Kozmos MP3

Nájdete si tu zvukové nahrávky MP3 zo živých prednášok Sašu Puebla. Počúvajte nahrávky v časovej postupnosti od najstarších po najnovšie. Každá nahrávka je zložená z úvodnej prednášky, po ktorej nasleduje ezoterické cvičenie.
Staršie články >>

Kozmický život UFO I., UFO II. a UFO III. – MP3
Venujeme sa problematike výskytu organického života v kozme v rozsahu 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov zhruba od planéty Zem a to všetkými smermi v guľovitom útvare. Tento kozmos obsahuje gigantické čierne diery, gigantické pulzary, galaxie, súhvezdia a hviezdy. Textový zápis je v Kozmos sekcii.


Svet čiernych dier v danom priestore – MP3
Venujeme sa psychickému prieniku do čiernej diery v našej Galaxii. Z tejto čiernej diery prenikáme do iných čiernych dier až do vzdialeností 5 miliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Textový zápis je v Kozmos sekcii.

UFO odtlačky organického života v kozme – MP3
Venujeme sa tu psychickému kontaktu s organickým životom v kozme. Pre kontakt používame hlavne kozmické vedomie, ktoré ide cez ganglie a napája sa cez rezonancie membrán na bunky tela. Z dôvodu obrovských, doslova nekonečných vzdialeností používame systém čiernej diery. Textový zápis je v Kozmos sekcii.


Obrázky čiernej diery v čiernej diere – MP3
Venujeme sa tu kozmickému vedomiu, teda ide o psychický prienik do astronomického kozmu okolo planéty Zem. Ide o techniku, ktorá spadá do 6. ezoterickej cesty, tá opúšťa planétu Zem, prechádza cez slnečnú sústavu a súhvezdia našej Galaxie. Textový zápis je v Kozmos sekcii.


Psychický prienik do potencií čiernej diery – MP3
Venujeme sa problematike kozmického vedomia, ktoré je založené na psychickom prieniku do kozmického priestoru astronomického kozmu. Ide o 6. ezoterickú cestu cez ganglie okolo orgánov, ale aj cez 7. ezoterickú cestu cez bunky vlastného tela. Textový zápis je v Kozmos sekcii.

Rozlúčka so súhvezdiami našej Galaxie - MP3
V článku sa venujem 6. duchovnej ceste cez ganglie okolo orgánov v tele. Pod gangliami tu rozumieme drobné bodky, v ktorých sa nachádza veľké množstvo neurónov. Ezoterik sa naučí koncentrovať na ganglie a presunúť sem predstavy o planétach, prípadne súhvezdiach, galaxiách a nekonečných vzdialenostiach v kozme. Textový zápis je v Kozmos sekcii.


UFO prípady a veštecké prebádanie – MP3
Veštecký prieskum osôb, ktoré tvrdili, že ich unieslo, prepadlo alebo vyšetrovalo niečo mimozemské a netradičné. Ako je u nás zvykom, že v pozitívnom duchu preskúmame všetko, čo súvisí s ľudskou psychikou a teraz sa na radu dostali jedinci v zmysle UFO. Textový zápis je v Kozmos sekcii.


Koncepcia kozmického vedomia – MP3
Teoretické úvahy o kozmickom vedomí, ktoré je súčasťou univerzálnej duchovnej cesty. V zásade môže človek robiť 7 duchovných ciest cez 7 neurónových oblastí svojho tela. Textový zápis je v Kozmos sekcii.


Súhvezdia Drak, Medveď, Labuť, Delfín a Koník – MP3
Psychický prienik do kozmického priestoru. Ide o prienik do kozmu, ktorý skúmajú astronómovia. Teda ide o reálny kozmos. Ide o špeciálny druh ezoteriky, ktorý mali možnosť v histórii robiť osoby, ktoré sa narodili matkám, ktoré počas tehotenstva mali nestabilnú psychiku a trpeli hyperaktivitou. Textový zápis je v Kozmos sekcii.

Súhvezdie Vlasy Bereniky – MP3
Psychický prienik do reálneho kozmického priestoru. Vychádzame z vešteckého skúmania kozmonautov, ktorí boli na obežnej dráhe planéty Zem. Tak isto z vešteckého bádania matiek, ktoré boli počas tehotenstva hyperaktívne a ich deti mali po narodení špecifickú psychiku. Textový zápis je v Kozmos sekcii.

Zasvätenie Južná obloha 49B – MP3
Znovu sme zrealizovali ďalšie zasvätenie, ktorého cieľom bolo skopírovať skúsenosti tých kozmických ezoterikov, ktorí psychicky prenikali do kozmického priestoru, ktorý vedecky báda astronómia. Na zasvätenie sme vybrali niektoré súhvezdia Južnej oblohy. Fotografie zo zasvätenia vyhľadaj v Galérii zasvätení. Textový zápis je v Kozmos sekcii.


Cesty za organickým životom v kozme – MP3
Psychický prienik do reálneho kozmu, ktorému sa venuje astronómia. Nejde tu o prienik do spomienok v ľudskej hlave, ani do aury okolo meditujúceho, ani do obrázkov kozmu pred sebou. Vzorom psychického prieniku do kozmického priestoru sú psychické zmeny kozmonautov. Textový zápis je v Kozmos sekcii.

Do kozmu idú rôzne cesty – MP3
Nácvik kozmického vedomia na meditačné účely. Kozmické vedomie sa vytvorí kozmonautom, ktorí boli v kozme okolo Zeme dlhšie ako 4 mesiace. Kozmické vedomie sa môže vytvoriť počas embryonálneho vývoja, pokiaľ psychika matky je nestabilná a hlavne trpí hyperaktivitou náhlenia. Textový zápis je v Kozmos sekcii.


Mozočkový transportér – MP3
Klasické naladenie na psychický prienik do kozmu. Prienik do kozmu na základe zasvätenia. Prienik do kozmu na základe anjelských sfér šamanov. Psychický prienik okolo planéty Zem. Prienik do slnečnej sústavy. Psychický prienik do súhvezdí našej Galaxie. Psychický prienik do súhvezdí Capricornus – Kozorožec, Carina (Volans) – Kýl, Lietajúca ryba, Cassiopeia – Kasiopeja. Textový zápis je v Kozmos sekcii.


Kozmos poskrúcaných šialencov – MP3
Nájdete si tu ďalšie zdokonalenia kozmického vedomia. Kozmonauti, ktorí boli v kozme 4 mesiace. Deti narodené hyperaktívnym matkám. Osoby duševné choré. Psychický prienik do slnečnej sústavy. Psychický prienik do súhvezdí našej Galaxie. Techniky naladenia. Zasvätenie do kozmických anjelov. Textový zápis je v Kozmos sekcii.


Seminár Kozmos, hviezdy, anjel 8B – MP3
Zasvätenie sa venovalo prebratiu skúseností a poznatkov od tých, ktorí mali kozmické vedomie od narodenia a neboli schopní vnímať, čo sa deje okolo nich. Jednoducho boli psychicky mimo planétu Zem. Svojou psychikou prenikali cez 100 000 km atmosférického obalu. Od narodenia ich psychika dokázala prekonať magmatické sily Zeme. Textový zápis je v Kozmos sekcii a v sekcii Zasvätenia.


Holubica, Žirafa a Rak – MP3
Kozmické vedomie. Psychický prienik do kozmického priestoru. Veštecké vnímanie tohto stavu. Spomienky okolo orgánov tela a hormonálnych žliaz. Predstava labyrintu. Odpútanie sa od zemských magmatických síl. Kozmonauti, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace. Deti, ktoré sa narodili hyperaktívnej matke s kozmickým vedomím. Textový zápis je v Kozmos sekcii.


Prieniky do našej galaxie – MP3
Pokračujeme ďalej v nácviku prieniku psychiky do reálneho kozmického priestoru. Na to je potrebné sa dostať do psychiky prírodného šamana, ktorý nevie písať a čítať, nerozlišuje a nevníma rozdiel medzi sebou a hviezdami. Zároveň aktivizovať všetky spomienky o kozme, kozmonautike a astronómii. Textový zápis je v Kozmos sekcii.


Súhvezdia našej galaxie – MP3
Venujeme sa nácviku kozmického vedomia, ktoré získajú kozmonauti, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace. Venujeme sa osobám, ktoré sa narodili s kozmickým vedomím hyperaktívnym matkám. Textový zápis je v Kozmos sekcii.


Napredovanie v kozmos vedomí – MP3
Nácvik kozmického vedomia. Prienik psychiky do kozmického priestoru, na jednotlivé planéty. Možnosti prienikov a výskum ľudí, ktorí boli v kozmickom vedomí, pôsobili v info poliach mŕtvych spomienok a magmatických poliach Zeme. Textový zápis je v Kozmos sekcii.


Psychicky do jednej dimenzie kozmu – MP3
Vedomie dieťaťa hyperaktívnej matky. Vedomie kozmonauta po 4. mesiacoch v kozme. Nácvik kozmického vedomia. Labyrint. Koncentrácia spomienok okolo orgánov tela. Koncentrácia a presun sexuálnych spomienok do oblasti hormonálnych žliaz. Prienik do kozmu cez živú osobu s kozmickým vedomím. Prienik do kozmu cez pozostatky mŕtvej osoby s kozmickým vedomím. Textový zápis je v Kozmos sekcii.


Kozmické lúče z meteoritov – MP3
Kozmické vedomie. Lúč. Vedomie kozmonautov, ktorí boli v kozme viac ako 4 mesiace. Lúč. Narodil sa s kozmickým vedomím. Lúč. Nácvik labyrintu. Lúč. Ganglie orgánov tela a do nich všetko o sebe. Lúč. Hormonálne žľazy a všetky spomienky o sexe. Lúč. Napojenie na reálnych kozmonautov. Lúč. Meteoritické lúče. Lúč. Reálne planéty. Lúč. Reálne súhvezdia. Textový zápis je v Kozmos sekcii.


Seminár Kozmos ezoterik – MP3
Podarilo sa nám zrealizovať celodenný seminár o kozmickej ezoterike, ktorý mal niekoľko častí. Prezentoval som celú históriu, ako sme sa prepracovali ku kozmickej ezoterike, ako sme ju postupne začali precvičovať, ako sme nacvičili sugeratívnymi a meditačnými cvičeniami tento druh ezoteriky. Na záver sme všetci absolvovali zasvätenie, ktoré ešte viacej dynamizovalo tento druh ezoterického vedomia. Textový zápis je v Kozmos sekcii.


Slnečná sústava na dlani – MP3
Kozmos ezoterika. Anjelizácia kozmos ezoteriky. Info polia kozmos ezoteriky. 6 neurón. oblastí. Jogínsky stav kozmos. Seansový stav kozmos. Klinický stav kozmos. Snový stav kozmos. Šaman stav kozmos. Zviera stav kozmos. Médium stav kozmos. Stigma stav kozmos. Lama Tulku kozmický. Kozmické veštectvo. Kozmická psychohygiena. Kozmos psychika. Kozmonaut, ktorý bol na obežnej dráhe 4 mesiace. Technika labyrintu. Priestor Slnečnej sústavy. Vedomie planét. Kozmické anomálie. Kozmické meteority. Výskum. Textový zápis je v Kozmos sekcii.


Kozmos vedomie Venuše – MP3
Kozmos ezoterika. 6 neurónových oblastí. Nastavenie neurónov. Kozmonauti. Ľudia s kozmickým vedomím. Techniky nácviku. Psychohygiena. Vedomie planét slnečnej sústavy. Vedomie súhvezdí. Vedomie vzdialených galaxií. Informačné polia, ktoré vytvorili ľudia a zvieratá. Textový zápis je v Kozmos sekcii.


Staršie články >>
Meditacia.sk > Nahrávky mp3 > Kozmos MP3 >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo