabalistu. Koncentrácia do mozočku. Sugerácia kostných výrastkov. Sugerácia mozgových nádorov. Prepojenie siamské na mozočky iných. Všetky znakové spomienky. Zasvätenia znakové do prírodného vedomia. Vidieť, počuť, čuchať, hmatať, myslieť a všetko zmeniť na svoje vlastné znaky. Znaky v hlavách živých ľudí. Textový zápis je v Kaabala sekcii.


Čo chýba vo svete mŕtvych? – MP3
Pokračujeme v základných cvičeniach prieniku do kabaly. Koncentračné cvičenia do mozočku. Spomienka na všetky znaky kdekoľvek. Prípady kabalistov v mozočku. Štruktúra písmenkových meditácií. Textový zápis je v Kaabala sekcii.

Základy kabaly v kocke – MP3
Energetické znaky. Geometria prírody. Geometria zvierat. Zmeniť čokoľvek na znaky. Znaky písomníctiev sveta. Znaky v neurónoch. Znaky v kostiach. Znaky v chorej chrbtici. Znaky v ľudskej bytosti živej. Znaky v aure. Znaky v akáše. Znaky v objektoch mikrosveta. Znaky anjelské. Znaky siamské. Znaky cez pyramídy. Znaky cez klinickú smrť. Znaky cez stav mediálny. Znaky veštecké. Textový zápis je v Kaabala sekcii.


Anjelská teozofia siam - MP3
Nastaviť myseľ iba na znaky, písmená, číslice, geometrické tvary. Potlačiť obrazové pocity a nahradiť geometrickými schémami. Ku každému znaku pridať intuitívne určitý zvukový efekt v podobe dohodnutého zvuku písmen. Zablokovať hmat a ku každému znaku pridať intuitívne zvukovú podobu. K tomu intuitívne hmatový pocit, vhodný čuchový pocit a môže byť aj chuťový pocit. Všetko sa točí okolo znakov a značiek. Textový zápis je v Teosofickej škole.


Vlastné znaky v kabale - MP3
Siamská ezoterika. Geometria. Zvieracie znaky. Prírodné znaky. Šamanská geometria. Ľudské znaky. Anjelské znaky. Magické znaky. Neurónové oblasti. Špeciálne mozoček. Sugerácia kostných výrastkov. Sugerácia nádorov mozgu. Zahustenie znakov do roviny priezračnej, mliečnej, zlatistej, diamantovej a pulzačnej. Zasvätenie do magických znakov v aure okolo tela. Zasvätenie do siamských znakov. Vlastné znaky a kódovanie na písmena abecedy. Textový zápis je v Teosofickej škole.


Siamské info polia – MP3
Ezoterika siamských znakov. Geometrické spomienky. Spomienky na písmená. Spomienky na číslice. Spomienky na podstatné mená. Spomienky na prídavné mená. Spomienky na slovesá a číslovky. 6 neurónových oblastí. Špeciálne iba mozoček. Sugerácia kostných výrastkov. Sugerácia nádorov v mozgu a v tele. Koncentrácia do vedomia kostí. Textový zápis je v Teosofickej škole.


Znakové informačné polia v kabale – MP3
Lingvistika. Geometria. Piktogram. Abeceda. Číslice. Písmená. Zápis magického rituálu. Magický rituál z tvarov písmen. Zvuková forma znakov. Hmatová forma znakov. Vnútorný hlas a zvukové znaky. Spomienky v neurónoch. Spomienky v bielej kostnej hmote. Slovné pomenovanie geometrických tvarov. 6 neurónových oblastí. Kostné vedomie. Kozmické vedomie. Jogínske vedomie. Textový zápis je v Teosofickej škole.

Siam kabala anjelov – MP3
Ezoterická kabala. Siamské znaky. Siamské zasvätenie. Mozoček. Kostné výrastky. Nádory mozgu. Presun premýšľania do mozočku. Presun siamských znakov z veľkého mozgu do mozočku a zápisov z mozočku do veľkého mozgu. Všetku ezoteriku premeniť na znakovú ezoteriku. Anjelská ezoterika. Textový zápis je v Teosofickej škole.


Siamský mozoček – MP3
Ezoterika znakov. Ezoterika siamských dvojčiat. Geometrické spomienky. Ezoterika mozočku. Sugerácia kostných výrastkov. Zápis magického rituálu pomocou geometrie. Znaky siamských zasväcovateľov. Písmená abecedy. Číslice. Písanie. Hovorenie. Myslenie. Abstrakcia. Textový zápis je v Teosofickej škole.


Siamská ezoterika znakov – MP3
Abecedná lingvistika. Spomienky geometrické. Spomienky zo zasvätenia do znakov. Znakové objekty zo zasvätenia. Mozoček. Vedomie mozočku. Astrálne schémy mozočka. Svetové písomníctvo rôznych národov. Prepojenie znakov abecedy historických národov do geometrie v spomienkach. Prevedenie znakov historických národov do geometrie siamských dvojčiat. Znaky zo zasvätenia a ich geometrický opis pomocou abecedy. Textový zápis je v Teosofickej škole.


Písmenkové meditácie – MP3
Písmenkové meditácie. Zvieracie stopy. Ľudské stopy. Vývoj ľudskej ruky a vývoj ľudského vnímania sveta. Laba pračloveka. Ruka prírodného človeka. Mágia prírodného človeka. Magický rituál. Rituál telom, rukou končekmi prstov. Zápis magického pohyby čiarou. Talizman. Egyptské hieroglyfy. Priestor hrobky. Textový zápis je v Teosofickej škole.


Mozoček a meditácia – MP3
Geometrické tvary trojrozmerné, mnohorozmerné. Zvieracie znaky a značky. Znaky a značky prírodného človeka. Kresba prírodného človeka. Chorobné znaky. Znaky a kresba charakteristická pre danú osobu. Písmoznalectvo. Grafológia písma. Kresba pohybu. Ručne napísané. Piktogram ako niečo označujúce. Písmenkové meditácie. Textový zápis je v Teosofickej škole.


Reiki znaky to začali – MP3
Teória. Príroda vytvorila znak. Zviera vytvorilo znak. Prírodný človek vytvoril znak. Civilizovaný človek vytvoril znak ako súčasť písma. Na čo znaky používal. V akom prostredí vznikol z hľadiska histórie. Ako vplýva na meditujúceho. Aký prístup treba mať k znakom jednotlivých národov. Textový zápis je v Teosofickej škole.Meditacia.sk > Nahrávky mp3 > Teosofia - Kabala MP3 >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo