Pyramídy MP3

Nájdete si tu zvukové nahrávky MP3 zo živých prednášok Sašu Puebla. Počúvajte nahrávky v časovej postupnosti od najstarších po najnovšie. Každá nahrávka je zložená z úvodnej prednášky, po ktorej nasleduje ezoterické cvičenie.
Význam a použitie kultových objektov – MP3
Kultové objekty, ktoré sa usilujeme včleniť do svojej meditačnej praxe. Kultové objekty historické. Kultové objekty pre meditáciu. Kultový objekt ľudské telo. Kultový objekt ľudské ruky. Kultový objekt plochy z určitých predmetov ako sú drievka, špajdle, kamienky a podobne. Textový zápis je v Pyramída sekcii.


Psychika do kultového objektu – MP3
Kultový objekt ako stabilizátor určitého psychického stavu. Kultový objekt ako nástroj na nahodenie vhodnej ezoterickej schopnosti. Pohybujúci sa kultový objekt. Jaskyňa ako kultový objekt. Kultový objekt pohár, v ňom paličky, špajdle a na paličkách kamienky alebo kúsky drievok. Textový zápis je v Pyramída sekcii.

Kultové objekty anjelských sfér – MP3
Kultový objekt je odev a výbava samotného prírodného šamana. Kultový objekt je nejako upravovaný kameň, drevo, minerál, kosť, koža. Kultový objekt je pyramída. Kultový objekt je kopa skál, dreva a kostí. Kultový objekt je určitá konštrukcia z rôzneho materiálu. Kultový objekt je aj hrobka s pozostatkami mŕtvej osoby. Textový zápis je v Pyramída škole.


Delenie kultových stavieb – MP3
Pokračujeme v nácviku okolo kultových stavieb prírodných šamanov. Strom ako kultová stavba. Konštrukcia ako kultová stavba. Kamenná kultová stavba. Špagátová kultová stavba.
Jaskynná kultová stavba. Kultová stavba v predstave. Energetická kultová stavba v aure. Textový zápis je v Pyramída sekcii.


Kultové stavby sa preberajú k životu – MP3
Pyramidálne stavby. Kultové stavby rôzneho druhu. Vnútro kultových stavieb. Priestor okolo kultových stavieb. 6 neurónových oblastí a kultové stavby. Sugerácia kultových stavieb. Seans vedomie magmatických zápisov. Sexus a aura. Pyramidálne spomienky. Anjelské sféry transformované cez pyramidálny tvar. Anjelské elementáre cez pyramidálny tvar. Božstvá Egypta v makro a mikro svete.Textový zápis je v Pyramída sekcii.

Hĺbka pyramidálneho stavu – MP3
Pyramidálna psychika. Transformácia sveta prírodných šamanov cez priestor pyramídy. Psychický prienik do pyramidálnej dimenzie. Anjeli sa v pyramíde menia na egyptské božstvá. Mágia pyramíd a transformácia všetkého na egyptské božstvá. Textový zápis je v Pyramída sekcii.


Tarot v pyramidálnom priestore - MP3
Vnútro pyramíd. Povrch pyramíd. Okolie pyramíd. Magická ritualistika pyramíd. Pyramidálne vedomie. Info polia pyramíd. Info polia múmií a spätný chod. Zasvätenie do pyramíd. Transformácia anjelov cez priestor pyramíd. Tarotové karty cez pyramídy. Pyramídy nad orgánmi tela. Šamanstvo do pyramídy je vítané. Textový zápis je v Pyramída sekcii.


Žiletkový anjel z pyramídy – MP3
Pyramidálne vedomie. Rôzne druhy pyramíd. Vonkajšok pyramíd. Povrch pyramíd. Vnútro pyramíd. Magická ritualistika pyramíd. Pyramidálne vedomie a špirála okolo tela. Info polia pyramíd. Anjelské sféry pyramíd. 6 neurón a pyramidálne stavy. Použitie vnútra pyramíd na nahodenie rôznych meditačných stavov. Textový zápis je v Pyramidálnej škole.


Anjeli pyramíd – MP3
Pyramidálna ezoterika. Anjel. Vnútro pyramíd. Anjel. Povrch pyramíd. Anjel. Okolo pyramíd. Anjel. Info polia anjelské. Anjel. Anjelizácia ezoteriky. Anjel. Kultové stavby. Anjel. 6 neurónových oblastí. Anjel. Všetky psychické stavy do pyramidálneho tvaru. Mágia pyramíd. Anjel. Textový zápis je v Pyramída sekcii.


Staroegyptské dynastie – MP3
Kultové stavby. Pyramidálna ezoterika. Kultové sochy. Kultové cesty. Kultové ohrady. Kultové chrámy. Kultové pyramídy. Kulty monolitov. Kult obrazov a znakov. Staroveký Egypt. Staroveký Tibet. Staroveká Čína. Staroveká západná India. Staroveká ríša Aztékov. Staroveká ríša Mayov. Staroveká ríša Sumerov. Pyramidálne vedomie. Textový zápis je v Pyramída sekcii.

Pyramída a info polia – MP3
Zasvätenie do pyramíd. Cvičenie na fyzickú pyramídu. Obrázky artefaktov z histórie Egypta. 6 neurónových oblastí a pyramídy. Kultové stavby. Kosti a pyramídy. Jogínske vedomie a pyramídy. Kozmické vedomie a pyramídy. Pyramídy a 50 % neurónov vo zvieracom vedomí. Textový zápis je v Pyramída sekcii.

Egyptské pyramídy začínajú – MP3
Všetko o pyramidálnej ezoterike. Pyramídy v ľudskej mysli. Pyramidálny tvar. Záznamy o pyramidálnom svete. Veštecké výkony z objektov. Materiál, kde sa ťažila pyramída. Ohraničený priestor a tvarom. Textový zápis je v Pyramída škole.


Egyptské pyramídy začínajú – MP3
Všetko o pyramidálnej ezoterike. Pyramídy v ľudskej mysli. Pyramidálny tvar. Záznamy o pyramidálnom svete. Veštecké výkony z objektov. Miesta, kde sa ťažil materiál na pyramídy. Textový zápis je v Pyramída sekcii.


Začínajú pyramídy - MP3
Pyramídy celého sveta. Pyramidálne stavby. Pyramidálne objekty. Pyramidálne stavby. Pyramidálne obrázky. Pyramidálne spomienky. Pyramídy v magmatických poliach zeme. Pyramídy ako posmrtný záznam v kostiach. Pyramídy vo vlastnej mysli. Pyramídy v mysliach žijúcich ľudí. Pyramidálne záznamy v objektoch ako sochy. Pyramídy všade tam, kde to ani netušíme. Pyramídy po celom svete. Miesta, kde sa ťažil materiál na pyramídy. Miesta, kde boli pyramídy zbúrané. Textový zápis je v Pyramída škole.Meditacia.sk > Nahrávky mp3 > Pyramídy MP3 >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo